Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: Jan 05, 2021 Ranktracker ltd. ("my", "nas" lub "nasz") prowadzi stronę internetową ranktracker.com ("Serwis").

Ta strona informuje Państwa o naszych zasadach dotyczących zbierania, wykorzystywania i ujawniania Danych Osobowych podczas korzystania z naszej Usługi.

Nie będziemy wykorzystywać ani udostępniać informacji o użytkowniku nikomu z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszej Polityce Prywatności.

Wykorzystujemy Państwa Dane Osobowe do dostarczania i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą polityką. O ile nie zdefiniowano inaczej Jeśli nie zdefiniowano inaczej w niniejszej Polityce Prywatności, terminy użyte w niniejszej Polityce Prywatności mają takie samo znaczenie jak w naszych Warunkach, dostępnych na stronie ranktracker.com

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

Podczas korzystania z Usługi możemy poprosić Cię o dostarczenie nam pewnych informacje umożliwiające identyfikację, które mogą zostać wykorzystane do kontaktu lub identyfikacji użytkownika. Dane osobowe ("Dane Osobowe") mogą obejmować między innymi Dane osobowe") mogą obejmować, ale nie ograniczają się do:

 • Nazwa
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Dane dziennika

Zbieramy informacje przesyłane przez przeglądarkę użytkownika podczas jego wizyty w nasz Serwis ("Dane dziennika"). Dane te mogą zawierać informacje takie jak adres protokołu internetowego ("IP") komputera, typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony Serwisu, które Państwo odwiedzają, typ przeglądarki, wersja przeglądarki. typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszego Serwisu, które Państwo odwiedzają, godzina i data wizyty, czas spędzony na tych stronach oraz inne statystyki.

Cookies

Cookies to pliki zawierające niewielką ilość danych, które mogą zawierać anonimowy, unikalny identyfikator. Pliki cookie są wysyłane do przeglądarki użytkownika z strony internetowej i przechowywane na dysku twardym komputera.

Używamy plików "cookies" do zbierania informacji. Użytkownik może poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłane. Jednakże, jeśli nie zaakceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystania z niektórych części naszego Serwisu.

Usługodawcy

Możemy zatrudniać firmy i osoby trzecie w celu ułatwienia naszej Usługi, do świadczenia Usługi w naszym imieniu, do wykonywania Usługi związane z Usługą lub pomagać nam w analizowaniu, jak nasza Usługi są używane

Te osoby trzecie mają dostęp do Państwa Danych Osobowych wyłącznie do wykonywania tych zadań w naszym imieniu i są zobowiązane do nie ujawniać ani wykorzystywać ich w żadnym innym celu.

Bezpieczeństwo

Nasz Serwis może zawierać linki do innych stron, które nie są obsługiwane przez nas. Jeśli klikniesz na link osoby trzeciej, zostaniesz przekierowany na strony tej osoby trzeciej. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Polityka prywatności każdej odwiedzanej strony.

Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość, politykę prywatności lub praktyki stosowane przez strony trzecie lub usług.

Linki do innych stron

Nasz Serwis może zawierać linki do innych stron, które nie są obsługiwane przez nas. Jeśli klikniesz na link osoby trzeciej, zostaniesz przekierowany na strony tej osoby trzeciej. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Polityka prywatności każdej odwiedzanej strony.

Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość, politykę prywatności lub praktyki stosowane przez strony trzecie lub usług.

Prywatność dzieci

Nasz Serwis nie jest skierowany do osób poniżej 18 roku życia ("Dzieci").

Nie zbieramy świadomie informacji umożliwiających identyfikację osób od dzieci poniżej 18 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i i wiesz, że Twoje dziecko przekazało nam Dane Osobowe, skontaktuj się z nami. Dane osobowe, prosimy o kontakt. Jeśli odkryjemy, że dziecko poniżej 18 roku życia 18 lat dostarczyło nam Dane Osobowe, usuniemy takie informacje z naszych serwerów natychmiast. informacje z naszych serwerów natychmiast.

Zgodność z przepisami

Ujawnimy Twoje Dane Osobowe, jeśli będzie to wymagane przez prawo lub wezwanie do sądu.

Informacje dotyczące praw do ochrony danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR)

Dla celów niniejszej Polityki Prywatności jesteśmy Administratorem Danych Twoich danych osobowych.

Jeśli jesteś z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), nasza podstawa prawna do zbierania i wykorzystywania Twoich danych osobowych, jak opisano w niniejszej Polityce Prywatności, zależy od informacji, które zbieramy i konkretnego kontekstu, w którym je zbieramy. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ:

 • Musimy wykonać umowę z Tobą, np. gdy korzystasz z naszych usług
 • Udzieliłeś nam pozwolenia na to
 • Przetwarzanie odbywa się w naszym uzasadnionym interesie i nie jest nadrzędne wobec Twoich praw
 • Do celów przetwarzania płatności
 • Aby spełnić wymogi prawa

Jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), przysługują Ci pewne prawa do ochrony danych. W pewnych okolicznościach przysługują Ci następujące prawa do ochrony danych:

 • Prawo do dostępu, aktualizacji lub usunięcia danych osobowych, które posiadamy na Twój temat

 • Prawo do sprostowania

 • Prawo do sprzeciwu

 • Prawo do ograniczenia

 • Prawo do przenoszenia danych

 • Prawo do wycofania zgody

Należy pamiętać, że przed odpowiedzią na takie żądania możemy poprosić o weryfikację tożsamości.

Masz prawo złożyć skargę do organu ochrony danych osobowych na nasze gromadzenie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym organem ochrony danych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Powiadomienie "Nie sprzedawaj moich danych osobowych" dla konsumentów z Kalifornii na mocy ustawy o prywatności konsumentów w Kalifornii (CCPA)

Zgodnie z CCPA, kalifornijscy konsumenci mają prawo do:

 • Żądanie od przedsiębiorcy, który gromadzi dane osobowe konsumenta, ujawnienia kategorii i konkretnych elementów danych osobowych, które przedsiębiorca zgromadził na temat konsumentów.
 • Zażądać od przedsiębiorcy usunięcia wszelkich danych osobowych o konsumencie, które przedsiębiorca zgromadził.
 • Żądanie, aby przedsiębiorca, który sprzedaje dane osobowe konsumenta, nie sprzedawał danych osobowych konsumenta.

Ranktracker Ltd nigdy nie sprzeda Twoich danych osobowych.

Jeśli złożysz wniosek, mamy miesiąc na udzielenie Ci odpowiedzi. Jeśli chcesz skorzystać z któregoś z tych praw, skontaktuj się z nami.

Analytics

Google Analytics to usługa analizy internetowej oferowana przez Google, która śledzi i raportuje ruch na stronie internetowej. Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i monitorowania korzystania z naszej Usługi. Dane te są udostępniane innym usługom Google. Google może wykorzystywać zebrane dane do kontekstualizacji i personalizacji reklam własnej sieci reklamowej.

Użytkownik może zrezygnować z udostępniania Google Analytics swojej aktywności w Serwisie, instalując dodatek do przeglądarki Google Analytics opt-out. Dodatek ten uniemożliwia skryptom JavaScript Google Analytics (ga.js, analytics.js i dc.js) udostępnianie Google Analytics informacji o aktywności odwiedzających.

Więcej informacji na temat praktyk Google w zakresie ochrony prywatności można znaleźć na stronie internetowej Google Privacy & Terms: policies.google.com/privacy

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Możemy od czasu do czasu aktualizować naszą Politykę Prywatności. Powiadomimy o wszelkich zmianach poprzez zamieszczenie nowej Polityki Prywatności na tej stronie.

Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej Polityki Prywatności pod kątem wszelkich zmian. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności obowiązują od momentu zostaną umieszczone na tej stronie.

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, prosimy o skontaktować się z nami.