• Naučte sa SEO

Ako využiť svoj webinár ako blog

  • Andrew Fraine
  • 5 min read
Ako využiť svoj webinár ako blog

Úvod

Organizovanie webových seminárov s odborníkmi na danú problematiku, myšlienkovými lídrami a propagátormi produktov je skvelá marketingová taktika. Webináre pomáhajú vytvárať autoritu v odvetví a poskytujú zdieľateľný obsah pre mnohé platformy a kanály.

Webinár je tiež veľmi dobrým základným obsahom, ktorý sa dá použiť na odlepenie príspevkov v sociálnych médiách, článkov SEO a mnohých ďalších.

Ich plánovanie, realizácia a príprava na distribúciu sú však časovo veľmi náročné. Pravdepodobne strávite veľa času plánovaním tém na diskusiu, riešením termínových konfliktov, navrhovaním prezentácie, úpravou videa a jeho distribúciou cez rôzne kanály. Pri všetkej tejto práci je dôležité maximalizovať hodnotu každého webinára, ak je súčasťou vašej hlavnej marketingovej stratégie v roku 2022.

Ak máte na pamäti, že pre každý marketingový obsah vrátane webinárov máte pevný rámec pre opakované použitie, môžete sa uistiť, že vaše marketingové prostriedky nebudú vytvorené a ponechané na vašich webových stránkach. Z obsahu, ako sú webináre, sa dá vyťažiť obrovské množstvo hodnoty a opakovateľný rámec na repurposing obsahu, ktorý premieňa videá na príspevky na blog, je jedným zo spôsobov, ako ju získať.

Čo je repurposing obsahu?

Repurposing obsahu alebo recyklácia obsahu spočíva v tom, že existujúci marketingový materiál prebalíte a preformátujete pre iný kanál, v inom formáte alebo pre nové publikum.

What is content repurposing?

Mnohé spoločnosti vytvárajú vynikajúci obsah, ktorý dobre funguje, ale tým to končí. Opätovným použitím každého obsahu dokážete výrazne zvýšiť objem výstupného obsahu a zároveň zachovať hodnotu pôvodného výskumu.

Zoznámte sa s nástrojom Ranktracker

Platforma "všetko v jednom" pre efektívne SEO

Za každým úspešným podnikaním stojí silná kampaň SEO. Pri nespočetnom množstve optimalizačných nástrojov a techník, z ktorých si môžete vybrať, však môže byť ťažké zistiť, kde začať. No už sa nemusíte báť, pretože mám pre vás presne to, čo vám pomôže. Predstavujem komplexnú platformu Ranktracker na efektívne SEO

Konečne sme otvorili registráciu do nástroja Ranktracker úplne zadarmo!

Vytvorenie bezplatného konta

Alebo sa pri hláste pomocou svojich poverení

Existuje mnoho dôvodov na zmenu účelu obsahu. Napríklad,

  • Opätovné použitie obsahu zvyšuje efektívnosť procesu tvorby obsahu. Môžete publikovať viac obsahu bez toho, aby ste museli absolvovať všetky kroky na preskúmanie a vytvorenie pôvodného diela.
  • Prispôsobte sa svojmu publiku, ktoré sa učí inak. Niektorí sa lepšie učia čítaním, iní počúvaním, ďalší sledovaním videa. Ak každý obsah prevediete do viacerých formátov, oslovíte viac cieľového publika.
  • Opakované použitie obsahu uľahčuje jeho distribúciu. Distribúcia obsahu je bolestivou, ale nevyhnutnou súčasťou vášho obsahového marketingového potrubia. Vytváraním obsahu vo viacerých formátoch z existujúceho obsahu je distribúcia obsahu jednoduchá.

Prečo je repurposing obsahu dôležitý?

Repurposing obsahu umožňuje marketérom publikovať viac obsahu, ktorý je v súlade so značkou a má konzistentné posolstvo bez toho, aby museli zakaždým prechádzať celým postupom tvorby obsahu. Využitím výskumu, štruktúry a optimalizácie z predchádzajúcich marketingových materiálov môžete pomocou stratégie repurposingu obsahu získať nové časti marketingového obsahu.

Repurposing obsahu podporuje viacero oblastí vašej marketingovej stratégie vrátane distribúcie obsahu, plánovania obsahu, stratégie SEO a budovania prepojení.

Najviditeľnejšou výhodou stratégie repurposingu obsahu je možnosť škálovania. Nemusíte vytvárať každý kus obsahu od začiatku.

Ako zmeniť webinár na blog

Kroky na zmenu účelu webinára na blog sú o niečo zložitejšie ako premena blogu na príspevok pre sociálne médiá alebo titulok pre vstupnú stránku. Webinár je vo svojej podstate trochu chaotický, pretože sa ho môže zúčastniť viacero účastníkov, nemusí mať jasne definované časti a často môže mať nesprávny preklad kvôli kvalite videa a schopnostiam softvéru na prepis videa.

Existuje však niekoľko krokov, ktoré môžete podniknúť, aby ste všetky svoje staré a nové webináre začali premieňať na príspevky na blogu.

How to repurpose a webinar as a blog

Konverzia videa na text

Prvým krokom pri každom prepise videa, či už ide o propagačné video, rozhovor alebo webinár do akéhokoľvek textového formátu, je získať prepis videa. To sa dá urobiť ručne, ale väčšina sa rozhodne pre produktovú službu prepisu.

Produkované služby prepisu môžu byť buď automatizované, alebo manuálne, keď ľudia prepisujú video ako službu. Druhá možnosť bude vo svojej podstate presnejšia, avšak čas, ktorý potrebuje človek na prepis videa, je oveľa dlhší ako v prípade platforiem na automatizovaný prepis.

Zoznámte sa s nástrojom Ranktracker

Platforma "všetko v jednom" pre efektívne SEO

Za každým úspešným podnikaním stojí silná kampaň SEO. Pri nespočetnom množstve optimalizačných nástrojov a techník, z ktorých si môžete vybrať, však môže byť ťažké zistiť, kde začať. No už sa nemusíte báť, pretože mám pre vás presne to, čo vám pomôže. Predstavujem komplexnú platformu Ranktracker na efektívne SEO

Konečne sme otvorili registráciu do nástroja Ranktracker úplne zadarmo!

Vytvorenie bezplatného konta

Alebo sa pri hláste pomocou svojich poverení

Ak je na webinári viacero rečníkov, je to veľmi zložité a najlepšou možnosťou môže byť ručný prepis, či už použijete službu, alebo si ho urobíte sami. Problémy, ako napríklad ľudia s podobnými hlasmi a prekrývajúce sa rozprávanie, spôsobujú problémy pri prepise videa a zvuku. Keďže však nemusí byť rozhodujúce mať presný prepis, tieto problémy nemusia spôsobovať problém pri konverzii webinára na blog.

Pochopenie štruktúry webinára

Každý webinár je iný, ale je dôležité pochopiť základnú štruktúru webinára, aby ste sa mohli rozhodnúť, aký typ príspevku na blogu je najvhodnejší na repurposing.

  • Ak je webinár konverzáciou medzi viacerými ľuďmi, možno budete chcieť štruktúrovať blogový príspevok okolo hlavných tém, ktoré sa preberajú.
  • Ak je webinár rozhovorom medzi dvoma ľuďmi, môže sa stať, že otázky budú v podnadpisoch a odpovede v hlavnej časti.
  • Ak je webinár prezentáciou jednotlivca, uistite sa, že ste zo snímky zachytili kľúčové vizuálne prvky, ktoré chcete zahrnúť do príspevku na blogu, a hlavné body (niekoľko tl;dr's) použite ako podnadpisy.

Zahrnúť tl;dr

Webináre sú často veľmi dlhé. Ak nemáte veľmi zaangažované publikum, ktoré naozaj potrebuje pochopiť obsah webinára, väčšina ľudí ho nevypočuje celý. To platí aj pre váš príspevok na blogu. Je dobré mať niekoľko zhrnutí jednotlivých častí a webinára ako celku, aby čitatelia mohli pochopiť hlavné prínosy webinára.

Štruktúra sekcií okolo úvodzoviek

Výber dôležitých citátov z webinára je skvelý spôsob, ako štruktúrovať svoj blog. Ak na webinári hovorí vplyvný odborník na danú tému, môžete od neho zobrať 5-10 citátov, použiť ich namiesto podnadpisov a rozvinúť ich v hlavnej časti.

Štruktúra sekcií okolo otázok a odpovedí

Rozhovory sa skvele hodia ako príspevky na blog, pretože je potrebné vykonať len veľmi málo následného spracovania. Stačí prepísať otázky a odpovede na papier a príspevok na blog je takmer hotový. Otázky fungujú ako logické podnadpisy a odpovede sú vo všeobecnosti skvelé ako hlavné časti.

Structure sections around questions and answers

Vytvorenie viacerých príspevkov na blogu

Webové semináre často obsahujú dostatok tém a podtém na vytvorenie viac ako jedného príspevku na blogu. Extrahovaním viacerých názorov, či už od viacerých účastníkov alebo častí konverzácie, nezabudnite analyzovať celé video a identifikovať prirodzené zlomové body, ktoré môžu slúžiť ako základ pre úplne nový obsah.

Zameranie na evergreen obsah

Každý obsah vo svojom archíve môžete opätovne použiť, ale najlepší prístup je zamerať sa na evergreen obsah. Stále zelený obsah bude vašim používateľom poskytovať hodnotu aj po skončení aktuálneho dňa, týždňa a mesiaca. Poskytuje im prehľad o tom, čo ich zaujíma a čo bude cenné aj o niekoľko rokov. Ide o najlepší typ obsahu na repurpose, pretože váš repurpose obsah bude tiež evergreen.

Napríklad opakované použitie webinára o novom produkte alebo novom zamestnancovi vo vašej spoločnosti pravdepodobne nie je najlepšou voľbou. Avšak voľba repurpose weinbaru o taktikách v odvetví alebo spôsoboch, ako využiť váš produkt na zlepšenie podnikania vášho publika, sú skvelým spôsobom, ako pridať do archívu viac evergreen obsahu.

Nástroje na pomoc pri zmene účelu videa na text

Používanie správnych nástrojov môže mať obrovský vplyv na to, ako úspešný je rámec pre repurposing webinárov na blogy. Existuje množstvo pokročilých nástrojov poháňaných umelou inteligenciou, ktoré vám pomôžu analyzovať video, prepisovať zvuk a pomôžu vám napísať príspevok na blog.

Nástroje na prepis

Existuje niekoľko platforiem, ktoré vám pomôžu s prepisom videí a ich prípravou na konverziu do príspevkov na blogu.

Zoznámte sa s nástrojom Ranktracker

Platforma "všetko v jednom" pre efektívne SEO

Za každým úspešným podnikaním stojí silná kampaň SEO. Pri nespočetnom množstve optimalizačných nástrojov a techník, z ktorých si môžete vybrať, však môže byť ťažké zistiť, kde začať. No už sa nemusíte báť, pretože mám pre vás presne to, čo vám pomôže. Predstavujem komplexnú platformu Ranktracker na efektívne SEO

Konečne sme otvorili registráciu do nástroja Ranktracker úplne zadarmo!

Vytvorenie bezplatného konta

Alebo sa pri hláste pomocou svojich poverení

Descript ponúka automatický aj ľudský prepis videa, ktorý vám pomôže začať. Tvrdia, že "prepis je takmer okamžitý a stojí len pár centov za minútu."

Ak je váš webinár konverzáciou medzi jedným alebo viacerými účastníkmi,Otter.ai ponúka prepisy stretnutí na báze umelej inteligencie.

Nástroje na opätovné použitie

Chopcast.io nepomáha priamo konvertovať video na text, ale konvertuje dlhé video na kratšie videoklipy, ktoré sa dajú zdieľať na sociálnych sieťach. Menšie klipy sú však skvelým spôsobom, ako pridať kontext aj v rámci článku. Ukázalo sa, že blogy, ktoré obsahujú video, majú vyššiu angažovanosť a prínos pre SEO.

Automata prepisuje a analyzuje videá a texty a konvertuje ich do viacerých formátov obsahu pre sociálne siete, blogy a e-mail.

Kľúčové poznatky

Webináre si vyžadujú veľa času a úsilia, aby ich pripravili ľudia s viacerými zručnosťami. Tento proces zvyčajne zahŕňa rozhodnutie o téme webinára, hľadanie odborníkov na danú problematiku, rozhodnutie o tom, kedy a ako nahrať video, profesionálnu úpravu finálnej verzie a nakoniec distribúciu na sociálnych sieťach, e-mailom a inde. Z tohto dôvodu by sa webináre mali (a môžu ľahko) preformátovať do iných formátov, aby sa mohli zverejniť na rôznych kanáloch.

Jedným zo skvelých kanálov na repurposing webinárov je váš blog. Odhalením prirodzenej štruktúry webinára je možné rozhodnúť o štruktúre blogu. Bez ohľadu na to, či ide o jednu prezentáciu, konverzáciu viacerých osôb alebo rozhovor dvoch osôb, existujú presne definované prístupy k repurposingu webinárov, ktoré vám zabezpečia, že z každého webinára, ktorý pripravíte, získate čo najväčšiu hodnotu.

Andrew Fraine

Andrew Fraine

Cofounder of Automata

Cofounder of Automata, an AI-powered content repurposing and distribution platform built on competitive intelligence and marketing analytics.

Link: Automata

Začnite používať Ranktracker... zadarmo!

Zistite, čo brzdí vaše webové stránky v hodnotení.

Vytvorenie bezplatného konta

Alebo sa pri hláste pomocou svojich poverení

Different views of Ranktracker app