• Academisch schrijven & marketingonderzoek

Hoe schrijf je een constructief marketingonderzoeksartikel?

  • Felix Rose-Collins
  • 6 min read

Intro

Marketing is een vakgebied dat voortdurend in ontwikkeling is. Marketeers moeten op de hoogte blijven van nieuwe strategieën en concepten om ervoor te zorgen dat de doelgroep de producten en diensten waarvoor ze adverteren, ziet en hopelijk ook koopt. Nog niet zo lang geleden richtten bedrijven zich alleen op tv-commercials en BTL-strategieën om hun bedrijf te promoten. Tegenwoordig is een bedrijf zonder social media-account niet meer weg te denken.

Marketingbenaderingen veranderen vrij snel. Daarom betekent marketing specialist zijn dat je deel uitmaakt van een nooit eindigend leerproces. Het maakt niet uit of je een marketingstudent bent of een marketeer die een gespecialiseerd marketingprogramma volgt om je vaardigheden te verbeteren, je zult op een gegeven moment een marketingtekst moeten schrijven. Schrijven over marketingconcepten kan een grotere uitdaging zijn dan ze toe te passen in echte situaties. Daarom is hier een uitgebreide gids over hoe je dat effectief kunt doen.

Voorbereiding is de sleutel

Stel vast waarover je wilt schrijven. Kies een gericht, relevant gebied binnen marketing. Je kunt verschillende kanten op. Houd rekening met je interesses, huidige trends en beschikbare gegevens. Als je schrijft over iets waar je gepassioneerd over bent, zal je werkstuk opvallen. Als je niet zeker weet hoe je je interesses kunt omzetten in een relevant onderwerp voor een onderzoeksverslag over marketing, kun je een assistent inhuren bij diensten als https://essayshark.com/pay-for-research-paper.html om waardevolle tips te krijgen. Een meer ervaren schrijver zal je door het proces begeleiden en je helpen je punten logisch te structureren.

Ontwikkel onderzoeksvragen. Formuleer duidelijke, specifieke vragen die je onderzoek zal beantwoorden. Deze moeten de leidraad vormen voor je gegevensverzameling en analyse. Als je er bijvoorbeeld voor kiest om over branded content te schrijven, onderzoek dan de unieke kenmerken en effectieve gebruiksvoorbeelden.

Wat zeggen anderen erover? Verken bestaand onderzoek met betrekking tot je onderwerp om de context te begrijpen en hiaten in het onderzoek te identificeren. Je kunt dan beslissen op welke van deze hiaten je je wilt richten.

Kies je onderzoeksmethodologie. Bepaal hoe je gegevens gaat verzamelen (enquêtes, interviews, experimenten, enz.) en analyseren (kwalitatief, kwantitatief, gemengde methoden). Dit is ook het perfecte moment om te bepalen welke statistische analyse-instrumenten je gaat gebruiken.

Belangrijkste vereisten

Duidelijkheid en beknoptheid. Gebruik duidelijke taal om je bevindingen uitgebreid te presenteren. Vermijd het gebruik van erg lange zinnen die niet alleen je lezers in verwarring kunnen brengen, maar er ook voor kunnen zorgen dat je ze meerdere keren moet herlezen om er zeker van te zijn dat je ze goed hebt geformuleerd. Het is een onnodige verspilling van tijd en moeite. Overweeg het gebruik van een actieve stem, omdat dit je schrijven versterkt en de analyse boeiender maakt.

Gestructureerde argumenten. Organiseer je paper logisch om je argument stap voor stap op te bouwen. Zorg voor een vloeiende overgang van de inleiding naar de conclusie. Vermijd eentonig schrijven door een mix van zinslengtes en zinsbouw te gebruiken. Houd ook rekening met het kennisniveau en de verwachtingen van je lezers bij het kiezen van taal en voorbeelden.

Maak kennis met Ranktracker

Het alles-in-één platform voor effectieve SEO

Achter elk succesvol bedrijf staat een sterke SEO-campagne. Maar met talloze optimalisatietools en -technieken om uit te kiezen, kan het moeilijk zijn om te weten waar te beginnen. Nou, vrees niet meer, want ik heb precies het ding om te helpen. Ik presenteer het Ranktracker alles-in-één platform voor effectieve SEO

We hebben eindelijk de registratie voor Ranktracker helemaal gratis geopend!

Maak een gratis account aan

Of log in met uw gegevens

Inhoud gebaseerd op bewijs. Onderbouw je beweringen met gegevens, citaten en voorbeelden. Maak effectief gebruik van tabellen, figuren en grafieken om bevindingen te visualiseren. Als je bijvoorbeeld stelt dat bepaalde specifieke strategieën voor contentdistributie effectiever zijn voor bepaalde bedrijfsmodellen dan andere, zorg er dan voor dat je deze zin ondersteunt met numerieke gegevens of een citaat van een expert. Vergeet niet de academische citatierichtlijnen te volgen om andere onderzoekers te vermelden en plagiaat te voorkomen.

Kritisch denken. Analyseer je gegevens objectief en erken beperkingen. Probeer een gezonde balans te bewaren tussen beweren dat dit artikel het beste is wat marketing is overkomen sinds Philip Kotler omdat de gegevens die je hebt gevonden gewoonweg uitstekend zijn en het onderschatten ervan door vage beweringen te doen zonder bewijs. Bespreek alternatieve verklaringen en implicaties voor toekomstig onderzoek.

Bijzonderheden van het schrijven van een marketingartikel

Focus op praktische implicaties. Beschrijf niet alleen het concept, maar analyseer de toepassing ervan in de echte wereld en de impact op consumentengedrag, merkstrategie of marketingcampagnes. Als je het fenomeen van milieuvriendelijke e-commerce onderzoekt, geef dan specifieke voorbeelden van dergelijke bedrijven om je ideeën te demonstreren.

Sluit aan bij huidige trends. Laat zien hoe je gekozen concept zich verhoudt tot de veranderende marktdynamiek, technologische vooruitgang of opkomende consumentenvoorkeuren. Als je schrijft over enkele verouderde benaderingen, vermeld dan de redenen waarom ze er niet in slaagden te overleven.

Bied bruikbare aanbevelingen. Vermeld best practices of toekomstige onderzoeksrichtingen om het gebruik van het gekozen concept te optimaliseren. Anders presenteer je gewoon een verzameling interessante feiten zonder je publiek een idee te geven van wat ze ermee moeten doen.

Waar vind ik informatie?

Academische databanken en websites. Via databases als JSTOR, EBSCO en ProQuest heb je toegang tot peer-reviewed artikelen, wetenschappelijke tijdschriften en rapporten uit de industrie. Je kunt ook websites van nationale en lokale overheden raadplegen die vaak waardevolle gegevens en statistieken bevatten die relevant zijn voor marketingonderzoek.

Marktonderzoeksrapporten. Bedrijven zoals Statista, Euromonitor en Nielsen bieden diepgaande marktonderzoeksrapporten die je kunt kopen of gratis kunt bekijken. Het is ook een goed idee om op de hoogte te blijven van de huidige trends en inzichten door het lezen van tijdschriften, blogs en websites.

AI-tools. Hoewel veel onderwijsinstellingen het gebruik van AI-tools door studenten afkeuren, kunnen ze nuttig zijn. Je kunt een lijst krijgen van relevante bronnen om informatie te vinden voor je onderzoek. Je kunt ook de nauwkeurigheid controleren van de gegevens die je in je paper wilt opnemen. Wees desondanks voorzichtig bij het gebruik van AI en gebruik tools zoals Chatgpt checker om kunstmatig gecreëerde inhoud in je project op te sporen.

Marketingconcepten die het onderzoeken waard zijn

linkedin

Maak kennis met Ranktracker

Het alles-in-één platform voor effectieve SEO

Achter elk succesvol bedrijf staat een sterke SEO-campagne. Maar met talloze optimalisatietools en -technieken om uit te kiezen, kan het moeilijk zijn om te weten waar te beginnen. Nou, vrees niet meer, want ik heb precies het ding om te helpen. Ik presenteer het Ranktracker alles-in-één platform voor effectieve SEO

We hebben eindelijk de registratie voor Ranktracker helemaal gratis geopend!

Maak een gratis account aan

Of log in met uw gegevens

Bron: LinkedIn

Consumentengedrag en besluitvorming. Vergelijk en contrasteer het besluitvormingsproces van de klant voor luxe- versus massaproducten, of beschrijf hoe klanttrajecten kunnen verschillen tussen verschillende bedrijfsmodellen.

Branding en positionering. Is de kracht van branding de afgelopen jaren veranderd? Welke merkstrategieën gebruiken bedrijven om de aandacht van moderne consumenten te trekken? Op het gebied van positionering kun je diep ingaan op het proces van het vinden van de juiste niche en het communiceren van de waarden en missie van een merk naar de consument.

Marketingcommunicatie en reclame. Verken de benadering van reclame in de afgelopen tien jaar. Wat is er veranderd en wat is onaangetast gebleven door de transformatie van de marketingwereld? Je kunt ook het concept van ongepaste reclame analyseren en wat het tegenwoordig betekent.

Digitale marketing en sociale media. Je kunt je artikel wijden aan één specifiek socialemedianetwerk of er verschillende met elkaar vergelijken. Je kunt ook de ethische normen van het gebruik van sociale media bespreken.

Klantrelatiebeheer (CRM). Bedrijven hebben zich eindelijk gerealiseerd dat marketing niet gebaseerd is op iemands intuïtie en willekeurige keuzes van consumenten. CRM helpt bedrijven het gedrag van hun klanten te begrijpen en hun strategieën daarop aan te passen.

Marktsegmentatie en targeting. Welke segmentatiestrategieën gebruiken moderne marketeers? Welke targeting tools lijken effectiever dan andere? Is het cruciaal om verschillende content te creëren voor verschillende segmenten van klanten?

Prijsstrategieën en productontwikkeling. Hoe kiezen bedrijven een prijsstrategie? Wat is het productontwikkelingsproces (je kunt een specifieke niche kiezen om je te concentreren)?

Marketingethiek en sociale verantwoordelijkheid. Analyseren hoe misleidende claims, verborgen kosten en uitbuitingspraktijken het vertrouwen en welzijn van de consument beïnvloeden. Verken manieren waarop ethische marketing transparantie en eerlijke relaties met consumenten opbouwt. Je kunt ook de ethische implicaties van gegevensverzameling en targeting in marketingcampagnes bespreken.

Te vermijden fouten

udemy

Bron: Udemy

Vooringenomenheid bij het verzamelen of analyseren van gegevens. Wees objectief en vermijd het verzamelen of interpreteren van gegevens met vooroordelen. Dubbelcheck de informatie die je in je project wilt opnemen aan de hand van verschillende bronnen.

Slecht gestructureerd werkstuk. Organiseer je paper logisch en zorg voor een vloeiende stroom van argumenten. Schrijf alle punten op die je wilt behandelen en rangschik ze op relevantie en onderlinge samenhang.

Beperkingen negeren. Erken de beperkingen van je onderzoek en stel richtingen voor voor toekomstig onderzoek. Een onderzoek zonder beperkingen is moeilijk voor te stellen. Als je denkt dat er geen zijn, kijk dan nog eens naar je bevindingen.

Het proeflezen overslaan. Het is belangrijk om typefouten en grammaticale fouten in je werk te vermijden, omdat ze afbreuk kunnen doen aan je professionaliteit. Als je geen tijd wilt besteden aan het redigeren en proeflezen van je project, kun je een gekwalificeerde redacteur inhuren om dit voor je te doen.

Maak kennis met Ranktracker

Het alles-in-één platform voor effectieve SEO

Achter elk succesvol bedrijf staat een sterke SEO-campagne. Maar met talloze optimalisatietools en -technieken om uit te kiezen, kan het moeilijk zijn om te weten waar te beginnen. Nou, vrees niet meer, want ik heb precies het ding om te helpen. Ik presenteer het Ranktracker alles-in-één platform voor effectieve SEO

We hebben eindelijk de registratie voor Ranktracker helemaal gratis geopend!

Maak een gratis account aan

Of log in met uw gegevens

De factor "en dan?" negeren. Hoewel het presenteren van je bevindingen cruciaal is, moet je niet alleen gegevens rapporteren, maar ook het belang en de implicaties voor de marketingpraktijk uitleggen. Koppel je onderzoek aan realistische scenario's en laat zien hoe je bevindingen marketingbeslissingen of -strategieën kunnen ondersteunen.

Het concurrentielandschap over het hoofd zien. Analyseer je gekozen concept of onderwerp niet geïsoleerd. Vergelijk en contrasteer met concurrenten in de markt en benadruk unique selling points of potentiële kwetsbaarheden met betrekking tot het concept dat je onderzoekt.

Verwaarlozing van culturele gevoeligheid. Globalisering vereist bewustzijn van een divers publiek. Houd rekening met culturele nuances en mogelijke misinterpretaties bij het bespreken van marketingstrategieën of consumentengedrag in verschillende culturele contexten.

Uitsluitend focussen op kwantitatieve gegevens. Hoewel kwantitatieve gegevens waardevol zijn, is een evenwichtige aanpak essentieel. Overweeg om kwalitatief onderzoek zoals interviews of casestudy's toe te voegen om diepere inzichten te bieden in de motivaties, overtuigingen en reacties van consumenten op marketingpraktijken.

Schrijven over marketingconcepten is gemakkelijk

Maar alleen onder één voorwaarde: je moet de concepten waarover je schrijft begrijpen. Als je een concept niet kunt uitleggen aan iemand die weinig van marketing weet, kun je overwegen om dat hoofdstuk in je tekstboek nog eens te lezen. Neem daarom de tijd om het gekozen onderwerp te analyseren en doe een diepgaand onderzoek voordat je begint met schrijven.

Felix Rose-Collins

Felix Rose-Collins

Ranktracker's CEO/CMO & Co-founder

Felix Rose-Collins is the Co-founder and CEO/CMO of Ranktracker. With over 15 years of SEO experience, he has single-handedly scaled the Ranktracker site to over 500,000 monthly visits, with 390,000 of these stemming from organic searches each month.

Begin Ranktracker te gebruiken... Gratis!

Ontdek wat uw website belemmert in de ranking.

Maak een gratis account aan

Of log in met uw gegevens

Different views of Ranktracker app