• Trender innen finans og automatisering

Navigere i det fremtidige automatiseringslandskapet i finanssektoren

 • Felix Rose-Collins
 • 4 min read
Navigere i det fremtidige automatiseringslandskapet i finanssektoren

Introduksjon

I dagens hektiske forretningsmiljø er det viktig å ta i bruk teknologiske fremskritt for å holde seg konkurransedyktig. Et av de områdene der teknologien har gjort betydelige fremskritt, er automatisering av finansielle prosesser (FPA).

Det anslås at rundt 80 % av de finansielle prosessene har potensial for automatisering. Samtidig er det bare rundt en tredjedel av selskapene som hevder at en del av operasjonene i finansavdelingen er fullstendig automatisert.

I dette innlegget går vi nærmere inn på hva automatisering av finansielle prosesser innebærer, hvilke fordeler det gir, hvilke prosesser som kan automatiseres, og hvordan du kan begynne å implementere FPA i virksomheten din.

Hva menes med moderne automatisering av finansielle prosesser?

Automatisering av økonomiprosesser er bruk av teknologi for å automatisere viktige økonomirelaterte oppgaver. Dette innebærer bruk av programvareverktøy som kan håndtere repeterende og tidkrevende oppgaver uten menneskelig inngripen, og dermed øke effektiviteten og nøyaktigheten.

Målet med FPA er ikke å erstatte økonomimedarbeidere, men å sette dem i stand til å fokusere på mer strategiske oppgaver ved å frigjøre dem fra rutinearbeid. Fordelene med denne tilnærmingen er listet opp i avsnittet nedenfor.

Hva er fordelene med finansautomatisering?

Automatisering av finansielle tjenester er til fordel for selskapet og de ansatte på en rekke måter. Her er de viktigste av dem:

 • Økt effektivitet. Automatisering gir betydelig raskere finansielle transaksjoner og minimerer manuell håndtering, noe som resulterer i raskere behandling av fakturering, lønn og finansiell rapportering.
 • Nøyaktighet og samsvar. Automatiserte systemer reduserer menneskelige feil og sikrer mer pålitelige regnskaper. De gjør det også lettere å holde tritt med komplekse finansforskrifter.
 • Kostnadsreduksjon. Automatisering innen økonomi reduserer behovet for omfattende manuell behandling, noe som reduserer lønnskostnadene og forebygger kostbare feil.
 • Forbedret beslutningstaking. Tilgang til økonomiske data og analyser i sanntid gjør det mulig for bedrifter å ta velinformerte beslutninger raskt.
 • Skalerbarhet. Automatiserte systemer kan enkelt tilpasses økt arbeidsbelastning, slik at virksomheten kan vokse uten å måtte ansette flere økonomimedarbeidere.
 • Økt medarbeidertilfredshet. Faktisk er det få ansatte som liker å utføre kjedelige oppgaver som ikke gir dem mulighet til å uttrykke sin beste kompetanse eller kreativitet. Å utelukke slike prosesser kan ha en positiv innvirkning på medarbeidernes mentale status.

Kort sagt er automatisering av økonomiprosesser ikke bare en operasjonell oppgradering, men snarere en strategisk nødvendighet for å være konkurransedyktig i dagens forretningsmiljø.

Hvis du ikke har et team av fintech-programvareutviklere internt, vil du sannsynligvis trenge ekstern hjelp for å kunne høste alle fordelene ved automatisering. En pålitelig leverandør av tilpasset fintech-programvareutvikling kan gi råd om og gjennomføre nødvendig forskning, planlegging og implementering. For de fleste selskaper som ønsker skalerbar og investeringseffektiv utvikling av finansiell programvare som ikke forstyrrer eksisterende prosesser, men snarere forbedrer dem, er outsourcing av fintech-utviklingstjenester det riktige valget.

La oss nå se nærmere på hvilke prosesser du kan automatisere i stor grad ved hjelp av teknikker og verktøy for finansautomatisering. Det er viktig å merke seg at det kanskje ikke er mulig å eliminere menneskelig involvering i alle disse prosessene fullstendig. Det kan imidlertid gi betydelige fordeler å redusere antallet kjedelige prosesser som er utsatt for menneskelige feil. ~~ ~~

Hva kan automatiseres i finansbransjen?

Det er flere viktige områder innen finans der automatisering kan være av stor verdi. Blant disse er

 • Fakturabehandling. Automatisering kan bidra til å håndtere hele fakturasyklusen fra mottak til betaling, noe som reduserer behandlingstiden og minimerer antall feil.
 • Håndtering av utlegg. Automatiserte systemer kan effektivisere prosessene for utleggsrapportering, godkjenning og refusjon, slik at retningslinjene overholdes og behandlingstiden reduseres.
 • Budsjettering og prognoser. Automatiseringsverktøy kan samle inn data fra flere kilder for mer nøyaktig og tidsriktig budsjettering og prognoser. Dette inkluderer prediktiv analyse for å forutse fremtidige økonomiske forhold og trender.
 • Finansiell rapportering. Automatisering kan raskt generere omfattende regnskaper og rapporter som gir viktig innsikt i selskapets økonomiske tilstand.
 • Overholdelse av skattereglene. Automatisering sikrer nøyaktige skatteberegninger og rettidig innlevering, noe som reduserer risikoen for bøter. Det kan være til stor hjelp for regnskapsførere i det daglige arbeidet.
 • Behandling av lønninger. Automatisering av lønnsutbetalingene sikrer at de ansatte får korrekt og rettidig kompensasjon, og at skattetrekk og arbeidsrettslige regler overholdes.
 • Forvaltning av eiendeler: Sporing og administrasjon av eiendeler, der data er lagret i flere dokumenter, blir mer effektivt med automatisering, noe som sikrer optimal utnyttelse og kostnadsbesparelser.
 • Risikostyring og samsvar: Automatiserte systemer kan overvåke og rapportere om risiko basert på historiske data for forretningsprosesser og sikre overholdelse av ulike lovkrav.

Automatisering av disse og eventuelt andre prosesser kan i stor grad strømlinjeforme og effektivisere arbeidet i økonomiavdelingen.

Møt Ranktracker

Alt-i-ett-plattformen for effektiv søkemotoroptimalisering

Bak enhver vellykket bedrift ligger en sterk SEO-kampanje. Men med utallige optimaliseringsverktøy og teknikker der ute å velge mellom, kan det være vanskelig å vite hvor du skal begynne. Vel, frykt ikke mer, for jeg har akkurat det som kan hjelpe deg. Vi presenterer Ranktracker alt-i-ett-plattformen for effektiv SEO.

Vi har endelig åpnet registreringen til Ranktracker helt gratis!

Opprett en gratis konto

Eller logg inn med påloggingsinformasjonen din

I bildet nedenfor finner du eksempler på programvareløsninger som kan brukes til automatisering av arbeidsflyten i økonomifunksjonen:

scnsoft

Bildekilde: https://www.scnsoft.com/financial-management/automation

Hvis du er interessert i å utforske moderne programvareløsninger for SEO-team, kan du lese et annet blogginnlegg.

Hvordan begynne med finansiell automatisering?

Uansett hvilken prosess du har tenkt å automatisere eller hvilken programvareløsning du tar i bruk for å automatisere finansavdelingen, må du følge en bestemt prosedyre for å håndtere dette på riktig måte. Her er den trinnvise prosessen for implementering av automatisering i økonomiavdelingen:

 1. Identifiser de nåværende prosessene. Begynn med å evaluere de nåværende økonomiprosessene for å avdekke områder som er utsatt for ineffektivitet eller feil. Denne vurderingen vil hjelpe deg med å finne ut hvilke operasjoner som vil ha størst nytte av automatisering.
 2. Definer klare mål for den planlagte automatiseringen av økonomien. Sett deg konkrete mål for hva du ønsker å oppnå med automatiseringen, enten det dreier seg om kostnadsreduksjon, økt nøyaktighet eller bedre samsvar.
 3. Velg egnede programvareløsninger. Undersøk og velg verktøy for automatisering av finansielle prosesser som er tilpasset virksomhetens behov. Viktige faktorer bør være skalerbarhet, kompatibilitet med eksisterende systemer, brukervennlighet og leverandørstøtte.
 4. Invester i opplæring. Gi medarbeiderne opplæring i de nye systemene. Tilpasset digital opplæring og opplæring av de ansatte er avgjørende for en smidig overgang og for å utnytte fordelene ved automatisering fullt ut. Denne prosjektfasen vil sannsynligvis foregå parallelt med implementeringen.
 5. Planlegg integrasjon og implementer den trinnvis. Sørg for at automatiseringsverktøyene kan integreres sømløst med eksisterende systemer, for eksempel ERP- eller regnskapsautomatiseringsprogramvare, for å unngå driftsforstyrrelser. Begynn deretter med å automatisere noen få prosesser og utvid gradvis. Denne trinnvise tilnærmingen gjør det lettere for teamet ditt å tilpasse seg den nye teknologien.
 6. Overvåk og tilpass. Evaluer kontinuerlig ytelsen til de automatiserte systemene og foreta nødvendige justeringer. På denne måten kan du skreddersy programvaren bedre til prosessene dine og sikre at teamene som jobber med den, yter optimalt.

I infografikken nedenfor kan du gjøre deg kjent med et av programvaredesignene til en skreddersydd, høyintegrert finansapplikasjon for automatisering:

scnsoft

Bildekilde: https://www.scnsoft.com/financial-management/automation

Det finnes en rekke andre måter å implementere finansiell automatisering i den digitale infrastrukturen på. Hvis du ikke har egen ekspertise, må du sannsynligvis kontakte en leverandør av fintech-utviklingstjenester for å få alt på plass.

Endelig vurdering

Automatisering av økonomiprosesser er nærmest et strategisk imperativ for bedrifter som ønsker effektivitet, nøyaktighet og vekst. Ved å automatisere rutinemessige økonomioppgaver kan bedriftene rette fokus og ressurser mot strategisk planlegging og vekstinitiativer.

Ved å finne ut hvilke nøkkelprosesser som skal automatiseres, utvikle og integrere en tilsvarende programvareløsning og lære opp teamene i hvordan de skal jobbe med den, kan bedrifter nå nye høyder når det gjelder effektivitet i økonomiavdelingen.

Felix Rose-Collins

Felix Rose-Collins

Ranktracker's CEO/CMO & Co-founder

Felix Rose-Collins is the Co-founder and CEO/CMO of Ranktracker. With over 15 years of SEO experience, he has single-handedly scaled the Ranktracker site to over 500,000 monthly visits, with 390,000 of these stemming from organic searches each month.

Begynn å bruke Ranktracker... Gratis!

Finn ut hva som hindrer nettstedet ditt i å bli rangert.

Opprett en gratis konto

Eller logg inn med påloggingsinformasjonen din

Different views of Ranktracker app