• Marketingstrategieën en klantanalyse

Geavanceerde technieken voor het creëren van kopersrollen in een paar stappen: Het inzicht in de klant vergroten

  • Felix Rose-Collins
  • 6 min read
Geavanceerde technieken voor het creëren van kopersrollen in een paar stappen: Het inzicht in de klant vergroten

Intro

Bedrijven hebben buyer persona's nodig om klanten beter te begrijpen, wat helpt bij het aanpakken van de behoeften, problemen en oplossingen van klanten voordat ze een succesvol product creëren. Klantenpersona's helpen om door het perspectief van de klant te kijken, wat altijd positief is bij het creëren van een product of service voor klanten. Een succesvol bedrijf en product mogelijk maken.

Ranktracker

In eenvoudige woorden, audience persona is frictioneel maar gebaseerd op onderzoek van gewenste, bestaande of potentiële klanten die je doelgroep of basisklant vertegenwoordigen.

Afhankelijk van de verschillende producten en redenen kan het nodig zijn om meerdere marketingpersona's te creëren .

In dit artikel begrijpen we waarom het creëren van klantpersona's belangrijk is en hoe je persona's creëert. Enkele geavanceerde technieken en het vermijden van fouten.

Waarom kopersprofielen belangrijk zijn

Ranktracker

Je kunt je publiek beter definiëren met behulp van een nauwkeurige buyer persona. Als je deze definieert, kun je een beter product, boodschap en aantrekkelijk merk op de juiste manier leveren aan de juiste groep mensen op persoonlijk niveau die je doelgroep zijn.

Maak kennis met Ranktracker

Het alles-in-één platform voor effectieve SEO

Achter elk succesvol bedrijf staat een sterke SEO-campagne. Maar met talloze optimalisatietools en -technieken om uit te kiezen, kan het moeilijk zijn om te weten waar te beginnen. Nou, vrees niet meer, want ik heb precies het ding om te helpen. Ik presenteer het Ranktracker alles-in-één platform voor effectieve SEO

We hebben eindelijk de registratie voor Ranktracker helemaal gratis geopend!

Maak een gratis account aan

Of log in met uw gegevens

Als je de pijnpunten kunt aanpakken en een betere oplossing kunt bieden voor dat probleem van een klant, dan kun je hun superheld zijn, wat leidt tot een uitstekende klanttevredenheid en ook tot het creëren van een positieve merkwaarde voor je bedrijf met een betere klantervaring.

Een win-winsituatie creëren voor zowel bedrijf als klant.

Hier is een praktijkvoorbeeld van een succesvolle persona-strategie:

Dit voorbeeld laat zien wie je doelgroep is, wat het belangrijkste doel van je product of dienst is en wat de belangrijkste obstakels zijn:

  1. Ken je ideale gebruiker: Definieer vergelijkbare mensen die jouw product willen en hoe ze willen dat het product is.
  2. Het hoofddoel van de gebruiker: Stel het hoofddoel op achter de aankoop van je klant en hoe ze hen helpen.
  3. Een belemmering om te gebruiken: onderzoek waarom klanten stoppen met kopen of ze niet willen kopen.

Nu kun je je richten op doelen en barrières. En daaraan gaan werken om het te laten werken en een oplossing te vinden voordat je je op andere stort.

Ranktracker

Stap 1: Gegevensverzameling

Om je ideale klant te kennen, moet je eerst gegevens verzamelen en waardevolle inzichten krijgen. Je kunt deze gegevens verzamelen door enquêtes te houden en bestaande waardevolle gegevens te gebruiken die geschikt zijn voor jouw bedrijf. Over het algemeen verzamel je gegevens op basis van geslacht, geografie, leeftijd en interesse.

Als je genoeg van deze verzamelde gegevens hebt, analyseer je het gedrag van klanten via sociale media of websites. Als je klant het grootste deel van zijn tijd op het web doorbrengt, dan kun je dit volgen via web analytics, waarbij je inzicht krijgt in een pagina, de inhoud, de weergaven en het gedrag op de website.

Als je beschikt over analyses van sociale media, dan kun je belangrijke statistieken analyseren en identificeren die waardevol kunnen zijn voor het leveren van een uitstekende klantervaring. Digitale marketing kan nuttig zijn voor marketingstrategieën omdat het inzicht en gegevens geeft over je publiek.

Stap 2: Klantgesprekken

Je kunt altijd onderzoek doen naar wat werkt voor je bedrijf, en klantinterviews helpen om meer diepgaande inzichten te krijgen in wat de pijnpunten van je potentiële klant zijn. Luister naar hun stemmen en communiceer, wat altijd goed is om hun perspectief te krijgen. Dit helpt je om bekend te raken met hun doelen, motivaties en interesses.

De open vraag helpt deelnemers om hun meningen en gedachten in het kort te beantwoorden in plaats van met een simpel ja of nee. Ook feedback krijgen van een klant. Het uitproberen van deze methode helpt niet alleen bij het maken van nauwkeurige en succesvolle producten, maar ook bij het verbeteren van je bestaande prototype of product.

Maak kennis met Ranktracker

Het alles-in-één platform voor effectieve SEO

Achter elk succesvol bedrijf staat een sterke SEO-campagne. Maar met talloze optimalisatietools en -technieken om uit te kiezen, kan het moeilijk zijn om te weten waar te beginnen. Nou, vrees niet meer, want ik heb precies het ding om te helpen. Ik presenteer het Ranktracker alles-in-één platform voor effectieve SEO

We hebben eindelijk de registratie voor Ranktracker helemaal gratis geopend!

Maak een gratis account aan

Of log in met uw gegevens

Als je dergelijke interviews met open vragen doet en naar hen luistert vanuit hun gezichtspunt, zul je pijnpunten, doelen en motivaties voor het maken van producten identificeren. Als je deze diepgaande problemen met je klanten hebt, kun je met een betere oplossing komen die waarde toevoegt aan de behoeften van je klant.

Stap 3: Creatie van persona's

Nadat je voldoende gegevens hebt verzameld en een interview hebt afgenomen, heb je een diepgaand inzicht in de behoeften en wensen van je buyer persona op basis van onder andere geslacht, leeftijd, geografie en interesses. Je kunt ze dan beter maken en identificeren. Je kunt ze nu categoriseren en labelen in verschillende persona's volgens jouw vereisten.

Als Aron bijvoorbeeld geïnteresseerd is in fitness, 29 jaar oud is en in Texas woont, dan kan je buyer persona "Jonge fitte man" zijn. Dit is je ideale potentiële klant met deze kenmerken. Dit geldt misschien niet voor andere klanten, maar je weet wat jouw potentiële klant kan zijn.

Als je deze buyer persona hebt, dan kun je een geschikt product of dienst maken dat je klanten willen, of je kunt een beter idee hebben over hoe je kunt helpen.

Stap 4: Validatie en verfijning

Hierna test je je frictiekoper met een echte klant die dezelfde kenmerken kan hebben als je frictiekoper. Je kunt ze controleren en evalueren op basis van leeftijd, geslacht, interesse en nog veel meer. Bij interactie met een echte klant, kan je gecreëerde persona vergelijkbaar zijn met deze persoon.

Bovendien kun je altijd feedback krijgen van je klanten over wat ze zeggen over je product of dienst. Het maken van aantekeningen en het begrijpen van berichten kan je product verbeteren en zelfs helpen bij het ontwikkelen van nieuwe producten.

Dit helpt niet alleen om je verkoop te maximaliseren, maar zorgt ook voor merkloyaliteit en een betere klantervaring.

Technieken voor gevorderden

Met behulp van de gegevensanalyse van je website en sociale platforms kun je je persona nauwkeurig ontwikkelen door deze te beperken op basis van rapporten. Dit helpt bij het voorspellen van het ontwikkelen en creëren van een persona voor je nieuwe product of diensten.

AI-tools gebruiken om een kunstmatige persona te ontwikkelen door verzamelde gegevens te analyseren en trends, patronen en gedrag te identificeren. Het creëren van een gedetailleerde en bijgewerkte persona helpt om voortdurend accuraat en relevant te zijn.

De integratie van machine learning helpt om elke fase van de productontwikkeling te ontwikkelen en te testen volgens de bijgewerkte dynamische persona. Dit stelt bedrijven in staat om bij te blijven met nieuwe gegevens en inzichten.

Veelvoorkomende valkuilen om te vermijden

Ranktracker

Er kunnen fouten worden gemaakt bij het creëren van een klantpersona. Probeer deze te vermijden:

  • **Hoog of laag aantal persona's:**Je moet een persona creëren op basis van de behoeften van je bedrijf, die hoog of laag in aantal kan zijn. Als bedrijven meerdere producten en services hebben, kan het in dit geval nodig zijn om een groot aantal buyer persona's te maken.
  • Niet-data persona: Vermijd het creëren van een marktpersona als deze niet gebaseerd is op echte gegevens. Soms kunnen onnauwkeurige gegevens leiden tot een verkeerde persona.
  • **Klantenhypothese:**Zonder te vertrouwen op echte gegevens, creëren bedrijven klantenpersona's op basis van veronderstellingen.
  • **Het negeren van problemen van klanten:**Het negeren of de fout maken om niet te luisteren naar de pijnpunten van je klant is het ontwikkelen van een mislukt product.
  • **Geen persona update:**Het niet updaten van je persona aan de hand van nieuwe gegevens, trends en inzichten kan het bedrijf achterlaten en de wensen en behoeften van de klant mislopen.

Conclusie

Met een klantenpersona kunnen bedrijven een gewild product op de markt creëren voordat ze het ontwerpen, producteigenschappen toevoegen of ontwikkelen. Met behulp van de buyer persona kan het ontwerpen, op de markt brengen en verkopen van het product succesvol zijn. Assisteer bij een diepgaand begrip van de wensen van uw potentiële klant.

Maak kennis met Ranktracker

Het alles-in-één platform voor effectieve SEO

Achter elk succesvol bedrijf staat een sterke SEO-campagne. Maar met talloze optimalisatietools en -technieken om uit te kiezen, kan het moeilijk zijn om te weten waar te beginnen. Nou, vrees niet meer, want ik heb precies het ding om te helpen. Ik presenteer het Ranktracker alles-in-één platform voor effectieve SEO

We hebben eindelijk de registratie voor Ranktracker helemaal gratis geopend!

Maak een gratis account aan

Of log in met uw gegevens

Zorg altijd voor een dynamische persona naarmate de doelgroep groeit. Je bedrijf moet ook groeien en updaten. Het stelt bedrijven in staat om dynamisch om te gaan met hun doelgroep.

Customer persona helpt bij het creëren van een effectieve marketingcampagne, klantervaring, conversie, verkoop en marketingstrategie. Uiteindelijk zul je altijd een product leveren waar je klant naar verlangt.

Het zal je product altijd helpen om aan te sluiten bij de doelen, interesses en motivaties van je doelgroep, omdat beslissingen worden genomen via een datagestuurde aanpak. Voorspel ook de toekomstige wensen van je doelgroep.

FAQs

Waarom zijn buyer personas belangrijk voor bedrijven?

Buyer persona's helpen bedrijven om hun doelgroep beter te begrijpen, zodat ze effectief kunnen inspelen op de behoeften, problemen en oplossingen van klanten voordat ze producten of diensten creëren.

Wat zijn de belangrijkste stappen bij het creëren van buyer personas?

De belangrijkste stappen zijn gegevensverzameling, klantinterviews, het creëren van persona's en validatie/verfijning.

Hoe kunnen bedrijven gegevens verzamelen om buyer personas te maken?

Gegevens kunnen worden verzameld door middel van enquêtes, het analyseren van klantgedrag op websites en sociale media en door gebruik te maken van bestaande waardevolle gegevens.

Welke rol spelen klantinterviews bij het creëren van accurate buyer persona's?

Klantinterviews bieden een dieper inzicht in de pijnpunten, doelen en motivaties van klanten, waardoor bedrijven producten of diensten kunnen afstemmen op de behoeften van de klant.

Wat zijn enkele geavanceerde technieken voor het maken van buyer personas?

Geavanceerde technieken omvatten het gebruik van gegevensanalyse, AI-tools en machine learning om persona's te ontwikkelen en te verfijnen op basis van trends, patronen en gedrag.

Wat zijn enkele veelvoorkomende valkuilen die je moet vermijden bij het maken van buyer personas?

Veelvoorkomende valkuilen zijn het creëren van te veel of te weinig persona's, het vertrouwen op niet-gegevensgestuurde persona's, het maken van veronderstellingen zonder echte gegevens, het negeren van klantproblemen en het niet regelmatig bijwerken van persona's.

Hoe profiteren bedrijven van buyer personas bij marketing en productontwikkeling?

Buyer persona's helpen bedrijven bij het ontwerpen van effectieve marketingcampagnes, het verbeteren van de klantervaring, het verhogen van de conversie en het ontwikkelen van producten die aansluiten bij de wensen en motivaties van de klant.

Waarom doseren persona's?

In de context van marketing en het bedrijfsleven verwijzen persona's naar fictieve weergaven van de ideale klanten van een bedrijf, gebaseerd op echte gegevens en onderzoek. Ze helpen bedrijven om de behoeften, gedragingen en voorkeuren van hun doelgroep beter te begrijpen, wat helpt bij productontwikkeling, marketingstrategieën en communicatie met klanten.

Felix Rose-Collins

Felix Rose-Collins

Ranktracker's CEO/CMO & Co-founder

Felix Rose-Collins is the Co-founder and CEO/CMO of Ranktracker. With over 15 years of SEO experience, he has single-handedly scaled the Ranktracker site to over 500,000 monthly visits, with 390,000 of these stemming from organic searches each month.

Begin Ranktracker te gebruiken... Gratis!

Ontdek wat uw website belemmert in de ranking.

Maak een gratis account aan

Of log in met uw gegevens

Different views of Ranktracker app