• Technologia

Podejmowanie decyzji w oparciu o dane: jak może to zmienić krzywe wzrostu firmy

  • Lisa
  • 6 min read
Podejmowanie decyzji w oparciu o dane: jak może to zmienić krzywe wzrostu firmy

Intro

Minęły już czasy, kiedy decyzje biznesowe podejmowane były wyłącznie na podstawie przeczuć i domysłów. Wraz z ogromnym przyrostem danych i nowych technologii umożliwiających ich gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie, firmy decydują się na włączenie jak największej ich ilości do swojej działalności biznesowej, a konkretnie - do tworzenia strategii, dążąc do utrzymania przewagi konkurencyjnej.

Czy to sprzedaż, marketing, czy nawet zasoby ludzkie - dane są dziś siłą napędową każdego aspektu działalności. Jednak samo gromadzenie ton danych nie zapewni natychmiastowych rezultatów - trzeba wiedzieć, jak je efektywnie wykorzystać.

Kluczowe jest również określenie obszarów, w których Twoja firma może najbardziej skorzystać z danych. Dołącz do nas i poznaj bardziej szczegółowo proces podejmowania decyzji w oparciu o dane, wraz z jego głównymi korzyściami i sposobami na napędzenie rozwoju Twojej firmy poprzez wdrożenie takich rozwiązań.

Co to jest data-driven decision-making (DDDM)?

What is data-driven decision-making (DDDM) (Źródło: onlinedegrees.unr.edu)

Data-driven decision-making (DDDM) to proces podejmowania decyzji biznesowych na podstawie spostrzeżeń opartych na danych. Ten rodzaj podejmowania decyzji okazał się korzystny dla każdej firmy, niezależnie od jej wielkości, modelu biznesowego czy branży, ponieważ pozwala na podejmowanie bardziej świadomych i trafnych decyzji, które mogą być podejmowane szybko i sprawnie.

DDDM jest szczególnie przydatne w marketingu, sprzedaży, obsłudze klienta i zarządzaniu łańcuchem dostaw, gdzie może pomóc w identyfikacji trendów, analizie zachowań klientów, mierzeniu wydajności i tworzeniu lepszych prognoz. Znajduje również zastosowanie w wielu innych obszarach biznesowych, takich jak finanse, zasoby ludzkie czy rozwój produktu. Na przykład, według ekspertów z Continuity2 - dostawcy oprogramowania do zapewnienia ciągłości działania - kluczowe jest rozpoczęcie od identyfikacji pojedynczych punktów awarii w celu zapewnienia ciągłości działania, a tym samym ochrony gromadzonych danych.

Aby skutecznie wdrożyć DDDM, przedsiębiorstwa muszą mieć dostęp do wiarygodnych i dokładnych danych. Dane te powinny być łatwo dostępne i zrozumiałe dla różnych interesariuszy, aby mogli oni podejmować świadome decyzje. Narzędzia do wizualizacji danych mogą pomóc im przekształcić dane w spostrzeżenia.

Poznaj Ranktracker

Platforma "wszystko w jednym" dla skutecznego SEO

Za każdym udanym biznesem stoi silna kampania SEO. Ale z niezliczonych narzędzi optymalizacji i technik tam do wyboru, może być trudno wiedzieć, gdzie zacząć. Cóż, nie obawiaj się więcej, ponieważ mam właśnie coś, co może pomóc. Przedstawiamy Ranktracker - platformę all-in-one dla skutecznego SEO.

W końcu otworzyliśmy rejestrację do Ranktrackera całkowicie za darmo!

Załóż darmowe konto

Lub Zaloguj się używając swoich danych uwierzytelniających

Na szczęście, według McKinsey Global Management Consulting, pojawia się coraz więcej oznak rozpoznanej wartości danych i rosnącej umiejętności korzystania z danych. "Firmy, które już teraz widzą, że 20 procent ich zysków przed odsetkami i podatkami (EBIT) jest wnoszone przez sztuczną inteligencję (AI), są znacznie bardziej skłonne do angażowania się w praktyki związane z danymi, które stanowią podstawę tych cech."

Korzyści z DDDM

Podejmowanie decyzji w oparciu o dane (DDDM) może przynieść szereg korzyści przedsiębiorstwom, które są skłonne dokonać niezbędnych inwestycji. Obejmują one:

Zmniejszone ryzyko

Na początek pozwala przedsiębiorstwom podejmować bardziej świadome i trafne decyzje, zmniejszając tym samym ryzyko związane z podejmowaniem decyzji bez wiarygodnych danych.

Dzięki monitorowaniu kluczowych metryk i wskaźników wydajności, firmy mogą szybko zidentyfikować potencjalne problemy i podjąć działania naprawcze, co zmniejsza szansę na popełnienie kosztownych błędów lub pomaga ich całkowicie uniknąć.

Oszczędność kosztów

Dodatkowo może pomóc w redukcji kosztów poprzez identyfikację obszarów nieefektywności, co pozwala firmom usprawnić działania i zwiększyć rentowność.

Jest to szczególnie prawdziwe w takich obszarach jak zarządzanie zapasami i optymalizacja cen, gdzie decyzje oparte na danych mogą pomóc firmom w zmniejszeniu kosztów związanych z nadmiernymi zapasami lub zaniżonymi cenami ich produktów.

Szybszy proces podejmowania decyzji

Podejmowanie decyzji w oparciu o dane pomaga również przyspieszyć procesy decyzyjne, eliminując potrzebę polegania na intuicji. Może to pomóc firmom szybko reagować na zmieniające się warunki rynkowe, co pozwala im zachować konkurencyjność.

Przydaje się w sytuacjach, w których liczy się czas, np. w odpowiedzi na skargę klienta lub w sytuacji kryzysowej.

Świadome prognozowanie

Ponadto, podejmowanie decyzji w oparciu o dane pozwala firmom na dokonywanie dokładniejszych prognoz dotyczących przyszłych wyników poprzez zrozumienie bieżących trendów i analizę danych dotyczących wyników z przeszłości.

Może to pomóc firmom w planowaniu przyszłego wzrostu i świadomym przygotowaniu się na wszelkie nieoczekiwane zdarzenia.

Maksymalizacja wydatków na marketing

Ponadto, dzięki wglądowi w dane, firmy mogą również dokładniej mierzyć zwrot z inwestycji (ROI) swoich kampanii marketingowych i w razie potrzeby wprowadzać zmiany w strategiach marketingowych. To pomaga im zmaksymalizować wydatki marketingowe i zapewnić, że są one wykorzystywane efektywnie.

Z punktu widzenia marketingu, DDDM pozwala również firmom określić, które kanały marketingowe są najbardziej efektywne i odpowiednio dostosować swoje strategie marketing owe. To pomaga im dotrzeć do właściwej grupy odbiorców z właściwym przekazem - i we właściwym czasie, co skutkuje zwiększeniem ROI z ich działań marketingowych.

Zwiększona satysfakcja klienta

Wreszcie, podejmowanie decyzji w oparciu o dane pomaga zwiększyć zadowolenie klientów, ponieważ pozwala firmom lepiej zrozumieć ich potrzeby i opracować produkty i usługi, które będą je spełniać.

Poznaj Ranktracker

Platforma "wszystko w jednym" dla skutecznego SEO

Za każdym udanym biznesem stoi silna kampania SEO. Ale z niezliczonych narzędzi optymalizacji i technik tam do wyboru, może być trudno wiedzieć, gdzie zacząć. Cóż, nie obawiaj się więcej, ponieważ mam właśnie coś, co może pomóc. Przedstawiamy Ranktracker - platformę all-in-one dla skutecznego SEO.

W końcu otworzyliśmy rejestrację do Ranktrackera całkowicie za darmo!

Załóż darmowe konto

Lub Zaloguj się używając swoich danych uwierzytelniających

Dzięki temu firmy mogą tworzyć lepsze doświadczenia dla swoich klientów, co ostatecznie prowadzi do zwiększenia lojalności klientów i poprawy rozpoznawalności marki.

Jak wykorzystać dane do napędzania rozwoju biznesu

How to use data to drive business growth (Źródło: www.imd.org)

Jak widać, podejmowanie decyzji w oparciu o dane może być potężnym narzędziem napędzającym wzrost biznesu, niezależnie od branży. Niezależnie od tego, czy chodzi o e-commerce, czy o rozwój darmowej aplikacji faksowej, DDDM napędza wzrost biznesu i poprawia wyniki firmy na wiele sposobów.

Przyjrzyjmy się bliżej, jak firmy mogą wykorzystać DDDM do napędzania wzrostu biznesu:

Rozważenie celów i ustalenie priorytetów

Zawsze zaczyna się od zidentyfikowania celów biznesowych i obszarów, które wymagają poprawy. Kiedy już je określisz, nadszedł czas, aby nadać im priorytety i skupić się najpierw na najbardziej krytycznych kwestiach. Dzięki temu będziesz wiedział, od czego zacząć, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji w oparciu o dane.

Zatem z jakimi obszarami swojego biznesu zmagasz się najbardziej, aby osiągnąć jakikolwiek postęp?

Na przykład, jeśli Twoim celem jest zwiększenie sprzedaży, priorytetem powinno być zbieranie i analizowanie danych dotyczących zachowań klientów, działań konkurencji oraz trendów rynkowych. Następnie można wykorzystać te dane do opracowania strategii zwiększenia sprzedaży.

Zbierz odpowiednie dane

Po ustaleniu priorytetów celów, kolejnym krokiem jest zebranie odpowiednich danych. Dane te powinny być zbierane z różnych źródeł, takich jak ankiety dla klientów, kampanie marketingowe, raporty sprzedaży, dokumenty finansowe i inne.

Kluczowe jest zapewnienie, że dane są dokładne i aktualne.

Analizuj dane i zrozumienie podróży klienta

Kiedy mamy już dane, czas na ich analizę. Proces ten obejmuje identyfikację wzorców, trendów i korelacji pomiędzy różnymi zmiennymi. Może to pomóc w uzyskaniu cennych informacji o tym, jak zachowują się klienci, jak radzą sobie konkurenci lub jak rozwija się rynek.

Po pierwsze, dzięki wykorzystaniu wiedzy opartej na danych, firmy mogą lepiej zrozumieć zachowania, preferencje i zainteresowania swoich klientów. Pozwala im to na tworzenie ukierunkowanych kampanii, które z większym prawdopodobieństwem będą konwertować i generować większe przychody.

Firmy powinny również dążyć do zrozumienia podróży klienta od pierwszego kontaktu do zakupu. Poprzez zrozumienie poszczególnych etapów podróży i określenie możliwości poprawy, firmy mogą opracować strategie, które doprowadzą do lepszych doświadczeń klientów i zwiększenia sprzedaży.

Ogólnie rzecz biorąc, analiza powinna być przeprowadzana regularnie, ponieważ dane mogą się szybko zmieniać i trzeba nadążać za zmianami, aby nie stracić orientacji.

Wdrożenie zautomatyzowanych procesów

Implement automated processes Źródło: apac-insider.com

Automatyzacja pewnych procesów może pomóc firmom zaoszczędzić czas i wysiłek, a jednocześnie upewnić się, że decyzje są podejmowane w sposób spójny i dokładny.

Przykładowo, zautomatyzowanie wspomnianych wyżej procesów gromadzenia danych oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) do analizy zgromadzonych danych umożliwi przedsiębiorstwom usprawnienie przepływu pracy i przyczyni się do szybszego podejmowania lepszych decyzji.

Wykorzystanie analityki predykcyjnej

Analityka predykcyjna może pomóc firmom zrozumieć zachowania klientów i przewidzieć przyszłe trendy w jeszcze bardziej precyzyjny sposób. Informacje te mogą być następnie wykorzystane do opracowania strategii marketingowych, które pomogą napędzić wzrost biznesu.

Na przykład firmy mogą wykorzystać analitykę predykcyjną do identyfikacji nowych grup docelowych lub opracowania spersonalizowanych ofert, które zwiększą zaangażowanie i sprzedaż.

Działaj na podstawie spostrzeżeń

Teraz nadszedł czas na wyciągnięcie wniosków i rozpoczęcie strategii. Może to oznaczać stworzenie planów nowych produktów i usług, dostosowanie strategii marketingowych, a nawet wdrożenie zmian w procesach operacyjnych.

Powinieneś również rozważyć potencjalne ryzyko i możliwości, które mogą wynikać z Twoich decyzji.

Zmierz sukces i dostosuj się

Na koniec należy pamiętać, że kluczowe jest mierzenie sukcesu swoich decyzji w czasie. Można to zrobić poprzez zdefiniowanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) specjalnie dla Twojego biznesu.

Następnie, analizując punkty danych i wskaźniki, takie jak zadowolenie klientów, dane dotyczące sprzedaży, przychody i ruch na stronie internetowej, firmy mogą zidentyfikować ważne wskaźniki, które wskazują, jak dobrze działa ich firma.

Poznaj Ranktracker

Platforma "wszystko w jednym" dla skutecznego SEO

Za każdym udanym biznesem stoi silna kampania SEO. Ale z niezliczonych narzędzi optymalizacji i technik tam do wyboru, może być trudno wiedzieć, gdzie zacząć. Cóż, nie obawiaj się więcej, ponieważ mam właśnie coś, co może pomóc. Przedstawiamy Ranktracker - platformę all-in-one dla skutecznego SEO.

W końcu otworzyliśmy rejestrację do Ranktrackera całkowicie za darmo!

Załóż darmowe konto

Lub Zaloguj się używając swoich danych uwierzytelniających

Mierzenie sukcesu pozwoli Ci śledzić postępy i wprowadzać korekty do strategii i planów w miarę potrzeb i na bieżąco, zapewniając, że Twoja firma jest na dobrej drodze do napędzania wzrostu i realizacji celów.

Wynik końcowy

Podejmowanie decyzji w oparciu o dane pomaga firmom usprawnić ich działania i strategie, pozwalając im podejmować trafniejsze decyzje w oparciu o dane. Z pomocą analizy danych firmy mogą lepiej zrozumieć swoich klientów i opracować strategie, które pomogą im szybciej i skuteczniej osiągać cele.

Wykorzystując spostrzeżenia oparte na danych, firmy mogą odkryć obszary nieefektywności i słabości w swoich procesach. Mogą również określić, które strategie są skuteczne, a które nie, co pozwala im podejmować lepsze decyzje na przyszłość.

Dodatkowo, podejmowanie decyzji w oparciu o dane może pomóc firmom w identyfikacji nowych możliwości lub rynków do zbadania oraz w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji, jeśli chodzi o inwestycje w nowe technologie lub produkty.

Ogólnie rzecz biorąc, podejmowanie decyzji w oparciu o dane pomaga firmom przesunąć ich krzywe wzrostu, dając im wgląd, którego potrzebują, aby podejmować właściwe decyzje we właściwym czasie. Dzięki temu mogą skupić się na obszarach, w których mogą osiągnąć największy sukces i napędzać swój wzrost szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.

Lisa

Lisa

Content Marketer

Lisa has her master’s degree in Marketing Management, but writing is her one true passion. When not in front of her laptop, you can find Lisa reading, experimenting with new recipes, or exploring the city.

Zacznij używać Ranktrackera... Za darmo!

Dowiedz się, co powstrzymuje Twoją witrynę przed zajęciem miejsca w rankingu.

Załóż darmowe konto

Lub Zaloguj się używając swoich danych uwierzytelniających

Different views of Ranktracker app