• E-mailmarketing en personalisering

Personalisering in e-mailmarketing: Strategieën voor verbeterde betrokkenheid

 • Felix Rose-Collins
 • 9 min read
Personalisering in e-mailmarketing: Strategieën voor verbeterde betrokkenheid

Intro

Personalisering in e-mailmarketing verwijst naar het aanpassen van e-mailcontent, onderwerpregels en andere elementen op basis van individuele ontvangergegevens. Deze personalisering kan variëren van eenvoudige persoonlijke toevoegingen zoals de naam van de ontvanger tot meer geavanceerde segmentatiestrategieën die rekening houden met demografische gegevens, aankoopgeschiedenis, surfgedrag en betrokkenheidspatronen.

Soorten personalisatie

 • Dynamische inhoud: De inhoud van een e-mail aanpassen op basis van de gegevens van de ontvanger.
 • Segmentatie: Het publiek verdelen in kleinere groepen op basis van gedeelde kenmerken.
 • Aangepaste aanbevelingen: Het aanbieden van productsuggesties of inhoud op basis van individuele voorkeuren.
 • Gepersonaliseerde onderwerpregels: Onderwerpregels maken die aansluiten bij de interesses of behoeften van de ontvanger.

Het belang van personalisatie voor een betere betrokkenheid

* Relevantie vergroten:

Personalisering maakt e-mails relevanter voor ontvangers door inhoud te leveren die aansluit bij hun voorkeuren en gedrag. Om dergelijke gepersonaliseerde campagnes effectief te beheren en uit te voeren, kiezen bedrijven er vaak voor om een bureau met expertise in e-mailpersonalisatie in te huren, zodat elke communicatie zo relevant en boeiend mogelijk is. Deze relevantie vergroot de kans op betrokkenheid en conversie.

* Relaties opbouwen:

Door inzicht te tonen in de behoeften en voorkeuren van de ontvanger, bevorderen gepersonaliseerde e-mails een gevoel van verbondenheid en vertrouwen tussen het merk en de ontvanger. Dit relatie-opbouwende aspect kan leiden tot langdurige klantentrouw.

* Conversies stimuleren:

Studies tonen consequent aan dat gepersonaliseerde e-mails hogere conversieratio's opleveren dan generieke, niet-gepersonaliseerde e-mails. De op maat gemaakte inhoud en aanbevelingen spelen in op specifieke behoeften, waardoor ontvangers dichter bij het doen van een aankoop of het ondernemen van een gewenste actie komen.

Statistieken over de impact van gepersonaliseerde e-mails

Openingssnelheid:

 • Gepersonaliseerde onderwerpregels kunnen de open rates met 26% verhogen. (Bron: Campaign Monitor)
 • E-mails met gepersonaliseerde berichten hebben 22% meer kans om geopend te worden. (Bron: Statista)

Doorklikratio (CTR):

 • Gepersonaliseerde oproepen tot actie in e-mails kunnen de CTR met 202% verhogen. (Bron: HubSpot)
 • Het segmenteren van e-mailcampagnes en het targeten van specifieke gebruikersgroepen kan de CTR met 14% verhogen. (Bron: DMA)

Conversies:

 • Gepersonaliseerde e-mails leveren zes keer hogere transactiepercentages op. (Bron: Experian)
 • Bedrijven die hun e-mails personaliseren op basis van klantgedrag zien een omzetstijging van 760%. (Bron: Campaign Monitor)

Typen personalisatie in e-mailmarketing

1. Dynamische inhoud invoegen:

Dynamische inhoud maakt het mogelijk om verschillende elementen in een e-mail af te stemmen op de gegevens van de ontvanger. Denk hierbij aan het tonen van verschillende producten, afbeeldingen, gepersonaliseerde video's of tekstblokken op basis van voorkeuren, gedrag of demografische informatie van de ontvanger. Een e-commercebedrijf kan bijvoorbeeld producten tonen die lijken op de producten die de ontvanger eerder heeft bekeken.

2. Segmentatie op basis van demografische gegevens, gedrag en voorkeuren:

Segmenteren houdt in dat een e-maillijst wordt opgedeeld in kleinere, meer gerichte groepen op basis van verschillende factoren zoals leeftijd, geslacht, locatie, aankoopgeschiedenis, surfgedrag of mate van betrokkenheid. Dit stelt marketeers in staat om zeer relevante en doelgerichte succesvolle campagnes te maken voor elk segment, zodat de inhoud aansluit bij de specifieke interesses van de ontvangers.

3. Gepersonaliseerde onderwerpregels en inhoud:

Bij het maken van gepersonaliseerde onderwerpregels en inhoud wordt gebruik gemaakt van de naam, locatie of eerdere interacties van de ontvanger om de e-mail meer op maat en aantrekkelijker te maken. Naast het aanspreken van de ontvanger met zijn of haar naam, kan personalisering ook bestaan uit het aanbevelen van producten op basis van eerdere aankopen, het erkennen van mijlpalen (zoals verjaardagen of jubilea) of het aanbieden van inhoud die relevant is voor de interesses van de ontvanger. Een evenementmarketingplatform kan bijvoorbeeld een nieuwsbrief met inhoud over ideeën voor fondsenwerving naar hun doelgroep sturen die in non-profitorganisaties werkt, maar inhoud over ideeën voor virtuele evenementen naar hun abonnees die op afstand werken.

alt_text

Bron

Voordelen van gepersonaliseerde e-mails voor marketeers en ontvangers

Voor marketeers:

 • Verhoogde betrokkenheid: Gepersonaliseerde e-mails genereren hogere open rates, doorklikratio's en conversies, wat leidt tot een betere algehele betrokkenheid bij het publiek.
 • Verbeterde conversiepercentages: Inhoud afstemmen op de voorkeuren en gedragingen van ontvangers resulteert in hogere conversieratio's en verhoogt uiteindelijk de ROI van e-mailmarketinginspanningen.
 • Verbeterde merkloyaliteit: Het opbouwen van gepersonaliseerde relaties met klanten bevordert loyaliteit en versterkt de relatie van het merk met zijn publiek en bouwt de online reputatie van het merk op.

Voor ontvangers:

 • Relevante inhoud: Personalisatie zorgt ervoor dat ontvangers content ontvangen die direct relevant is voor hun behoeften en interesses, waardoor hun algehele ervaring met het merk verbetert.
 • Tijdbesparend: Door inhoud te ontvangen die op hun voorkeuren is afgestemd, besparen ontvangers tijd omdat ze niet door irrelevante informatie hoeven te zoeken.
 • Verbeterde relatie: Het gevoel begrepen te worden door het merk verbetert de perceptie van het merk door de ontvanger en bevordert een positievere relatie.

Door deze personalisatiestrategieën te implementeren, kunnen marketeers gerichtere en effectievere campagnes leveren en ontvangers tegelijkertijd content bieden die voor hen persoonlijk op maat gemaakt en waardevol is.

alt_text

Afbeelding bron

Strategieën voor effectieve personalisatie

A. Gegevensverzameling en segmentatie

Het belang van nauwkeurige en relevante gegevens

 • Fundament van personalisatie: Nauwkeurige en relevante gegevens vormen de basis voor effectieve personalisatie. Het zorgt ervoor dat de juiste inhoud de juiste doelgroep bereikt, wat leidt tot een betere betrokkenheid en conversie.
 • Verbeterde targeting: Dankzij nauwkeurige gegevens kunnen marketeers zeer gerichte en relevante campagnes maken die inspelen op de specifieke behoeften en voorkeuren van verschillende segmenten binnen hun doelgroep.
Technieken voor het verzamelen en benutten van klantgegevens
 • Enquêtes en feedback: Het rechtstreeks verzamelen van informatie van klanten via enquêtes of feedbackformulieren helpt bij het begrijpen van voorkeuren en gedrag.
 • Website Analytics: Het analyseren van website-interacties en -verkeer biedt waardevolle inzichten in gebruikersgedrag, interesses en browsingpatronen.
 • Aankoopgeschiedenis en CRM-gegevens: Het gebruik van aankoopgegevens uit het verleden en systemen voor klantenrelatiebeheer (CRM) helpt bij het begrijpen van koopgewoonten en -voorkeuren.
Segmentatiestrategieën gebaseerd op:
 • Demografie: Het groeperen van abonnees op basis van leeftijd, geslacht, locatie, enz. helpt bij het leveren van gerichte inhoud die aanslaat bij specifieke groepen.
 • Aankoopgeschiedenis: Segmenteren op basis van eerdere aankopen maakt persoonlijke productaanbevelingen of exclusieve aanbiedingen mogelijk die zijn afgestemd op het individuele koopgedrag.
 • Interacties met eerdere e-mails: Inzicht in hoe ontvangers reageren op eerdere e-mails helpt bij het opstellen van toekomstige berichten die aansluiten bij hun voorkeuren.
 • Gedragspatronen: Het analyseren van surfgedrag en interacties met de website of app van het merk helpt bij het voorspellen van toekomstige acties en voorkeuren. \

B. Dynamische inhoud en aanpassing

Dynamische inhoud implementeren in e-mails
 • Inhoud dynamisch aanpassen: Het gebruik van dynamische inhoud maakt het mogelijk om e-mailelementen in realtime aan te passen op basis van de gegevens van de ontvanger, zodat de relevantie op het moment van openen gewaarborgd is.
 • Adaptieve berichtgeving: Door inhoud dynamisch aan te passen, kunnen gepersonaliseerde berichten worden afgeleverd aan verschillende segmenten binnen het publiek.
Inhoud aanpassen op basis van segmentatie
 • Aangepaste berichtgeving: Door inhoud te ontwikkelen die rechtstreeks tot gesegmenteerde groepen spreekt en hun specifieke behoeften en interesses adresseert, worden betrokkenheid en conversie verhoogd.
 • Aanbiedingen en aanbevelingen aanpassen: Het aanpassen van aanbiedingen, promoties en productaanbevelingen op basis van segmentatie zorgt voor relevantie en verhoogt de kans op conversie.
Persoonlijke aanbevelingen en productsuggesties
 • Aanbevelingsengines: Het implementeren van aanbevelingsalgoritmen op basis van gedrag uit het verleden of voorkeuren stimuleert betrokkenheid door producten of inhoud voor te stellen waarin de ontvanger waarschijnlijk geïnteresseerd is.
 • Dynamische productweergave: Door producten dynamisch weer te geven op basis van de voorkeuren of browsergeschiedenis van de ontvanger in de e-mailinhoud, vergroot je de kans op conversies.

Het implementeren van deze strategieën verhoogt niet alleen de relevantie van e-mailcampagnes, maar verbetert ook de betrokkenheid en conversieratio's door inhoud te leveren die diep inspeelt op ontvangers op een individueel niveau.

Gepersonaliseerde onderwerpregels en voorkopteksten

Overtuigende onderwerpregels maken met personalisering

 • Geïndividualiseerde aanpak: Het opnemen van de naam, locatie of eerdere interacties van de ontvanger in onderwerpregels trekt de aandacht en verhoogt de open rates.
 • Urgentie of relevantie creëren: Het gebruik van personalisering om urgentie of relevantie op te roepen verhoogt de kans dat de ontvanger de e-mail opent. Als uw e-mail bijvoorbeeld gericht is op eigenaren van kleine bedrijven in een medische spa, maak dan een onderwerpregel zoals "eigenaren van kleine bedrijven, vraag 15% korting aan op software voor medische spa's".

Het belang van voorkoptekst voor het verbeteren van de openratio

 • Uitbreiding van de onderwerpregel: De tekst in de preheader is een aanvulling op de onderwerpregel en biedt extra context of informatie om ontvangers te verleiden de e-mail te openen.
 • Inhoud samenvatten: Preheaders vatten de inhoud van de e-mail samen en geven ontvangers een voorproefje van wat ze kunnen verwachten bij het openen.

A/B-tests voor onderwerpregels en voorkoppen

 • Vergelijkende analyse: Met A/B-tests kunnen marketeers experimenteren met verschillende onderwerpregels en voorkopteksten om te bepalen welke versies beter aanslaan bij het publiek.
 • Openingspercentages optimaliseren: Voortdurende tests en analyses helpen bij het identificeren van de meest effectieve combinaties van onderwerpregels en voorkopteksten voor verbeterde openingspercentages.

Automatisering en triggers

Automatisering gebruiken voor tijdige en relevante e-mails

 • Geplande triggers: Automatisering maakt het mogelijk e-mails te versturen op specifieke tijdstippen of op basis van vooraf gedefinieerde acties, zodat relevante inhoud tijdig wordt afgeleverd.
 • Levenscyclus-e-mails: Geautomatiseerde e-mails op basis van het traject of gedrag van de ontvanger (zoals welkomstmails, herinneringen voor achtergelaten winkelwagentjes) verbeteren de betrokkenheid.

Trigger-gebaseerde e-mails voor specifieke acties of gedragingen

 • Gedragstriggers: E-mails versturen op basis van gebruikersacties (zoals het bezoeken van een landingspagina en het indienen van formulieren) zorgt voor een reactie die is afgestemd op de recente betrokkenheid van de ontvanger.
 • Gepersonaliseerde reacties: Getriggerde e-mails spelen in op specifiek gedrag of mijlpalen, waardoor elke ontvanger een persoonlijke ervaring krijgt.

Gepersonaliseerde druppelcampagnes maken

 • Verzorgende campagnes: Druppelcampagnes leveren na verloop van tijd een reeks gerichte e-mails, waarbij leads of klanten geleidelijk worden gevoed op basis van hun acties of interesses.
 • Gesegmenteerde druppels: Het personaliseren van druppelcampagnes voor verschillende segmenten zorgt voor op maat gemaakte inhoud die aanslaat bij specifieke publieksondergroepen.

Door gepersonaliseerde onderwerpregels en voorkopteksten te implementeren en gebruik te maken van automatisering door middel van triggers en druppelcampagnes wordt niet alleen de relevantie van e-mails verhoogd, maar ook de betrokkenheid van ontvangers door op het juiste moment gepersonaliseerde inhoud te leveren die aansluit bij hun voorkeuren en gedrag.

sender

Maak kennis met Ranktracker

Het alles-in-één platform voor effectieve SEO

Achter elk succesvol bedrijf staat een sterke SEO-campagne. Maar met talloze optimalisatietools en -technieken om uit te kiezen, kan het moeilijk zijn om te weten waar te beginnen. Nou, vrees niet meer, want ik heb precies het ding om te helpen. Ik presenteer het Ranktracker alles-in-één platform voor effectieve SEO

We hebben eindelijk de registratie voor Ranktracker helemaal gratis geopend!

Maak een gratis account aan

Of log in met uw gegevens

Bron

Praktijkvoorbeelden van succesvolle personalisering in e-mailmarketing

Casestudie 1: Netflix

Netflix blinkt uit in het personaliseren van zijn e-mailcampagnes door inhoud aan te bevelen op basis van de kijkgeschiedenis van gebruikers. Hun "Because You Watched"-e-mails suggereren vergelijkbare titels, wat de betrokkenheid en retentie van gebruikers verbetert. Het gebruik van gepersonaliseerde afbeeldingen en onderwerpregels voegt een extra laag van relevantie toe.

Casestudie 2: Starbucks

Starbucks maakt gebruik van personalisatie door aangepaste aanbiedingen en beloningen via e-mail te versturen. In hun e-mails worden klanten vaak bij naam genoemd en worden promoties op maat getoond op basis van eerdere aankopen. Deze aanpak stimuleert niet alleen de loyaliteit van klanten, maar ook herhaalde bezoeken.

Analyse van succes

Het succes van deze campagnes komt voort uit een diepgaand begrip van gebruikersgedrag en -voorkeuren. Netflix en Starbucks maken gebruik van geavanceerde algoritmen om gebruikersgegevens te analyseren en zo gepersonaliseerde aanbevelingen en aanbiedingen te doen. Hun campagnes geven prioriteit aan klantrelevantie en zorgen ervoor dat elke e-mail waarde toevoegt aan de ervaring van de ontvanger. Het gebruik van dynamische content, gepersonaliseerde onderwerpregels en strategische segmentatie draagt bij aan een hogere betrokkenheid. Deze merken laten zien dat effectieve personalisatie verder gaat dan alleen het aanspreken van de ontvanger bij naam; het gaat om een alomvattend begrip van individuele voorkeuren en gedragingen, wat uiteindelijk leidt tot positieve klantervaringen en bedrijfsresultaten.

Praktijkvoorbeelden van effectieve personalisering in e-mailmarketing

Casestudie 1: Amazon

De gepersonaliseerde e-mailcampagnes van Amazon onderscheiden zich door hun op maat gemaakte productaanbevelingen op basis van hun browse- en aankoopgeschiedenis. In hun e-mails met "Aanbevolen voor jou" worden producten getoond die lijken op de producten die eerder zijn bekeken of gekocht, waardoor klanten worden verleid om terug te komen. De opname van gepersonaliseerde onderwerpregels verhoogt de open rates nog meer.

Casestudie 2: Spotify

De e-mailstrategie van Spotify draait om gepersonaliseerde afspeellijsten en muziekaanbevelingen op basis van het luistergedrag van gebruikers. Hun "Discover Weekly" en "Release Radar" e-mails stellen afspeellijsten en nieuwe releases samen, wat de betrokkenheid en retentie van gebruikers verbetert.

Analyse van succes

Het succes van deze campagnes ligt in hun datagestuurde aanpak, waarbij gebruik wordt gemaakt van gebruikersgedrag om hypergepersonaliseerde content te leveren. Door gebruikersvoorkeuren en -gedrag te analyseren, maken zowel Amazon als Spotify e-mails die precies aansluiten op individuele interesses. Ze geven prioriteit aan relevantie, maken effectief gebruik van dynamische content en maken gebruik van geavanceerde segmentatietechnieken, zodat hun e-mails aanslaan bij de ontvangers, wat resulteert in een hogere betrokkenheid en conversies.

Veelvoorkomende uitdagingen bij het implementeren van gepersonaliseerde e-mailcampagnes

 • Kwaliteit en beschikbaarheid van gegevens: Onvolledige of onnauwkeurige gegevens kunnen effectieve personalisatie-inspanningen belemmeren.
 • Complexiteit van segmentatie: Het kan een uitdaging zijn om gedetailleerde segmenten te maken en deze in de loop van de tijd te onderhouden.
 • Automatisering en integratie: Het opzetten van geautomatiseerde triggers en het integreren van verschillende tools voor naadloze personalisatie kan technische hindernissen met zich meebrengen.

Oplossingen en best practices om deze uitdagingen te overwinnen

 • Gegevens opschonen en verrijken: Het regelmatig controleren en bijwerken van gegevens en het gebruik van betrouwbare bronnen voor het verzamelen van gegevens verbetert de nauwkeurigheid.
 • Vereenvoudigde segmentatie: Begin met bredere segmenten en verfijn ze geleidelijk op basis van betrokkenheid en gedrag.
 • Investeren in automatiseringstools: Het gebruik van robuuste automatiseringsplatforms die goed integreren met bestaande systemen stroomlijnt het proces.

litmus

Bron

Belangrijke meetgegevens om het succes van gepersonaliseerde e-mailcampagnes te meten

 • Open Rates en Click-Through Rates: Indicatoren van betrokkenheid en interesse in de inhoud.
 • Conversiepercentages: Meet de daadwerkelijke acties die ontvangers ondernemen als reactie op de e-mail.
 • ROI en inkomsten: Analyseer de impact van gepersonaliseerde campagnes op het genereren van inkomsten.

Gegevens analyseren en strategieën aanpassen voor optimalisatie

 • Gegevensanalyse: Bekijk regelmatig de prestatiegegevens van campagnes om patronen en verbeterpunten te identificeren.
 • A/B-testen: Test voortdurend verschillende elementen van e-mails om de betrokkenheid en conversies te optimaliseren.
 • Iteratieve optimalisatie: Gebruik inzichten uit data-analyse om segmentatie-, content- en personalisatiestrategieën te verfijnen.

Voortdurende verbetering door testen en leren

 • Iteratieve aanpak: Behandel personalisatie als een continu proces, waarbij u voortdurend leert en aanpast op basis van inzichten en feedback.
 • Leren van mislukkingen: Omarm mislukkingen als leermomenten, waardoor verfijning en groei in personalisatiestrategieën mogelijk wordt. \

Conclusie

Gepersonaliseerde strategieën implementeren voor een betere betrokkenheid

 • Benadruk voordelen op lange termijn: Benadruk de voordelen op lange termijn van personalisatie voor het creëren van een betekenisvolle band met het publiek.
 • Aanmoediging voor implementatie: Moedig lezers aan om proactieve stappen te nemen bij het implementeren en verfijnen van gepersonaliseerde strategieën om het volledige potentieel van e-mailmarketing te ontsluiten.

Door uitdagingen te begrijpen en te overwinnen, succes te meten aan de hand van belangrijke meetgegevens en strategieën voortdurend te optimaliseren, kunnen bedrijven de kracht van personalisering in e-mailmarketing inzetten om een sterkere band met hun publiek te smeden en superieure betrokkenheid en conversies te stimuleren.

Felix Rose-Collins

Felix Rose-Collins

Ranktracker's CEO/CMO & Co-founder

Felix Rose-Collins is the Co-founder and CEO/CMO of Ranktracker. With over 15 years of SEO experience, he has single-handedly scaled the Ranktracker site to over 500,000 monthly visits, with 390,000 of these stemming from organic searches each month.

Begin Ranktracker te gebruiken... Gratis!

Ontdek wat uw website belemmert in de ranking.

Maak een gratis account aan

Of log in met uw gegevens

Different views of Ranktracker app