• Samarbeid og produktivitet i team

Utprøvde og testede strategier for godt teamsamarbeid

 • Felix Rose-Collins
 • 6 min read
Utprøvde og testede strategier for godt teamsamarbeid

Introduksjon

Godt teamsamarbeid er avgjørende for å oppnå forretningsmessig suksess. Hvis teammedlemmene ikke samarbeider godt, kan det bli vanskelig for bedriften å konkurrere i den digitale tidsalderen. Så hvordan får du til et godt teamsamarbeid?

For å oppnå et godt teamsamarbeid i virksomheten din må du ta i bruk flere strategier. Du må også ha en god forståelse av hvorfor teamsamarbeid er viktig. Les videre for å lære mer.

Hvorfor er det viktig med godt teamsamarbeid?

zippia

Kilde

Teamsamarbeid sikrer at bedriften din kan dra nytte av flere fordeler, blant annet følgende;

Økt lønnsomhet

Samarbeidslæring på arbeidsplassen sikrer at teammedlemmene bidrar positivt til bedriftens lønnsomhet. Hvis for eksempel salgs- og markedsføringsteamene samarbeider, kan bedriften få økt salg. Økt salg betyr økt fortjeneste for deg.

Økt kundetilfredshet

Teamsamarbeid betyr at de ansatte jobber sammen for å produsere arbeid av høy kvalitet. Arbeid av høy kvalitet fører i sin tur til økt kundetilfredshet. Forskning viser dessuten at teamsamarbeid kan øke kundetilfredsheten med opptil 41 %.

Rask konfliktløsning

Når teammedlemmene samarbeider godt, har de en tendens til å løse konflikter raskt. Hvorfor det? Fordi teammedlemmene jobber sammen for å finne gode løsninger. I tillegg bidrar teamsamarbeid til at medarbeiderne får et sterkt mellommenneskelig forhold til hverandre. Det betyr at de er avhengige av hverandre for å få støtte, tilbakemeldinger og hjelp.

*En annen ting å merke seg er at samarbeid sikrer rask konfliktløsning ved å fremme;

 • Minimal konkurranse mellom de ansatte
 • Åpen kommunikasjon mellom teammedlemmene
 • Gjensidig respekt for andre
 • Påvirkning fra flere perspektiver

Økt jobbtilfredshet

Når de ansatte samarbeider, ser de hvordan rollene deres påvirker andre. De får også et innblikk i hvor viktige de er for bedriften. Dermed blir de tryggere på seg selv, noe som kan bidra positivt til teamets moral.

Ved å oppmuntre de ansatte til å samarbeide kan de se hvordan rollene deres i selskapet henger sammen, noe som gir dem en dypere forståelse av hvor viktige de er. Denne økte bevisstheten kan styrke selvtilliten og til syvende og sist øke jobbtilfredsheten, noe som igjen kan ha en positiv innvirkning på teammoralen.

Møt Ranktracker

Alt-i-ett-plattformen for effektiv søkemotoroptimalisering

Bak enhver vellykket bedrift ligger en sterk SEO-kampanje. Men med utallige optimaliseringsverktøy og teknikker der ute å velge mellom, kan det være vanskelig å vite hvor du skal begynne. Vel, frykt ikke mer, for jeg har akkurat det som kan hjelpe deg. Vi presenterer Ranktracker alt-i-ett-plattformen for effektiv SEO.

Vi har endelig åpnet registreringen til Ranktracker helt gratis!

Opprett en gratis konto

Eller logg inn med påloggingsinformasjonen din

Personer som trives på jobben, vil sannsynligvis være mer fornøyde enn de som ikke gjør det.

Utveksling av konstruktive tilbakemeldinger

Konstruktive tilbakemeldinger er avgjørende for at medarbeiderne skal kunne utvikle seg. Når de ansatte samarbeider effektivt, kan de gi og motta konstruktive tilbakemeldinger. Medarbeiderne kan bruke tilbakemeldingene til å overvinne hindringer og gjøre positive endringer. *Dette kan legge til rette for teamets og den enkeltes vekst.

Oppmuntrer til inkludering

Inkludering er nødvendig i dagens moderne verden. Hvorfor? Det oppmuntrer de ansatte til å akseptere hverandres ulikheter. Denne aksepten gjør at de kan bruke ulike perspektiver til å bli mer produktive.

Forbedret kvalitet på produserte produkter

Godt teamsamarbeid sikrer bedre kvalitet på tjenester og produkter. Den forbedrede kvaliteten oppstår fordi samarbeid legger til rette for følgende;

 • Effektiviserer kommunikasjonen

 • Rask og enkel tilgang til ressurser som trengs for å produsere tjenester og varer.

 • Godt teamsamarbeid kan forbedre produktkvaliteten med 34 %. Det kan også bidra til å forbedre produktutviklingen med 30 %. Uansett om bedriften er stor eller liten, bør et godt teamsamarbeid være en hjørnestein i arbeidet med å styrke merkevareutviklingen for bedrifter i alle størrelser.

Utprøvde strategier for utmerket teamsamarbeid

Som du ser, vil effektivt teamsamarbeid være en fordel for bedriften din. Så hvordan kan du oppnå dette imponerende teamsamarbeidet? Nedenfor finner du noen velprøvde strategier for å sikre et godt teamsamarbeid.

Beskriv teamets oppdrag

Teamets formål er den viktigste grunnen til at det eksisterer. Det første du må gjøre, er å beskrive teamets mål. Målet vil gi teammedlemmene en klar indikasjon på hva de skal gjøre og hvordan de skal samarbeide.

Det bør være noe som gjør det mulig for teammedlemmene å jobbe sammen for et felles formål. Teamets oppdrag bør også inneholde følgende komponenter;

 • Det bør være kraftfullt, kort og lett å huske.
 • Den bør beskrive bedriftens mål på en måte som inspirerer alle.
 • Den bør inneholde en tidsramme for når teamet skal ha oppnådd sine mål.
 • Den bør ha måleparametere for å måle hvor vellykket teamsamarbeidet er.

Når du har beskrevet teamets oppdrag, blir det lettere for deg å lykkes.

 • En dyktig leder tar seg tid til å definere teamets oppdrag. Dette oppdraget sikrer at teamet har et konkret formål og at alle har et mål å jobbe mot.

Utvikle et miljø for nye ideer

zipdo

Kilde

Alle ansatte har ideer. Noen er dårlige, noen er gode, og noen har aldri blitt hørt før. Det vil derfor være en fordel om du lar alle komme med sine ideer. I et godt samarbeidsmiljø bør medarbeiderne kunne komme med ideer uten å frykte å bli dømt. De bør også kunne komme med tilbakemeldinger på andres ideer.

 • Å implementere disse ideene er en utmerket måte å gjøre det på;

 • Økt inkludering

 • Gir en følelse av eierskap

 • Sikre vilje til å produsere de beste resultatene

For å skape et miljø preget av samarbeid bør du oppmuntre de ansatte til å "tenke utenfor boksen". Dette samarbeidet kan føre til imponerende innovasjon, spesielt hvis bedriften er innovasjonssentrert. Bedrifter som prioriterer innovasjon, vokser 16 % raskere enn de som ikke gjør det.

Fremme en kultur for samarbeid

Ansatte som føler seg undervurdert, er svært tilbøyelige til å se seg om etter andre jobbmuligheter. Dette gjelder spesielt for millenniumsgenerasjonen, ifølge Gallup-rapporten. Så hvis du ønsker å holde på medarbeiderne og forbedre samarbeidet, bør du fremme en samarbeidskultur.

Men hvordan etablerer man en slik samarbeidskultur?

 • Legg til rette for samarbeid på kontoret
 • Ha støttesystemer
 • Ha forskjellige teammedlemmer

*Denne samarbeidende bedriftskulturen vil føre til følgende;

 • Økt medarbeiderengasjement
 • Forbedret følelse av fellesskap
 • Økt produktivitet
 • Økt innovasjonstakt
 • Medarbeidertilfredshet
 • Økt andel ansatte som blir værende

Oppmuntre til åpen kommunikasjon

Kommunikasjon er grunnlaget for et godt teamsamarbeid. Hvorfor det? Fordi ærlig og åpen kommunikasjon skaper tillit og gjør det mulig for teamet å identifisere forbedringsområder. Så hvordan kan du oppmuntre til åpen kommunikasjon på arbeidsplassen?

Det kan du gjøre ved å oppmuntre teammedlemmene til å snakke åpent om sine ideer, følelser og tanker. Det vil også hjelpe hvis du oppmuntrer dem til å komme med kritikk. Sørg for at du lytter oppmerksomt til hva teammedlemmene har å si, uten å bli distrahert eller avbrutt.

Møt Ranktracker

Alt-i-ett-plattformen for effektiv søkemotoroptimalisering

Bak enhver vellykket bedrift ligger en sterk SEO-kampanje. Men med utallige optimaliseringsverktøy og teknikker der ute å velge mellom, kan det være vanskelig å vite hvor du skal begynne. Vel, frykt ikke mer, for jeg har akkurat det som kan hjelpe deg. Vi presenterer Ranktracker alt-i-ett-plattformen for effektiv SEO.

Vi har endelig åpnet registreringen til Ranktracker helt gratis!

Opprett en gratis konto

Eller logg inn med påloggingsinformasjonen din

Som leder viser du på denne måten at du er interessert i hva medarbeiderne har å si. Du vil også kunne lære av dem og få nye perspektiver som kan bidra positivt til teamets suksess.

*I tillegg vil den åpne kommunikasjonen føre til følgende fordeler;

Det vil bryte ned kommunikasjonsbarrierer

 • Det forebygger stress og utbrenthet hos medarbeiderne, siden misforståelser blir sjeldnere.
 • Det forbedrer informasjonsflyten.
 • Det gir rom for innovasjon, og teammedlemmene vil føle seg mer komfortable med å delta i diskusjoner.
 • Det reduserer sannsynligheten for tapt tid og produksjonsforsinkelser, siden problemer blir kommunisert i tide.

Ros og anerkjennelse av effektivt teamsamarbeid

springworks

Kilde

Møt Ranktracker

Alt-i-ett-plattformen for effektiv søkemotoroptimalisering

Bak enhver vellykket bedrift ligger en sterk SEO-kampanje. Men med utallige optimaliseringsverktøy og teknikker der ute å velge mellom, kan det være vanskelig å vite hvor du skal begynne. Vel, frykt ikke mer, for jeg har akkurat det som kan hjelpe deg. Vi presenterer Ranktracker alt-i-ett-plattformen for effektiv SEO.

Vi har endelig åpnet registreringen til Ranktracker helt gratis!

Opprett en gratis konto

Eller logg inn med påloggingsinformasjonen din

Alle elsker å bli satt pris på eller få anerkjennelse for godt utført arbeid. Forskning viser dessuten at 69 % av de ansatte vil jobbe hardere hvis du setter pris på innsatsen deres. Sørg derfor for å gi de ansatte den oppmerksomheten, rosen og anerkjennelsen de fortjener.

Gi dem en sjanse til å forklare hvordan de jobbet og samarbeidet godt sammen for å nå målene sine. De bør også få lov til å forklare hva de gjorde riktig.

Gå foran med et godt eksempel

Er det lett å ha et samarbeidende team når lederen ikke er det? Nei, det er det ikke. Medarbeiderne vil med stor sannsynlighet følge det tempoet som lederen setter. Så hvis du samarbeider i arbeidsmiljøet, vil medarbeiderne dine også samarbeide.

Dette samarbeidet skjer fordi;

 • Ledernes handlinger inspirerer medarbeiderne rundt dem
 • Ledere styrer etiske konvensjoner på arbeidsplassen
 • Ledere legger grunnlaget for akseptabel atferd
 • Lederne er ansvarlige for å formidle bedriftskulturen.

Så hvordan kan du gå foran med et godt eksempel?

 • Følg reglene
 • Vær åpen
 • Vær bevisst på din innflytelse

Involver alle i problemløsningen

Problemløsning på arbeidsplassen bør skje i fellesskap. Som leder bør du derfor ikke la noen i stikken når et problem oppstår. Medarbeiderne kan ha overraskende ideer som kan sikre at dere løser problemene raskt.

Men hvordan kan du involvere alle i problemløsningen?

 • Presentere problemet for teamet
 • Be hvert medlem om å komme opp med en unik løsning.
 • Be teammedlemmene komme med nye ideer og snakke åpent om utfordringene de har opplevd.
 • Be teammedlemmene om å gi og motta ærlige tilbakemeldinger.

Sett deg klare mål

Når du setter klare mål, vet teammedlemmene hva de skal oppnå. Målene kan være delmål som hvert enkelt team skal oppnå. Målsettingen vil bidra til følgende;

 • Det vil øke motivasjonen
 • Det vil forhindre frustrasjon på grunn av uklare forventninger.
 • Det vil hjelpe de ansatte til å bli mer produktive og fokuserte.
 • Det vil redusere bortkastet tid og fordoble arbeidet.

Så hvordan kan du sette deg klare mål?

 • Ha håndterbare oppgaver
 • Gi detaljerte beskrivelser av oppgavene
 • Utvikle retningslinjer for teamets samarbeid og kommunikasjon.
 • Hold de ansatte informert

Avsluttende tanker

Godt teamsamarbeid er ryggraden i en innovativ og vellykket virksomhet. Det kan sikre at de ansatte jobber sammen for å nå et felles mål. Som leder bør du derfor ha som mål å gå foran med et godt eksempel og skape et arbeidsmiljø preget av samarbeid.

Felix Rose-Collins

Felix Rose-Collins

Ranktracker's CEO/CMO & Co-founder

Felix Rose-Collins is the Co-founder and CEO/CMO of Ranktracker. With over 15 years of SEO experience, he has single-handedly scaled the Ranktracker site to over 500,000 monthly visits, with 390,000 of these stemming from organic searches each month.

Begynn å bruke Ranktracker... Gratis!

Finn ut hva som hindrer nettstedet ditt i å bli rangert.

Opprett en gratis konto

Eller logg inn med påloggingsinformasjonen din

Different views of Ranktracker app