Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: Jan 05, 2021 Ranktracker ltd. ("ons", "wij", of "onze") exploiteert de website ranktracker.com (de "Dienst").

Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruik en openbaring van Persoonlijke Informatie wanneer u gebruik maakt van onze Dienst.

Wij zullen uw informatie niet gebruiken of delen met anderen, behalve zoals zoals beschreven in dit privacybeleid.

Wij gebruiken uw Persoonlijke Informatie voor het verstrekken en verbeteren van de Dienst. Door de Dienst te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders gedefinieerd in dit privacybeleid, hebben termen die in dit privacybeleid worden gebruikt dezelfde betekenis als in onze Algemene Voorwaarden, toegankelijk op ranktracker.com

Verzameling en gebruik van informatie

Tijdens het gebruik van onze Service, kunnen wij u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie ("Persoonlijke Informatie") kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • Naam
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Logboekgegevens

Wij verzamelen informatie die uw browser verstuurt wanneer u onze dienst bezoekt ("loggegevens"). Deze loggegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol ("IP") adres van uw computer, browser type, browser versie, de pagina's van onze Dienst die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op die pagina's doorbrengt en andere statistieken.

Cookies

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens, die een anonieme unieke identificatiecode. Cookies worden naar uw browser gestuurd vanaf een website en worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer.

Wij gebruiken "cookies" om informatie te verzamelen. U kunt uw browser instrueren om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Echter, als u geen cookies accepteert, kan het zijn dat u niet sommige delen van onze Service niet kunnen gebruiken.

Dienstverleners

Wij kunnen bedrijven en individuen van derden inhuren om onze Service, om de Service namens ons te verlenen, om Service-gerelateerde diensten uit te voeren of om ons te helpen bij het analyseren van hoe onze Service wordt gebruikt

Deze derden hebben alleen toegang tot uw Persoonsgegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht om deze niet openbaar te maken of te gebruiken voor enig ander doel.

Veiligheid

Onze Service kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde klikt, wordt u doorgestuurd naar de site van die derde partij. Wij raden u ten zeerste aan om het Privacybeleid van elke site die u bezoekt.

Wij hebben geen controle over, en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, privacybeleid of praktijken van sites of diensten.

Links naar andere sites

Onze Service kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde klikt, wordt u doorgestuurd naar de site van die derde partij. Wij raden u ten zeerste aan om het Privacybeleid van elke site die u bezoekt.

Wij hebben geen controle over, en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, privacybeleid of praktijken van sites of diensten.

Privacy van kinderen

Onze Dienst richt zich niet tot personen onder de leeftijd van 18 ("Kinderen").

Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen jonger dan 18 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u ervan op de hoogte bent dat uw kind ons heeft voorzien van Informatie heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Indien wij ontdekken dat een kind jonger dan 18 jaar Persoonlijke Gegevens aan ons heeft verstrekt, zullen wij dergelijke informatie onmiddellijk van onze servers verwijderen.

Naleving van wetten

Wij zullen uw Persoonsgegevens bekendmaken indien wij daartoe verplicht zijn door de wet of een dagvaarding.

Informatie over uw rechten inzake gegevensbescherming volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR)

Voor de toepassing van dit Privacybeleid zijn wij een Gegevensbeheerder van uw persoonlijke informatie.

Als u afkomstig bent uit de Europese Economische Ruimte (EER), is onze rechtsgrondslag voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens, zoals beschreven in dit Privacybeleid, afhankelijk van de informatie die wij verzamelen en de specifieke context waarin wij deze verzamelen. Wij kunnen uw persoonlijke informatie verwerken omdat:

 • Wij moeten een contract met u uitvoeren, bijvoorbeeld wanneer u gebruik maakt van onze diensten
 • U heeft ons toestemming gegeven om dit te doen
 • De verwerking is in ons legitiem belang en uw rechten doen daar niet aan af
 • Voor de verwerking van betalingen
 • Om aan de wet te voldoen

Indien u ingezetene bent van de Europese Economische Ruimte (EER), hebt u bepaalde rechten inzake gegevensbescherming. In bepaalde omstandigheden hebt u de volgende rechten inzake gegevensbescherming:

 • Het recht op toegang tot, aanpassing of verwijdering van de persoonlijke informatie die wij over u hebben

 • Het recht op correctie

 • Het recht van bezwaar

 • Het recht van beperking

 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid

 • Het recht om toestemming in te trekken

Wij kunnen u vragen uw identiteit te verifiëren voordat wij op dergelijke verzoeken ingaan.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en ons gebruik van uw persoonlijke gegevens. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de Europese Economische Ruimte (EER).

Mededeling "Verkoop mijn persoonlijke gegevens niet" voor Californische consumenten op grond van de California Consumer Privacy Act (CCPA)

Onder de CCPA, hebben Californische consumenten het recht om:

 • Verzoek aan een bedrijf dat persoonsgegevens van consumenten verzamelt, om de categorieën en specifieke persoonsgegevens bekend te maken die een bedrijf over consumenten heeft verzameld.
 • Een bedrijf te verzoeken alle persoonlijke gegevens over de consument die het heeft verzameld, te wissen.
 • Eis dat een bedrijf dat persoonsgegevens van consumenten verkoopt, de persoonsgegevens van de consument niet verkoopt.

Ranktracker Ltd zal nooit uw persoonlijke gegevens verkopen.

Als u een verzoek indient, hebben wij een maand de tijd om u te antwoorden. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen.

Analytics

Google Analytics is een door Google aangeboden webanalysedienst waarmee het verkeer op websites wordt bijgehouden en gerapporteerd. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze Dienst bij te houden en te controleren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-diensten. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

U kunt zich afmelden voor het beschikbaar stellen van uw activiteit op de Dienst aan Google Analytics door de Google Analytics opt-out browser add-on te installeren. De add-on voorkomt dat het Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, en dc.js) informatie over bezoekactiviteit deelt met Google Analytics.

Voor meer informatie over de privacypraktijken van Google kunt u terecht op de webpagina Privacy en voorwaarden van Google: policies.google.com/privacy

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wij zullen u op de hoogte brengen u op de hoogte van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

U wordt geadviseerd om dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.