• Kunstig intelligens

Hvordan bruke AI til å skape bedre engasjement

  • Sonu Yadav
  • 7 min read
Hvordan bruke AI til å skape bedre engasjement

Introduksjon

AI er ikke lenger bare et verktøy for å drive frem innovasjon på det teknologiske området - det er også i ferd med å bli en viktig faktor innen markedsføring og kundeengasjement. Som bedrift kan du bruke AI til å levere en mer personlig, relevant og engasjerende kundeopplevelse. Ved å bruke prediktiv analyse eller algoritmer for naturlig språkbehandling når du lager innhold, og chatbots som hjelper kundene med å ta kjøpsbeslutninger, kan kunstig intelligente systemer bidra til personalisering og kontekst.

Og ved å lære av tidligere interaksjoner over tid blir disse verktøyene stadig mer effektive når det gjelder å levere skreddersydde løsninger raskt og nøyaktig, noe som til syvende og sist bidrar til å bygge sterkere relasjoner mellom organisasjoner og deres kunder.

1. Tilpass markedsføringskampanjene dine til dine egne behov

Hyperpersonalisering er en markedsføringsteknikk som bruker kunstig intelligens og sanntidsdata for å levere mer relevant informasjon om innhold, produkter og tjenester til hver enkelt bruker.

AI-drevet hyperpersonalisering kan hjelpe deg med å skape skreddersydde markedsføringskampanjer som treffer den enkelte kunde og øker engasjementet betraktelig. Det er viktig for markedsførere og bedriftseiere å sette seg inn i nøkkelteknologier som maskinlæring og dataanalyse.

Begynn med å vurdere hvordan kundenes interaksjon med og opplevelse av merkevaren din er i dag, på tvers av ulike kontaktpunkter som e-post, sosiale medier og mobilapper. Ved å identifisere områder som trenger forbedring, kan du sette en klar retning for implementering av AI-drevne løsninger i disse kanalene. Deretter bør du definere spesifikke mål knyttet til viktige ytelsesindikatorer (KPI-er), for eksempel konverteringsrater og brukerengasjement. Disse KPI-ene bør kunne måles ved hjelp av kvantifiserbare datapunkter, slik at det er mulig å følge med på hvor vellykkede de personaliserte strategiene er over tid.

Segmenter målgruppene dine basert på felles interesser eller atferd. Segmentering gjør det mulig for markedsføringsteamet å lage hyperpersonaliserte kampanjer som treffer spesifikke kundegrupper med en nærende relasjonstilnærming i stedet for generisk massemarkedsføring. I tillegg bør du vurdere å implementere A/B-testing i ulike stadier av prosessen med å lage personaliserte kampanjer for å optimalisere innholdet.

Test ulike budskapsstrategier eller kreative løsninger rettet mot lignende segmenter før du lanserer bredt distribuerte e-poster eller andre initiativer i digitale kanaler. Dette sikrer økt kundeengasjement, noe som fører til høyere konverteringsfrekvenser og dermed bedre muligheter for å øke omsetningen.

Møt Ranktracker

Alt-i-ett-plattformen for effektiv søkemotoroptimalisering

Bak enhver vellykket bedrift ligger en sterk SEO-kampanje. Men med utallige optimaliseringsverktøy og teknikker der ute å velge mellom, kan det være vanskelig å vite hvor du skal begynne. Vel, frykt ikke mer, for jeg har akkurat det som kan hjelpe deg. Vi presenterer Ranktracker alt-i-ett-plattformen for effektiv SEO.

Vi har endelig åpnet registreringen til Ranktracker helt gratis!

Opprett en gratis konto

Eller logg inn med påloggingsinformasjonen din

Fremtiden ligger i å bruke kunstig intelligens til å personalisere markedsføringskampanjer. Ved hjelp av kraftige algoritmer kan du bedre forstå og engasjere kundene på individnivå. Det gjør det mulig for organisasjonen din å bryte med tradisjonelle annonseringsmetoder og virkelig være kreativ når det gjelder å nå ut til spesifikke målgrupper med relevante budskap som garantert vil skape engasjement.

2. Forbedre arbeidet med innholdsmarkedsføring

Kreativitet er fortsatt avgjørende i innholdsmarkedsføring, men AI kan hjelpe deg med å forbedre SEO og produsere mer relevant innhold med høy ytelse. AI gjør det mulig å skanne store mengder data på internett for å identifisere relevante søkeord, emner og samtaler. Deretter kan du produsere SEO-vennlig markedsføringsinnhold om temaer som interesserer målgruppene dine, og dermed oppnå høyere rangering i søkemotorene.

Til å begynne med kan du bruke NLP-algoritmer (Natural Language Processing) til å analysere store mengder tekstdata fra ulike kilder, for eksempel innlegg i sosiale medier eller tilbakemeldingsskjemaer fra kunder. På den måten kan du få verdifull innsikt i målgruppens preferanser og skreddersy budskapet deretter.

Improve Your Content Marketing Efforts (Bilde: Answer The Public)

For å gjøre innholdsforslagene enda mer relevante for den enkelte bruker på ulike plattformer, kan du ta i bruk samarbeidsfiltreringsteknikker som baserer seg på tidligere brukerinteraksjoner. Disse metodene sikrer svært personaliserte anbefalinger basert på brukerens tidligere atferd kombinert med de som har lignende interesser. Ved å ta i bruk emnemodellering er det dessuten enkelt å kategorisere ustrukturert informasjon i artikler eller innlegg, slik at markedsførere raskt kan fokusere på populære emner som er relevante for målgruppen.

Bruk av AI-drevne prosesser for sentimentanalyse kan også være nyttig for å overvåke merkevarens omdømme på tvers av flere kanaler ved å identifisere negative kommentarer som krever umiddelbar respons før de eskalerer videre.

Til slutt bør du vurdere å ta i bruk intelligente chatbots med samtalefunksjoner som drives av NLP-teknologi, som en del av lead nurturing-initiativene. Denne teknologien kan fange opp viktige detaljer under hver interaksjon og skape meningsfulle forbindelser mellom merkevarer og potensielle kunder over tid med minimal menneskelig involvering.

3. Forbedre effektiviteten i e-postkampanjer

Improve the Efficiency of Email Campaigns (Kilde: Campaign Monitor)

Møt Ranktracker

Alt-i-ett-plattformen for effektiv søkemotoroptimalisering

Bak enhver vellykket bedrift ligger en sterk SEO-kampanje. Men med utallige optimaliseringsverktøy og teknikker der ute å velge mellom, kan det være vanskelig å vite hvor du skal begynne. Vel, frykt ikke mer, for jeg har akkurat det som kan hjelpe deg. Vi presenterer Ranktracker alt-i-ett-plattformen for effektiv SEO.

Vi har endelig åpnet registreringen til Ranktracker helt gratis!

Opprett en gratis konto

Eller logg inn med påloggingsinformasjonen din

Utnytt kraften i kunstig intelligens til å gjøre e-postmarkedsføringen enda bedre ved å analysere og optimalisere kampanjeytelsen. AI-drevne analyser kan gi verdifull innsikt i hvordan abonnentene interagerer med innholdet ditt, identifisere forbedringsområder og forutsi fremtidige engasjementsmønstre. Ved å dykke dypere ned i åpningsrater, klikkfrekvenser, konverteringer og andre nøkkeltall ved hjelp av avanserte dataanalyseverktøy som prediktiv modellering eller klyngealgoritmer, kan du avdekke nye vekstmuligheter og maksimere avkastningen på investeringene i sanntid.

Begynn med å integrere en AI-drevet analyseplattform sammen med den eksisterende leverandøren av e-posttjenester. Med maskinlæringsfunksjoner i bunn undersøker denne programvaren tidligere kampanjeresultater fra ulike vinkler, og avdekker skjulte sammenhenger mellom abonnenters atferd som menneskelig intuisjon kan overse, noe som til syvende og sist styrer optimaliseringsprosesser basert på dokumenterte trender i stedet for bare gjetninger. Lag flere versjoner av en CTA. Et annet fantastisk bruksområde for AI er A/B-testing av CTA-er i kampanjer, en sikker metode for å øke konverteringsfrekvensen ved hjelp av overbevisende copywriting som er spesielt utviklet for å treffe målgruppen på en effektiv måte.

Du kan også bruke AI til å automatisere kampanjer og svare på henvendelser. En AI-drevet chatbot som er integrert i e-postkampanjen din, kan for eksempel svare umiddelbart på kundehenvendelser eller bekymringer uten menneskelig inngripen. Disse virtuelle assistentene sørger for at kundene får rask respons også utenfor arbeidstiden, samtidig som svartiden reduseres betraktelig. Ved å ta i bruk maskinlæringsalgoritmer kan du dessuten gjøre A/B-testing mer effektivt i markedsføringsarbeidet.

4. Forbedre kampanjeytelsen med prediktiv analyse

Den prediktive analysen benytter datadrevne teknikker som gjør det mulig for bedrifter i alle størrelser å få innsikt i potensielle kunders og kunders atferd. Ved hjelp av prediktiv analyse kan markedsførere få verdifull informasjon om forbrukernes kjøpsmønstre, noe som gjør det enklere å utarbeide mer vellykkede strategier og målrette budskap med større presisjon enn noen gang tidligere.

Begynn med å foreta en omfattende gjennomgang av historiske beregninger som klikkfrekvenser, konverteringsfrekvenser, kundeengasjement og kostnad per kjøp. Ta i bruk avanserte verktøy som maskinlæringsalgoritmer eller andre AI-drevne løsninger for raskt å identifisere trender på tvers av flere dimensjoner i store datasett. Neste steg er å samle inn kvalitativ informasjon via tilbakemeldingsundersøkelser, sosiale medier eller direkte intervjuer med kunder som nylig har deltatt i markedsføringstiltak. Hva fungerte for dem? Hva fungerte ikke så bra?

Ved å kombinere denne kvantitative innsikten med mer anekdotisk informasjon får du en oversikt over potensielle forbedringsområder. For å forbedre kampanjeytelsen ytterligere bør du integrere denne innsikten i alle faser av markedsføringsstrategien. Begynn med å identifisere viktige kundesegmenter basert på tidligere atferd og preferanser. På den måten kan du skreddersy budskap som treffer dem, og dermed øke engasjementet og konverteringsraten.

Tenk på å optimalisere innholdsleveringen for ulike enheter og kanaler som er skreddersydd for det identifiserte målgruppesegmentets forbruksmønster. Følg nøye med på datastrømmer i sanntid når du gjør justeringer underveis i kampanjen. Bruk maskinlæringsalgoritmer og AI-drevne verktøy for å identifisere nye muligheter i markedet raskt, slik at du kan tilpasse deg uten å miste momentum.

Du må heller ikke overse betydningen av attribusjonssporing på tvers av kanaler som en viktig komponent for å forbedre kampanjer over tid. Følg med på hvordan kundene interagerer på tvers av flere kontaktpunkter (for eksempel sosiale medier som Facebook/Instagram-annonser!) før du avgjør om en bestemt taktikk har ført til konvertering. Til slutt: Se på eksperimentering som et uunnværlig verktøy!

Prediktiv analyse hjelper deg med å maksimere avkastningen på kampanjene dine ved å optimalisere innhold og timing. Med Predictive Analytics kan du sende målrettede meldinger på en bestemt kanal til rett tid for å oppnå maksimal effekt.

5. Gjør markedsføringsmiksen riktig med AI

Tiden da markedsføring var en gjettelek er for lengst forbi. Ved hjelp av markedsføringsmiksanalyse kan du raskt forstå og allokere de riktige budsjettene til hvert enkelt varemerke, produkt, kanal og målgruppesegment.

Markedsføringsmiksanalyse bruker data for å forstå hvordan ulike markedsføringskanaler virker sammen for å skape ønsket effekt. Det gjør det mulig for bedrifter å allokere de riktige budsjettene til hvert enkelt varemerke, produkt, kanal og målgruppesegment for å maksimere avkastningen.

En vellykket implementering av kunstig intelligens i markedsføringsmiksen krever at du har en grundig forståelse av de ulike bruksområdene og deres potensielle fordeler. Ved å integrere AI-drevet innsikt kan du optimalisere kampanjene dine på tvers av kanaler, samtidig som du maksimerer kundeengasjementet og forbedrer de samlede resultatene. Det kan for eksempel dreie seg om chatbots, analyse av innkommende samtaler, verktøy for kampanjeautomatisering, personaliserte tilbud eller anbefalinger og programmatiske annonsekjøpsstrategier. Dette er bare noen få eksempler blant mange muligheter.

For å optimalisere AI i markedsføringsmiksen bør du identifisere områder der kunstig intelligens kan ha størst innvirkning. Fokuser på oppgaver som krever mye tid og innsats, men som kan automatiseres slik at teamet får mer tid til strategiske aktiviteter. Ved å ta i bruk AI-drevne verktøy for innholdsgenerering kan du for eksempel skape engasjerende tekster raskere og samtidig gi rom for menneskelig kreativitet.

Møt Ranktracker

Alt-i-ett-plattformen for effektiv søkemotoroptimalisering

Bak enhver vellykket bedrift ligger en sterk SEO-kampanje. Men med utallige optimaliseringsverktøy og teknikker der ute å velge mellom, kan det være vanskelig å vite hvor du skal begynne. Vel, frykt ikke mer, for jeg har akkurat det som kan hjelpe deg. Vi presenterer Ranktracker alt-i-ett-plattformen for effektiv SEO.

Vi har endelig åpnet registreringen til Ranktracker helt gratis!

Opprett en gratis konto

Eller logg inn med påloggingsinformasjonen din

Deretter bør du investere i å videreutvikle algoritmene som ligger bak disse avanserte teknologiene, slik at de er skreddersydd for merkevarens behov og mål. Riktig opplæring av maskinlæringsmodellene sikrer nøyaktig målretting basert på kundenes atferdsmønstre uten at det går på bekostning av personalisering eller relevans på tvers av ulike kontaktpunkter i konverteringstrakten. Samarbeid med andre avdelinger, for eksempel salgs-, kundeservice- og produktutviklingsteam, for å integrere nyttige datakilder i en helhetlig oversikt over kundenes preferanser og kjøpsatferd.

Et annet viktig aspekt ved optimalisering er kontinuerlig overvåking og evaluering av forbedringer ved hjelp av analysemålinger i forhold til forhåndsbestemte nøkkelindikatorer (KPI-er) som er nært knyttet til organisasjonens mål og initiativer. Ta lærdom av tidligere kampanjer og foreta de justeringene som er nødvendige for å maksimere effektiviteten fremover.

Sørg for sømløs og strømlinjeformet kommunikasjon mellom mennesker og maskiner. Det gjør det lettere å tilpasse seg uforutsette endringer i markedsforhold og trender.

Til slutt må vi ta i bruk en infrastruktur som kan skaleres for å støtte kapasitet og volumvekst på tvers av flere bransjer og regioner i verden. På denne måten kan vi sikre fremtidig suksess, som i stor grad avhenger av vår evne til å bruke de beste løsningene og realisere våre ambisjoner.

Sonu Yadav

Sonu Yadav

Certified Digital Marketing Manager at SEO Vendor

Sonu Yadav is a certified digital marketing manager at SEO Vendor. He has over eight years of experience in the field of digital marketing and has helped numerous businesses grow online. He is passionate about helping businesses succeed and enjoys seeing the results of his work.

Link: SEO Vendor

Begynn å bruke Ranktracker... Gratis!

Finn ut hva som hindrer nettstedet ditt i å bli rangert.

Opprett en gratis konto

Eller logg inn med påloggingsinformasjonen din

Different views of Ranktracker app