• Naučte sa SEO

Ako vykonať SEO audit pre vaše webové stránky?

 • Indradeep Datta
 • 12 min read
Ako vykonať SEO audit pre vaše webové stránky?

Úvod

Zaujíma vás, ako zlepšiť viditeľnosť vašej webovej stránky na stránkach s výsledkami vyhľadávania (SERP)? Pozrite si tento blog a dozviete sa, ako vykonať seo audit pre vašu webovú lokalitu! Vďaka správnemu auditu môžete zabezpečiť, aby bola vaša webová stránka na dobrej ceste k lepšej viditeľnosti a vyššej návratnosti investícií.

Konkurencia na internete je tvrdá a milióny webových stránok súperia o zviditeľnenie. Okrem toho sa algoritmus spoločnosti Google neustále mení, čo sťažuje udržanie sa webových stránok na vrchole. Jedným zo spoľahlivých spôsobov, ako sa dostať dopredu, je vykonanie auditu SEO.

SEO je dôležitou súčasťou príchodzieho marketingu. Audit SEO pomáha identifikovať oblasti, v ktorých je možné zlepšiť výkonnosť webovej stránky, aby sa zlepšilo umiestnenie v SERP. Táto príručka vám ukáže, ako vykonať dôkladný audit SEO na vlastnej webovej lokalite a vykonať všetky potrebné zmeny, aby ste prilákali viac návštevníkov a zlepšili zapojenie zákazníkov.

Prečo je audit SEO pre webové stránky potrebný?

Audit SEO je pre webové stránky nevyhnutný, pretože pomáha identifikovať oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť, alebo potenciálne nedostatky v súčasnej stratégii SEO. Pri audite SEO sa analyzuje obsah vašej webovej stránky, ako aj všetky interné a externé prepojenia vrátane spätných odkazov. Preskúma organizáciu a štruktúru názvov vašich stránok, nadpisy a ďalšie prvky, ktoré by mohli ovplyvniť optimalizáciu pre vyhľadávače. Táto analýza vám môže pomôcť doladiť a optimalizovať vašu webovú lokalitu tak, aby sa časom maximalizovala jej viditeľnosť vo vyhľadávačoch a návštevnosť.

Why is an SEO audit necessary for a website?

Ako vykonať SEO audit?

Optimalizácia pre vyhľadávače (SEO) je jedným z najdôležitejších aspektov zvyšovania viditeľnosti vašej webovej stránky vo vyhľadávačoch. Audit SEO je nevyhnutný, ak chcete zvýšiť organickú návštevnosť svojej webovej stránky a jej umiestnenie vo vyhľadávačoch. Tu sú kroky k účinnému auditu SEO pre vašu webovú lokalitu:

1. Analýza technickej štruktúry vašej webovej stránky

Prvým krokom je posúdenie technickej štruktúry vašej webovej stránky z technického hľadiska. To zahŕňa analýzu základného kódu, značkovania HTML a ďalších prvkov back-endu vášho webu, aby ste sa uistili, že je všetko v poriadku. Uistite sa, že všetky značky HTML sú správne naformátované, pretože to môže ovplyvniť, ako dobre bude vaša stránka indexovaná vyhľadávačmi.

Ak chcete skontrolovať, či je kód webovej lokality správne napísaný, môžete použiť nasledujúce metódy:

 • Validačné nástroje: Pomocou nástrojov, ako je napríklad služba W3C Markup Validation Service, skontrolujte, či sa v kóde HTML, CSS a JavaScript nenachádzajú chyby alebo varovania. Pomôže vám to identifikovať všetky problémy, ktoré môžu ovplyvniť funkčnosť webovej lokality alebo optimalizáciu pre vyhľadávače.
 • Nástroj na audit: Nástroje na audit webových stránok, ako je Rank Tracker, dokážu analyzovať technickú štruktúru webovej stránky a identifikovať problémy, ako sú nefunkčné odkazy, duplicitný obsah, chýbajúce alebo nesprávne meta značky, pomalé načítanie stránok a iné technické problémy, ktoré môžu mať negatívny vplyv na umiestnenie webovej stránky vo vyhľadávači.
 • Nástroje DevTools prehliadača: Väčšina moderných webových prehliadačov má zabudované vývojárske nástroje, ktoré umožňujú kontrolu zdrojového kódu a analýzu štruktúry a štýlov webovej stránky. Pomocou týchto nástrojov môžete identifikovať prípadné problémy s kódom a testovať zmeny v reálnom čase.

Browser DevTools (Zdroj obrázku: https: //developer.chrome.com/docs/devtools/open/#shortcuts)

 • Editori kódu: Na kontrolu zdrojového kódu použite editory kódu, ako je Sublime Text alebo Visual Studio Code. Tieto nástroje majú funkcie zvýrazňovania syntaxe a detekcie chýb, ktoré vám pomôžu identifikovať prípadné problémy s kódom.
 • Nástroje na zvýšenie rýchlosti stránky: Nástroje ako GTmetrix, Google PageSpeed Insights a Pingdom vám poskytnú prehľad o čase načítania stránky, jej veľkosti a ďalších ukazovateľoch výkonu. To vám pomôže identifikovať prípadné problémy s kódom, ktoré môžu ovplyvňovať rýchlosť a výkonnosť webovej stránky.
 • Testovanie používateľského zážitku: Používateľské testovanie vám pomôže identifikovať všetky problémy s kódom, ktoré môžu mať vplyv na používateľský zážitok, napríklad pomalé načítanie, nefunkčné odkazy alebo zlú navigáciu.

2. Skontrolujte rýchlosť webu a čas načítania stránky.

Pomalé načítavanie webových stránok môže byť škodlivé pre používateľov aj pre pozície vo vyhľadávačoch. Na maximalizáciu použiteľnosti a zvýšenie pozícií vo vyhľadávačoch je dôležité zabezpečiť rýchle a efektívne načítanie stránok. Existuje niekoľko spôsobov, ako skontrolovať čas načítania webovej stránky:

 • Nástroje DevTools prehliadača: Väčšina moderných webových prehliadačov má zabudované nástroje pre vývojárov, ktoré vám môžu ukázať čas načítania stránky. V prehliadači Google Chrome sa k nástrojom DevTools dostanete kliknutím pravým tlačidlom myši na stránku a výberom položky "Inspect" (Preskúmať) alebo stlačením klávesovej skratky "Ctrl + Shift + I". Potom prejdite na kartu "Sieť" a zobrazte čas načítania jednotlivých zdrojov na stránke.

 • Online nástroje: Existujú rôzne online nástroje, ktoré vám pomôžu zmerať čas načítania webovej stránky, vrátane GTmetrix, Google PageSpeed Insights, Pingdom a Webpage Test. Stačí zadať adresu URL webovej stránky, ktorú chcete otestovať, a nástroj vykoná analýzu času načítania a poskytne odporúčania na zlepšenie.

 • Nástroje príkazového riadku: Na meranie času načítania webovej stránky pomocou curl môžete použiť možnosť time_total, ktorá zobrazí celkový čas potrebný na dokončenie požiadavky. Tu je príkaz na spustenie:

  curl -o /dev/null -s -w "Celkový čas: %{time_total}\n" https://example.com

Tento príkaz odošle požiadavku GET na zadanú adresu URL (https://example.com) a zobrazí celkový čas potrebný na dokončenie požiadavky v sekundách (pomocou možnosti "time_total "). Voľba -s sa používa na umlčanie výstupu a voľba -o /dev/null sa používa na zahodenie tela odpovede.

Zoznámte sa s nástrojom Ranktracker

Platforma "všetko v jednom" pre efektívne SEO

Za každým úspešným podnikaním stojí silná kampaň SEO. Pri nespočetnom množstve optimalizačných nástrojov a techník, z ktorých si môžete vybrať, však môže byť ťažké zistiť, kde začať. No už sa nemusíte báť, pretože mám pre vás presne to, čo vám pomôže. Predstavujem komplexnú platformu Ranktracker na efektívne SEO

Konečne sme otvorili registráciu do nástroja Ranktracker úplne zadarmo!

Vytvorenie bezplatného konta

Alebo sa pri hláste pomocou svojich poverení

Bez ohľadu na použitú metódu je dôležité otestovať čas načítania webovej lokality z rôznych miest a na rôznych zariadeniach, aby ste získali komplexný prehľad o výkonnosti webovej lokality. Čas načítania je dôležitým faktorom používateľského zážitku aj optimalizácie pre vyhľadávače, preto je dôležité ho pravidelne monitorovať a optimalizovať.

3. Monitorujte bezpečnosť a výkonnosť svojej webovej stránky.

Okrem kontroly rýchlosti je dôležité skontrolovať aj to, či má vaša webová lokalita zavedené bezpečné protokoly, napríklad šifrovanie HTTPS prostredníctvom certifikátov SSL (Secure Sockets Layer alebo SSL). Užitočné je tiež skontrolovať určité výkonnostné metriky, ako je chybovosť, čas odozvy atď. a to možno vykonať pomocou nástrojov, ako je Pingdom alebo WebPageTest. Monitorovanie zabezpečenia a výkonu webovej lokality je veľmi dôležité na zabezpečenie toho, aby vaša webová lokalita vždy fungovala bez problémov a bola chránená pred potenciálnymi hrozbami. Tu je niekoľko krokov, ktoré môžete podniknúť na monitorovanie svojej webovej lokality:

 • Používajte nástroj na monitorovanie webových stránok: Existujú rôzne nástroje, ako napríklad Uptime Robot, Pingdom a New Relic, ktoré dokážu monitorovať výpadky, pomalý výkon a iné problémy. Tieto nástroje vám môžu posielať upozornenia, ak vaša webová lokalita vypadne alebo beží pomaly.
 • Aktualizujte svoj softvér: Pravidelne aktualizujte softvér, ktorý beží na vašich webových stránkach, ako napríklad CMS, pluginy a témy. Pomôže to predísť bezpečnostným zraniteľnostiam a zabezpečiť optimálny výkon.
 • Pravidelné zálohovanie: Pravidelné zálohovanie údajov vašej webovej stránky vám pomôže zotaviť sa z neočakávaných problémov, ako je napríklad hackerský útok alebo strata údajov.
 • Použite bezpečnostný doplnok alebo službu: Zvážte používanie bezpečnostného pluginu alebo služby, ako napríklad Sucuri, Wordfence alebo Cloudflare, na monitorovanie webových stránok z hľadiska potenciálnych bezpečnostných hrozieb, ako sú malvér, pokusy o hackerské útoky a spam.
 • Získajte protokol HTTPS: Uistite sa, že webová lokalita je zabezpečená protokolom HTTPS, pretože to má pozitívny vplyv na umiestnenie vo vyhľadávačoch a dôveru používateľov.
 • Monitorovanie protokolov webových stránok: Pravidelná kontrola protokolov webovej stránky, napríklad protokolov o prístupe a chybách, vám pomôže identifikovať prípadné problémy s výkonom a bezpečnosťou webovej stránky.
 • Informujte sa o bezpečnostných hrozbách: Informujte sa o najnovších bezpečnostných hrozbách a zraniteľnostiach, napríklad o tých, ktoré nahlásili organizácie ako Národné centrum kybernetickej bezpečnosti alebo Národný inštitút pre štandardy a technológie.

Pravidelným monitorovaním webovej lokality môžete predchádzať potenciálnym problémom a udržiavať ju bezpečnú a bezproblémovo fungujúcu.

4. Analýza adries URL, nadpisov a meta popisov stránok

Uistite sa, že názvy každej stránky na vašom webe obsahujú relevantné kľúčové slová, ktoré presne odrážajú jej obsah. Okrem toho sa uistite, že každá stránka má jedinečné meta popisy; tie by mali poskytovať stručný náhľad toho, čo sa nachádza na príslušnej stránke, a zároveň by mali obsahovať cielené kľúčové slová, ak je to vhodné, aby roboty vyhľadávačov pochopili, čím je daná stránka cenná alebo užitočná pre používateľov, ktorí ju môžu vidieť vo výpisoch SERP, keď na ňu kliknú z existujúcich výsledkov vyhľadávania online.

Analýza adresy URL, nadpisov a meta popisov webovej stránky je dôležitým krokom pri optimalizácii webovej stránky pre vyhľadávače a zlepšovaní používateľského zážitku. Tu je niekoľko krokov, ktoré môžete podniknúť pri analýze týchto prvkov:

 • Skontrolujte adresy URL: Štruktúra adresy URL webovej lokality môže ovplyvniť jej optimalizáciu pre vyhľadávače a použiteľnosť. Uistite sa, že adresy URL sú krátke, popisné a obsahujú relevantné kľúčové slová. Okrem toho skontrolujte, či sú adresy URL logicky usporiadané a či majú jednotnú štruktúru.
 • Skontrolujte názvy stránok: Názov stránky je dôležitým faktorom pri určovaní relevantnosti stránky pre daný vyhľadávací dotaz. Uistite sa, že každá stránka na vašom webovom sídle má jedinečný a opisný názov, ktorý presne odráža obsah danej stránky. Uistite sa, že názov má menej ako 60 znakov a obsahuje relevantné kľúčové slová.
 • Analyzujte meta popisy: Meta popis je zhrnutie obsahu stránky, ktoré sa zobrazuje vo výsledkoch vyhľadávania. Uistite sa, že meta popisy presne odrážajú obsah každej stránky, majú menej ako 155 znakov a obsahujú relevantné kľúčové slová.
 • Používajte nástroje: K dispozícii sú rôzne nástroje, ktoré vám pomôžu analyzovať adresy URL, názvy a meta popisy webových stránok, vrátane Google Search Console, Ranktracker, SEMrush a Ahrefs. Tieto nástroje môžu poskytnúť prehľad o tom, ako si vaša webová lokalita vedie vo výsledkoch vyhľadávania, a identifikovať prípadné problémy s adresami URL, názvami a meta popismi.

Analýzou adries URL, názvov a meta popisov webovej lokality môžete identifikovať všetky potenciálne problémy, ktoré môžu mať vplyv na jej optimalizáciu pre vyhľadávače a používateľský zážitok. Pravidelné monitorovanie a optimalizácia týchto prvkov vám pomôže zlepšiť viditeľnosť webovej lokality vo výsledkoch vyhľadávania a poskytnúť používateľom lepší zážitok.

5. Skontrolujte kvalitu obsahu a zamerajte sa na kľúčové slová.

Kvalita obsahu by mala byť vždy prioritou pri vykonávaní auditu SEO, pretože zohráva neoddeliteľnú úlohu v tom, ako dobre dnes vyhľadávač "vidí" alebo vyhodnocuje jeho relevantnosť vzhľadom na akýkoľvek výsledok daného dotazu online. V dôsledku toho pri analýze tematickej hĺbky odporúčam venovať čas čítaniu o sémantickej analýze.

Kontrola kvality obsahu webovej stránky je dôležitým aspektom optimalizácie pre vyhľadávače (SEO). Tu je niekoľko krokov, ktoré môžete vykonať pri audite kvality obsahu webovej lokality:

 • Vykonajte inventarizáciu obsahu: Začnite vytvorením zoznamu všetkých stránok na svojom webovom sídle vrátane obsahu a štruktúry každej stránky. To vám pomôže získať komplexný prehľad o obsahu vašej webovej lokality a identifikovať prípadné problémy.
 • Zhodnoťte relevantnosť obsahu: Uistite sa, že obsah na každej stránke je relevantný pre danú tému a poskytuje používateľovi hodnotu. Ak je obsah zastaraný alebo nie je relevantný, zvážte jeho aktualizáciu alebo odstránenie.
 • Kontrola duplicitného obsahu: Duplicitný obsah môže mať negatívny vplyv na umiestnenie vašej webovej stránky vo vyhľadávači. Pomocou nástrojov, ako je Ranktracker, SEMrush alebo Ahrefs, identifikujte duplicitný obsah na svojej webovej lokalite a prijmite opatrenia na jeho odstránenie.
 • Analyzujte štruktúru obsahu: Uistite sa, že obsah na každej stránke je dobre štruktúrovaný a ľahko čitateľný. Používajte podnadpisy, odrážky a obrázky, aby ste obsah rozčlenili a urobili ho vizuálne príťažlivejším.
 • Skontrolujte dĺžku obsahu: Výskum ukázal, že dlhší obsah sa vo výsledkoch vyhľadávania umiestňuje vyššie. Uistite sa, že každá stránka na vašom webovom sídle má dostatok obsahu, aby poskytovala používateľovi hodnotu a spĺňala požiadavku minimálnej dĺžky.
 • Zhodnoťte používanie kľúčových slov: Kľúčové slová zohrávajú dôležitú úlohu pri určovaní relevantnosti stránky pre daný vyhľadávací dotaz. Dbajte na to, aby obsah každej stránky obsahoval relevantné kľúčové slová; vyhnite sa však preplneniu kľúčovými slovami, pretože to môže mať negatívny vplyv na umiestnenie vašej webovej stránky vo vyhľadávači.
 • Uistite sa, že obsah je aktuálny: Pravidelná aktualizácia obsahu na vašej webovej lokalite môže zlepšiť jej umiestnenie vo vyhľadávačoch a poskytnúť používateľom lepší zážitok. Dbajte na to, aby bol obsah na každej stránke aktuálny a relevantný.

Pravidelným auditom obsahu môžete zabezpečiť, aby bol obsah na vašich webových stránkach relevantný, dobre štruktúrovaný a kvalitný. To môže pomôcť zlepšiť pozície vašej webovej stránky vo vyhľadávačoch a poskytnúť návštevníkom lepší používateľský zážitok.

6. Preskúmajte štruktúru URL a vnútorné prepojenie.

Pri vykonávaní auditu SEO je dôležité skontrolovať, či sú stránky na vašom webe vhodne prepojené z iných relevantných lokalít v rámci štruktúry webovej stránky, čo pomáha prehľadávačom nájsť ich počas indexácie, ale tiež signalizuje relevantnosť. Dôležitou súčasťou je aj každá stránka indexovaná vyhľadávačmi. Uistenie sa, že adresy URL sú ľahko zrozumiteľné pre zákazníkov aj roboty, je nevyhnutné pre lepšie umiestnenie v SERP.

7. Sledujte organickú návštevnosť a umiestnenie.

Organické sledovanie je kľúčovou metrikou na meranie úspechu v našom vlastnom optimalizačnom úsilí. Sledovanie organickej výkonnosti v priebehu času vám poskytne informácie o tom, ako úspešné boli zmeny, pokiaľ ide o zvýšenie miery prekliku v SERP (CTR). Týždenné prehľady možno použiť na porovnanie údajov o organickom umiestnení v jednotlivých týždňoch metriky, aby bolo možné rýchlo riešiť akékoľvek objavené trendy pred pokračovaním v sledovaní pokroku v čase smerom k cieľom stanoveným na začiatku každého optimalizačného cyklu.

8. Implementujte nástroje na sledovanie, ako napríklad Google Analytics.

Pri hodnotení pokroku dosiahnutého v danom časovom rámci implementácia nástrojov na sledovanie, ako je Google Analytics, vám umožní ľahko monitorovať zmeny zlepšenia v rôznych oblastiach so zameraním na granulárnu úroveň webovej stránky, ktorá zobrazuje, či úsilie o zlepšenie bolo úspešné aj v minulosti, keď sa na termíny domény najvyššej úrovne odvolávali aj vy a aktívne sa na ne zameriavali najmä teraz.

Aké sú kľúčové ukazovatele výkonnosti auditu webových stránok SEO?

Kľúčový ukazovateľ výkonnosti (KPI) je ukazovateľ, ktorý pomáha merať úspešnosť optimalizácie webových stránok pre vyhľadávače (SEO). Nižšie sú uvedené bežné KPI používané pri audite webových stránok SEO:

 • Organická návštevnosť: Meria počet návštevníkov webovej stránky z organických výsledkov vyhľadávania.
 • Poradie kľúčových slov: Tento ukazovateľ meria pozíciu stránok webovej lokality vo výsledkoch vyhľadávania na konkrétne kľúčové slová.
 • Miera odskočenia: Meria percento návštevníkov, ktorí opustia webovú lokalitu po zobrazení iba jednej stránky. Vysoká miera odchodov môže naznačovať, že obsah webovej lokality nie je relevantný pre vyhľadávaciu požiadavku používateľa.
 • Stránky na jednu reláciu: Meria priemerný počet stránok, ktoré používateľ navštívi počas relácie na webovej lokalite. Vysoký počet stránok na reláciu môže naznačovať, že webová lokalita poskytuje používateľovi hodnotný a relevantný obsah.
 • Čas na mieste: Tento ukazovateľ meria priemerný čas, ktorý používateľ strávi na webovej stránke počas relácie. Vysoký čas na stránke môže naznačovať, že webová lokalita poskytuje používateľovi hodnotný a pútavý obsah.
 • Konverzný pomer: Konverzia: meria percento návštevníkov webovej stránky, ktorí vykonajú určitú požadovanú akciu, napríklad vyplnia formulár alebo nakúpia. Vysoká miera konverzie môže naznačovať, že obsah a dizajn webovej lokality účinne podnecujú zapojenie používateľov a ich konanie.
 • Mobilná prívetivosť: Hodnotí sa tým schopnosť webovej stránky reagovať a jej použiteľnosť na mobilných zariadeniach. Vzhľadom na čoraz častejšie používanie mobilných zariadení na prístup na web je dôležité, aby boli webové stránky optimalizované pre mobilné zariadenia.

Pravidelným monitorovaním týchto kľúčových ukazovateľov výkonnosti získate komplexný prehľad o účinnosti úsilia vášho webu v oblasti SEO a môžete identifikovať oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť. Pravidelné vykonávanie auditu webových stránok SEO vám môže pomôcť udržať si náskok pred konkurenciou a poskytnúť návštevníkom lepší používateľský zážitok.

Aké technické nástroje by sme mali používať na identifikáciu červených vlajok na webovej lokalite?

Naučte sa robiť seo audit pomocou týchto jednoduchých tipov a zvyšujte svoju viditeľnosť online! Existuje niekoľko bezplatných nástrojov, ktoré môžete použiť na vykonanie auditu SEO webovej stránky. Tu sú niektoré z najpopulárnejších bezplatných nástrojov:

 • Konzola vyhľadávania Google: Tento nástroj poskytuje prehľad o tom, ako sa vaša webová stránka správa vo výsledkoch vyhľadávania Google, a identifikuje prípadné technické problémy.
 • Služba Google Analytics: Tento nástroj poskytuje podrobné informácie o návštevnosti vašich webových stránok vrátane zdrojov návštevnosti, správania používateľov a konverzií.
 • Služba Google Page Speed Insights: Tento nástroj analyzuje rýchlosť a výkon vašej webovej stránky na počítačoch aj mobilných zariadeniach.
 • Prieskumník prepojení Moz: Tento nástroj umožňuje analyzovať spätné odkazy na vašu webovú lokalitu a porovnať profil odkazov vašej webovej lokality s profilom odkazov vašich konkurentov.
 • Screaming Frog SEO Spider: Tento nástroj prehľadáva vašu webovú stránku a poskytuje informácie o štruktúre, obsahu a technických prvkoch vašej webovej stránky.
 • Audit stránok SEMrush: Tento nástroj poskytuje komplexnú analýzu technických, on-page a off-page SEO faktorov vašej webovej stránky.
 • Ahrefs Site Explorer: Tento nástroj poskytuje informácie o spätných odkazoch na vašu webovú lokalitu a najlepších stránkach na vašej webovej lokalite.
 • Nástroj Google Mobile Friendly Test Tool: V posledných rokoch viac ľudí používa mobilné zariadenia ako stolné počítače, preto je nevyhnutné, aby boli stránky prispôsobené a optimalizované pre mobilné zariadenia. Našťastie, otestovať, či stránka vyzerá kompletne na rôznych zariadeniach, je dosť jednoduché pomocou testovacieho nástroja Google na prispôsobenie pre mobilné zariadenia alebo pomocou riešení s otvoreným zdrojom.
 • Validátor značiek schémy Google: Štruktúrované označovanie údajov pomáha zvýšiť viditeľnosť v SERP tým, že umožňuje Googlebotovi presnejšie pochopiť kľúčové prvky stránky, ako sú obrázky, názvy a popisy článkov atď. Môže tiež umožniť ďalšie funkcie, ako napríklad "rich snippets" (bohaté výňatky), vďaka ktorým výpisy viac vyniknú medzi konkurenciou v rámci SERP (stránky s výsledkami vyhľadávania). Testovanie zabezpečuje, že všetky požadované časti zamerané na ovplyvnenie určitých kľúčových ukazovateľov výkonnosti sú správne implementované a zároveň sa prostredníctvom tohto bezplatného nástroja vyhnete manuálnej práci, kedykoľvek je to možné.

Toto je len niekoľko bezplatných nástrojov, ktoré sú k dispozícii na vykonanie auditu SEO webovej lokality. Pomocou týchto nástrojov môžete identifikovať potenciálne problémy s optimalizáciou SEO vašej webovej lokality a prijať opatrenia na zlepšenie jej výkonu vo výsledkoch vyhľadávania.

Ako často by som mal vykonávať SEO audit svojej webovej lokality?

Audity SEO by sa mali vykonávať pravidelne, aby sa zabezpečilo, že vaša webová lokalita je optimalizovaná pre umiestnenie vo vyhľadávačoch. V závislosti od veľkosti a zložitosti vašej webovej stránky sa odporúča vykonať audit aspoň raz za 6 až 12 mesiacov. Počas auditu SEO by sa mali preskúmať technické aspekty vašej webovej lokality vrátane rýchlosti stránky a stavu indexovania. Okrem toho by sa mali vyhodnotiť aj faktory, ako je optimalizácia obsahu a prieskum kľúčových slov, aby sa udržali vysoké pozície viditeľnosti vo vyhľadávačoch. Frekvenciu auditov SEO môže byť potrebné zvýšiť alebo znížiť v závislosti od zmien algoritmov alebo kľúčových slov používaných vyhľadávačmi.

Aký vplyv má dobré alebo zlé SEO na návštevnosť mojej webovej stránky?

Dobrá SEO optimalizácia môže mať obrovský vplyv na návštevnosť vašej webovej stránky, pretože pomáha optimalizovať vašu webovú stránku tak, aby sa zobrazovala na popredných miestach vo výsledkoch vyhľadávania. Ak úspešne zavediete dobré postupy SEO, vašu webovú lokalitu navštívi viac potenciálnych zákazníkov. To znamená vyššiu šancu na konverziu a väčšiu šancu na dosiahnutie úspechu vo vašom podnikaní. Naopak, ak SEO nevykonávate správne, ak používate zastarané stratégie alebo ak vaša konkurencia využíva lepšie SEO, môžete mať problém získať na svoju webovú lokalitu akúkoľvek organickú návštevnosť.

Záver

Zisťujete, ako vykonať SEO audit pre vašu webovú stránku? Bez obáv! Tento blog sa venuje základom auditu SEO. Audit SEO pre vašu webovú lokalitu zahŕňa identifikáciu všetkých existujúcich problémov a vytvorenie plánu na ich vyriešenie. Mali by ste začať tým, že preskúmate a pochopíte základy optimalizácie pre vyhľadávače. To vám pomôže určiť, ktoré kľúčové slová sú najdôležitejšie pre dobré umiestnenie vašej webovej stránky vo výsledkoch vyhľadávania. Potom analyzujte súčasné umiestnenie a výkonnosť svojej webovej lokality, zhodnoťte spätné odkazy a zvážte ďalšie externé faktory, ktoré by mohli ovplyvniť umiestnenie. Posledným krokom je vytvorenie akčného plánu, úprava názvov, popisov, alt tagov a obsahu podľa potreby, využitie úsilia o optimalizáciu mimo lokality, nastavenie priebežného sledovania na monitorovanie pokroku a úprava podľa potreby.

Indradeep Datta

Indradeep Datta

Professional Digital Marketer, Author of Customerlifestyle.com

Indradeep Datta is a London-based professional digital marketer. Oxford Brookes University awarded him a master's degree in digital marketing. He enjoys writing on lifestyle and business subjects. He is also the author of the Customerlifestyle.com lifestyle blog.

Link: Customerlifestyle.com

Začnite používať Ranktracker... zadarmo!

Zistite, čo brzdí vaše webové stránky v hodnotení.

Vytvorenie bezplatného konta

Alebo sa pri hláste pomocou svojich poverení

Different views of Ranktracker app