• BRUKERGRENSESNITT OG UX

Slik bruker du popup-vinduer til å øke salget og fange opp potensielle kunder

 • Jacob C.
 • 13 min read
Slik bruker du popup-vinduer til å øke salget og fange opp potensielle kunder

Introduksjon

Popup-vinduer er en vanlig del av dagens webdesign og markedsføring, og finnes på nesten alle nettsteder og nettbaserte plattformer.

What online shoppers thinks about discounts (Undersøkelse i samarbeid med Smart Lead .AI)

Noen setter pris på popup-vinduer fordi de tiltrekker seg oppmerksomhet og øker konverteringen, mens andre synes de er irriterende og påtrengende.

Popup-vinduer kan bidra til å bryte gjennom støyen på nettet ved å bruke disse oppsiktsvekkende komponentene til å rette de besøkendes oppmerksomhet mot et spesifikt budskap eller tilbud, noe som kan føre til konvertering eller engasjement.

Popup conversion rates on desktop vs mobile

En pop-up som tilbyr en gratis e-bok eller whitepaper, for eksempel, kan appellere til brukerens behov for kunnskap eller selvutvikling, mens en pop-up som promoterer en rabatt eller et tidsbegrenset tilbud kan appellere til brukerens ønske om besparelser eller eksklusivitet takket være riktig konverteringsfrekvens og optimalisert testing .

Møt Ranktracker

Alt-i-ett-plattformen for effektiv søkemotoroptimalisering

Bak enhver vellykket bedrift ligger en sterk SEO-kampanje. Men med utallige optimaliseringsverktøy og teknikker der ute å velge mellom, kan det være vanskelig å vite hvor du skal begynne. Vel, frykt ikke mer, for jeg har akkurat det som kan hjelpe deg. Vi presenterer Ranktracker alt-i-ett-plattformen for effektiv SEO.

Vi har endelig åpnet registreringen til Ranktracker helt gratis!

Opprett en gratis konto

Eller logg inn med påloggingsinformasjonen din

Et viktig aspekt av popup-psykologien er begrepet kognitiv belastning.

cognitive load

Mengden mentalt arbeid som kreves for å bearbeide og forstå et budskap eller en oppgave, kalles kognitiv belastning.

Ved å oppmuntre teamet ditt til å bearbeide og svare uten ekstra lag med informasjon eller distraksjoner, vil popup-vinduer redusere den kognitive byrden ved et nettsted eller en brukeropplevelse.

Når du ansetter eller gir instruksjoner, er det viktig å finne en balanse mellom fordelene med popup-vinduer og kravet om å gi teamet en tydelig og lettfattelig brukeropplevelse.

Til syvende og sist er pop-up-psykologi et komplekst og variert tema som involverer oppmerksomhet, overtalelse, kognitiv belastning og en rekke andre elementer.

Møt Ranktracker

Alt-i-ett-plattformen for effektiv søkemotoroptimalisering

Bak enhver vellykket bedrift ligger en sterk SEO-kampanje. Men med utallige optimaliseringsverktøy og teknikker der ute å velge mellom, kan det være vanskelig å vite hvor du skal begynne. Vel, frykt ikke mer, for jeg har akkurat det som kan hjelpe deg. Vi presenterer Ranktracker alt-i-ett-plattformen for effektiv SEO.

Vi har endelig åpnet registreringen til Ranktracker helt gratis!

Opprett en gratis konto

Eller logg inn med påloggingsinformasjonen din

Popup-vinduer på et nettsted kan øke den kognitive belastningen ved at brukeren må behandle og reagere på et ekstra lag med informasjon eller distraksjoner.

De tre typene kognitive belastninger og oversikt over dem

Egenbelastning

Intrinsisk belastning er en type kognitiv belastning som refererer til den iboende vanskelighetsgraden i en oppgave eller et budskap som brukeren blir presentert for. Innholdets kompleksitet, samt brukerens forkunnskaper og ekspertise på området, er avgjørende for denne typen kognitiv belastning.

Når en bruker blir presentert for vanskelig eller ny informasjon eller en oppgave, øker den iboende belastningen. Det betyr at det kreves ekstra kognitive ressurser for å fordøye og forstå informasjonen eller fullføre oppgaven.

Når en bruker presenteres for grunnleggende eller kjent informasjon eller en oppgave, reduseres den indre belastningen, og det kreves mindre kognitive ressurser.

Innholdets kompleksitet, brukerens forkunnskaper og ferdigheter, graden av involvering som kreves, og informasjonens abstraksjons- eller konkretiseringsnivå påvirker den indre belastningen.

En kompleks matematisk ligning vil for eksempel ha en høy egenbelastning for en person som ikke er kjent med aritmetikk, men en lav egenbelastning for en matematiker.

Tydelige og kortfattede instruksjoner, sammen med relevante eksempler eller analogier som bidrar til å forenkle informasjonen, er en metode for å redusere den indre belastningen ved en oppgave eller kommunikasjon.

Tilbakemeldinger og råd kan også bidra til å redusere den interne belastningen ved å tydeliggjøre forventninger og gi en følelse av fremgang og mestring.

Designere kan skape mer engasjerende og vellykkede brukeropplevelser som er enklere å bruke og navigere i, ved å forstå hvilke elementer som bidrar til belastningen og finne løsninger for å redusere den.

Ekstrem belastning refererer til det ekstra kognitive arbeidet som kreves av irrelevant eller uønsket informasjon.

Distraksjoner eller irrelevant informasjon som øker den kognitive belastningen ved aktiviteten uten å bidra til brukerens kunnskap eller ytelse, skaper denne typen kognitiv belastning.

Fremmed belastning

Ekstrem belastning kan skyldes en rekke faktorer, blant annet visuelt rot, unyttig innhold og dårlig utformede brukergrensesnitt.

Optimalisering av et nettsted med uoversiktligeemneoppsett og for mange popup-vinduer, for eksempel, reduserer overflødig belastning og andre forstyrrelser, som uten å bli rettet, bryter brukerflyten og gjør det vanskeligere for forbrukerne å finne den informasjonen de trenger.

Reduksjon av ekstern belastning er avgjørende for designere og utviklere, siden det kan bidra til å forbedre et produkts effektivitet og brukervennlighet.

Forenkling av brukergrensesnittet og fjerning av unødvendig innhold eller designkomponenter er én metode for å redusere unødvendig belastning. En annen strategi er å optimalisere innholdsstruktur og -plassering for å redusere distraksjoner og hjelpe brukerne med å fokusere på den viktigste informasjonen.

Designere kan også bruke visuelle signaler og andre metoder for å trekke brukerens oppmerksomhet mot den viktigste informasjonen eller handlingene.

Hvis du for eksempel markerer viktige knapper eller tekst med farge eller kontrast, kan det bidra til å redusere unødvendig belastning og gjøre det enklere for brukerne å finne det de trenger.

Designere kan skape mer effektive og engasjerende brukeropplevelser som er enklere å bruke og navigere i, ved å identifisere kilder til overflødig belastning og implementere løsninger for å eliminere dem.

Germansk belastning

Germane load refererer til den kognitive innsatsen som kreves for å bearbeide og integrere ny informasjon som er relevant og nyttig for brukerens mål.

Den kognitive innsatsen som kreves for å analysere og integrere ny informasjon som er relevant og verdifull for brukerens mål, kalles germane load.

Germane load er fordelaktig fordi det hjelper brukeren til å bearbeide og huske informasjon som hjelper dem med å nå målene sine.

Mange aspekter påvirker germane load, blant annet informasjonens relevans og nytteverdi, graden av involvering som kreves, og brukerens forkunnskaper og ferdigheter i emnet.

Den relevante belastningen øker når brukeren får informasjon som er relevant og verdifull i forhold til målene sine.

Dette innebærer at det kreves mer kognitive ressurser for å analysere og integrere informasjonen, men innsatsen er verdt det fordi den hjelper brukeren med å nå sine mål.

Et netthandelsnettsted som tilbyr personlige anbefalinger basert på brukerens nettleserhistorikk, kan for eksempel forbedre den relevante belastningen ved å tilby materiale som er direkte relevant for brukerens interesser og mål.

Når det gjelder popup-vinduer, er den viktigste formen for kognitiv belastning overflødig belastning. Hvis et popup-vindu er irrelevant eller unødvendig for brukerens mål, kan det øke den unødvendige kognitive belastningen og redusere nettstedets eller brukeropplevelsens effektivitet.

Derfor må markedsførere og nettstedsdesignere nøye vurdere relevansen og nytten av popup-vinduene, samt sørge for at de er målrettet og utformet på en måte som reduserer overflødig belastning.

Popup-vinduer bør utformes slik at de ikke er påtrengende, raske å avvise og relevante for brukerens mål, for å redusere unødvendig belastning. Tydelige budskap, skreddersydde tilbud og personlig tilpasset innhold kan bidra til å oppnå dette.

I tillegg må popup-vinduenes tekniske egenskaper, som lastetid og ytelse, optimaliseres for å sikre at de ikke øker den kognitive belastningen på brukeropplevelsen.

Til syvende og sist understreker popup-psykologi, som begrepet kognitiv belastning, betydningen av å balansere popup-fordeler med kravet om å levere en tydelig og brukervennlig opplevelse.

Plugins are backbone of any structure for a functioning website (Som markedsførere og webdesignere er plugins ryggraden i enhver struktur for et fungerende nettsted).

Typer popup-vinduer med oversikt over deres styrker og svakheter

Popup-vinduer for inngang

Entry-popup-vinduer er en form for popup-vinduer som vises når en besøkende besøker et nettsted eller navigerer til en bestemt side.

Entry Pop-ups

De er ment å vekke brukerens interesse og lokke dem til å utføre en bestemt handling, for eksempel å melde seg på et nyhetsbrev eller foreta et kjøp.

Input-popup-vinduer inneholder ofte en oppfordring til handling (CTA) og et skjema som brukeren skal fylle ut.

Popup-vinduer kan bidra til å øke konverteringen og generere leads ved å gi forbrukerne en klar og tydelig beskjed om hva de bør gjøre på nettstedet. De kan også brukes til å markedsføre bestemte varer eller tjenester og gi brukerne spesialtilbud eller rabatter.

Popup-vinduer kan imidlertid oppfattes som påtrengende eller irriterende hvis de er dårlig implementert. Beste praksis for utforming og implementering av popup-vinduer bør brukes for å gjøre dem effektive og godt likt av forbrukerne.

Popup-vinduer må for eksempel passe inn i nettstedets generelle utseende og være enkle å lukke hvis brukeren ikke er interessert. For å øke relevansen og engasjementet bør de også skreddersys til bestemte brukergrupper basert på aspekter som geografi, atferd og demografi.

Når popup-vinduer brukes riktig og strategisk på et nettsted eller i en digital markedsføringskampanje, kan de være et nyttig verktøy for å øke konverteringen og generere leads.

Styrker

 • Høy synlighet: Inngangspopup-vinduer, som vises så snart en bruker går inn på et nettsted eller lander på en bestemt side, er blant de mest synlige popup-typene. Dette kan øke sannsynligheten for at brukeren utfører den tiltenkte handlingen.
 • Økt konvertering: Popup-vinduer kan øke brukernes tilbøyelighet til å utføre bestemte handlinger, som å abonnere på et nyhetsbrev eller fullføre et kjøp, ved å presentere en tydelig og direkte oppfordring til handling.
 • Popup-vinduer kan skreddersys for å appellere til bestemte brukergrupper basert på informasjon som sted, atferd og demografi, noe som kan øke relevansen og engasjementet.

Svakheter

 • Popup-vinduer kan potensielt frustrere forbrukerne hvis de er dårlig implementert eller vises for ofte. Dette kan føre til lavere engasjement og ubehagelige brukeropplevelser.
 • Input-popup-vinduer kan også trekke oppmerksomheten bort fra nettstedets hovedinformasjon, særlig hvis de tar opp en stor del av skjermen eller er vanskelige å lukke.
 • Programvare som blokkerer annonser: Enkelte brukeres nettlesere kan være utstyrt med programvare som blokkerer annonser, noe som kan blokkere popup-vinduer helt fra å vises. Dette kan begrense popup-kampanjens effektivitet og rekkevidde.

Avslutt popup-vinduer

Exit-popup-vinduer, ofte kalt exit-intent-popup-vinduer, vises når brukeren gjør noe som tyder på at han eller hun er i ferd med å lukke en fane eller forlate et nettsted.

Exit pop-ups

Den typiske måten å identifisere denne aktiviteten på er gjennom museklikk eller bevegelser som signaliserer at brukeren forsøker å forlate nettstedet.

Exit-popup-vinduer skal fange brukerens oppmerksomhet og overtale dem til å utføre en bestemt handling før de forlater nettstedet. Det kan være alt fra å foreta et kjøp til å melde seg på et nyhetsbrev.

Exit-popup-vinduer er utformet for å fange opp besøkende som ellers ville forlatt nettstedet uten å konvertere, i håp om at de skal bli betalende kunder eller abonnenter.

Exit-popup-vinduer kan skreddersys til bestemte brukersegmenter eller aktiviteter, noe som er en av de største fordelene.

For å overtale en bruker til å fullføre transaksjonen, kan en popup med reklame for rabatt eller gratis levering vises hvis brukeren har lagt produkter i handlekurven, men ennå ikke har gjennomført kjøpet.

Imidlertid kan exit-popup-vinduer også oppleves som irriterende eller forstyrrende hvis de ikke er godt utført. Brukerne kan tro at de ikke kan forlate nettstedet, noe som kan gi dem en negativ oppfatning av selskapet eller nettstedet.

For å redusere denne risikoen må popup-vinduer utformes med tanke på brukeropplevelsen. Eksempler på dette er å gjøre popup-vinduet visuelt tiltalende, enkelt å tolke og relevant for brukerens behov eller interesser.

Avslutt-popup-vinduer bør ikke vises for ofte for å unngå at de blir irriterende eller påtrengende.

Exit-popup-vinduer er et nyttig verktøy for å fange opp personer som er klare til å forlate et nettsted, og overtale dem til å gjennomføre en bestemt aktivitet.

For at brukerne ikke skal oppleve dem som påtrengende eller plagsomme, må de implementeres på riktig måte.

Styrker

 • Exit-popup-vinduer er nyttige for å holde besøkende på nettstedet ditt som ellers ville ha forlatt det uten å kjøpe noe, og gir deg muligheten til å konvertere dem til abonnenter eller kunder.
 • Exit-popup-vinduer kan skreddersys etter brukernes demografi og atferd, noe som øker sannsynligheten for at de genererer konverteringer.
 • Hvis de implementeres på riktig måte, kan de forbedre brukeropplevelsen ved å gi forbrukerne relevant og nyttig informasjon eller tilbud før de forlater nettstedet.

Svakheter

 • Hvis popup-vinduer ikke er implementert på riktig måte, kan de oppleves som plagsomme eller forstyrrende av brukerne, noe som kan føre til at de får et negativt inntrykk av selskapet eller nettstedet.
 • Risiko for å miste tillit: Hvis brukerne ser en exit-popup som ser ut til å være basert på surfehistorikken deres eller personlig informasjon, kan de føle at personvernet deres blir krenket, noe som kan føre til at de mister tilliten til selskapet.
 • Mobiloptimalisering Exit-popup-vinduer kan være utfordrende å mobiloptimalisere, noe som kan føre til en dårlig brukeropplevelse og redusert effekt.
 • Overholdelse av lover og regler: Avhengig av land eller region kan det være lovpålagt for nettstedet å innhente tillatelse fra brukeren før det viser popup-vinduer, inkludert avsluttende popup-vinduer.

Tidsinnstilte popup-vinduer

Popup-vinduer som vises etter en forhåndsbestemt tidsperiode, kalles tidsinnstilte popup-vinduer.

Timed pop-ups

For å fange brukerens oppmerksomhet og overtale dem til å utføre en bestemt handling, justeres ofte tidsforsinkelsen slik at de kan samhandle med nettstedet eller innholdet før popup-vinduet vises.

Siden de gir besøkende en målrettet oppfordring til handling på et tidspunkt der det er mest sannsynlig at de engasjerer seg i nettstedet eller innholdet, kan tidsinnstilte popup-vinduer være svært effektive for å øke konverteringen.

En av de største fordelene med tidsbestemte popup-vinduer er at de kan skreddersys til bestemte brukersegmenter eller handlinger.

En tidsavgrenset popup kan for eksempel vises når en bruker har bladd gjennom et visst antall produkter eller brukt en viss tid på en bestemt side.

Tidsbestemte popup-vinduer kan være mer effektive til å generere konverteringer enn vanlige popup-vinduer på grunn av denne skreddersydde strategien.

En av de største ulempene med tidsstyrte popup-vinduer er imidlertid at noen brukere kan oppleve dem som påtrengende eller irriterende.

Dette gjelder spesielt hvis popup-vinduet forstyrrer brukerens surfing, vises ofte eller ikke er til tydelig hjelp for brukeren.

Det kan også hende at besøkende ikke har hatt nok tid til å interagere med nettstedet eller innholdet før popup-vinduet vises hvis timingen av popup-vinduet er dårlig kalibrert, noe som kan føre til frustrasjon eller irritasjon.

Styrker

 • Brukere som kanskje ikke har sett andre oppfordringer til handling på siden, kan bli tiltrukket av tidsinnstilte popup-vinduer.
 • På grunn av popup-muligheten til å tilby en midlertidig rabatt eller et annet insentiv, kan de skape en følelse av at det haster.
 • Muligheten for konvertering kan økes ved å time popup-vinduene slik at de retter seg mot bestemte brukersegmenter basert på brukernes atferd eller nettleserhistorikk.

Svakheter

 • Tidsavgrensede popup-vinduer kan forstyrre brukerens surfing og oppleves som påtrengende eller irriterende.
 • Hvis brukeren ikke er interessert i tilbudet, eller hvis popup-vinduet kommer når brukeren ikke er klar til å handle, er det ikke sikkert at det er effektivt.
 • På mobile enheter, der det er mer sannsynlig at besøkende raskt forlater nettstedet hvis de ser for mange popup-vinduer, kan tidsbegrensede popup-vinduer være mindre effektive.

Klikk på popup-vinduet

Klikk-popup-vinduer, ofte kalt klikkutløste popup-vinduer, vises når en bruker klikker på en bestemt lenke eller knapp på et nettsted.

Click pop-up

Disse popup-vinduene er ment å gi besøkende mer informasjon eller overtale dem til å gjøre noe, som å registrere seg for en gratis prøveperiode, melde seg på et nyhetsbrev eller foreta et kjøp.

En av fordelene med klikkutløste popup-vinduer er at de kan være svært målrettede og relevante for brukerens behov eller interesser.

Hvis en bruker for eksempel klikker på en "Les mer"-knapp for en bestemt vare eller tjeneste, kan en klikk-popup gi mer informasjon om varen eller tjenesten, samt en rabatt eller et annet insentiv for å overtale brukeren til å kjøpe.

Dessuten kan klikkutløste popup-vinduer brukes til å tilby ekstra ressurser eller informasjon som ikke er umiddelbart tilgjengelig på hjemmesiden.

Et popup-vindu som vises når en bruker klikker på det, kan for eksempel tilby gratis nedlasting eller tilgang til et webinar i bytte mot brukerens e-postadresse eller annen kontaktinformasjon.

Likevel kan dårlig implementerte klikkutløste popup-vinduer oppleves som invaderende eller forstyrrende for brukerens surfeopplevelse.

Det er viktig å sørge for at popup-vinduet er relevant for brukerens interesser og behov, at det ikke er altfor distraherende, og at det er enkelt å lukke.

Generelt sett kan klikkutløste popup-vinduer være nyttige for å gi kunder som allerede har vist interesse for et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste, spesifikk informasjon og insentiver.

Det er viktig å veie fordelene med popup-vinduet opp mot faren for at brukeren opplever det som påtrengende eller plagsomt.

Styrker

 • Ekstremt målrettet: Ved å klikke på en spesifikk lenke eller knapp kan en bruker bestemme at en klikkutløst popup kun skal vises når vedkommende har uttrykt en bestemt interesse eller et bestemt formål.
 • Relevant informasjon: Fordi klikkutløste popup-vinduer vises som svar på en spesifikk brukeraktivitet, kan de opprettes for å gi brukerne svært relevant og kontekstuell informasjon.
 • Flere konverteringer kan oppnås ved å bruke klikkutløste popup-vinduer for å overtale besøkende til å utføre en bestemt handling, for eksempel å registrere seg for en prøveperiode eller fullføre et kjøp.

Svakheter

 • Risiko for irritasjon: Brukere kan oppleve klikkutløste popup-vinduer som påtrengende eller irriterende hvis de vises for ofte eller på feil tidspunkt.
 • Forstyrrelse av brukeropplevelsen: Klikkutløste popup-vinduer kan ha en negativ effekt på brukerens oppfatning av nettstedet eller varemerket hvis de forstyrrer brukerens surfing eller flyt.
 • Risiko for overforbruk: Klikkutløste popup-vinduer risikerer å miste sin effekt og bli ignorert av forbrukerne hvis de brukes for ofte.

Popup-vindu ved å holde musepekeren over

En spesiell type popup, kalt hover-popup, dukker opp når brukeren beveger musepekeren over et bestemt element på nettsiden.

Hover Pop-up

De er laget for å gi brukere som allerede har vist interesse for en bestemt vare eller tjeneste, mer informasjon eller en oppfordring til handling.

De som er interessert i innholdet på nettstedet, kan ha nytte av målrettet informasjon eller tilbud som leveres via popup-vinduer.

Brukere som allerede er interessert i et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste, kan få kontekstuell informasjon og tilbud fra hover-popup-vinduer, noe som er en av hovedfordelene.

En hover-popup kan f.eks. dukke opp når en bruker holder musepekeren over et produktbilde og gi mer informasjon om varene, priser eller kampanjetilbud.

Dette kan være en effektiv strategi for å overtale forbrukerne til å kjøpe noe eller gjøre noe annet.

Hover-popup-vinduer kan imidlertid oppleves som påtrengende eller plagsomme hvis de er dårlig implementert. Popup-vinduet kan hindre surfing og forårsake irritasjon hvis det kommer for raskt eller skjuler viktig informasjon.

Noen brukere kan også ha slått på popup-blokkering, noe som kan føre til at popup-vinduet ikke vises i det hele tatt.

Hover-popup-vinduer kan generelt sett være et nyttig verktøy for å øke konverteringen på nettstedet, men det er viktig å analysere implementeringen av dem nøye og sørge for at de ikke forstyrrer brukerens surfeopplevelse.

Styrker

 • De gir brukeren kontekstuell informasjon om elementet de holder musepekeren over, noe som kan være svært relevant og øke brukerens engasjement for nettstedet.
 • De kan være mindre plagsomme enn andre typer popup-vinduer fordi de ikke forstyrrer brukerens surfing før de interagerer direkte med elementet.
 • Siden de startes av en bestemt brukeraktivitet, kan de være svært målrettede (ved å holde musepekeren over et bestemt element).

Svakheter

 • Brukere som ikke aktivt holder musepekeren over elementer på nettstedet, legger kanskje ikke merke til dem. Hvis de vises for ofte eller ikke gir nyttig informasjon, kan de oppleves som ubehagelige eller distraherende.
 • På mobile enheter, der det ikke er mulig å holde musepekeren over skjermen, eller der det kreves et annet brukerengasjement, fungerer de kanskje ikke så godt.

Beste praksis når du lager popup-vinduer

Best practices to consider when creating pop-ups

Møt Ranktracker

Alt-i-ett-plattformen for effektiv søkemotoroptimalisering

Bak enhver vellykket bedrift ligger en sterk SEO-kampanje. Men med utallige optimaliseringsverktøy og teknikker der ute å velge mellom, kan det være vanskelig å vite hvor du skal begynne. Vel, frykt ikke mer, for jeg har akkurat det som kan hjelpe deg. Vi presenterer Ranktracker alt-i-ett-plattformen for effektiv SEO.

Vi har endelig åpnet registreringen til Ranktracker helt gratis!

Opprett en gratis konto

Eller logg inn med påloggingsinformasjonen din

Det kan være vanskelig å lage gode popup-vinduer, siden det er en hårfin balansegang mellom å engasjere brukeren og å bli oppfattet som påtrengende.

 • Målretting: Bruk målretting for å sikre at popup-vinduet vises til riktig målgruppe på riktig tidspunkt. Brukeratferd, plassering, enhet og henvisningskilde kan alle brukes til å målrette brukere.
 • Ta hensyn til tidspunktet for popup-vinduet. Vis den når det er mest sannsynlig at brukeren interagerer med den, for eksempel etter at de har brukt litt tid på nettstedet eller rett før de forlater det.
 • Design: Sørg for at popup-vinduet er visuelt tiltalende og i samsvar med nettstedets generelle merkevarebygging. Unngå rot og overflødig informasjon ved å bruke et presist og kortfattet språk.
 • Verdiforslag: Gjør det klart hva som er verdien av tilbudet eller handlingen du vil at brukeren skal gjennomføre. Dette kan innebære å fremheve fordeler, rabatter eller eksklusivt materiale.
 • Oppfordring til handling: Bruk en klar og tiltalende oppfordring til handling som tydelig forklarer hva brukeren bør gjøre. Dette kan innebære å bruke et handlingsorientert språk, understreke at det haster, eller presentere sosiale bevis.
 • Testing: Test og juster popup-vinduet med jevne mellomrom for å forbedre effektiviteten. Dette kan innebære å eksperimentere med ulike design, budskap, timing og målgrupper.

Popup example

Knapphet er et annet prinsipp som kan brukes. Knapphet refererer til troen på at noe er mer verdifullt eller attraktivt når det er mangel på det.

Et popup-vindu med teksten "Bare 5 plasser igjen" kan for eksempel skape en følelse av at det haster og motivere brukerne til å handle før sjansen går tapt.

NettbutikkenSpigen er et av selskapene som effektivt har tatt i bruk denne beste praksisen og samtidig spart store markedsføringskostnader. Spigen økte antall påmeldinger til nyhetsbrevet med 60 % ved hjelp av atferdsvitenskapelige popup-vinduer.

Jacob C.

Jacob C.

Content Developer

Many Marketing Leaders offer a total solution for massive sales growth, and I am no different with an extensive record of directing, designing and executing large-scale content projects. I believe as growth focused marketers our marketing funnels should lead to product engagement, rather than engagement with a sales team.

Begynn å bruke Ranktracker... Gratis!

Finn ut hva som hindrer nettstedet ditt i å bli rangert.

Opprett en gratis konto

Eller logg inn med påloggingsinformasjonen din

Different views of Ranktracker app