Zásady ochrany osobných údajov

Posledná aktualizácia: (ďalej len "my" alebo "naša") prevádzkuje webovú stránku ranktracker.com (ďalej len "služba").

Táto stránka vás informuje o našich zásadách týkajúcich sa zhromažďovania, používania a zverejňovania osobných údajov pri používaní našej služby.

Vaše informácie nebudeme používať ani zdieľať s nikým iným, ako je uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

Vaše osobné údaje používame na poskytovanie a zlepšovanie Služby. Používaním služby súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií v súlade s týmito zásadami. Ak nie je v týchto zásadách ochrany osobných údajov definované inak, pojmy použité v týchto zásadách ochrany osobných údajov majú rovnaký význam ako v našich zmluvných podmienkach, ktoré sú dostupné na stránke ranktracker.com.

Zhromažďovanie a používanie informácií

Pri používaní našej služby vás môžeme požiadať, aby ste nám poskytli určité osobné údaje, ktoré možno použiť na kontaktovanie alebo identifikáciu. Osobne identifikovateľné informácie ("osobné údaje") môžu okrem iného zahŕňať:

 • Názov
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo
 • Údaje denníka

Zhromažďujeme informácie, ktoré váš prehliadač odošle vždy, keď navštívite našu službu ("údaje denníka"). Tieto protokolové údaje môžu obsahovať informácie, ako je adresa internetového protokolu ("IP") vášho počítača, typ prehliadača, verzia prehliadača, stránky našej služby, ktoré ste navštívili, čas a dátum vašej návštevy, čas strávený na týchto stránkach a ďalšie štatistiky.

Cookies

Súbory cookie sú súbory s malým množstvom údajov, ktoré môžu obsahovať anonymný jedinečný identifikátor. Súbory cookie sa odosielajú do vášho prehliadača z webovej stránky a ukladajú sa na pevný disk vášho počítača.

Na zhromažďovanie informácií používame súbory cookie. Svojmu prehliadaču môžete dať pokyn, aby odmietol všetky súbory cookie alebo aby informoval o odosielaní súborov cookie. Ak však súbory cookie neprijmete, možno nebudete môcť používať niektoré časti našej služby.

Poskytovatelia služieb

Môžeme zamestnávať spoločnosti a jednotlivcov tretích strán, aby uľahčili poskytovanie našej služby, poskytovali službu v našom mene, vykonávali služby súvisiace so službou alebo nám pomáhali pri analýze používania našej služby.

Tieto tretie strany majú prístup k vašim osobným údajom len na vykonávanie týchto úloh v našom mene a sú povinné ich nezverejňovať ani nepoužívať na iné účely.

Zabezpečenie

Naša služba môže obsahovať odkazy na iné stránky, ktoré nie sú prevádzkované nami. Ak kliknete na odkaz tretej strany, budete presmerovaní na stránku tejto tretej strany. Dôrazne vám odporúčame, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov každej navštívenej stránky.

Nemáme žiadnu kontrolu nad obsahom, zásadami ochrany osobných údajov alebo postupmi akýchkoľvek webových lokalít alebo služieb tretích strán a nenesieme za ne žiadnu zodpovednosť.

Odkazy na iné stránky

Naša služba môže obsahovať odkazy na iné stránky, ktoré nie sú prevádzkované nami. Ak kliknete na odkaz tretej strany, budete presmerovaní na stránku tejto tretej strany. Dôrazne vám odporúčame, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov každej navštívenej stránky.

Nemáme žiadnu kontrolu nad obsahom, zásadami ochrany osobných údajov alebo postupmi akýchkoľvek webových lokalít alebo služieb tretích strán a nenesieme za ne žiadnu zodpovednosť.

Ochrana súkromia detí

Naša služba nie je určená osobám mladším ako 18 rokov ("deti").

Vedome nezhromažďujeme osobné údaje od detí mladších ako 18 rokov. Ak ste rodič alebo opatrovník a viete, že nám vaše dieťa poskytlo osobné údaje, kontaktujte nás. Ak zistíme, že nám dieťa mladšie ako 18 rokov poskytlo Osobné údaje, okamžite takéto informácie z našich serverov vymažeme.

Dodržiavanie zákonov

Vaše osobné údaje zverejníme, ak to vyžaduje zákon alebo súdne predvolanie.

Informácie o vašich právach na ochranu údajov podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR)

Na účely týchto zásad ochrany osobných údajov sme správcom vašich osobných údajov.

Ak ste z Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), náš právny základ na zhromažďovanie a používanie vašich osobných údajov, ako je opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov, závisí od informácií, ktoré zhromažďujeme, a od konkrétneho kontextu, v ktorom ich zhromažďujeme. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať, pretože:

 • Potrebujeme plniť zmluvu s vami, napríklad keď využívate naše služby.
 • Dali ste nám na to povolenie
 • Spracovanie je v našom oprávnenom záujme a neprevažujú nad ním vaše práva
 • Na účely spracovania platieb
 • Dodržiavať zákony

Ak ste obyvateľom Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), máte určité práva na ochranu údajov. Za určitých okolností máte nasledujúce práva na ochranu údajov:

 • Právo na prístup, aktualizáciu alebo vymazanie osobných údajov, ktoré o vás máme.

 • Právo na opravu

 • Právo vzniesť námietku

 • Právo na obmedzenie

 • Právo na prenosnosť údajov

 • Právo odvolať súhlas

Upozorňujeme, že pred odpoveďou na takéto žiadosti vás môžeme požiadať o overenie vašej totožnosti.

Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v súvislosti s naším zhromažďovaním a používaním vašich osobných údajov. Ďalšie informácie získate od miestneho orgánu na ochranu údajov v Európskom hospodárskom priestore (EHP).

Oznámenie "Nepredávajte moje osobné údaje" pre kalifornských spotrebiteľov podľa kalifornského zákona o ochrane súkromia spotrebiteľov (CCPA)

Podľa CCPA majú kalifornskí spotrebitelia právo na:

 • požadovať, aby podnik, ktorý zhromažďuje osobné údaje spotrebiteľa, zverejnil kategórie a konkrétne osobné údaje, ktoré podnik o spotrebiteľoch zhromaždil.
 • požiadať podnik o vymazanie všetkých osobných údajov o spotrebiteľovi, ktoré podnik zhromaždil.
 • požadovať, aby podnik, ktorý predáva osobné údaje spotrebiteľa, nepredával osobné údaje spotrebiteľa.

Spoločnosť Ranktracker Ltd nikdy nepredá vaše osobné údaje.

Ak podáte žiadosť, máme jeden mesiac na to, aby sme vám odpovedali. Ak chcete uplatniť niektoré z týchto práv, kontaktujte nás.

Analytika

Služba Google Analytics je webová analytická služba spoločnosti Google, ktorá sleduje a informuje o návštevnosti webových stránok. Spoločnosť Google používa zhromaždené údaje na sledovanie a monitorovanie používania našej služby. Tieto údaje sa zdieľajú s inými službami spoločnosti Google. Spoločnosť Google môže zhromaždené údaje použiť na kontextualizáciu a personalizáciu reklám svojej vlastnej reklamnej siete.

Svoju aktivitu na Službe môžete odmietnuť a sprístupniť službe Google Analytics nainštalovaním doplnku prehliadača Google Analytics na odmietnutie. Tento doplnok zabráni JavaScriptu Google Analytics (ga.js, analytics.js a dc.js) zdieľať so službou Google Analytics informácie o aktivitách návštev.

Ďalšie informácie o postupoch ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na webovej stránke o ochrane osobných údajov a podmienkach spoločnosti Google: policies.google.com/privacy

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Naše zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať. O všetkých zmenách vás budeme informovať uverejnením nových zásad ochrany osobných údajov na tejto stránke.

Odporúčame vám, aby ste pravidelne kontrolovali tieto zásady ochrany osobných údajov a zisťovali ich prípadné zmeny. Zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov sú účinné po ich zverejnení na tejto stránke.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás.