• Marketing

Onthulling van de geheimen van marktonderzoek in 2023

  • Felix Rose-Collins
  • 8 min read
Onthulling van de geheimen van marktonderzoek in 2023

Intro

Marktonderzoek is de basis van elke succesvolle bedrijfsstrategie. Het omvat het verzamelen en analyseren van gegevens over uw doelgroep, concurrenten en trends in de sector om weloverwogen beslissingen te nemen die groei en succes kunnen stimuleren.

Marktonderzoek op de juiste manier uitvoeren is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het vereist een grondig begrip van uw doelgroep, het kiezen van de juiste onderzoeksmethode en het analyseren van de gegevens om inzichten te ontdekken die uw bedrijfsstrategie kunnen sturen.

Dus in dit artikel nemen we een diepe duik in het doen van marktonderzoek in 2023 en onderzoeken we hoe bedrijven effectief onderzoek kunnen doen om betere, geïnformeerde beslissingen te nemen.

Of u nu een startup bent die een nieuw product wil lanceren, een gevestigd bedrijf dat zijn marktaandeel wil vergroten, of een marketeer die een succesvolle marketingcampagne wil opzetten, deze blogpost is voor u.

Identificeer uw doelgroep

Identify Your Target Audience

Uw doelgroep is de groep mensen die waarschijnlijk uw product of dienst zal kopen.

Dat is wat uw "markt" is - om het in lekentaal te zeggen.

Maak kennis met Ranktracker

Het alles-in-één platform voor effectieve SEO

Achter elk succesvol bedrijf staat een sterke SEO-campagne. Maar met talloze optimalisatietools en -technieken om uit te kiezen, kan het moeilijk zijn om te weten waar te beginnen. Nou, vrees niet meer, want ik heb precies het ding om te helpen. Ik presenteer het Ranktracker alles-in-één platform voor effectieve SEO

We hebben eindelijk de registratie voor Ranktracker helemaal gratis geopend!

Maak een gratis account aan

Of log in met uw gegevens

"Om effectief marktonderzoek uit te voeren, moet u eerst uw doelgroep identificeren. Inzicht in hun demografie, psychografie, online gewoonten en meer kan u helpen een product of dienst te creëren die aan hun specifieke behoeften voldoet", zegt Alison Lancaster, CEO van Pressat.nl.

Dit is hoe u uw doelgroep kunt identificeren:

Demografische gegevens: Begin met het verzamelen van gegevens over leeftijd, geslacht, inkomen, opleidingsniveau en locatie van uw potentiële klanten. Deze informatie kan u helpen te begrijpen wie uw doelgroep is en waar ze wonen.

Psychografie: Hierbij gaat het om inzicht in de waarden, overtuigingen, interesses en levensstijl van uw doelgroep. Psychografische gegevens kunnen worden verzameld via enquêtes, interviews en online analyses.

Online gewoonten: Het analyseren van het online gedrag van uw doelgroep kan waardevolle inzichten opleveren in hun voorkeuren en behoeften. Kijk naar hun zoekgewoonten, sociale media-activiteit en online aankoopgedrag.

Trends: Houd een oogje op trends in de sector en hoe die uw doelgroep beïnvloeden. Zijn er opkomende trends waarin uw doelgroep geïnteresseerd is? Hoe kunt u deze trends benutten om klanten aan te trekken en te behouden?

Maak kennis met Ranktracker

Het alles-in-één platform voor effectieve SEO

Achter elk succesvol bedrijf staat een sterke SEO-campagne. Maar met talloze optimalisatietools en -technieken om uit te kiezen, kan het moeilijk zijn om te weten waar te beginnen. Nou, vrees niet meer, want ik heb precies het ding om te helpen. Ik presenteer het Ranktracker alles-in-één platform voor effectieve SEO

We hebben eindelijk de registratie voor Ranktracker helemaal gratis geopend!

Maak een gratis account aan

Of log in met uw gegevens

Concurrenten: Analyseer uw concurrenten en hun doelgroep. Hoe brengen zij hun producten of diensten op de markt? Wie zijn hun klanten? Inzicht in uw concurrenten kan u helpen uw doelgroep te verfijnen en een uniek waardevoorstel te creëren.

Jonathan Merry, oprichter en CEO van Bankless Times zegt: "Het identificeren van uw doelgroep is de eerste - en meest kritische stap - bij het doen van marktonderzoek. Niet alleen je onderzoeksrapport, maar je hele bedrijfs- of productgroei hangt ervan af. Eenmaal gedaan, volgt de volgende stap."

Kies uw onderzoeksmethode

Choose Your Research Methodology

Zodra u uw doelgroep hebt geïdentificeerd, is de volgende stap het kiezen van de juiste onderzoeksmethode om gegevens over hen te verzamelen. Er zijn twee soorten onderzoeksmethoden die u kunt gebruiken: primair onderzoek en secundair onderzoek. Dit is wat u moet weten over elk type:

Primair onderzoek

Primair onderzoek is het proces van het verzamelen van gegevens rechtstreeks van uw doelgroep. Jonathan Faccone, Managing Member & Oprichter van Halo Homebuyers, zegt: "Primair onderzoek is de ruggengraat van effectief marktonderzoek en biedt rechtstreeks en uit de eerste hand inzicht in het gedrag, de houding en de behoeften van consumenten, waardoor zakelijke beslissingen en strategieën kunnen worden onderbouwd." Dit kan worden gedaan door middel van verschillende methoden, waaronder:

Enquêtes: Enquêtes kunnen online, persoonlijk of telefonisch worden gehouden om informatie te verzamelen over de voorkeuren, meningen en gedragingen van uw doelgroep.

Interviews: Eén-op-één interviews kunnen diepgaande inzichten verschaffen in de behoeften en voorkeuren van uw doelgroep.

Focusgroepen: Focusgroepen zijn kleine groepen mensen die feedback geven op een product of dienst. Dit kan nuttig zijn om een product te testen voor de lancering of om uw marketingboodschap te verfijnen.

Secundair onderzoek

Secundair onderzoek omvat het verzamelen van gegevens uit bestaande bronnen, zoals marktrapporten, branchepublicaties en online databases. "Neem een voorsprong in marktonderzoek door gebruik te maken van bestaande gegevens en inzichten, die een solide basis kunnen vormen voor het identificeren van belangrijke trends en kansen", deelt Kenny Kline, President en Financial Lead bij Barbend.

Dit kan inzicht verschaffen in trends in de sector, gedrag van concurrenten en gedrag van klanten. Hier volgen enkele voorbeelden van secundaire onderzoeksbronnen:

Overheidsdatabanken: Overheidsdatabanken kunnen gegevens verschaffen over demografie, economische trends en industriestatistieken.

Marktrapporten: Marktrapporten geven inzicht in trends in de sector, klantgedrag en activiteiten van concurrenten.

Online onderzoek: Online onderzoek kan inzichten verschaffen in klantgedrag, online gewoonten en trends.

Analyse van concurrenten: Het analyseren van het gedrag van uw concurrenten kan inzicht verschaffen in hun doelgroep, marketingstrategieën en productpositionering.

Hamza G. Digital Marketing Expert bij Outreaching.io, zegt: "Het kiezen van de juiste onderzoeksmethode hangt af van je doelen, budget en middelen. Het is beter om die twee te combineren voor een uitgebreid rapport, zodat je de kans op succes van je idee maximaliseert."

Uw onderzoek uitvoeren

Conduct Your Research

Zodra u uw onderzoeksmethode hebt gekozen, is het tijd om te beginnen met het verzamelen van gegevens over uw doelgroep. Hier zijn enkele tips om u te helpen uw onderzoek effectief uit te voeren:

Stel duidelijke doelen: Stel, voordat je aan je onderzoek begint, duidelijke doelstellingen en doelen. Wat wilt u met uw onderzoek bereiken? Welke vragen wilt u beantwoorden? Dit zal u helpen om gefocust te blijven en ervoor te zorgen dat uw onderzoek is afgestemd op uw bedrijfsdoelstellingen.

Ontwikkel een onderzoeksplan: Ontwikkel een onderzoeksplan dat uw methodologie, tijdlijn, budget en middelen schetst. Dit zal u helpen georganiseerd te blijven en ervoor te zorgen dat u vooruitgang boekt in de richting van uw doelstellingen.

Gebruik meerdere bronnen: Gebruik meerdere bronnen om gegevens te verzamelen over uw doelgroep. Zo krijgt u een vollediger beeld van hun voorkeuren, gedrag en behoeften. U kunt bijvoorbeeld zowel primaire als secundaire onderzoeksmethoden gebruiken om gegevens te verzamelen.

Houd uw vragen onbevooroordeeld: Wanneer u uw enquêtes, interviews of focusgroepen ontwerpt, zorg er dan voor dat uw vragen onbevooroordeeld en neutraal zijn. Dit zal u helpen meer accurate en eerlijke antwoorden van uw doelgroep te krijgen.

Analyseer uw gegevens: Zodra u uw gegevens hebt verzameld, analyseert u ze zorgvuldig om patronen, trends en inzichten te identificeren. Dit zal u helpen weloverwogen beslissingen te nemen over uw product, dienst of marketingstrategie.

Onderneem actie: Gebruik tot slot de inzichten die u uit uw onderzoek hebt verkregen om actie te ondernemen. Dit kan betekenen dat u uw product moet verfijnen, een ander publiek moet aanspreken of uw marketingstrategie moet wijzigen.

Uw bevindingen interpreteren

Het interpreteren van uw onderzoeksresultaten is cruciaal om gegevens om te zetten in inzichten die uw zakelijke beslissingen kunnen sturen. Hier volgen enkele tips om uw onderzoeksresultaten effectief te interpreteren:

Zoek naar patronen en trends: Begin met het analyseren van uw gegevens voor patronen en trends. Zijn er overeenkomsten tussen de voorkeuren of gedragingen van uw respondenten? Wat zijn de meest voorkomende antwoorden op uw vragen? Dit zal u helpen belangrijke inzichten en thema's te identificeren die u kunt gebruiken om uw beslissingen te onderbouwen, aldus Mark Valderrama, CEO en oprichter van Aquarium Store Depot.

Graaf dieper in de gegevens: Zodra u patronen en trends hebt vastgesteld, graaft u dieper in de gegevens om de redenen erachter te begrijpen. Als u bijvoorbeeld hebt vastgesteld dat een meerderheid van uw respondenten de voorkeur geeft aan een bepaald type product, probeer dan te begrijpen waarom zij daaraan de voorkeur geven. Zo krijgt u een beter inzicht in de behoeften en voorkeuren van uw publiek.

Vergelijk uw bevindingen met de benchmarks in de sector: Onderzoek gegevens van externe bronnen om een idee te krijgen van hoe uw bevindingen zich verhouden tot benchmarks in de sector. Dit kan u helpen uw bevindingen te contextualiseren en te begrijpen hoe uw publiek zich verhoudt tot anderen in uw bedrijfstak.

Gebruik visuele hulpmiddelen: Visuele hulpmiddelen zoals grafieken, diagrammen en tabellen kunnen u helpen uw bevindingen beter te begrijpen en te communiceren. Ze kunnen u ook helpen patronen en trends gemakkelijker te herkennen.

Trek conclusies en aanbevelingen: Trek op basis van je analyse van de gegevens conclusies en aanbevelingen voor je bedrijf. Als u bijvoorbeeld hebt vastgesteld dat uw doelgroep de voorkeur geeft aan een bepaalde functie in een product, kunt u aanbevelen die functie aan uw product toe te voegen om het aantrekkelijker te maken.

"Door uw onderzoeksresultaten effectief te interpreteren, kunt u gegevens in feite omzetten in inzichten die uw zakelijke beslissingen informeren", zegt Sumeer Kaur, oprichter van Lashkaraa.co... "Dit kan u helpen betere, geïnformeerde beslissingen te nemen die meer kans hebben om aan te slaan bij uw doelgroep."

Gebruik uw resultaten

Nu u uw onderzoek hebt uitgevoerd en uw bevindingen hebt geïnterpreteerd, is het tijd om uw resultaten te gebruiken. Hier volgen enkele tips over hoe u uw resultaten effectief kunt gebruiken:

Gebruik uw resultaten voor uw marketingstrategie: Uw onderzoeksresultaten kunnen u helpen de voorkeuren, gedragingen en behoeften van uw publiek te begrijpen. Gebruik deze informatie om uw marketingstrategie af te stemmen op uw doelgroep. Als u bijvoorbeeld hebt vastgesteld dat uw publiek bij voorkeur online winkelt, kunt u uw marketinginspanningen richten op uw e-commerce platform.

Gebruik uw resultaten om nieuwe producten of diensten te ontwikkelen: Als uw onderzoek een gat in de markt of een behoefte waarin niet wordt voorzien aan het licht heeft gebracht, gebruik deze informatie dan om nieuwe producten of diensten te ontwikkelen die in deze behoeften kunnen voorzien. Zo kunt u zich onderscheiden van uw concurrenten en een breder publiek aanspreken.

Gebruik uw resultaten om uw bestaande producten of diensten te optimaliseren: Als uw onderzoek gebieden voor verbetering in uw bestaande producten of diensten onthulde, gebruik deze informatie om de nodige wijzigingen aan te brengen. Dit kan u helpen de klanttevredenheid en -loyaliteit te verhogen, zegt Dan Close, CEO van We Buy Houses in Kentucky.

Gebruik uw resultaten als leidraad voor uw zakelijke beslissingen: Uw onderzoeksresultaten kunnen waardevolle inzichten verschaffen in uw doelgroep en de markt als geheel. Gebruik deze informatie om weloverwogen zakelijke beslissingen te nemen die u kunnen helpen groeien en slagen.

Gebruik uw resultaten om de doeltreffendheid van uw marketinginspanningen te meten: Door regelmatig onderzoek te doen, kunt u de effectiviteit van uw marketinginspanningen in de loop der tijd bijhouden. Gebruik uw resultaten om het effect van uw marketingcampagnes te meten en zo nodig bij te sturen.

Anthony Milia, auteur en bekroond Digital Marketeer bij Milia Marketing, zegt: "Onderzoek houdt nooit op. Vergeet niet om regelmatig onderzoek te doen om up-to-date te blijven met de behoeften en voorkeuren van je publiek, en pas je strategieën daarop aan."

Voordat je vertrekt...

Hier zijn twee belangrijke aspecten van marktonderzoek waarvan u zich bewust moet zijn, zodat u effectief gegevens kunt verzamelen en deze in uw plan van aanpak kunt implementeren.

1. Het uitvoeren van een concurrentieanalyse

Concurrentieanalyse is een belangrijk onderdeel van marktonderzoek omdat het hiaten in de markt kan identificeren waar u uw concurrenten kunt verbeteren. Brad Anderson, oprichter van FRUITION, deelt: "Het uitvoeren van een concurrentieanalyse kan bedrijven helpen een dieper inzicht te krijgen in hun industrielandschap, potentiële bedreigingen en kansen te identificeren en effectieve strategieën te ontwikkelen om een concurrentievoordeel op de markt te behalen."

Maak kennis met Ranktracker

Het alles-in-één platform voor effectieve SEO

Achter elk succesvol bedrijf staat een sterke SEO-campagne. Maar met talloze optimalisatietools en -technieken om uit te kiezen, kan het moeilijk zijn om te weten waar te beginnen. Nou, vrees niet meer, want ik heb precies het ding om te helpen. Ik presenteer het Ranktracker alles-in-één platform voor effectieve SEO

We hebben eindelijk de registratie voor Ranktracker helemaal gratis geopend!

Maak een gratis account aan

Of log in met uw gegevens

Om een concurrentieanalyse uit te voeren, begint u met het identificeren van uw concurrenten en onderzoekt u hun producten of diensten, marketingstrategieën, prijzen en klantenservice.

Dit kan op verschillende manieren, zoals het analyseren van hun website en aanwezigheid op sociale media, het bijwonen van branche-evenementen of het uitvoeren van mystery shopping. Zodra u informatie over uw concurrenten hebt verzameld, gebruikt u deze om uw eigen bedrijfsstrategie te onderbouwen en mogelijkheden voor differentiatie te identificeren.

2. Toepassing van marktonderzoeksresultaten op bedrijfsstrategie

Onderzoek doen is pas de eerste stap. Katie Holmes, Marketing Expert bij Onsite First Aid Training, deelt: "Marktonderzoek gaat niet alleen over het verzamelen van gegevens - het gaat over het gebruik van die gegevens om slimme, geïnformeerde beslissingen te nemen die bedrijfsgroei en succes stimuleren."

Pas de resultaten van uw marktonderzoek toe op uw bedrijfsstrategie. Begin met het prioriteren van uw bevindingen op basis van uw bedrijfsdoelstellingen en identificeer de belangrijkste inzichten.

Vervolgens ontwikkelt u een plan om deze inzichten in uw bedrijfsstrategie te implementeren. Dit kan betekenen dat u uw product- of dienstenaanbod aanpast, uw marketingstrategie verfijnt of operationele veranderingen doorvoert.

Conclusie

Faizan Ahmed Khan, Sr. Content Marketing Specialist bij UBUY Australië, besluit het:

"Marktonderzoek is een essentieel onderdeel van elke succesvolle bedrijfsstrategie. Door uw doelgroep en de markt waarin u opereert te begrijpen, kunt u weloverwogen beslissingen nemen die u helpen uw doelen te bereiken en uw bedrijf te laten groeien."

Vergeet niet uw doelgroep te identificeren, de juiste onderzoeksmethode te kiezen, uw onderzoek uit te voeren, uw bevindingen te interpreteren en uw resultaten effectief te gebruiken om uw bedrijfsstrategie te optimaliseren.

Felix Rose-Collins

Felix Rose-Collins

Co-founder

is the Co-founder of Ranktracker, With over 10 years SEO Experience. He's in charge of all content on the SEO Guide & Blog, you will also find him managing the support chat on the Ranktracker App.

Begin Ranktracker te gebruiken... Gratis!

Ontdek wat uw website belemmert in de ranking.

Maak een gratis account aan

Of log in met uw gegevens

Different views of Ranktracker app