• Služba Google Analytics

13 spôsobov sledovania SEO pomocou služby Google Analytics

  • Sidhant Mehandru
  • 1 min read
13 spôsobov sledovania SEO pomocou služby Google Analytics

Úvod

Služba Google Analytics (GA) sa bežne používa na identifikáciu vzorcov a trendov v tom, ako ľudia využívajú webové stránky. Vďaka funkciám, ktoré pomáhajú pri zhromažďovaní údajov, monitorovaní, analýze, vizualizácii, reportovaní a ďalším, ponúka rozsiahle informácie o správaní zákazníkov.

Ale používali ste niekedy službu Google Analytics na sledovanie optimalizácie pre vyhľadávače (SEO)? Pravdepodobne nie! Tento podrobný sprievodca sa zaoberá 13 spôsobmi používania služby Google Analytics na SEO. Pozrite sa -

1. Synchronizácia služby GA (Google Analytics) s GSC (Google Search Console)

Ak chcete sledovať svoje úsilie o SEO pomocou služby Google Analytics (GA), začnite synchronizáciou konta GA s kontom Google Search Console (GSC). Bez GSC poskytne GA len čiastočný prehľad o možnostiach. Synchronizácia vám umožní nájsť možnosti rastu pri vybraných kľúčových slovách a webových stránkach, na ktorých by ste sa chceli umiestniť. Môžete to urobiť pomocou dotazov.

Pomocou služby GSC môžete zistiť, aké výrazy spotrebitelia používajú na vyhľadanie vášho materiálu, aký obsah nachádzajú a kde sa nachádza v službe Google. Na základe týchto údajov môžete nájsť spôsoby, ako zlepšiť výkonnosť svojich stránok a zvýšiť pravdepodobnosť, že spoločnosť Google umiestni vašu webovú lokalitu na prvú stránku výsledkov vyhľadávania.

2. Vypracovanie cieľov zameraných na SEO

Ak práve pracujete na pláne SEO, pomôže vám, ak si v aplikácii GA vytvoríte súvisiace ciele SEO, aby ste mali prístup k podrobným informáciám. Veci môžete posunúť dopredu aj vytvorením konverzných stránok na sledovanie pokroku pri dosahovaní týchto cieľov. Konverzná stránka môže byť niečo tak jednoduché, ako je stránka s potvrdením, ktorá návštevníkovi oznámi, že jeho formulár bol odoslaný.

Pri vytváraní konverzných stránok zabezpečte, aby mali adresy URL a boli označené značkou NOINDEX, aby sa zabránilo organickému zaraďovaniu a zlepšila sa presnosť údajov.

Aj pri sledovaní výkonnosti SEO je dôležitejšia kvalita organickej návštevnosti ako počet ľudí, ktorí sa na vašu webovú stránku dostanú organicky. Môžete to dosiahnuť tak, že si pre organickú SEO optimalizáciu stanovíte ciele generovania vedúcich návštevníkov. Umožní vám to sledovať návštevnosť webových stránok a to, koľko návštevníkov sa premení na potenciálnych zákazníkov.

3. Nastavenie sekcie pre organických návštevníkov

Ak chcete sledovať SEO pomocou služby Google Analytics, uistite sa, že používate filtre a segmenty, pretože môžu zabrániť tomu, aby nevyžiadaná návštevnosť ovplyvnila presnosť údajov. Ghost spam a falošní odkazovači (crawleri) sú dve hlavné formy nežiaducej webovej návštevnosti, ktoré môžu poškodiť vaše štatistiky.

V aplikácii GA vytvorte nové zobrazenie, aby sa v prehľadoch nezobrazovala nevyžiadaná pošta. Upozorňujeme však, že nové zobrazenia zabránia spamovej prevádzke až po implementácii. Neodstráni spamovú prevádzku z minulých prehľadov. Na odstránenie spätného spamu budete musieť využiť segmenty služby Google Analytics a vlastné panely.

Ďalším účinným riešením na sledovanie nevyžiadanej návštevnosti je používanie regex kódov. Môžete ho napríklad použiť na zachytenie viacerých verzií spamových domén s rôznymi TLD.

4. Konverzia stupnice organického hodnotenia

Organic Ranking Scale Conversion

Jednou z najúčinnejších metód na zvýšenie príjmov webovej stránky je využitie funkcií optimalizácie konverzného pomeru služby Google Analytics. Dokáže upozorniť na všetky nepriaznivé tendencie, ktoré sa dejú a ktoré by ste inak pre nedostatok týchto informácií nemuseli vidieť. Každý mesiac by ste mali zaznamenať nárast konverzií.

Ak poznáte najdôležitejšie kľúčové ukazovatele výkonnosti SEO, mali by ste svoje údaje preniesť do šablón ovládacieho panela služby Google Analytics. Tam môžete zmeniť metriky SEO a pozrieť si ich všetky na jednom mieste.

5. Zlepšenie SEO stránok s najvyššou konverziou

Pomocou aplikácie GA môžete nájsť zoznam stránok, ktoré prinášajú najvyššie konverzie. Potom môžete tieto stránky ďalej optimalizovať, aby sa udržali na vrchole výsledkov vyhľadávania. Stránky môžete optimalizovať tak jednoducho, ako je vylepšená CTA alebo aktualizácia obsahu.

Ak chcete nájsť túto správu, prihláste sa do svojho konta GA a kliknite na položku Správanie > Najdôležitejšie cieľové stránky > Filtrovanie podľa organických stránok.

Pri hľadaní takýchto stránok sa zamerajte na tie, z ktorých organická návštevnosť výrazne klesla, alebo na tie, ktoré majú veľa návštevníkov, ale neprinášajú očakávanú obchodnú hodnotu. Práve tieto stránky majú vo všeobecnosti obrovský potenciál.

6. Využitie správy Content Drilldown

Ak hľadáte spôsoby, ako využiť službu Google Analytics na SEO, pomôže vám správa Content drilldown. Možno ho použiť na sledovanie a porovnávanie výkonnosti segmentov webových stránok, napríklad blogov. Správa ponúka poznatky, ako sú zobrazenia stránok, miera odmietnutia, miera odchodov a ďalšie.

Správa môže slúžiť na získanie prehľadu o stránkach a segmentoch webových stránok, ktoré si vedú dobre a ako ich možno ďalej zlepšiť.

Hoci však správa o rozbaľovaní obsahu ponúka cenné poznatky, vyžaduje si výber rôznych podkategórií na porovnanie stránok. Inteligentnejšou alternatívou môže byť použitie šablón panela SEO služby Google Analytics, pretože dokážu zefektívniť proces a sledovať všetky populárne stránky na jednej obrazovke.

7. Zahrnutie poznámok na sledovanie aktualizácií obsahu

Pre podnik, ktorý je v súčasnosti v procese orezávania alebo optimalizácie, je dôležité sledovať výsledky a zaznamenávať ich.

Použitie možnosti anotácie k určitému dátumu je rýchly a jednoduchý spôsob, ako dosiahnuť tento cieľ v rámci služby Google Analytics. Používanie značiek v službe Google Analytics pomáha určiť, aký dobrý je článok po jeho optimalizácii.

Pomocou týchto informácií môžete pri budúcich meraniach zistiť, či tieto zmeny pomohli zlepšiť SEO alebo nie.

8. Používanie správ o lieviku s viacerými kanálmi

Všetky konverzie a nákupy sa pripisujú vyhľadávaniu, kampani alebo reklame, ktorú návštevník naposledy použil pred konverziou. Neposkytuje však jasný obraz o tom, akú úlohu v tomto procese zohrali veci ako odporúčania a vyhľadávania na webových stránkach. Túto medzeru vypĺňa správa o viackanálovom lieviku.

Správa rozoberá všetky vaše marketingové kanály, ktoré prispievajú ku konverziám. Predpokladajme napríklad, že niekto vyhľadal vašu značku na Googli a uskutočnil nákup. Ale možno najprv videl vašu reklamu v sociálnych médiách alebo na nejakom blogu. Viackanálový report poskytne podrobný prehľad celej cesty zákazníka naprieč kanálmi.

9. Nájdite webové stránky, ktoré prijímajú odporúčania

Ak ste zapojení do proaktívnych metód optimalizácie pre vyhľadávače mimo stránky, musíte si byť vedomí toho, či budujete odkazy a ich výkonnosť.

Pomocou údajov o odkazoch v službe Google Analytics môžete nájsť prepojenia, ktoré iné nástroje nezobrazujú, a môžete ich použiť aj na vyhľadanie novinárov alebo autorov, ktorých môžete osloviť v závislosti od toho, kto už na vašu stránku odkazoval.

10. Správa výdavkov na platbu za kliknutie

Sledovanie služby Google Analytics je skutočne nevyhnutné na zabezpečenie zisku zo všetkých vašich reklamných aktivít. Služba Google Analytics totiž presne odhalí, ktoré vyhľadávané výrazy sa premenia na predaj a ktoré nie.

Mali by ste zabezpečiť, aby ste nevyhadzovali značné množstvo peňazí na kľúčové slová, ktoré sa nekonvertujú, a pozorne sledovať používanie kľúčových slov a mieru konverzie.

11. Ako Google zobrazuje vašu webovú stránku?

Vysokokvalitné webové stránky s výklenkom majú vyššiu pozíciu, pretože ich spoločnosť Google považuje za autoritatívne. SEO môžete sledovať pomocou nástroja Google Analytics, aby ste vedeli, ako vašu webovú lokalitu zobrazuje Google.

Môžete to urobiť výberom kategórií, o ktoré sa návštevníci zaujímajú, aby ste umiestnili skóre E.A.T (odbornosť, autoritatívnosť a dôveryhodnosť) a zlepšili obsah. Na tento účel môžete skontrolovať Prehľad záujmov publika a zobraziť zoznamy In-Market Segment, Affinity Category a Other Category.

Tieto údaje poskytujú vynikajúci prehľad o záujmoch vašich návštevníkov. Na základe týchto informácií môžete upraviť stratégiu obsahu. Spoločnosť Google vytvára kategórie na základe toho, ako zobrazuje vaše webové stránky. Ponorte sa hlbšie do týchto kategórií a nájdite spoločné kategórie/záujmy, na ktorých môžete postaviť svoju stratégiu obsahu.

12. Vytvorenie vlastných ovládacích panelov pre SEO

Ak chcete používať GA na SEO, nemôžete vynechať vlastné ovládacie panely zamerané na SEO. GA vám umožňuje prispôsobiť ovládacie panely na základe pre vás najdôležitejších metrík. V službe Google Analytics SEO nájdete aj šablóny ovládacích panelov, ktoré zobrazujú len tie metriky, ktoré sú dôležité.

Vlastné ovládacie panely okamžite ponúkajú pohľad na dôležité ukazovatele z vtáčej perspektívy, čo vám uľahčí vyčleniť zdroje na veci, ktoré môžu pomôcť zlepšiť tieto ukazovatele. Môžete napríklad segmentovať podľa lokality, adresy URL, kanála atď. a zamerať sa tak len na konkrétnu návštevnosť webových stránok a vyvodiť praktické závery o výkonnosti SEO.

13. Zlepšenie rýchlosti stránky pomocou GA

Improve Page Speed with GA

Ak viete niečo o SEO, viete, aká dôležitá je rýchlosť stránky na dosiahnutie vyššej pozície. Správu o rýchlosti stránky môžete vygenerovať pomocou aplikácie GA kliknutím na položku Behavior (Správanie) > Site Speed Report (Správa o rýchlosti stránky).

V správe sa uvádza čas načítania stránky a rýchlosť vykonávania interakcií. Tu môžete sledovať problémy, ktoré ovplyvňujú rýchlosť stránky, a nahlásiť ich vývojárom.

Záver

Ako vidno, SEO môžete pomocou služby Google Analytics sledovať mnohými rôznymi spôsobmi. Sledovaním vecí, ako je organická návštevnosť, čas na stránke a miera odskočenia, môžete získať dobrú predstavu o tom, ako si vaša stránka vedie vo vyhľadávačoch.

Okrem toho môžete pomocou sledovania cieľov zistiť, koľko ľudí dokončí požadované akcie na vašom webe. Sledovaním pokroku v oblasti SEO môžete vykonať potrebné zmeny a úpravy na zlepšenie výsledkov.

Sidhant Mehandru

Sidhant Mehandru

Siddhant is a data analytics professional and runs a consulting agency named Eaglytics that specializes in providing end-to-end data services under one roof. His firm primarily works with digital marketing agencies and provides marketing analytics and insights services. Before this, he worked at JPMorgan Chase as a business analyst and graduated from one of the top engineering colleges in India. Outside of work, he’s a hardcore audiophile, loves playing golf and is a licensed scuba diver.

Link: Eaglytics

Začnite používať Ranktracker... zadarmo!

Zistite, čo brzdí vaše webové stránky v hodnotení.

Vytvorenie bezplatného konta

Alebo sa pri hláste pomocou svojich poverení

Different views of Ranktracker app
Zoznámte sa s nástrojom Ranktracker

Platforma "všetko v jednom" pre efektívne SEO

Za každým úspešným podnikaním stojí silná kampaň SEO. Pri nespočetnom množstve optimalizačných nástrojov a techník, z ktorých si môžete vybrať, však môže byť ťažké zistiť, kde začať. No už sa nemusíte báť, pretože mám pre vás presne to, čo vám pomôže. Predstavujem komplexnú platformu Ranktracker na efektívne SEO

Konečne sme otvorili registráciu do nástroja Ranktracker úplne zadarmo!

Vytvorenie bezplatného konta

Alebo sa pri hláste pomocou svojich poverení