• Logistikk og forsyningskjedeledelse

Lagerstyringssystemer - nøkkelen til effektiv lagerstyring

 • Firmao
 • 2 min read
Lagerstyringssystemer - nøkkelen til effektiv lagerstyring

Introduksjon

Lagerhold og lagerstyring er en viktig del av mange bedrifters virksomhet, uavhengig av bransje og størrelse. Derfor er det ikke overraskende at teknologiutvikling blir stadig viktigere i lagerprosessene. Et av de viktigste verktøyene i denne sammenheng er WMS, eller Warehouse Management Systems. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hva WMS-systemer er, hvordan de fungerer og hvilke fordeler de gir bedrifter.

ipad

Hva er WMS-systemer?

WMS-systemer er programvare som er utviklet for å administrere et lager og styre vareflyten på en effektiv måte. Hovedformålet er å optimalisere lagerprosessene, redusere feil og øke effektiviteten. WMS-systemer er et sentralt kontrollpunkt for alle lagerrelaterte aktiviteter.

WMS-systemer baserer seg på data som samles inn ved hjelp av ulike teknologier, for eksempel strekkodeskannere, RFID (radiofrekvensidentifikasjon) eller GPS-systemer. Disse dataene behandles og analyseres deretter av programvare som tar beslutninger om lagerstyring.

Hovedfunksjonene til WMS-systemer

 1. Optimalisering av plass: WMS-systemer bidrar til å optimalisere plasseringen av produkter på lageret, noe som resulterer i effektiv utnyttelse av tilgjengelig plass.
 2. Lagerstyring: Ved å spore innkommende og utgående varer gjør WMS-systemene det mulig å styre lagernivåene nøyaktig og minimere risikoen for mangel eller overskudd.
 3. Overvåking av varebevegelser: Programvaren gjør det mulig å spore alle varebevegelser på lageret, noe som gjør det enklere å identifisere eventuelle problemer eller forsinkelser.
 4. Ordrehåndtering: WMS-systemer automatiserer ordrehåndteringsprosessen, noe som reduserer behandlingstiden og minimerer feil.
 5. Integrasjon med andre systemer: WMS kan enkelt integreres med andre systemer, for eksempel ERP-systemer (Enterprise Resource Planning) eller TMS-systemer (Transportation Management Systems), noe som gir full kontroll over forsyningskjeden.

Viktige trinn i driften av WMS:

 • Datainnsamling: Data om produkter, hvor de befinner seg, mengde, dato for mottak og utslipp og andre parametere samles inn og lagres i en database.
 • Dataanalyse: WMS-programvaren analyserer de innsamlede dataene og finner ut hvor og hvilke produkter som er lagret, og hvilke ordrer som er under behandling.
 • Planlegging og kontroll: Basert på dataanalysen tar WMS beslutninger om plassering av varer, tildeler oppgaver til lagermedarbeiderne og styrer tid og prioriteringer i ordrehåndteringen.
 • Overvåking og rapportering: Etter hvert som lageroppgavene utføres, overvåker WMS fremdriften i arbeidet og genererer rapporter for å spore effektiviteten og oppdage eventuelle problemer.

charts

Fordeler med å implementere et WMS

Implementering av et WMS gir mange fordeler for bedrifter i logistikk- og lagerbransjen. Her er noen av de viktigste:

 • Økt produktivitet: WMS-systemer reduserer tiden det tar å behandle ordrer og styrer ansatte og ressurser på en effektiv måte, noe som fører til økt produktivitet.
 • Reduksjon av feil: Automatisering av lagerprosesser minimerer risikoen for menneskelige feil, noe som er viktig for nøyaktigheten og kvaliteten på kundeservicen.
 • Kostnadsoptimalisering: Bedre styring av lagerbeholdning og lagerplass bidrar til å redusere kostnadene forbundet med lagring og transport av varer.
 • Raskere respons på endringer: WMS-systemer muliggjør rask tilpasning til markedsendringer, nye trender og kundebehov.
 • Bedre kontroll og sporing: Ved å overvåke varebevegelsene nøyaktig får bedriftene bedre kontroll over lageret og forsyningskjeden.

Valg av WMS - et spørsmål om tilpasning og skalerbarhet

Når man skal velge riktig WMS, bør man ta hensyn til bedriftens spesifikke behov og forventninger. Det finnes mange løsninger på markedet som varierer i funksjonalitet og skalerbarhet. Derfor er det verdt å tenke på om det valgte systemet vil være i stand til å takle en eventuell fremtidig vekst i bedriftens virksomhet. I tillegg kan det å tilpasse systemet til ditt eget lager og dine egne prosesser være avgjørende for å oppnå maksimale fordeler. Derfor er det en god idé å rådføre seg med eksperter eller WMS-leverandører for å velge en løsning som best mulig oppfyller bedriftens individuelle behov.

Sammendrag

WMS-systemer er et viktig verktøy for bedrifter som driver med lager og logistikk. Ved å implementere WMS-systemer kan du oppnå en mer effektiv lagerstyring, øke produktiviteten, redusere feil og få bedre kontroll over logistikkprosessene. I en tid med økende konkurranse og skiftende markedskrav kan en investering i et WMS-system være avgjørende for bedriftens suksess.

Firmao

Firmao

CRM/WMS

This article was created in collaboration with Firmao, a Polish CRM/WMS process automation software available in the cloud. Firmao is dedicated to small and medium-sized service, sales and manufacturing companies, and thanks to its modular design, it provides a unique ability to quickly and easily adapt to the specific needs of any company. It’s a European alternative to American systems such as SalesForce, Hubspot, Indian Zoho or Russian Bitrix24.

Link: Firmao

Begynn å bruke Ranktracker... Gratis!

Finn ut hva som hindrer nettstedet ditt i å bli rangert.

Opprett en gratis konto

Eller logg inn med påloggingsinformasjonen din

Different views of Ranktracker app