• Stratégia digitálneho marketingu a SEO

Výpočet návratnosti investícií: Koľko by ste mali investovať do SEO a marketingu obsahu?

 • Christopher Jan Benitez
 • 6 min read
Výpočet návratnosti investícií: Koľko by ste mali investovať do SEO a marketingu obsahu?

Úvod

Investície do optimalizácie pre vyhľadávače (SEO) a marketingu obsahu môžu byť veľmi účinným spôsobom, ako zvýšiť návštevnosť, príjmy a príjmy vašej firmy. Určenie výšky investícií do týchto stratégií však môže byť náročné.

V tomto článku sa dozviete, ako vypočítať návratnosť investícií (ROI) do SEO a marketingu obsahu. Rozoberieme tiež kritické metriky, ktoré treba sledovať, faktory, ktoré treba zvážiť pred monitorovaním návratnosti investícií do obsahového marketingu a SEO, a nástroje na maximalizáciu návratnosti investícií do kampane.

Takto lepšie pochopíte, koľko investícií musíte venovať úsiliu v oblasti SEO a marketingu obsahu. Začnime!

Pochopenie návratnosti investícií do SEO a marketingu obsahu

To, že ste minuli peniaze na vývoj webovej stránky, neznamená, že už nemáte na čo míňať. Aby ste mohli svoju webovú stránku ukázať ľuďom v rôznych kanáloch, musíte vyčleniť rozpočet na SEO a kampane obsahového marketingu. A aby ste mohli zdôvodniť náklady na kampane, musíte poznať ich príslušnú návratnosť investícií.

Návratnosť investícií meria účinnosť vašich digitálnych marketingových kampaní. V prípade SEO a obsahového marketingu je ROI suma, ktorú získate v porovnaní s výdavkami na tieto stratégie. Kladná hodnota ROI znamená, že vaša investícia prináša ziskovú návratnosť.

Aby ste lepšie pochopili návratnosť investícií do SEO a obsahového marketingu, pomôže vám rozdeliť tri hlavné zložky. Sú to:

 1. Investície: Náklady spojené s tvorbou a propagáciou obsahu. Môžu zahŕňať náklady na tvorbu obsahu optimalizovaného pre ich kľúčové slová, grafický dizajn, výrobu videa, reklamu a budovanie odkazov.
 2. Využitie: Vyjadruje, ako efektívne organizácia využíva svoje zdroje. V tomto prípade ide o peniaze vynaložené na tvorbu obsahu pre vašu stránku a čas a personál vyčlenený na vašu kampaň.
 3. Výkon: Merajte kritické ukazovatele výkonnosti (KPI) svojich kampaní. Medzi bežné KPI patrí návštevnosť webových stránok, pozície vo vyhľadávačoch, zapojenie do sociálnych médií a konverzie.

Znalosť návratnosti investícií do digitálnych marketingových kampaní vám umožní sledovať výkazy peňažných tokov. Pomôže vám tiež určiť, či majú vaše kampane pozitívny alebo negatívny vplyv.

Aké sú kľúčové metriky, ktoré treba sledovať v kampani Content Marketing a SEO

Existuje niekoľko kľúčových ukazovateľov, ktoré je potrebné sledovať pri marketingu obsahu a návratnosti investícií do SEO. Tu sú niektoré z najdôležitejších:

 • Doprava: Počet návštevníkov, ktorí navštívia vašu webovú stránku, vám pomôže posúdiť účinnosť vášho marketingu obsahu a úsilia o SEO. Hoci návštevnosť sama o sebe neprináša príjmy, pomáha zlepšiť vašu online prítomnosť a viditeľnosť, čo je rozhodujúcim cieľom vašej marketingovej kampane.
 • Prevody: Počet ľudí, ktorí odoslali formulár na vašej stránke, stiahli súbor alebo si zakúpili váš produkt alebo službu, pomáha merať vplyv vášho obsahu na vaše publikum a vaše podnikanie.
 • Príjmy: Pokiaľ ide o konverzie, výška príjmov generovaných vaším marketingom obsahu a úsilím o SEO vám pomôže určiť návratnosť investícií do týchto stratégií. Pomôžu vám robiť informované rozhodnutia o tom, koľko investovať.
 • Zasnúbenie: Počet lajkov, retweetov, opätovných príspevkov, zdieľaní a komentárov, ktoré vaše príspevky na sociálnych sieťach získajú, naznačuje úroveň zapojenia vašej kampane. Medzi ďalšie metriky patrí čas na stránke a miera odskočenia na vašej webovej stránke.
 • Rebríčky: Sledovanie pozícií vo vyhľadávači pre cielené kľúčové slová vám pomôže zmerať vplyv vášho úsilia o SEO a identifikovať oblasti, v ktorých sa môžete zlepšiť.

Faktory, ktoré ovplyvňujú návratnosť investícií do SEO a marketingu obsahu

seo

Zdroj

Zoznámte sa s nástrojom Ranktracker

Platforma "všetko v jednom" pre efektívne SEO

Za každým úspešným podnikaním stojí silná kampaň SEO. Pri nespočetnom množstve optimalizačných nástrojov a techník, z ktorých si môžete vybrať, však môže byť ťažké zistiť, kde začať. No už sa nemusíte báť, pretože mám pre vás presne to, čo vám pomôže. Predstavujem komplexnú platformu Ranktracker na efektívne SEO

Konečne sme otvorili registráciu do nástroja Ranktracker úplne zadarmo!

Vytvorenie bezplatného konta

Alebo sa pri hláste pomocou svojich poverení

Pochopenie faktorov, ktoré môžu ovplyvniť návratnosť investícií do SEO a marketingu obsahu, vám pomôže navrhnúť účinnú stratégiu, optimalizovať marketingové úsilie a vhodne rozdeliť zdroje.

Konkurencia a priemysel

Vaše odvetvie a úroveň konkurencie môžu výrazne ovplyvniť návratnosť investícií do marketingu obsahu a SEO. Vysoko konkurenčný trh sťažuje umiestnenie na popredných miestach stránok s výsledkami vyhľadávania (SERP) a odlíšenie sa od konkurencie.

Pozitívnu návratnosť investícií je však možné dosiahnuť, ak pochopíte svoju cieľovú skupinu. Poznanie potrieb, preferencií a správania vášho cieľového trhu vám umožní vytvoriť persónu kupujúceho, ktorá môže byť podkladom pre vašu obsahovú stratégiu a pomôže vám vytvoriť obsah, ktorý s nimi bude rezonovať.

Ak napríklad vaše publikum tvoria najmä mladí ľudia z milénia (18-25 rokov), zvážte, či na svojich účtoch na Instagrame a TikToku nebudete publikovať viac videoobsahu. To vám umožní zúžiť stratégiu na vytváranie špecifického obsahu, ktorý chce vaše publikum od vašej značky vidieť.

Ďalej musíte analyzovať svojich konkurentov. Identifikujte ich silné a slabé stránky a oblasti príležitostí, aby ste mohli vytvoriť informovanejšiu stratégiu a optimalizovať svoje marketingové úsilie. Pokiaľ ide o SEO, prieskum kľúčových slov, na ktoré sa podobné stránky umiestňujú, vám umožní zamerať sa na vyhľadávacie frázy, pre ktoré ešte nemajú obsah. To vám umožní vyplniť medzeru vo výsledkoch vyhľadávania, na ktorú sa môžete umiestniť a generovať návštevnosť.

Kľúčové slová

Kľúčové slová zohrávajú v SEO kľúčovú úlohu, pretože sú to výrazy, ktoré vaše publikum používa na vyhľadávanie obsahu vo vyhľadávačoch.

Ak chcete maximalizovať návratnosť investícií do marketingu obsahu a SEO, mali by ste sa zamerať na výskum kľúčových slov. Použite nástroj na vyhľadávanie kľúčových slov, ktorý vám pomôže identifikovať relevantné kľúčové slová s vysokým objemom a nízkou konkurenciou pre váš obsah. Výskum kľúčových slov zvýši vaše šance na vyššie umiestnenie a zvýšenie návštevnosti vášho webu.

keyword finder

Zoznámte sa s nástrojom Ranktracker

Platforma "všetko v jednom" pre efektívne SEO

Za každým úspešným podnikaním stojí silná kampaň SEO. Pri nespočetnom množstve optimalizačných nástrojov a techník, z ktorých si môžete vybrať, však môže byť ťažké zistiť, kde začať. No už sa nemusíte báť, pretože mám pre vás presne to, čo vám pomôže. Predstavujem komplexnú platformu Ranktracker na efektívne SEO

Konečne sme otvorili registráciu do nástroja Ranktracker úplne zadarmo!

Vytvorenie bezplatného konta

Alebo sa pri hláste pomocou svojich poverení

Ak je však vaša stránka pomerne nová, musíte sa zamerať na dlhé kľúčové slová. Tieto vyhľadávacie frázy sú zvyčajne vo formáte otázok (kto, čo, prečo atď.), ale majú nízku návštevnosť. Ich nízka konkurencia však zaručuje, že sa na tieto kľúčové slová môžete ľahko umiestniť.

Nehovoriac o tom, že kľúčové slová s dlhým chvostom majú veľmi špecifický zámer, na ktorý sa zameriavate v obsahu, ktorý vytvoríte pre svoje webové stránky. To môže viesť k vyššej miere konverzie a lepšej návratnosti investícií.

Okrem svojej stránky môžete na zvýšenie viditeľnosti svojich príspevkov v sociálnych médiách použiť aj kľúčové slová. Nájdenie správnych kľúčových slov v stratégii SEO pre Instagram vám umožní optimalizovať váš profil, titulky, hashtagy a ďalšie.

Kvalita obsahu

Vysokokvalitný obsah je dôležitý pre zlepšenie návratnosti investícií do marketingu obsahu a SEO. Tento typ obsahu môžete rozdeliť na tri charakteristiky:

 • Hodnota - vaše publikum by sa malo z vášho obsahu niečo naučiť, pretože jeho cieľom je riešiť ich potreby, riešiť problémy alebo poskytnúť informácie, ktoré hľadajú.
 • Čitateľnosť - obsah by mal byť ľahko čitateľný a zrozumiteľný. Na zlepšenie čitateľnosti používajte správnu štruktúru, nadpisy, podnadpisy a zoznamy.
 • Angažovanosť - vytvárajte obsah, ktorý povzbudzuje používateľov k angažovanosti, zdieľaniu a interakcii, čím zvyšujete dosah svojej značky.

Okrem týchto vlastností musíte v obsahu dodržiavať aj on-page SEO pre ich cieľové kľúčové slová. Uistite sa, že kľúčové slovo je uvedené v H1, URL a meta názve stránky. Používajte aj štruktúrované údaje, aby ste v SERP-e zobrazovali viac informácií o stránke a zlepšili tak mieru jej prekliku.

Všetky tieto činnosti vám pomôžu informovať vyhľadávače o tom, o čom je obsah, čo im umožní ľahko prehľadávať a indexovať vašu stránku na kľúčové slová.

Kvantifikácia návratnosti investícií do marketingu obsahu a úsilia o SEO

Meranie návratnosti investícií (ROI) do obsahového marketingu a SEO je nevyhnutné na určenie ich účinnosti.

Vzorec pre výpočet návratnosti investícií do marketingu obsahu je:

Návratnosť investície = (výnosy - investície) / investície * 100

Zjednodušene povedané, musíte odpočítať marketingové investície od dosiahnutých príjmov, výsledok vydeliť počiatočnou investíciou a vynásobiť 100.

Ak napríklad vaša investícia do marketingu obsahu predstavuje 5 000 dolárov mesačne a príjmy, ktoré možno pripísať marketingu obsahu, sú 7 000 dolárov, návratnosť investícií bude ((7 000 - 5 000) / 5 000) x 100 = 40 %.

Ak návratnosť investícií prináša negatívne výsledky, musíte rozdeliť svoju investíciu na úrovni obsahu. Zistite, prečo stránky na vašom webe určené na premenu návštevníkov na zákazníkov nedosiahli dobré výsledky. Možno sa to týka kvality obsahu alebo má problémy so SEO (pomalá rýchlosť načítania, posuny v rozložení, optimalizácia na nesprávne kľúčové slová atď.)

Podobne možno vypočítať návratnosť investícií do optimalizácie pre vyhľadávače SEO pomocou vzorca:

ROI = (hodnota organických konverzií - náklady na investície do SEO) / náklady na investície do SEO

Aby ste to mohli vypočítať, musíte určiť príjmy z organickej návštevnosti, ktoré môžete nastaviť pomocou služby Google Tag Manager a Google Analytics.

Nástroje na meranie návratnosti investícií do marketingu obsahu a SEO

Meranie návratnosti investícií do obsahového marketingu a úsilia v oblasti SEO je kľúčové pre pochopenie úspešnosti vašich kampaní a zistenie, čo funguje a čo nie. V tejto časti sa budeme venovať trom nástrojom, ktoré vám môžu pomôcť merať a analyzovať návratnosť investícií do obsahového marketingu a SEO.

Ranktracker

Ranktracker je účinný nástroj na sledovanie pozícií kľúčových slov v SERP. Sledovaním pozícií kľúčových slov môžete posúdiť účinnosť svojich stratégií SEO a identifikovať oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť.

Zoznámte sa s nástrojom Ranktracker

Platforma "všetko v jednom" pre efektívne SEO

Za každým úspešným podnikaním stojí silná kampaň SEO. Pri nespočetnom množstve optimalizačných nástrojov a techník, z ktorých si môžete vybrať, však môže byť ťažké zistiť, kde začať. No už sa nemusíte báť, pretože mám pre vás presne to, čo vám pomôže. Predstavujem komplexnú platformu Ranktracker na efektívne SEO

Konečne sme otvorili registráciu do nástroja Ranktracker úplne zadarmo!

Vytvorenie bezplatného konta

Alebo sa pri hláste pomocou svojich poverení

ranktracker

Medzi hlavné funkcie nástroja Ranktracker patria:

 • Sledovanie poradia kľúčových slov v rôznych vyhľadávačoch.
 • Monitorovanie viacerých domén a konkurentov, aby ste mali prehľad o ich kampaniach.
 • Identifikácia najlepších kľúčových slov, naktoré sa zamerať a optimalizovať obsah.
 • Audit vašej webovej stránky s cieľom odhaliť problémy SEO, ktoré bránia vyhľadávačom správne indexovať stránky vášho webu.
 • Sledovanie spätných odkazov, ktoré ste získali prostredníctvom kampane SEO.

Konzola vyhľadávania Google

Konzola Google Search Console je bezplatný nástroj, ktorý vám pomáha monitorovať, udržiavať a odstraňovať problémy s prítomnosťou vašich webových stránok vo výsledkoch vyhľadávania Google. Tento nástroj poskytuje informácie o výkonnosti vašej webovej lokality, stave indexovania a ďalšie informácie.

Niektoré výhody používania služby Google Search Console na meranie návratnosti investícií do marketingu obsahu a SEO sú:

 • Sledovanie vyhľadávacích dotazov, ktoré vedú používateľov na vaše stránky.
 • Analýza miery prekliku a priemerných pozícií vašich stránok v SERP.
 • Identifikácia chýb indexovania a technických problémov, ktoré môžu brániť výkonu vašej webovej lokality.

Služba Google Analytics

Služba Google Analytics je nevyhnutným nástrojom na monitorovanie návštevnosti a zapojenia používateľov na vašich webových stránkach. Tento neuveriteľne všestranný nástroj poskytuje množstvo údajov, ktoré vám pomôžu analyzovať návratnosť investícií do marketingu obsahu a SEO.

Medzi dôležité funkcie služby Google Analytics patria:

 • Vyhodnotenie zdrojov návštevnosti vašich webových stránok vrátane organickej, sociálnej, odporúčanej alebo platenej návštevnosti.
 • Analýza správania používateľov na vašom webe, ako sú zobrazené stránky, strávený čas a miera odmietnutia.
 • Nastavenie cieľov konverzie a sledovanie miery ich splnenia na meranie úspešnosti vašich kampaní.

Záver

Výpočtom návratnosti investícií do SEO a obsahového marketingu a sledovaním kľúčových ukazovateľov môžete získať prehľad o účinnosti svojej stratégie a prijímať rozhodnutia založené na údajoch s cieľom optimalizovať svoje investície. Vždy vyhodnocujte svoju stratégiu a upravujte svoje investície na základe svojich cieľov, rozpočtu a výkonnosti. Takýmto postupom môžete dosiahnuť vyššiu návratnosť investícií a dosiahnuť udržateľný rast vášho podnikania.

Christopher Jan Benitez

Christopher Jan Benitez

Freelance Writer

Christopher Jan Benitez is a freelance writer for hire specializing in digital marketing. His work has been published on SEO and affiliate marketing-specific niches like Monitor Backlinks, Niche Pursuits, and Web Hosting Secret Revealed.

Začnite používať Ranktracker... zadarmo!

Zistite, čo brzdí vaše webové stránky v hodnotení.

Vytvorenie bezplatného konta

Alebo sa pri hláste pomocou svojich poverení

Different views of Ranktracker app