• Marketing

Hoe marketingprojecten effectief beheren?

 • Crystal King
 • 1 min read
Hoe marketingprojecten effectief beheren?

Intro

Het ontwikkelen van effectieve interpersoonlijke communicatie is een essentiële sleutel tot succes voor inbound marketeers. Succesvolle projecten houden in dat je goed communiceert met je collega's, bazen en partners. Deze zelfde vaardigheden zijn essentieel om effectief te werken met klanten en prospects.

Een gebrek aan sterke interpersoonlijke communicatievaardigheden kan leiden tot frustratie, een slecht moreel, mislukte projecten en gemiste kansen. Bovendien kan het zowel u als individu als uw bedrijf als geheel schaden. De volgende tips helpen u om een effectievere interpersoonlijke communicator te worden:

 • Let op.
 • Luister actief
 • Non-verbale communicatie begrijpen
 • Empathie oefenen
 • Wees oprecht nieuwsgierig
 • Wees eerlijk.
 • Beoefen flexibiliteit en positiviteit

Het oefenen van deze vaardigheden kan uw communicatie verbeteren, en daarmee uw projecten, productiviteit en samenwerking. Communicatievaardigheden zijn essentieel voor effectieve samenwerking. Laten we eens dieper ingaan op wat samenwerking succesvol maakt.

Effectieve samenwerking

Er zijn een paar samenwerkingsvaardigheden die u onder de knie kunt krijgen om het werken met collega's, partners en klanten gemakkelijker en productiever te maken. Ten eerste is het stellen van duidelijke doelen en verwachtingen essentieel voor een goede samenwerking. Vervolgens is een effectief gebruik van vergadertijden en respect en waardering voor anderen, ongeacht hun titel of positie in het bedrijf, nuttig voor een succesvolle samenwerking met anderen. Wij raden ook aan goede vragen te stellen, klaar te staan om problemen te helpen oplossen en gedisciplineerd en georganiseerd te zijn.

Effective collaboration

Daarnaast is het nuttig om andere medewerkers op de hoogte te houden van tegenslagen en verschuivende prioriteiten. Ten slotte, en dat is misschien wel het belangrijkste, is vriendelijkheid een integraal onderdeel van effectieve samenwerking.

Nu we de interpersoonlijke vaardigheden en communicatie hebben behandeld die nodig zijn voor succesvolle samenwerking, laten we het hebben over de tips en vaardigheden voor het managen van projecten.

Effectief marketingprojecten beheren

Als u enige tijd bij een organisatie hebt gewerkt, bent u waarschijnlijk bekend met het idee van projectmanagement en de planning, organisatie en uitvoering van een project, waarbij vaak veel medewerkers betrokken zijn. Marketingprojectmanagement is specifieker, in die zin dat het gaat om het beheer van het hele proces van de ontwikkeling en uitvoering van een marketingcampagne.

Een marketingproject beheren is niet altijd gemakkelijk. Er zijn vaak veel bewegende delen waar rekening mee moet worden gehouden, vooral bij het beheren van meerdere projecten en teamleden. Projecten zijn veel om bij te houden en soms gaan de dingen niet altijd zoals gepland. De succesvolle afronding van een project kan van veel dingen afhangen: steun van de leiding, een stabiel budget en realistische doelstellingen. Helaas komt slecht projectbeheer vaker voor dan u denkt - slechts 55% van de marketingprojecten wordt op tijd afgerond.

Effectively Managing Marketing Projects

Het goede nieuws is dat u door een proces te ontwikkelen dat u en uw team kunnen volgen, in staat zult zijn om de tijdlijnen, taken en budgetten bij te houden.

Er bestaan veel projectmanagementmodellen, en veel marketeers hebben versies van productontwikkeling zoals Agile en Waterfall aangepast om hen te helpen marketingcampagnes te beheren. De meeste bedrijven kiezen voor een CMS-tool, zoals HubSpot, om hun marketingcampagnes effectiever te beheren. Welk model je ook kiest, er zijn stappen die elke succesvolle campagne helpen vormgeven:

 1. Projectontwerp en -initiatie
 2. Planning
 3. Toepassingsgebied
 4. Creatie van inhoud
 5. Klaarmaken voor lancering
 6. Lancering
 7. Evaluatie na de lancering

Project conception and initiation

Projectontwerp en -initiatie

Het conceptualiseren van een project en het initiëren van dat project omvat de ontwikkeling van een projecthandvest en de startbijeenkomst, of materialen, om de deelnemers te informeren hoe het project zal verlopen. Dit sjabloon kan u begeleiden bij het conceptualiseren van het project, het overzicht en de beschrijving, de beschikbare middelen, en andere belangrijke punten waarmee u rekening moet houden bij het opstarten van het project.

Planning

Planning

De planningsfase is waarschijnlijk de belangrijkste van alle stappen in uw marketingproject. In deze fase bepaalt u de reikwijdte en het budget van het project, maakt u lijsten met taken en tijdschema's, bepaalt u manieren om risico's te beperken en ontwikkelt u een plan voor de communicatie met belanghebbenden. Bovendien wilt u ervoor zorgen dat u S.M.A.R.T.-doelen stelt voor het overkoepelende project. Als u specifieke, meetbare, haalbare, relevante en tijdgebonden doelen stelt, vergroot u uw kansen op succes. U controleert of het doel haalbaar is, identificeert de maatstaven voor succes en maakt een stappenplan om die maatstaven te bereiken.

S.M.A.R.T.-doelen zijn:

 • Specifiek: Werk met duidelijke bedoelingen, niet met brede of vage doelen.
 • Meetbaar: Zorg voor een methode om uw succes te meten door benchmarks vast te stellen waaraan u moet voldoen.
 • Haalbaar: Verstandige doelstellingen die realistisch en haalbaar zijn.
 • Relevant: Schrap onnodig of irrelevant werk dat de aandacht kan afleiden van wat belangrijk is.
 • Tijdig: Stel een duidelijk begin en einde vast om uw doelen te bereiken.

Om gefocust en op koers te blijven, moet u zorgen voor een duidelijk en gestructureerd kader, specifieke en geen abstracte doelstellingen en een beknopte deadline waar u zich aan moet houden. Het ontwikkelen van deze concrete doelen zal u ook helpen scope creep te voorkomen.

S.M.A.R.T. goals

Toepassingsgebied

Scope creep is een fenomeen in projectmanagement waarbij de scope van een project groeit - voortdurend of willekeurig - naarmate het project vordert. Het treedt typisch op wanneer de scope van een project niet goed gedefinieerd, verantwoord of gedocumenteerd is. Hoewel het niet altijd schadelijk is, is het meestal wel schadelijk en moet het worden vermeden. In de planningsfase is het cruciaal om alle manieren te bepalen waarop uw project zijn doelen zou kunnen missen, en te bepalen hoe u die risico's zult beperken. Veel voorkomende risico's zijn onrealistische tijd- en kostenramingen, lange herzieningscycli, bezuinigingen, veranderende prioriteiten en een gebrek aan toegewijde middelen (mensen, geld, apparatuur, enz.).

Hier zijn een paar extra tips voor de planningsfase:

 • Houd een startbijeenkomst voor belanghebbenden. Bespreek het plan en wat er nodig is om het project succesvol te maken. Verkrijg hun mening en buy-in over de taken die nodig zijn om het project te voltooien.
 • Ontwikkel een stappenplan voor het project. Deze tijdslijn is belangrijk voor u of uw team om op schema te blijven om deadlines te halen. U kunt ook overwegen een tool voor projectbeheer te gebruiken, zoals Airtable, Monday.com, CoSchedule, ClickUp, Trello of Asana.
 • Stel je communicatiemiddelen in. Je zou bijvoorbeeld kunnen besluiten om wekelijks een e-mail met updates te versturen, of Slack te gebruiken voor real-time communicatie. Zorg ervoor dat belanghebbenden weten hoe ze de voor hen belangrijkste informatie zullen ontvangen.

Creatie van inhoud

Hetcreëren van inhoud is het hart van het project. U bepaalt de creatieve aspecten van de campagne, of het nu gaat om video, e-mail, blogberichten, advertenties, sociale media, een website, whitepapers of andere onderdelen.

Zorg ervoor dat u een centrale locatie hebt om dit materiaal op te slaan en dat er processen zijn om de verschillende onderdelen van uw campagne te beoordelen, te bewerken en goed te keuren.

Content creation

Tijdens het creëren van inhoud moet u het proces ook regelmatig controleren. Plan uw contentmarketingstrategie. Ook het documenteren en volgen van uw vooruitgang is belangrijk. Er zijn visuele hulpmiddelen die u kunt gebruiken zoals Gantt-diagrammen of Kanban-borden om u te helpen bij uw projectbeheer. Deze hulpmiddelen geven in één oogopslag weer hoe een taak vordert in een project. Kanban-borden hebben meerdere kolommen, die u kunt labelen voor projectfasen (bijvoorbeeld charter, onderzoek, schrijven, beoordeling, lancering, enz.) Wanneer een taak naar de volgende fase in het proces gaat, wordt de kaart naar de juiste kolom verplaatst. Het visualiseren van een project maakt het eenvoudig om te begrijpen wat er van begin tot eind moet gebeuren.

Klaarmaken voor lancering

In dit stadium kunt u zich bezighouden met kwaliteitscontrole, het vaststellen van de metriek en het ontwikkelen van prognoses voor succes, en het samenstellen van uw communicatieplannen. Deze fase van het project kan soms hectisch zijn, en daarom is uw voorafgaande voorbereiding zo belangrijk. Door duidelijke doelen en verwachtingen te hebben tijdens het hele proces dat leidt tot de lancering van uw project, zal dit deel van het proces soepeler verlopen.

Launch

Lancering

De lancering van de marketingcampagne. Dit is alles waar je naartoe hebt gewerkt, en het is een groots moment voor jou, je team en je bedrijf. Soms omvat de lancering een grote marketingcampagne, zoals het promoten van uw lancering op sociale media of andere wegen, of het kan een kleinere focus zijn. Welke route u ook kiest voor uw lancering, vergeet niet dat communicatie de sleutel is.

Evaluatie na de lancering

In deze fase vergelijkt u uw resultaten met de voorspelde doelstellingen, bepaalt u wat werkte en wat niet, en deelt u uw bevindingen met de belanghebbenden. U moet uw campagnes voortdurend optimaliseren op basis van de resultaten. Het HubSpot CMS heeft contact attributie rapportages, waarmee je kunt zien welke marketing kanalen de meeste leads genereren.

In al deze fasen moet er veel worden samengewerkt en moet er worden gecommuniceerd met verschillende personen, zowel extern als intern. Maar met een degelijk actieplan en de juiste hulpmiddelen bent u op weg naar de ontwikkeling en uitvoering van een werkelijk succesvolle marketingcampagne.

Effectieve inbound marketing

Al met al kunt u met deze door ons gedeelde tips over interpersoonlijke communicatie, effectieve samenwerking en het managen van marketingprojecten een effectieve inbound marketeer worden. Respectvol en vriendelijk zijn, samen met het stellen van goede vragen en flexibiliteit, vormen de basis van goede communicatie en succesvolle projecten.

Met duidelijke doelen en verwachtingen voor uw bijeenkomsten en uw marketingprojecten zet u de juiste koers uit, wat leidt tot succes. Bekijk deze HubSpot-video met enkele tips over hoe inbound marketing u en uw bedrijf kan helpen groeien. (Plus, als je nog steeds verward bent over het verschil tussen inbound en outbound marketing, dat wordt ook besproken).

Als dit allemaal overweldigend lijkt, maak je dan geen zorgen. Het opbouwen van deze vaardigheden kost tijd, en niets is een betere leermeester dan oefening. Oefen, oefen, oefen en je zult snel de beste inbound marketeer worden!

Crystal King

Crystal King

Crystal King is a Social Media Professor for HubSpot Academy. Crystal created HubSpot Academy’s popular Social Media Marketing Course which has awarded over 50,000 certifications to professionals across the globe. Crystal has led global social media programs for companies such as Keurig and CA Technologies and has taught classes in writing, creativity, and social media at Harvard Extension School, Boston University, UMass Boston, and GrubStreet, one of the leading creative writing centers in the US. She is also the author of two novels, The Chef’s Secret and Feast of Sorrow. Follow her on Twitter: @crystallyn.

Link: Social Media Marketing Course

Probeer Ranktracker GRATIS