• Umelá inteligencia

Ako vám môžu nástroje s umelou inteligenciou pomôcť pri tvorbe obsahu

  • Felix Rose-Collins
  • 3 min read
Ako vám môžu nástroje s umelou inteligenciou pomôcť pri tvorbe obsahu

Úvod

Umelá inteligencia sa dnes využíva v rôznych odvetviach, od zdravotníctva až po finančníctvo. Jednou z najzaujímavejších oblastí AI je však jej potenciál pomôcť marketérom pri tvorbe obsahu. Nástroje poháňané umelou inteligenciou sú marketérom čoraz dostupnejšie a umožňujú im automatizovať bežné úlohy, získavať poznatky o správaní zákazníkov a vytvárať pútavejší obsah.

V tomto článku sa budeme venovať tomu, ako môžu nástroje AI pomôcť používateľom pri vytváraní kvalitného a pútavého obsahu.

Rôzne spôsoby, ako nástroje s umelou inteligenciou pomáhajú v procese tvorby obsahu

Nižšie sme uviedli niektoré spôsoby, ako môžu nástroje umelej inteligencie pomôcť v procese tvorby obsahu.

1. Výskum a tvorba nápadov

Na začiatok možno nástroje poháňané umelou inteligenciou použiť na výskum a generovanie nápadov.

Tieto typy analytických nástrojov sú vytvorené tak, aby poskytovali rozsiahle výsledky a štatistiky na základe jedného dotazu. Ak napríklad chcete vyhľadať kľúčové slová, môžete do určeného priestoru zadať jediné slovo a nástroj vám vráti tisíce návrhov kľúčových slov, ako aj rôzne štatistiky, napríklad ich kliknutia, objem vyhľadávania atď.

A ako presne do toho všetkého vstupuje umelá inteligencia? Práve umelá inteligencia umožňuje týmto nástrojom porozumieť vstupným informáciám a následne im vrátiť relevantné odpovede/štatistiky. Mnohé z týchto nástrojov poskytujú aj metriku "obtiažnosti hodnotenia" kľúčových slov. Tento typ metrík (ako aj ďalšie okrem neho) sa všetky určujú pomocou algoritmov riadených AI.

Okrem výskumu je ďalším užitočným využitím nástrojov AI v prípravných fázach tvorby obsahu generovanie nápadov. Na internete je k dispozícii množstvo generátorov nápadov, ktoré sú naprogramované tak, aby na základe zadaného dotazu poskytovali návrhy tém blogov. Jeden takýto nástroj na generovanie nápadov môžete vidieť na obrázku nižšie:

Research & Idea Generation (Zdroj: Portent)

2. Zlepšenie čitateľnosti, zapojenia a zrozumiteľnosti obsahu

Ďalším spôsobom, ako vám môžu nástroje s umelou inteligenciou pomôcť pri tvorbe obsahu, je zvýšenie čitateľnosti, angažovanosti a zrozumiteľnosti textu. Znie to trochu nejasne, preto trochu vysvetlíme, čo máme na mysli.

Zoznámte sa s nástrojom Ranktracker

Platforma "všetko v jednom" pre efektívne SEO

Za každým úspešným podnikaním stojí silná kampaň SEO. Pri nespočetnom množstve optimalizačných nástrojov a techník, z ktorých si môžete vybrať, však môže byť ťažké zistiť, kde začať. No už sa nemusíte báť, pretože mám pre vás presne to, čo vám pomôže. Predstavujem komplexnú platformu Ranktracker na efektívne SEO

Konečne sme otvorili registráciu do nástroja Ranktracker úplne zadarmo!

Vytvorenie bezplatného konta

Alebo sa pri hláste pomocou svojich poverení

Keď hovoríme o používaní umelej inteligencie na zvýšenie kvality obsahu, máme na mysli nástroje na parafrázovanie. Nástrojov na parafrázovanie je na internete k dispozícii veľké množstvo a ich hlavnou úlohou je zmeniť poskytnutý obsah tak, aby vyzeral inak ako v pôvodnej podobe, pričom sa zachová jeho význam.

Ak si však vyberiete správne nástroje založené na umelej inteligencii, môžete s nimi robiť oveľa viac, než len vytvárať rôzne vyzerajúce kópie rovnakého obsahu.

Pokiaľ ide o pokročilé, špičkové nástroje (hovoríme o tých najpopulárnejších, ako sú Editpad, Paraphraser atď.), sú k dispozícii rôzne režimy, ktoré umožňujú vykonávať rôzne zmeny v danom texte.

Ak napríklad v týchto nástrojoch použijete určitý režim, zlepší sa plynulosť obsahu. Podobne niektoré režimy slúžia na zmenu obsahu, ako aj na jeho skrátenie oproti pôvodnej podobe. Skôr ako prejdeme ďalej, si to vlastne ukážeme, aby ste vedeli, o čom hovoríme:

Improve Content Readability, Engagement, and Clarity (Zdroj: Editpad.org)

V uvedenom príklade teda vidíte, že výstup je podstatne kratší ako vstup a je tiež oveľa plynulejší. Vo vyššie uvedenom príklade sme síce použili režim "Skrátiť", ale chápete, o čo ide.

Zoznámte sa s nástrojom Ranktracker

Platforma "všetko v jednom" pre efektívne SEO

Za každým úspešným podnikaním stojí silná kampaň SEO. Pri nespočetnom množstve optimalizačných nástrojov a techník, z ktorých si môžete vybrať, však môže byť ťažké zistiť, kde začať. No už sa nemusíte báť, pretože mám pre vás presne to, čo vám pomôže. Predstavujem komplexnú platformu Ranktracker na efektívne SEO

Konečne sme otvorili registráciu do nástroja Ranktracker úplne zadarmo!

Vytvorenie bezplatného konta

Alebo sa pri hláste pomocou svojich poverení

Tak ako môžete vidieť zmeny na obrázku vyššie, rovnakým spôsobom môžete vykonať zmeny prakticky v akomkoľvek písanom obsahu, ktorý chcete. Medzi zmeny, ktoré parafrázovači s umelou inteligenciou vykonávajú v obsahu, aby bol pútavejší a čitateľnejší, patria napr:

  • Nahradenie ťažkých slov ich synonymami
  • Zmena štruktúry vety
  • Zmeniť usporiadanie slov vo vetách
  • Skracovanie fráz používaním opisných slov

3. Nástroje AI môžu pomôcť pri SEO

SEO môže byť časovo náročná a zložitá úloha. Našťastie sú teraz k dispozícii nástroje na podporu SEO s umelou inteligenciou.

Nástroje s umelou inteligenciou používajú pokročilé algoritmy na analýzu obsahu webových stránok, identifikáciu kľúčových slov a generovanie správ, ktoré môžu pomôcť optimalizovať SEO webových stránok. Tieto nástroje môžu okrem iného pomôcť identifikovať oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť z hľadiska obsahu, hustoty kľúčových slov a štruktúry stránky. Nástroje poháňané umelou inteligenciou môžu tiež pomôcť identifikovať potenciálne príležitosti pre kľúčové slová a sledovať, ako dobre sa darí určitým kľúčovým slovám

Ak napríklad prejdete na nástroj Yoast Real-Time Content Analyzer, uvidíte, že nástroj poskytuje rôzne hodnotenia týkajúce sa vhodnosti zadaného obsahu pre SEO:

Zoznámte sa s nástrojom Ranktracker

Platforma "všetko v jednom" pre efektívne SEO

Za každým úspešným podnikaním stojí silná kampaň SEO. Pri nespočetnom množstve optimalizačných nástrojov a techník, z ktorých si môžete vybrať, však môže byť ťažké zistiť, kde začať. No už sa nemusíte báť, pretože mám pre vás presne to, čo vám pomôže. Predstavujem komplexnú platformu Ranktracker na efektívne SEO

Konečne sme otvorili registráciu do nástroja Ranktracker úplne zadarmo!

Vytvorenie bezplatného konta

Alebo sa pri hláste pomocou svojich poverení

AI Tools Can Help in SEO (Zdroj: Yoast SEO Content Analyzer)

Nástroje s umelou inteligenciou sa dajú použiť aj na sledovanie výkonnosti webových stránok, čo používateľom umožňuje identifikovať príležitosti na zlepšenie. Tieto nástroje dokážu analyzovať údaje webovej lokality, identifikovať oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť, a poskytnúť odporúčania na optimalizáciu. Nástroje poháňané umelou inteligenciou možno napríklad použiť na identifikáciu nedostatočne výkonných stránok a navrhnúť stratégie na ich zlepšenie. To môže podnikom pomôcť udržať si prehľad v oblasti SEO a zabezpečiť, aby využili všetky možnosti na zvýšenie svojho umiestnenia.

Dobrým príkladom je funkcia "Audit webu", ktorú ponúka mnoho online analytických nástrojov.

Síce sa o tom nebudeme vážne baviť, ale ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako môžete optimalizovať bežnú webovú stránku alebo internetový obchod, pozrite si tento príspevok.

Záverečný verdikt

Nástroje s umelou inteligenciou sú čoraz populárnejšie pri tvorbe obsahu. Tieto nástroje vám môžu pomôcť vytvárať obsah, ktorý je relevantnejší pre vaše publikum a efektívnejší na tvorbu. Je však dôležité uvedomiť si riziká spojené s používaním nástrojov poháňaných AI a vždy dvakrát skontrolovať ich výstupy z hľadiska presnosti a zaujatosti.

Felix Rose-Collins

Felix Rose-Collins

Ranktracker's CEO/CMO & Co-founder

Felix Rose-Collins is the Co-founder and CEO/CMO of Ranktracker. With over 15 years of SEO experience, he has single-handedly scaled the Ranktracker site to over 500,000 monthly visits, with 390,000 of these stemming from organic searches each month.

Začnite používať Ranktracker... zadarmo!

Zistite, čo brzdí vaše webové stránky v hodnotení.

Vytvorenie bezplatného konta

Alebo sa pri hláste pomocou svojich poverení

Different views of Ranktracker app