• Cybersikkerhet

Hvorfor er cybersikkerhet en topprioritet i digital markedsføring?

  • Felix Rose-Collins
  • 1 min read
Hvorfor er cybersikkerhet en topprioritet i digital markedsføring?

Introduksjon

Digital markedsføring har vokst frem som en av de raskest voksende bransjene de siste årene. Denne påstanden støttes av mange bemerkelsesverdige rapporter som Expert Market Research-undersøkelsen som skisserer at den globale digitale markedsføringsbransjen vil ha en gjennomsnittlig årlig vekst på over 17,6 prosent mellom 2021 og 2026.

På den andre siden, med fremveksten av en digitalisert tidsalder, øker også trusselen om cybersikkerhetsproblemer. Et anerkjent tidsskrift om nettkriminalitet har spådd en tilsvarende økning på over 15 prosent i kostnadene ved nettkriminalitet på verdensbasis. I dette tempoet vil de globale kostnadene ved nettkriminalitet nå et milepæltall på 10,5 billioner dollar innen 2025.

Det er på høy tid at folk innen digital markedsføring innser at deres største bekymring materialiserer seg i form av nettkriminalitet. Det brennende spørsmålet er om dine digitale markedsføringsoperasjoner har det nødvendige forsvaret for å oppfylle retningslinjene for cybersikkerhet. Det er ikke tilstrekkelig å bare installere antivirusprogrammer eller passordbeskyttelse for enhetene dine.

Den digitale markedsføringssfæren omfatter ulike sammenkoblede kategorier som markedsføring i sosiale medier, mobilmarkedsføring, e-postmarkedsføring, innholdsmarkedsføring, søkemotoroptimalisering, affiliatemarkedsføring og betaling per klikk. Dermed får digitale markedsførere ofte tilgang til mange sensitive kundeopplysninger, fra finansiell informasjon for annonsering til legitimasjon for ulike merkevarers kontoer på sosiale medier. Ethvert slingringsmonn i datasikkerheten i slike tilfeller kan skape enorme ødeleggelser for både markedsføringsselskapet og dets respektive kunder.

La oss grave dypere for å forstå hvorfor digitale markedsføringsenheter må prioritere cybersikkerhet og hvordan de kan gjøre det.

Hva er de viktigste grunnene til å prioritere cybersikkerhet i digital markedsføring?

Her er noen av de mest presserende problemene som fremhever relevansen av å prioritere cybersikkerhet som profesjonell innen digital markedsføring.

Tilgang til en enorm mengde sensitive personopplysninger

Det er ikke til å legge skjul på at digitalt markedsføringspersonell håndterer noe av den mest strategisk sensitive informasjonen i en virksomhet. Enhver manipulering eller skade på slike data kan føre til både økonomiske og omdømmemessige tap for kundene dine. Derfor er det avgjørende å ha iverksatt alle kritiske tiltak for å opprettholde organisasjonens cybersikkerhetsforsvar.

Beholde kundenes tillit

Du kan fortsette å tilby digitale markedsføringstjenester uten problemer så lenge du har kundenes tillit. Midt i de økende problemene rundt cybersikkerhet ønsker alle å samarbeide med selskaper som overholder nødvendige personverntiltak. Derfor må du holde cybersikkerheten din på et høyt nivå for å unngå å svekke kundenes lojalitet.

Opprettholde omdømmet ditt i markedet.

Det tar mange års kamp for en bedrift å skape seg et tydelig omdømme. Din digitale markedsføringsorganisasjons generelle markedsoppfatning kan få seg en knekk med forekomsten av kritiske sikkerhetsbrudd eller angrep. Du må innfri markedets forventninger ved å styrke cybersikkerheten din i henhold til nye trusler og opprettholde omdømmet ditt.

Bekjempelse av konkurranse

Gitt det enorme vekstpotensialet i digital markedsføring, blir den stadig mer konkurransedyktig for hver dag som går. Det er ikke rom for feil eller sikkerhetsproblemer når du kjører en kampanje. Ellers kan konkurrentene overstråle deg og føre til at virksomheten din blir skadelidende.

Håndtering av de stadig nye risikoene for cybertrusler og svindel

Den sterkestes rett gjelder også på cybersikkerhetsområdet. Motstanderne i cyberdomenet utvikler seg og tar i bruk enda mer sofistikerte angrep. Så hvis du ikke gir den nødvendige drivkraften til å oppgradere cybersikkerheten din, vil du sakke akterut og bli offer for en rekke avanserte former for cyberkriminalitet. Du må legge vekt på nødvendigheten av vedlikehold når det gjelder cybersikkerhetsinfrastrukturen for å takle de skiftende cyberrisikoene.

Sikre samsvar med regelverket

Mange nye lover og krav har kommet inn i bildet med den økende innflytelsen fra internett og digitale teknologier. Avhengig av hvilke områder du opererer i, kan det være ulike cybersikkerhetstiltak du må iverksette for å overholde ulike regelverk. Mange cyberlover straffer også misligholdende enheter med høye bøter. Derfor er det avgjørende å legge behørig vekt på globale krav til cybersikkerhet.

Hva er de fremste truslene mot cybersikkerheten innen digital markedsføring?

Flere cybertrusler prøver å trenge inn i det digitale markedsføringsdomenet. De mest relevante av disse truslene er:

Usikre innholdsstyringssystemer

Fagfolk innen digital markedsføring har alltid som mål å bruke innhold som rangerer godt. Et bredt spekter av verktøy kan sikre at kundenes nettstedsinnhold overgår og holder seg foran det vanlige. Digitale markedsførere bruker først og fremst innholdsstyringssystemer (CMS) for å opprette og administrere innhold på et nettsted. Sjansene for at virus og feil kommer inn på enhetene dine mangedobles hvis du bruker upålitelige CMS-systemer eller prøver å få tak i ulovlige versjoner av slik programvare.

Utnyttelse av e-post

En fersk studie viser at over 90 prosent av cyberangrepene infiltrerer en organisasjons system via e-post. Siden e-postmarkedsføring fortsatt er en mye brukt tjeneste, er det stor sannsynlighet for datainnbrudd via e-post. Søppelpost og løsepengevirus som lastes ned via usikrede e-poster, er ganske vanlig. Derfor er det avgjørende for fagfolk innen digital markedsføring å være på vakt mot farene ved e-postangrep på deres virksomhet.

Bots

En bot er et selvstendig program på internett som samhandler med brukere og systemer. Mange hackere kan bruke roboter til å utføre ulovlige aktiviteter, for eksempel søke etter sårbar informasjon og bruke den mot deg. Fagfolk innen digital markedsføring bruker også roboter på kundenes nettsteder. De må imidlertid være forsiktige når de programmerer slike roboter, siden de kan bli en kilde til cybertrusler.

Skadelig programvare

Skadevare er et påtrengende program som har til hensikt å skade et gitt datasystem eller nettverk. Det finnes ulike varianter av skadevare, for eksempel spionprogramvare og løsepengevirus. Hver av disse typene skadevare kan forårsake uønskede forstyrrelser i markedsføringsfunksjonene dine og misbruk av kritiske data.

Angrep i sosiale medier

Sosiale medier har også blitt et attraktivt mål for angripere. Cyberkriminelle kan få tak i personopplysninger og legge ut støtende innhold gjennom hackede sosiale medier, noe som sverter merkevaren og omdømmet ditt.

Bekymringer knyttet til netthandel

Netthandelsnettsteder og apper kan også føre til betydelig risiko for virksomhetens kritiske informasjon. Kunder legger inn sensitiv informasjon, for eksempel kortopplysninger, på e-handelsnettsteder som motstandere kan utnytte til å lure til seg penger. Derfor bør fagfolk innen digital markedsføring følge sikkerhetstiltak som implementering av SSL-protokoller og sikre betalingsmetoder for e-handelsnettsteder.

Hva er beste praksis for cybersikkerhet som fagfolk innen digital markedsføring må kjenne til?

De beste måtene å redusere risikoen for cybersikkerhetsangrep i din digitale markedsføring er blant annet følgende:

Stole på VPN

VPN, også kjent som virtuelt privat nettverk, er en beskyttet nettverkstilkobling når du bruker et offentlig nettverk. Det bidrar til å maskere identiteten eller IP-adressen din på nettet og krypterer internettdataene dine ved å sende dem gjennom sikre nettverk i andre land. Dette verktøyet kan hjelpe digitale markedsførere med å beskytte seg mot farene i cyberverdenen, ettersom det skjuler posisjonen og identiteten din, og hindrer angripere på nettet i å angripe enheter. I disse dager har markedsførere mange alternativer og kan velge et VPN som passer for enhver datamaskin, ethvert budsjett eller formål.

Passende personverninnstillinger for kontoer i sosiale medier

Digitale markedsføringsselskaper håndterer mange sosiale medier som Instagram, Twitter, FaceBook og LinkedIn. Det er viktig å holde et øye med personverninnstillingene for hver av kontoene du håndterer på disse plattformene. Mange trusselaktører leter etter svake punkter i de sosiale mediene til ulike enkeltpersoner og merkevarer. Du må velge innstillingene med omhu når det gjelder hvem som kan se innholdet du legger ut på sosiale medier, og også bruke en streng passordpolicy for kontoene.

Bruk tofaktorautentisering (2FA)

Når lekkede data faller i feil hender, er det ganske enkelt for mange avanserte hackere å hente bruker-ID og passord for å få tilgang til sensitive filer eller kontoer. Denne situasjonen krever tofaktorautentisering. 2FA eller tofaktorautentisering representerer en prosess for å legge til flere lag med beskyttelse i tillegg til å oppgi brukerlegitimasjon for å få tilgang til en konto eller fil. Digitale markedsførere kan bruke denne teknikken med teknologier som fingeravtrykkskanning eller netthinneskanning for å øke sikkerhetsnivået.

Bruk kun sikre og pålitelige programvaresystemer

Digitale markedsførere bruker ulike applikasjoner og verktøy for å dekke sine utallige behov. Enten det gjelder SEO, revisjon av nettsteder, sporing av søkeord, kontroll av tilbakekoblinger eller utvikling av nettsteder, må du bare bruke verifiserte og anerkjente leverandører. Usertifiserte og upålitelige programvareversjoner kan være skadelig programvare og skade nøkkelinformasjonen din.

Unngå å arbeide på ukjente enheter.

Mange fagfolk innen digital markedsføring jobber eksternt på flere enheter. Noen ganger prøver du kanskje å jobbe på en personlig enhet eller en enhet du har lånt av en kollega, noe som kan føre til at du mister informasjonen din eller at kontoene dine blir kompromittert. Derfor må du sørge for at du bare arbeider på anerkjente og pålitelige enheter for dine kritiske oppgaver.

Oppdater og ta sikkerhetskopi av systemet regelmessig.

System- og programvareoppdateringer er nødvendige for å bekjempe de nye risikoene for hacking og phishing. Du må ikke ignorere regelmessige systemoppgraderinger og sikkerhetskopiering av data, da de gir deg sårbarhetsoppdateringer og beskytter enheten din mot utnyttelse.

Hvordan bygge en robust cybersikkerhetsstrategi som digital markedsfører?

Hvis du tar sikte på å utvikle en solid cybersikkerhetsstrategi for din digitale markedsføring, kan du bruke tipsene nedenfor:

Utdanne teamet ditt

Teamet ditt må innse hvor viktig det er å overholde sikkerhetstiltak i disse tider. Som digital markedsfører må du lære opp de ansatte til å følge de nødvendige personvernrutinene i det daglige arbeidet. En kombinert innsats er av høyeste prioritet når det gjelder å takle cybersikkerhetsspørsmål.

Forstå målkunden din

Når du utformer cybersikkerhetsstrategien din, må du forstå kravene og bekymringene til målgruppen din. Du må analysere hvilke forsvarsmetoder og tilnærminger som vil fungere best for kundene dine.

Fremme åpenhet

Det er viktig å bygge opp en følelse av tillit og åpenhet i alle deler av virksomheten din og med alle kundene dine. Dette bidrar til å redusere sjansene for mistenkelige aktiviteter (enten de er forsettlige eller utilsiktede) fra en person i teamet ditt og raskt oppdage eventuelle sikkerhetsavvik.

Ikke tilegne deg mer informasjon enn du faktisk trenger.

Jo mer data du besitter, desto mer lukrativ blir enheten din for trusselaktører. Det er en del av den digitale markedsføringen å samle inn ulike former for data. Du bør likevel unngå å samle inn informasjon som ikke er relevant for bruken din. Jo større mengde data du samler inn, desto større innsats og investeringer kreves for å lagre og sikre dem.

Avsluttende tanker

Du kan ikke nå toppen innen digital markedsføring uten å ivareta cybersikkerheten. Det er viktig å holde tritt med utviklingen innen cybersikkerhet. Det er mange faktorer du må ta hensyn til når du utformer og gjennomfører cybersikkerhetstiltak for organisasjonen din. Riktig veiledning og fortsatt innsats i riktig retning er avgjørende for å skape en robust cybersikkerhetsstrategi.

Nå som tipsene og triksene for cybersikkerhet er dekket, er det også viktig å kontinuerlig være på utkikk etter nye verktøy og løsninger som kan hjelpe deg med digital markedsføring. Så ikke nøl med å ta kontakt med teamet vårt for å lære mer om alle måtene du kan lykkes med digital markedsføring på!

Felix Rose-Collins

Felix Rose-Collins

is the Co-founder of Ranktracker, With over 10 years SEO Experience. He's in charge of all content on the SEO Guide & Blog, you will also find him managing the support chat on the Ranktracker App.

Begynn å bruke Ranktracker... Gratis!

Finn ut hva som hindrer nettstedet ditt i å bli rangert.

Opprett en gratis konto

Eller logg inn med påloggingsinformasjonen din

Different views of Ranktracker app
Møt Ranktracker

Alt-i-ett-plattformen for effektiv søkemotoroptimalisering

Bak enhver vellykket bedrift ligger en sterk SEO-kampanje. Men med utallige optimaliseringsverktøy og teknikker der ute å velge mellom, kan det være vanskelig å vite hvor du skal begynne. Vel, frykt ikke mer, for jeg har akkurat det som kan hjelpe deg. Vi presenterer Ranktracker alt-i-ett-plattformen for effektiv SEO.

Vi har endelig åpnet registreringen til Ranktracker helt gratis!

Opprett en gratis konto

Eller logg inn med påloggingsinformasjonen din