• Ledelse og medarbeiderskap

Slik inspirerer du medarbeiderne dine og forbedrer prestasjonene deres

  • Parita Pandya
  • 6 min read
Slik inspirerer du medarbeiderne dine og forbedrer prestasjonene deres

Introduksjon

Stressfremkallende sjefer som promoterer og fostrer en hustle-kultur er rett og slett ikke bra for hjertet!

Det er ikke vi som sier det, men tallene.

En undersøkelse blant over 3000 ansatte viser at en stressende arbeidsplass står for over 50 % av helseutgiftene. Inspirerte medarbeidere er derimot avslappet og presterer bedre.

Straff og belønning er riktignok en måte å få til ting på. Denne tilnærmingen har imidlertid svært kort levetid. Som leder må du inspirere medarbeiderne til å prestere.

I denne artikkelen fokuserer vi på hvordan du kan få en inspirert arbeidsstyrke. Først skal vi se nærmere på hvor viktig det er å inspirere medarbeiderne til å prestere bedre.

lightbulb

Møt Ranktracker

Alt-i-ett-plattformen for effektiv søkemotoroptimalisering

Bak enhver vellykket bedrift ligger en sterk SEO-kampanje. Men med utallige optimaliseringsverktøy og teknikker der ute å velge mellom, kan det være vanskelig å vite hvor du skal begynne. Vel, frykt ikke mer, for jeg har akkurat det som kan hjelpe deg. Vi presenterer Ranktracker alt-i-ett-plattformen for effektiv SEO.

Vi har endelig åpnet registreringen til Ranktracker helt gratis!

Opprett en gratis konto

Eller logg inn med påloggingsinformasjonen din

Kilde

Effekten av medarbeiderinspirasjon på prestasjoner

Ledere er ofte ikke klar over hvor viktig det er å inspirere de ansatte og hvordan det sikrer organisasjonens fremtidige suksess. De tror kanskje at ytre faktorer som konkurransedyktige lønnspakker og insentiver er nok til å inspirere de ansatte, men dette er bare kortsiktige strategier for å holde dem engasjert.

Indre motivasjon er en mer robust indikator på medarbeidernes prestasjoner. En studie viser at inspirerte medarbeidere var 250 prosent mer produktive enn fornøyde medarbeidere. Hvordan?

De produserer arbeid av høy kvalitet

Inspirerte medarbeidere drives av en genuin lidenskap for jobben og strekker seg lenger enn det som forventes av dem. Denne drivkraften er avgjørende for organisasjonens suksess.

Medarbeiderinspirasjon fører til kundetilfredshet

Inspirerte medarbeidere = fornøyde kunder.

Regnestykket er enkelt.

Det er lett å få en vurdering av et selskap ut fra de verdifulle kundene. Og for å beholde slike verdifulle kunder trenger du motiverte og fornøyde medarbeidere. Det er ikke rakettforskning å forstå at fornøyde medarbeidere betjener kundene bedre!

Det øker de ansattes livskvalitet i arbeidslivet

I motsetning til den tradisjonelle 9-5-tankegangen fører inspirerte medarbeideres oppriktige ønske om å gjøre en god jobb til en generell økning i livskvaliteten. Når de føler seg engasjerte og verdsatt på jobben, tar de med seg denne positiviteten inn i privatlivet, noe som gjør det mer helhetlig.

Nå går vi over til hvordan, og ser på fire måter å holde medarbeiderne inspirerte og forbedre prestasjonene deres på.

  1. Sikre en smidig forretningsreise med TravelPerk

Du har et etterlengtet forretningsmøte med en interessent i et annet land, og en av deltakerne (den ansatte) kommer for sent til flyet, eller flyselskapet har forlagt bagasjen.

Hva gjør vi nå?

Møt Ranktracker

Alt-i-ett-plattformen for effektiv søkemotoroptimalisering

Bak enhver vellykket bedrift ligger en sterk SEO-kampanje. Men med utallige optimaliseringsverktøy og teknikker der ute å velge mellom, kan det være vanskelig å vite hvor du skal begynne. Vel, frykt ikke mer, for jeg har akkurat det som kan hjelpe deg. Vi presenterer Ranktracker alt-i-ett-plattformen for effektiv SEO.

Vi har endelig åpnet registreringen til Ranktracker helt gratis!

Opprett en gratis konto

Eller logg inn med påloggingsinformasjonen din

Reisehikke er like mye en del av reisen som reisemålet. Verre er det at du ikke kan forutse dem. Men du kan helt sikkert minimere dem, slik at de ansatte kan konsentrere seg bedre om sine arbeidsoppgaver. TravelPerk, som er ledende innen løsninger for bedriftsreiser, forstår dette. TravelPerk gjør reisen sømløs for de ansatte, noe som bidrar til at de føler seg trygge og fokuserte. La oss se hvordan et bedriftsreisebyrå direkte påvirker de ansattes prestasjoner.

Det gjør det enkelt for de ansatte å navigere på hele reisen.

Ved å benytte seg av tjenester fra forretningsreiseløsninger kan de ansatte navigere sømløst gjennom forretningsreisene sine. De tar seg av alle detaljer, fra bestilling av billetter og hotellrom til drosjetjenester, slik at de ansatte kommer uthvilte og klare til å jobbe.

Fremmer en følelse av omsorg og omtanke for de ansatte

Når arbeidsgivere prioriterer sømløse forretningsreiser, føler de ansatte seg ivaretatt. Dette skaper en positiv tilknytning til arbeidsgiveren og øker produktiviteten.

Medarbeiderne kommer mer oppladet tilbake til arbeidsplassen

Selv bedriftsreiser kan være kjedelige hvis de ikke styres effektivt. Ansatte som møter mange hindringer, vil være mer slitne når de kommer hjem fra reisen, noe som resulterer i lavere produktivitet. Med en effektiv reiseplanlegging til rett tid vil medarbeiderne komme tilbake med økt arbeidsglede.

Når du sørger for smidige forretningsreiser, sier du i all hemmelighet til de ansatte: "Vi bryr oss om deres velvære." Hvis du ennå ikke har utnyttet fordelene med et slikt byrå, er det på høy tid å gjøre det!

  1. Vær kreativ når du gjennomfører medarbeidersamtaler

Hvert eneste møte er en mulighet til å øke medarbeidernes engasjement. Det er opp til deg å utnytte ressursene og ideene for å gjøre møtene mer engasjerende.

Når medarbeiderne tenker på "hva de kan forvente seg av en medarbeidersamtale", tenker de vanligvis på den kvartalsvise eller årlige tilbakemeldingen om prestasjoner og forbedringsområder. Men for å løfte medarbeidersamtalen til et nytt nivå kan du gå lenger enn de tradisjonelle møtene. Det kan du gjøre på noen av måtene som er nevnt nedenfor.

Ta i bruk et 360-graders tilbakemeldingssystem.

Inkluder alle kolleger, interessenter og underordnede i medarbeidersamtalen for å få et helhetlig bilde av medarbeiderens prestasjoner. Denne flerperspektivtilnærmingen fremmer en helhetlig forståelse og bidrar til å forbedre medarbeidernes prestasjoner.

Gjennomføre styrkebaserte gjennomganger

Hvis du vil at medarbeiderne skal se frem til evalueringsmøtene, bør du fokusere på styrkene deres. Diskuter hvordan du kan utnytte styrkene deres.

Innlemme gamification

Inkluder interaktive elementer som belønnings- eller poengsystemer for å gjøre prosessen morsommere. Du kan integrere slike aspekter i appene dine for tilbakemeldinger i sanntid og skape en vennskapelig konkurranse for å motivere og engasjere medarbeiderne.

Opprett visuelle dashbord

Dashboards viser prestasjonsmålinger i et lettfattelig format, noe som gjør evalueringssystemet enklere og mer tilgjengelig. I tillegg stimulerer de til konkrete og meningsfulle diskusjoner.

  1. Tilby tilpassede opplæringsprogrammer

people

Kilde

Medarbeidernes inspirasjon avhenger i stor grad av deres engasjement.

Medarbeiderengasjement er et konkret mål som gir deg innsikt i hvor inspirerte medarbeiderne føler seg. En enkel måte å holde engasjementet oppe på er å gjennomføre teambuilding-aktiviteter. Men for å skape en kultur for læring trenger du mer enn bare det.

En nysgjerrig medarbeider vil selv finne måter å forbedre ferdighetene sine på. Å gjennomføre opplæringsprogrammer er imidlertid viktig for å skape en lærende kultur. Dessuten er det 87 % mindre sannsynlig at engasjerte medarbeidere sier opp jobben sin. Sørg for å lage programmer som er skreddersydd for de ansattes spesifikke behov.

Slike programmer bidrar ikke bare til at ansatte som er villige til å oppgradere sin kompetanse, overskrider sine egne grenser, men også til å forbedre den generelle prestasjonen.

Skreddersy programmer etter de ansattes behov

Økt engasjement fører til økt produktivitet. Identifiser imidlertid de spesifikke behovene til hver enkelt medarbeider. Medarbeider X kan for eksempel ha nytte av opplæring i myke ferdigheter, mens medarbeider Y kan ha nytte av teknisk opplæring.

Utnytte gamification i opplæringsmetoder

Gamification er uten tvil en av de største trendene innen bedriftsopplæring. Det sikrer at opplæringen blir så interaktiv som mulig, og sier farvel til tradisjonelle læringsmetoder som forelesninger og spørrekonkurranser. Inkluder metoder som rollespill eller gruppearbeid for å gjøre læringen morsom!

Engasjerte medarbeidere opplever arbeidsglede

Når medarbeiderne føler en indre drivkraft til å jobbe bedre og hardere, er det større sannsynlighet for at de trives på jobben. Dette bidrar til å holde på de ansatte i større grad, ettersom de sannsynligvis vil være knyttet til selskapet på lang sikt.

Gi insentiver til deltakerne

For å holde motivasjonen oppe kan du tilby belønninger som kuponger, bonuspoeng eller gavekort til ansatte som deltar i opplæringen. På den måten opprettholder du motivasjonen og engasjementet blant de ansatte.

Til slutt må du sørge for at opplæringen er oppdatert og tar hensyn til de nyeste teknologitrendene!

  1. Utvikle og måle målinger av medarbeiderinspirasjon

Et enkelt Google-søk på "Jeg hater jobben min, men kan ikke slutte" gir ca. 3 74 00 000 resultater. Sprøtt, ikke sant?

google

Du vil absolutt ikke at noen av dine ansatte skal google opp en slik forespørsel.

Hvordan måler du hvor inspirerte medarbeiderne føler seg?

Møt Ranktracker

Alt-i-ett-plattformen for effektiv søkemotoroptimalisering

Bak enhver vellykket bedrift ligger en sterk SEO-kampanje. Men med utallige optimaliseringsverktøy og teknikker der ute å velge mellom, kan det være vanskelig å vite hvor du skal begynne. Vel, frykt ikke mer, for jeg har akkurat det som kan hjelpe deg. Vi presenterer Ranktracker alt-i-ett-plattformen for effektiv SEO.

Vi har endelig åpnet registreringen til Ranktracker helt gratis!

Opprett en gratis konto

Eller logg inn med påloggingsinformasjonen din

Heldigvis finnes det måter å gjøre det konkret på.

Medarbeidernes atferd er en av de beste indikatorene på om de føler seg inspirert. Tipsene nedenfor vil hjelpe deg med å forstå om medarbeideren føler seg inspirert.

Se etter plutselige endringer i antall dager du jobber hjemmefra

Det er ikke noe i veien for at ansatte jobber hjemmefra, men hvis du observerer et bestemt mønster, for eksempel at antall hjemmekontor har økt betydelig i løpet av kort tid, bør du ta en samtale med den ansatte.

Se opp for plutselig fravær fra jobben

Mangel på inspirasjon gjør ofte at den ansatte ikke ønsker å jobbe så mye som mulig. Hvis en medarbeider plutselig har mange tannlegetimer eller familieforpliktelser, kan det være en bakenforliggende årsak som du bør være oppmerksom på.

Overvåke de ansattes atferd

Å samhandle med andre kolleger krever et visst engasjement. Hvis medarbeiderne føler seg uinspirerte, vil de ikke bruke energi på å samhandle med andre.

Hvis du ser noen av disse tegnene, bør du avtale et møte med den ansatte for å finne ut hvorfor. For å unngå at det skjer i det hele tatt, bør du iverksette følgende tiltak:

  • Gjennomfør én-til-én-møter med medarbeiderne for å få kvalitativ innsikt i inspirasjonsnivået.
  • Sammenlign jevnlig organisasjonen din med selskapets standarder.
  • Gjennomfør tidsriktige undersøkelser for å måle medarbeidernes tilfredshet.

Ved å gjennomføre disse tiltakene får du detaljert og, viktigst av alt, konsekvent innsikt i medarbeidernes inspirasjon.

På tide å bygge en inspirert arbeidsstyrke

Ta disse strategiene i artikkelen som eksempler og ikke som en bibel. Å inspirere medarbeiderne er tross alt ikke bare en ledelsesstrategi, men en hjørnestein i bedriftens og medarbeidernes personlige utvikling. Bedrifter kan frigjøre de ansattes fulle potensial ved å anerkjenne deres styrker og bidrag og fremme en positiv arbeidskultur.

Medarbeiderinspirasjon er kanskje ikke den eneste faktoren som bidrar til bedre prestasjoner, men det er en katalysator for økt arbeidsglede, produktivitet og innovasjon. Når du implementerer strategier som fremmer medarbeiderinspirasjon, kan du legge ut på en reise der medarbeiderne føler seg motiverte, verdsatt og bemyndiget - noe som igjen fører til vekst i organisasjonen.

Parita Pandya

Parita Pandya

Writer

Parita Pandya is an Engineer turned Writer. She usually finds herself writing for businesses. When she is not writing, she is either strumming her guitar or penning her thoughts down on paritapandya.com

Link: paritapandya.com

Begynn å bruke Ranktracker... Gratis!

Finn ut hva som hindrer nettstedet ditt i å bli rangert.

Opprett en gratis konto

Eller logg inn med påloggingsinformasjonen din

Different views of Ranktracker app