• Kunstmatige intelligentie

AI-gegenereerde versus door mensen geschreven tekst: Volledige analyse

  • Roop Reddy
  • 8 min read
AI-gegenereerde versus door mensen geschreven tekst: Volledige analyse

Intro

In dit artikel duiken we in een intrigerende analyse waarin AI-gegenereerde tekst wordt vergeleken met door mensen geschreven tekst. Naarmate AI zich verder ontwikkelt, wordt het steeds moeilijker om een onderscheid te maken tussen de inhoud ervan en door mensen gemaakt werk. Maar hoe verhouden ze zich werkelijk tot elkaar, zowel technisch als niet-technisch? Ga met ons mee op deze reis waarbij we deze aspecten en meer onderzoeken en nieuwe perspectieven bieden op de interactie tussen mens en AI.

AI-gegenereerde versus door mensen geschreven tekst: Technische analyse

Voordat je beide vergelijkt, is het goed om iets te weten over de Perplexiteit & Burstiness van een tekst. Dit zijn de twee belangrijkste factoren bij het vergelijken van AI-gegenereerde vs. door mensen geschreven tekst.

Perplexiteit

Perplexiteit is een metriek die gebruikt wordt om de prestaties van taalmodellen te evalueren bij het voorspellen van het volgende woord in een opeenvolging van woorden. Het meet hoe goed het model de waarschijnlijkheid kan inschatten dat een woord voorkomt op basis van de vorige context.

Een lagere perplexiteitsscore duidt op een betere voorspelbaarheid en begrip van de taal, terwijl een hogere perplexiteitsscore duidt op een hogere mate van onzekerheid en minder nauwkeurige voorspellingen. De menselijke geest is zo complex vergeleken met de huidige AI-modellen dat door mensen geschreven tekst een hoge perplexiteit heeft vergeleken met door AI gegenereerde tekst.

Voorbeelden:

Hoge perplexiteit:*

"Elke seconde op de klok barstte uit in een waterval van paradoxale momenten, elk een universum op zich. De theepot zong een opera van hete, kolkende thee, elke stomende noot een symfonie van smaak."

Lage perplexiteit:

"De klok tikte gestaag en markeerde de seconden. Ik schonk heet water in de theepot en een kalmerend aroma vulde de kamer."

Barstigheid

Breekbaarheid verwijst naar de variatie in lengte en structuur van zinnen binnen een stuk inhoud. Het meet de mate van diversiteit en onvoorspelbaarheid in de rangschikking van zinnen.

Menselijk schrijven vertoont vaak pieken en dalen, met een mix van lange en korte zinnen, terwijl AI-gegenereerde inhoud een meer uniform en regelmatig patroon vertoont.

Een hogere burstiness wijst op meer creativiteit, spontaniteit en betrokkenheid bij het schrijven, terwijl een lagere burstiness wijst op een meer robotachtige en monotone stijl.

Net als de perplexiteitsscore heeft menselijke geschreven inhoud meestal een hoge burstiness-score

Voorbeelden:

Hoge burstiness:

"Het alarm ging af. Voeten raakten de vloer. De theeketel floot. Er kwam stoom opzetten. Het hart bonkte. De wereld, wakker."

Lage burstiness:

"In de rustige ochtend luidde het zachte gezoem van de wekker een nieuwe dag in. Ik liep naar de keuken, mijn stappen licht en ongehaast. De theeketel floot zijn zachte lied, een troostende melodie die harmoniseerde met het zachte gefluister van de stoom."

Voorbeelden van beide

Hier schreef ik zelf een passage over het "Belang van levenslang leren voor het leiden van een goed leven" en vroeg ook ChatGPT om hetzelfde te doen om een betere vergelijking te maken tussen AI-gegenereerde en door mensen geschreven tekst.

Ik

Het leven kan gezien worden als een oneindige reis, zoals de zon die dagelijks van zonsopgang tot zonsondergang beweegt. Deze constante beweging staat voor levenslang leren, een onophoudelijke zoektocht naar groei en begrip.

Denk aan een boom. Hij begint als een klein zaadje en groeit uit tot een machtige entiteit die de cyclus van de seizoenen doormaakt. Net als een boom moeten we voortdurend leren en ons aanpassen aan het ritme van de wereld.

Maak kennis met Ranktracker

Het alles-in-één platform voor effectieve SEO

Achter elk succesvol bedrijf staat een sterke SEO-campagne. Maar met talloze optimalisatietools en -technieken om uit te kiezen, kan het moeilijk zijn om te weten waar te beginnen. Nou, vrees niet meer, want ik heb precies het ding om te helpen. Ik presenteer het Ranktracker alles-in-één platform voor effectieve SEO

We hebben eindelijk de registratie voor Ranktracker helemaal gratis geopend!

Maak een gratis account aan

Of log in met uw gegevens

In de dans van het leven zijn we zowel toeschouwers als deelnemers. Elke interactie, elke ontmoeting - alles zit vol met lessen. Als detectives ontdekken we deze verborgen lessen uit het gewone leven.

Denk nu eens aan ons tijdperk, het tijdperk van Kunstmatige Intelligentie. Machines leren en evolueren. Ze spiegelen ons, absorberen de informatie die we geven en imiteren onze routines.

Maar echt leren gaat verder dan imitatie. Het gaat over het verkennen van het onbekende, het omarmen van verandering en het zoeken naar nieuwigheid. De kern van leren is nieuwsgierigheid en de zoektocht naar het onbekende.

Elke nieuwe dag biedt kansen om te leren. Elk moment is een oproep om te onderzoeken, te groeien en te leren. Een leven lang leren is een reis vol vreugde, het toverdrankje dat het leven bruist.

In het grote schouwspel van het leven draagt elke zonsopgang, elk vogelgezang een les met zich mee. Levenslang leren is de brandstof voor een bevredigend leven, zelfs te midden van de opkomst van AI.

Leren is een voortdurende reis. Net als de zon die zijn boog volgt, moeten we voortdurend streven naar groei, net als een boom die hoog staat.

Maak kennis met Ranktracker

Het alles-in-één platform voor effectieve SEO

Achter elk succesvol bedrijf staat een sterke SEO-campagne. Maar met talloze optimalisatietools en -technieken om uit te kiezen, kan het moeilijk zijn om te weten waar te beginnen. Nou, vrees niet meer, want ik heb precies het ding om te helpen. Ik presenteer het Ranktracker alles-in-één platform voor effectieve SEO

We hebben eindelijk de registratie voor Ranktracker helemaal gratis geopend!

Maak een gratis account aan

Of log in met uw gegevens

Het leven is een verhalenboek, met elke dag een nieuwe bladzijde gevuld met onze ervaringen en leerervaringen. Laten we dit avontuur aangaan met een honger om te leren. Elke stap verrijkt ons verhaal en geeft het wijsheid.

De sleutel tot een vitaal leven ligt in onszelf - in ons verlangen om te blijven leren en groeien, ongeacht waar of wie we zijn.

ChatGPT

In het grote geheel van het menselijk bestaan is levenslang leren een pijler van verlichting en een weg naar een zinvol en goed leven. Door het nastreven van kennis beginnen we aan een transformerende reis, waarbij we onze horizon verbreden en onze ziel voeden. Levenslang leren is niet beperkt tot het klaslokaal of formeel onderwijs; het is een mentaliteit, een niet aflatende dorst naar begrip die elk aspect van ons leven doordringt.

Door levenslang leren te omarmen, stellen we onszelf open voor vele mogelijkheden voor groei en zelfverbetering. Het stimuleert een gevoel van nieuwsgierigheid, waardoor we nieuwe ideeën, perspectieven en culturen kunnen verkennen. Het stelt ons in staat om de status quo uit te dagen, diepgewortelde overtuigingen in twijfel te trekken en ons als individu te ontwikkelen. Levenslang leren stimuleert onze creativiteit en vergroot ons vermogen om te innoveren en ons aan te passen aan de steeds veranderende wereld.

In het tijdperk van kunstmatige intelligentie krijgt levenslang leren een nog grotere betekenis. Nu machines onze capaciteiten blijven vergroten en de aard van ons werk herdefiniëren, wordt ons leervermogen een essentiële troef. Een leven lang leren rust ons uit met de vaardigheden die nodig zijn om door de complexiteit van het digitale tijdperk te navigeren, de kracht van technologie te benutten en de ontwikkeling ervan vorm te geven op een manier die aansluit bij onze waarden.

Bovendien beschermt levenslang leren tegen de gevaren van zelfgenoegzaamheid en stagnatie. Het kweekt veerkracht, zodat we tegenslagen met moed en aanpassingsvermogen tegemoet kunnen treden. In een snel evoluerende wereld, waar kennis steeds sneller veroudert, verzekert levenslang leren ons van relevantie en stelt het ons in staat om een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij.

In essentie is levenslang leren niet slechts een middel om een doel te bereiken, maar een levenslange metgezel die ons begeleidt op een reis van zelfontdekking en voldoening. Door deze niet-aflatende toewijding aan leren, ontsluiten we het ware potentieel van onze geest en beginnen we aan een pad om een zinvol en goed leven te leiden.

Technische verschillen

Er zijn verschillende tools zoals AI Content Detector die Perplexity en Burstiness scores geven voor een gegeven tekst.

This is the result of the passage I wrote

Dit is het resultaat van de passage die ik schreef.

This is of the passage generated by ChatGPT

En dit is de passage die wordt gegenereerd door ChatGPT.

Hieruit kunnen we concluderen dat het weliswaar gemakkelijk is om verschillende AI-inhouddetectortools voor de gek te houden dat AI-gegenereerde tekst geen AI is, maar dat Perplexiteit & Burstiviteit alles zeggen.

AI-gegenereerde vs. door mensen geschreven tekst: Niet-technische verschillen

Toevoeging van anekdotes, voorbeelden en meningen

Menselijk gegenereerde tekst heeft een eigen smaak die voortkomt uit de meningen en subjectieve ervaringen van de schrijver. Dit unieke karakter maakt de tekst vaak aantrekkelijk en herkenbaar voor lezers. Het weerspiegelt de individualiteit van de schrijver, waardoor verschillende perspectieven en inzichten mogelijk worden.

Menselijk geschreven inhoud kan lezers boeien met anekdotes, persoonlijke verhalen en voorbeelden uit het echte leven, die diepte en authenticiteit toevoegen aan de tekst.

Omgekeerd ontbreekt het in AI-gegenereerde tekst meestal aan deze persoonlijke noot, waardoor het algemeen en eentonig aanvoelt.

Originaliteit en unieke ideeën

Als het aankomt op originaliteit en unieke ideeën, blinken door mensen gemaakte teksten uit. Menselijke schrijvers kunnen putten uit hun eigen ervaringen uit de eerste hand, waardoor ze frisse perspectieven en innovatieve concepten kunnen bieden.

Ze kunnen hun teksten voorzien van creativiteit en nieuwe inzichten bieden die AI niet gemakkelijk kan kopiëren. Aan de andere kant vertrouwt AI-gegenereerde tekst meestal op patronen en bestaande gegevens om inhoud te genereren, wat resulteert in een gebrek aan originaliteit en de productie van repetitieve tekst.

Laten we een voorbeeld nemen om de verschillen tussen door mensen en door AI gegenereerde tekst te illustreren. Neem de volgende fragmenten uit Mijn tekst en die van ChatGPT:

Ik: "Het leven kan gezien worden als een oneindige reis, zoals de zon die dagelijks van zonsopgang tot zonsondergang beweegt. Deze constante beweging staat voor levenslang leren, een onophoudelijke zoektocht naar groei en begrip. Denk aan een boom."

ChatGPT: "In het grote geheel van het menselijk bestaan is levenslang leren een pijler van verlichting en een weg naar een zinvol en goed leven. Door het nastreven van kennis beginnen we aan een transformatieve reis, waarbij we onze horizon verbreden en onze ziel voeden."

Ik gebruikte levendige beelden om het leven te vergelijken met de dagelijkse reis van de zon en introduceerde het concept van levenslang leren via de metafoor van een boom. Het persoonlijke tintje en de creativiteit in het schrijven maakten het boeiend en herkenbaar.

ChatGPT daarentegen gaf een algemene en abstracte uitleg over levenslang leren. Hoewel het de essentie van het concept overbracht, miste het de levendigheid en persoonlijke benadering zoals ik.

De verschillen begrijpen

Nauwkeurigheid en consistentie in AI-gegenereerde tekst

AI-gegenereerde inhoud blinkt uit in nauwkeurigheid en consistentie dankzij het vermogen om enorme hoeveelheden gegevens te verwerken en een onbevooroordeelde, uniforme stijl te handhaven.

Maak kennis met Ranktracker

Het alles-in-één platform voor effectieve SEO

Achter elk succesvol bedrijf staat een sterke SEO-campagne. Maar met talloze optimalisatietools en -technieken om uit te kiezen, kan het moeilijk zijn om te weten waar te beginnen. Nou, vrees niet meer, want ik heb precies het ding om te helpen. Ik presenteer het Ranktracker alles-in-één platform voor effectieve SEO

We hebben eindelijk de registratie voor Ranktracker helemaal gratis geopend!

Maak een gratis account aan

Of log in met uw gegevens

Het worstelt echter met 'hallucinaties', waarbij schijnbaar accurate maar feitelijk onjuiste inhoud wordt gegenereerd vanwege het beperkte begrip. Dit vereist voortdurend onderzoek en waakzaamheid van de gebruiker voor betrouwbaarheid.

Menselijke content biedt daarentegen authenticiteit en creativiteit, waarbij wordt geput uit persoonlijke ervaringen en emoties.

Hoewel het de mechanische consistentie van AI mist, vertoont het verschillende stijlen en tonen, die de menselijke dynamiek weerspiegelen. Door AI gegenereerde tekst blinkt uit in standaardisatie, zoals technisch schrijven, terwijl de uniciteit van menselijke content zich onderscheidt in relateerbaarheid en betrokkenheid.

Creativiteit en emotionele aantrekkingskracht in geschreven tekst

Menselijk gegenereerde tekst is als een levendig schilderij vol creativiteit, emoties en unieke perspectieven. Het neemt lezers mee op een boeiende reis met behulp van relateerbare anekdotes, levendige beschrijvingen en persoonlijke ervaringen. Mensen schrijven over het algemeen op een gemoedelijke en vriendelijke toon, waardoor ze gemakkelijk toegankelijk zijn voor een breed publiek, inclusief professionals en gewone mensen.

AI-tekst daarentegen is accuraat en consistent, biedt gestandaardiseerde informatie en behoudt een uniforme toon en stijl. Hoewel het ontbreekt aan de creativiteit en emotionele diepgang van door mensen gegenereerde tekst, blinkt het uit in het verwerken van grote hoeveelheden gegevens, het verstrekken van feitelijke informatie en het analyseren van trends. De doelgroep bestaat uit mensen die precieze en betrouwbare content nodig hebben, zoals SEO-specialisten en contentmarketeers.

Conclusie

We hebben ons verdiept in een uitgebreide vergelijking tussen AI-gegenereerde en door mensen geschreven tekst, waarbij we licht werpen op verbijstering, oprispingen en de verschillen in creativiteit, emoties en feitelijke consistentie. Als je een redacteur bent of een blog beheert, kun je AI-contentdetectie toevoegen aan je SEO-checklist. Als je AI gebruikt om betrokkenheid te stimuleren, zou het goed zijn om rekening te houden met verschillende factoren die hierboven zijn genoemd, om het nog boeiender te maken. Ben je meer geneigd tot de menselijke kant of tot AI-consistentie? Reageer hieronder en deel je gedachten. Dit is een uitgebreid onderwerp en elk perspectief voegt waarde toe. Laten we discussiëren en dieper ingaan op deze fascinerende wisselwerking tussen menselijke creativiteit en AI-efficiëntie.

Begin Ranktracker te gebruiken... Gratis!

Ontdek wat uw website belemmert in de ranking.

Maak een gratis account aan

Of log in met uw gegevens

Different views of Ranktracker app