• Marketing

Dlaczego potrzebujesz podróży klienta opartej na danych?

  • Sonu Yadav
  • 6 min read
Dlaczego potrzebujesz podróży klienta opartej na danych?

Wprowadzenie

Dzięki podejściu opartemu na danych marki uzyskują dostęp do cennych informacji na temat preferencji i wzorców zachowań swoich użytkowników, co pozwala im zidentyfikować możliwości ulepszenia produktów lub usług oferowanych przez firmę, a także stosowanych komunikatów marketingowych. Korzystając z narzędzi do analizy danych, takich jak testy A/B w różnych kanałach, w tym w formularzach na stronie internetowej, e-mailach i wiadomościach tekstowych, firmy mogą śledzić skuteczność każdego z nich w przekształcaniu potencjalnych potencjalnych klientów w płacących klientów. Pomaga to marketerom odpowiednio dostosować strategie dotarcia, co skutkuje lepszymi wynikami wszystkich dostępnych zasobów w różnych działach, takich jak zespoły sprzedaży i reklamy, prowadząc do sukcesu!

Co oznacza podróż klienta oparta na danych?

Istotą podróży klienta opartej na danych jest strategiczne wykorzystanie dostępnych danych w celu udoskonalenia i spersonalizowania każdego punktu styku, z którym klient spotyka się podczas interakcji z marką. Podejście to wykracza poza zwykłe dane demograficzne, umożliwiając firmom dostarczanie spersonalizowanych doświadczeń dostosowanych specjalnie dla poszczególnych klientów w oparciu o wzorce zachowań, preferencje i historię transakcji lub zaangażowania, wśród innych czynników.

Korzystanie z solidnych narzędzi analitycznych i zaawansowanych rozwiązań technologicznych, takich jak silniki rekomendacji oparte na sztucznej inteligencji, pozwala firmom takim jak Amazon i Netflix wybierać odpowiednie produkty lub sugestie dotyczące treści, które płynnie odpowiadają potrzebom użytkowników, jednocześnie minimalizując punkty tarcia na ich ścieżce zakupowej.

Wdrożenie tych środków umożliwia organizacjom tworzenie praktycznych wskazówek dotyczących optymalizacji każdego etapu podróży kupującego. Zaczyna się to od świadomości, następnie pozyskiwania i zaangażowania, a na końcu osiąga się poparcie. Przyczynia się to w znacznym stopniu do osiągnięcia długoterminowych celów wzrostu, zbudowanych na solidnych relacjach z klientami opartych na zaufaniu i wyjątkowych standardach wydajności, które są konsekwentnie spełniane w czasie.

Obecnie, aby przetrwać i odnieść sukces w dzisiejszym konkurencyjnym krajobrazie, organizacje muszą przyjąć zmiany, dostosowując się do stale zmieniających się środowisk.

Korzyści z podróży klienta opartych na danych

Wykorzystanie potęgi podróży klienta opartych na danych pozwala zagłębić się w umysły i zachowania klientów. Podczas projektowania doświadczenia e-commerce kluczowe jest, aby czerpać z odpowiednich informacji o rynku docelowym: ich preferencjach, nawykach przeglądania i decyzjach zakupowych. Każdy najmniejszy szczegół liczy się w tworzeniu dopasowanej podróży.

Personalizacja oparta na danych zapewnia intuicyjne interakcje na każdym etapie wizyty użytkownika w witrynie. Analizując kluczowe wskaźniki, takie jak współczynniki klikalności (CTR), procent konwersji i czas spędzony na stronie, można zidentyfikować trendy wśród poszczególnych użytkowników lub całych grup o podobnych cechach. W miarę jak wybory klientów ewoluują w czasie, tak samo powinny ewoluować strategie wdrażane wokół nich.

Podejścia oparte na danych umożliwiają ciągłe doskonalenie poprzez stosowanie spostrzeżeń z poprzednich wyników wraz ze świeżymi danymi wejściowymi uzyskanymi w wyniku bieżących działań analitycznych, takich jak eksperymenty z testami A / B dla nowych elementów projektu lub funkcji w istniejących gamach produktów.

Poznaj Ranktracker

Platforma "wszystko w jednym" dla skutecznego SEO

Za każdym udanym biznesem stoi silna kampania SEO. Ale z niezliczonych narzędzi optymalizacji i technik tam do wyboru, może być trudno wiedzieć, gdzie zacząć. Cóż, nie obawiaj się więcej, ponieważ mam właśnie coś, co może pomóc. Przedstawiamy Ranktracker - platformę all-in-one dla skutecznego SEO.

W końcu otworzyliśmy rejestrację do Ranktrackera całkowicie za darmo!

Załóż darmowe konto

Lub Zaloguj się używając swoich danych uwierzytelniających

Strategie marketingowe oparte na danych pomagają organizacjom budować relacje z potencjalnymi klientami, wysyłając bardziej spersonalizowane wiadomości oparte na rozmowach między nimi a ich klientami. Wszystkie te korzyści jasno pokazują, dlaczego każda firma powinna inwestować w podejście oparte na danych w swoich podróżach z klientami!

Jak stworzyć podróż opartą na danych?

Uzyskaj wskazówki od ekspertów, jak stworzyć opartą na danych podróż klienta, która skutecznie wykorzystuje analitykę. Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci zacząć:

Zdefiniuj cele podróży opartej na danych

Określ konkretne cele, które chcesz osiągnąć w trakcie tego procesu. Pomoże to opracować ukierunkowane strategie, które umożliwią rozwój firmy i ułatwią znaczące interakcje z klientami. Po pierwsze, określ, które kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) są istotne w mierzeniu sukcesu w Twojej organizacji. Mogą one obejmować takie czynniki, jak oceny satysfakcji klientów lub dane dotyczące przychodów ze sprzedaży.

Korzystanie ze wskaźników KPI jako drogowskazów zapewni spójność w śledzeniu postępów i pomoże zilustrować obszary wymagające poprawy. Następnie należy zrozumieć, w jaki sposób skuteczne gromadzenie danych z różnych źródeł znacząco przyczynia się do osiągnięcia określonych celów. Wiedza o tym, kiedy zakupy były najczęstsze lub sesje przeglądania trwały najdłużej, może okazać się pomocna przy odpowiednim dostosowywaniu kampanii marketingowych.

Aby jeszcze bardziej zmaksymalizować potencjalne wyniki, należy przyjąć "myślenie o produkcie danych", podejście oparte na traktowaniu analityki tak, jakbyśmy opracowywali produkty. Umieść użytkowników końcowych w centrum uwagi podczas faz projektowania, aby zapewnić, że produkty spełniają oczekiwane standardy. W ten sposób interakcja pozostaje płynna pomimo stale zmieniających się potrzeb, które są zaspokajane przez cały cykl życia samych projektów!

Dodatkowo, należy dążyć do współpracy między działami. Zburzy to silosy i doprowadzi do zwiększenia efektywności organizacyjnej. Co więcej, synergie międzyfunkcyjne powstałe w wyniku współpracy przy wielu projektach znacznie zwiększą wskaźniki zwrotu z inwestycji (ROI). Bez tej współpracy szacunki dotyczące wykorzystania zasobów będą niższe. Może to skutkować kosztami utraconych możliwości z powodu braku zaangażowania między interesariuszami, wpływając na szanse na urzeczywistnienie strategicznych wizji na przyszłość.

Zbieraj i analizuj istniejące dane klientów

Collect and Analyze Your Existing Customer Data

Zagłębiaj się w różne źródła, takie jak historia zakupów, informacje demograficzne, analizy witryn internetowych, interakcje w mediach społecznościowych i odpowiedzi na marketing e-mailowy, aby uzyskać cenne informacje na temat preferencji i wzorców zachowań klientów.

Zrozumienie każdego segmentu odbiorców docelowych pozwala dostosować unikalne doświadczenia, które rezonują z nimi osobiście. Rozpocznij proces od integracji różnych zestawów danych klientów z wielu kanałów lub punktów styku za pomocą systemów CRM lub narzędzi innych firm zaprojektowanych specjalnie do tego celu. Integracje te pomagają scentralizować wszystkie istotne informacje o klientach w jednym miejscu, zapewniając łatwy dostęp i analizę.

Poznaj Ranktracker

Platforma "wszystko w jednym" dla skutecznego SEO

Za każdym udanym biznesem stoi silna kampania SEO. Ale z niezliczonych narzędzi optymalizacji i technik tam do wyboru, może być trudno wiedzieć, gdzie zacząć. Cóż, nie obawiaj się więcej, ponieważ mam właśnie coś, co może pomóc. Przedstawiamy Ranktracker - platformę all-in-one dla skutecznego SEO.

W końcu otworzyliśmy rejestrację do Ranktrackera całkowicie za darmo!

Załóż darmowe konto

Lub Zaloguj się używając swoich danych uwierzytelniających

Następnym krokiem jest czyszczenie: zapewnienie jakości zebranych danych poprzez usunięcie duplikatów lub wartości odstających, przy jednoczesnym uzupełnieniu brakujących wartości, gdy tylko jest to możliwe.

Wykorzystaj techniki analityczne, takie jak analiza segmentacyjna, analiza kohortowa i modelowanie regresji, aby wyciągnąć istotne wnioski na temat trendów w różnych podgrupach klientów w czasie. Doprowadzi to do lepszych procesów decyzyjnych, które są ukierunkowane na każdą grupę indywidualnie, a jednocześnie zapewniają spójne ogólne wyniki. Podróże powinny koncentrować się wyłącznie na zaspokajaniu ich konkretnych potrzeb i preferencji, aby zmaksymalizować długotrwałe relacje oparte na wzajemnym zaufaniu i odwzajemnionej lojalności, ostatecznie zwiększając przywiązanie do marki i strumienie przychodów.

Mapowanie ścieżki klienta

Map Out Your Customer's Pathway (Źródło: Heatmap)

Podczas mapowania ścieżki klienta ważne jest, aby zidentyfikować krytyczne etapy jego podróży. Zazwyczaj obejmują one świadomość, rozważanie, podejmowanie decyzji i doświadczenia po zakupie.

Stworzenie ścieżki opartej na danych wymaga zbadania każdego etapu z osobna, a jednocześnie zapewnienia, że wszystkie one łączą się płynnie w ramach całego procesu. Na początek zbadaj, w jaki sposób klienci odkrywają Twoją markę lub produkty w fazie świadomości. Czy znajdują ją za pośrednictwem platform mediów społecznościowych lub wyszukiwarek?

Określenie tych kanałów może pomóc w optymalizacji strategii marketingowych w celu zwiększenia zasięgu. Następnym krokiem jest zrozumienie, jakie czynniki motywują użytkowników do dokonywania zakupów u Ciebie, a nie u konkurencji. Na tym etapie warto zagłębić się w analizę recenzji i opinii, podkreślając cechy, które skutecznie wpływają na decyzje konsumentów.

W momentach podejmowania decyzji, gdy potencjalni klienci oceniają opcje przed sfinalizowaniem zakupu, sprawdź, w jaki sposób różne elementy, takie jak struktura cenowa i różnorodność produktów, w połączeniu z szybkimi reakcjami wsparcia, pozytywnie wpływają na wybory kupujących, prowadząc ich do pomyślnego sfinalizowania transakcji w Twojej witrynie.

Przechowywanie rekordów transakcyjnych, takich jak poprzednie interakcje i porzucone koszyki, może być przydatnym zasobem. Mając dostęp do tych zapisów, firmy mogą dostosować swoją dalszą komunikację, aby zachęcić potencjalnych klientów do szybkiej konwersji możliwości sprzedaży. Zmniejsza to bariery dla przyszłych zakupów i skutecznie zapobiega utracie stałych klientów. Pomaga to również pielęgnować długotrwałe i angażujące relacje z klientami, ostatecznie zwiększając wzrost przychodów w czasie.

Identyfikacja możliwości poprawy doświadczenia użytkownika

Aby skutecznie poprawić doświadczenia użytkowników, należy rozpocząć od przeanalizowania danych analitycznych witryny i opinii użytkowników, aby dostrzec potencjalne punkty bólu powodujące niezadowolenie lub dezorientację użytkowników. Dokładnie zbadaj współczynniki konwersji, współczynniki odrzuceń, czas spędzony na stronach i mapy cieplne pokazujące obszary wysokiego zaangażowania.

Następnie przeprowadź testy użyteczności z udziałem prawdziwych klientów, którzy reprezentują różne segmenty docelowych odbiorców. Obserwuj, w jaki sposób wchodzą w interakcję z witryną; ich wzorce nawigacji i ogólny poziom zadowolenia mogą dostarczyć cennych informacji na temat skutecznej optymalizacji interfejsu. Sprawdzaj strony internetowe konkurencji, które wyróżniają się wyjątkowym UX.

Ucz się na ich sukcesach, identyfikując luki w zaspokajaniu potrzeb konsumentów. Twórz unikalne rozwiązania dostosowane specjalnie do tych niedociągnięć w Twojej domenie cyfrowej. Twórz wysokiej jakości treści, zapewniając trafność zgodną z aktualnymi trendami branżowymi, stosując jednocześnie najlepsze praktyki optymalizacji pod kątem wyszukiwarek (SEO) w celu zapewnienia korzystnej widoczności w Internecie.

Co więcej, zoptymalizuj szybkość ładowania stron na różnych urządzeniach, nadając priorytet projektowaniu mobilnemu ze względu na jego rosnące znaczenie w dzisiejszym krajobrazie technologicznym. Pozwoli to lepiej zaspokoić oczekiwania szybko zmieniających się konsumentów bez poświęcania jakości doświadczeń zapewnianych przez platformy stacjonarne. Wreszcie, pielęgnuj otwarte kanały komunikacji, zachęcając użytkowników do konstruktywnej krytyki.

Monitorowanie zaangażowania w trakcie podróży

Monitorując interakcje użytkowników z Twoją marką, możesz zidentyfikować obszary, które wymagają poprawy lub optymalizacji w celu uzyskania lepszych wyników. Zacznij od monitorowania kluczowych wskaźników wydajności (KPI), takich jak ruch w witrynie, współczynniki odrzuceń, współczynniki otwarć i współczynniki klikalności (CTR).

Poznaj Ranktracker

Platforma "wszystko w jednym" dla skutecznego SEO

Za każdym udanym biznesem stoi silna kampania SEO. Ale z niezliczonych narzędzi optymalizacji i technik tam do wyboru, może być trudno wiedzieć, gdzie zacząć. Cóż, nie obawiaj się więcej, ponieważ mam właśnie coś, co może pomóc. Przedstawiamy Ranktracker - platformę all-in-one dla skutecznego SEO.

W końcu otworzyliśmy rejestrację do Ranktrackera całkowicie za darmo!

Załóż darmowe konto

Lub Zaloguj się używając swoich danych uwierzytelniających

Zbadanie tych wskaźników pomaga określić, które części doświadczenia klienta wymagają dostosowania, aby skutecznie zwiększyć zaangażowanie. Ponadto należy regularnie przeglądać pulpity analityczne, aby uzyskać wgląd we wzorce zachowań odwiedzających. Zrozumienie, w jaki sposób użytkownicy poruszają się po różnych etapach swojej podróży, pomoże w podejmowaniu decyzji podczas udoskonalania punktów kontaktu z klientem i zindywidualizowanych strategii komunikacji.

Wdrożenie narzędzi takich jak mapy cieplne zapewnia nieocenione wizualne reprezentacje tego, gdzie użytkownicy spędzają najwięcej czasu angażując się w różne elementy na stronach internetowych, podkreślając istotne aspekty nawigacji lub fragmenty treści wymagające ulepszenia. Ponadto stosuj metody testowania A/B dla stron docelowych i wiadomości e-mail, aby porównać skuteczność dwóch wariantów; użyj zwycięskiej opcji, aby uzyskać maksymalny zasięg w kampaniach. Na koniec pamiętaj: zawsze dąż do ciągłego doskonalenia w oparciu o zebrane dane.

Ta ciągła adaptacja znacząco zapewnia doskonałe doświadczenia klientów na każdym etapie ich unikalnej ścieżki do celów konwersji!

Podróże oparte na danych pomagają organizacjom skuteczniej i wydajniej wykorzystywać dane. Dzięki starannemu planowaniu firmy mogą tworzyć zrównoważone plany, które rozwijają się wraz z rozwojem branży.

Sonu Yadav

Sonu Yadav

Certified Digital Marketing Manager at SEO Vendor

Sonu Yadav is a certified digital marketing manager at SEO Vendor. He has over eight years of experience in the field of digital marketing and has helped numerous businesses grow online. He is passionate about helping businesses succeed and enjoys seeing the results of his work.

Link: SEO Vendor

Zacznij używać Ranktrackera... Za darmo!

Dowiedz się, co powstrzymuje Twoją witrynę przed zajęciem miejsca w rankingu.

Załóż darmowe konto

Lub Zaloguj się używając swoich danych uwierzytelniających

Different views of Ranktracker app