• Analýza webových stránok

Ako používať údaje z webovej analytiky na tvorbu stratégie SEO

  • Sarah Marksons
  • 8 min read
Ako používať údaje z webovej analytiky na tvorbu stratégie SEO

Úvod

Chcete vedieť, aký vplyv má úsilie o SEO vašej webovej stránky? Hľadáte spôsoby, ako zlepšiť svoje umiestnenie vo vyhľadávačoch? Chcete sa uistiť, že zo svojej stratégie SEO vyťažíte maximum? Ak áno, potom je pre vás tento príspevok na blogu ako stvorený. Ukážeme vám, ako používať údaje webovej analytiky na informovanie a optimalizáciu vašej stratégie SEO.

Úvod do webovej analýzy

Webová analytika je základným nástrojom pre každého majiteľa webovej stránky. Pomáha pochopiť správanie návštevníkov a prijímať informované rozhodnutia o vašej webovej lokalite. Pomocou údajov webovej analytiky môžete sledovať kľúčové ukazovatele, ako sú zobrazenia stránok, čas na stránke, miera odchodov a dokonca aj vyhľadávané výrazy používané používateľmi.

Môžete tiež monitorovať výkonnosť konkrétnych stránok, identifikovať najvýkonnejšie kľúčové slová a analyzovať cesty kliknutí, aby ste lepšie pochopili, ako sa návštevníci pohybujú po vašich webových stránkach. Využitím údajov webovej analytiky môžete vytvoriť komplexnú stratégiu SEO, ktorá zlepší viditeľnosť a výkonnosť vašej webovej lokality vo vyhľadávačoch.

Pochopenie návštevnosti vašej webovej lokality

Understanding Your Website's Traffic

Pochopenie návštevnosti vášho webu vám pomôže identifikovať stránky, ktoré majú dobrú výkonnosť, ako aj tie, ktoré by bolo potrebné zlepšiť. Pomocou webovej analytiky môžete sledovať, akú návštevnosť získavajú jednotlivé stránky a odkiaľ prichádzajú.

Môžete tiež zobraziť priemerný čas, ktorý používateľ strávi na stránke, mieru odchodu (ako rýchlo ju opustí) a kľúčové slová, ktoré použil na jej vyhľadanie. Vďaka týmto údajom môžete lepšie pochopiť, ako používatelia interagujú s vašou stránkou, a využiť ich na tvorbu stratégie SEO.

Analýza návštevnosti vyhľadávania

Analýza návštevnosti vo vyhľadávaní je nevyhnutná na pochopenie toho, čo ľudia na vašom webe hľadajú. Pohľad na kľúčové slová, ktoré ľudia používajú na vyhľadanie vašej webovej stránky, vám môže poskytnúť dobrú predstavu o tom, na aký obsah by ste sa mali zamerať, aby ste lepšie zaujali svoje publikum.

Pomocou údajov webovej analýzy môžete tiež identifikovať stránky s vysokou a nízkou návštevnosťou, ako aj stránky s vysokou mierou odchodov alebo nízkym časom na webe. Tieto údaje vám pomôžu pochopiť, ktoré stránky sú najvýkonnejšie a ktoré je potrebné zlepšiť.

Na základe týchto informácií môžete začať optimalizovať štruktúru a navigáciu webovej lokality a identifikovať nefunkčné odkazy. Môžete tiež analyzovať cesty kliknutí používateľov, aby ste zistili, na ktoré stránky sa pozerajú predtým, ako sa rozhodnú odísť. Všetky tieto informácie vám pomôžu identifikovať stránky, ktoré sa ťažko hľadajú, a možnosti obsahu, ktoré ste predtým možno nezohľadnili.

Stránky s vysokou a nízkou návštevnosťou

Nestačí len pochopiť celkový obraz návštevnosti vašej webovej stránky. Ak chcete skutočne optimalizovať svoje úsilie v oblasti SEO, je dôležité pochopiť vzory stránok s vysokou a nízkou návštevnosťou. Analýza týchto údajov vám pomôže identifikovať príležitosti na zvýšenie organickej návštevnosti alebo zvýšenie zapojenia používateľov.

Zoznámte sa s nástrojom Ranktracker

Platforma "všetko v jednom" pre efektívne SEO

Za každým úspešným podnikaním stojí silná kampaň SEO. Pri nespočetnom množstve optimalizačných nástrojov a techník, z ktorých si môžete vybrať, však môže byť ťažké zistiť, kde začať. No už sa nemusíte báť, pretože mám pre vás presne to, čo vám pomôže. Predstavujem komplexnú platformu Ranktracker na efektívne SEO

Konečne sme otvorili registráciu do nástroja Ranktracker úplne zadarmo!

Vytvorenie bezplatného konta

Alebo sa pri hláste pomocou svojich poverení

Napríklad stránky s nízkou návštevnosťou môžu naznačovať problém s vašou SEO alebo stratégiou obsahu. Stránky s vysokou návštevnosťou môžu naopak naznačovať, že sa vám darí dosahovať výsledky organického vyhľadávania. Tieto poznatky môžete využiť na zameranie svojho úsilia na optimalizáciu stránok s vysokou návštevnosťou alebo na zlepšenie stránok s nízkou návštevnosťou.

Okrem toho vám analýza údajov na úrovni stránky pomôže identifikovať kľúčové slová a možnosti obsahu, ktoré ste možno prehliadli.

Miera odskočenia a čas na stránke

Pochopenie miery odskočenia a času na stránke vašej webovej stránky je dôležitou súčasťou pochopenia návštevnosti vašej webovej stránky. Priemerná miera zanechania na väčšine webových stránok sa pohybuje v rozmedzí 20-45 % v prípade webových stránok elektronického obchodu a až 90 % v prípade blogov.

Metrika času stráveného na stránke vám pomôže pochopiť, koľko času návštevníci trávia na vašej webovej stránke a ako sú zapojení. Ak máte stránku, ktorá má veľkú návštevnosť, ale vysokú mieru odchodov, môže to znamenať, že ich tam niečo privádza, ale neposkytuje im zaujímavý zážitok.

Znalosť týchto ukazovateľov vám pomôže optimalizovať obsah a štruktúru webovej stránky, aby ste prilákali viac návštevníkov a zlepšili zapojenie používateľov.

Používanie údajov z webovej analýzy na zlepšenie stratégie SEO

Používanie údajov webovej analýzy na informovanie o stratégii SEO vám pomôže identifikovať príležitosti na zlepšenie. Analýzou výkonnosti stránok a kľúčových slov môžete určiť, ktorý obsah funguje a ktorý je potrebné aktualizovať alebo optimalizovať. Analytiku môžete použiť aj na identifikáciu nefunkčných odkazov, stránok, ktoré sa ťažko hľadajú, a ciest používateľov na kliknutie.

Tieto údaje vám pomôžu vytvoriť efektívnejšiu stratégiu SEO a identifikovať potenciálne oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť. Analýzou zdrojov návštevnosti vašej webovej stránky môžete určiť, ktoré kanály sú najúčinnejšie a ktorým je potrebné venovať viac pozornosti.

Vďaka správnym údajom a poznatkom z webovej analytiky môžete zvýšiť viditeľnosť svojej webovej stránky v rebríčkoch vyhľadávačov a zlepšiť celkovú výkonnosť SEO.

Identifikácia kľúčových slov a možností obsahu

Identifying Keywords and Content Opportunities

Zoznámte sa s nástrojom Ranktracker

Platforma "všetko v jednom" pre efektívne SEO

Za každým úspešným podnikaním stojí silná kampaň SEO. Pri nespočetnom množstve optimalizačných nástrojov a techník, z ktorých si môžete vybrať, však môže byť ťažké zistiť, kde začať. No už sa nemusíte báť, pretože mám pre vás presne to, čo vám pomôže. Predstavujem komplexnú platformu Ranktracker na efektívne SEO

Konečne sme otvorili registráciu do nástroja Ranktracker úplne zadarmo!

Vytvorenie bezplatného konta

Alebo sa pri hláste pomocou svojich poverení

Analýza SEO vám pomôže preniknúť hlbšie do návštevnosti vašej webovej stránky vo vyhľadávaní. Identifikovaním kľúčových slov a možností obsahu, ktoré vedú k najväčšej návštevnosti vášho webu, môžete lepšie zamerať svoje úsilie v oblasti SEO. Na identifikáciu týchto príležitostí budete musieť analyzovať najvýkonnejšie kľúčové slová, vyhľadávané výrazy používateľov, stránky s vysokou a nízkou angažovanosťou, stránky, ktoré sa dobre umiestňujú vo vyhľadávačoch, a ďalšie.

S týmito údajmi budete môcť vytvárať obsah, ktorý je prispôsobený potrebám cieľového publika, a optimalizovať štruktúru a navigáciu webovej stránky na zlepšenie pozícií vo vyhľadávačoch.

Najvýkonnejšie kľúčové slová

Je dôležité mať jasnú predstavu o tom, ktoré kľúčové slová privádzajú návštevníkov na vaše webové stránky. Pomocou údajov webovej analýzy môžete identifikovať najvýkonnejšie kľúčové slová, aby ste mohli vytvárať obsah na tieto témy. To vám môže pomôcť zvýšiť viditeľnosť vašej webovej stránky vo vyhľadávačoch a prilákať viac kvalifikovaných zákazníkov.

Okrem toho môžete tieto údaje použiť na identifikáciu kľúčových slov, ktoré nemajú taký dobrý výkon, a podľa toho upraviť stratégiu obsahu. Nezabudnite pravidelne kontrolovať analytické údaje, aby ste sa uistili, že sa zameriavate na správne kľúčové slová a vytvárate obsah, ktorý rezonuje s vašou cieľovou skupinou.

Vyhľadávacie výrazy používané používateľmi

Vyhľadávané výrazy používané používateľmi sú dôležitou súčasťou každej stratégie SEO. Pomocou údajov z webovej analýzy môžete identifikovať kľúčové slová a vyhľadávané výrazy, ktoré vedú k návštevnosti vášho webu. Tieto údaje potom môžete použiť na vytvorenie cieleného obsahu a optimalizáciu existujúcich stránok na dosiahnutie vyšších pozícií.

Okrem toho vám porozumenie vyhľadávaným výrazom používaným používateľmi pomôže identifikovať možnosti obsahu a vytvoriť nové stránky, ktoré sa budú dobre umiestňovať vo vyhľadávačoch. Vďaka týmto informáciám môžete vytvoriť stratégiu SEO prispôsobenú potrebám cieľového publika a zabezpečiť, aby vaše stránky videli správni ľudia.

Stránky s vysokou a nízkou angažovanosťou

Pri hodnotení stránok s vysokou a nízkou angažovanosťou je dôležité poznamenať, že stránky s nízkou angažovanosťou nemusia nevyhnutne znamenať zlý obsah. Môže to byť tým, že stránka nie je optimalizovaná pre SEO alebo nemá relevantný obsah. Na druhej strane, stránky s vysokou angažovanosťou by si mohli viesť dobre v hodnotení vyhľadávačov vďaka kvalitnému obsahu a optimalizovanému používaniu vyhľadávača kľúčových slov.

Analýza ciest kliknutia používateľov môže pomôcť určiť, aký obsah považujú za zaujímavý alebo užitočný, a uľahčiť optimalizáciu štruktúry a navigácie na webe. Identifikácia nefunkčných odkazov a stránok, ktoré sa ťažko hľadajú, vám tiež pomôže zlepšiť používateľský zážitok z vášho webu, čo môže mať pozitívny vplyv na vaše umiestnenie v SEO.

Stránky, ktoré sa dobre umiestňujú vo vyhľadávačoch

Pages that are ranking well in search engines

Analýzou stránok, ktoré sa už dobre umiestňujú vo vyhľadávačoch, môžete získať cenné poznatky o typoch obsahu, ktoré sú pre vašu stránku najúčinnejšie. Tieto informácie potom môžete využiť pri tvorbe obsahu a optimalizácii v budúcnosti.

Ak si napríklad všimnete, že určitá stránka alebo príspevok sa vysoko umiestňuje na určité kľúčové slovo, môžete zvážiť vytvorenie nového obsahu na súvisiace témy alebo optimalizovať existujúci obsah tak, aby sa zameriaval na podobné kľúčové slová.

Tieto údaje môžete použiť aj na identifikáciu potenciálnych príležitostí na budovanie prepojení a iné taktiky SEO. Ak pochopíte, ktoré stránky sa dobre umiestňujú, môžete pre svoju webovú lokalitu vytvoriť účinnú stratégiu SEO.

Optimalizácia štruktúry webu a navigácie

Optimalizácia štruktúry a navigácie vášho webu je nevyhnutná pre používateľov aj vyhľadávače. Pomocou webovej analýzy môžete zistiť, ako používatelia interagujú s vašou webovou stránkou, čo vám pomôže optimalizovať štruktúru a navigáciu. Sledovaním ciest kliknutia používateľov môžete identifikovať nefunkčné odkazy a stránky, ktoré sa ťažko hľadajú.

Môžete tiež analyzovať mieru odchodov a čas strávený na stránke pre každú stránku, aby ste lepšie pochopili, prečo ľudia opúšťajú vašu stránku. Na základe týchto údajov môžete vykonať zmeny v štruktúre a navigácii stránky s cieľom zlepšiť používateľský zážitok a uľahčiť lepšie umiestnenie vo vyhľadávačoch.

Identifikácia nefunkčných prepojení

Identifikácia nefunkčných odkazov je dôležitou súčasťou optimalizácie štruktúry a navigácie vašej webovej lokality. Nefunkčné odkazy môžu viesť k vyššej miere odchodov, strate zobrazení stránok a dokonca aj k strate zákazníkov. Najlepším spôsobom identifikácie nefunkčných odkazov je použitie nástroja, ako je Screaming Frog SEO Spider, ktorý dokáže rýchlo vykonať webový audit a odhaliť všetky problémy na vašej webovej lokalite.

Okrem toho môžete skontrolovať konzolu Google Search Console a nájsť nefunkčné externé odkazy z iných webových lokalít, ktoré odkazujú na vašu lokalitu. Po zistení nefunkčných odkazov ich čo najskôr opravte. Pomôže to zabezpečiť lepší používateľský zážitok pre vašich návštevníkov a pomôže zlepšiť SEO pre vaše webové stránky.

Analýza ciest kliknutia používateľov

Analýza ciest kliknutia používateľov je skvelý spôsob, ako získať prehľad o tom, ako návštevníci interagujú s vašou webovou stránkou. Skúmaním stránok, z ktorých používatelia vstupujú, a stránok, na ktoré odchádzajú, môžete získať cenné informácie o tom, ktoré stránky ich zaujali a ktoré nie. Tento druh analýzy vám môže pomôcť optimalizovať štruktúru a navigáciu na webovej lokalite a zabezpečiť, aby sa používatelia rýchlo a jednoducho dostali k obsahu, ktorý potrebujú. Okrem toho vám môže pomôcť identifikovať nefunkčné odkazy alebo stránky, ktoré sa ťažko hľadajú, čo vám umožní ich opraviť a poskytnúť používateľom lepší zážitok.

Identifikácia stránok, ktoré sa ťažko hľadajú

Po identifikácii stránok, ktoré sa ťažko hľadajú, môžete začať hľadať spôsoby, ako zlepšiť navigáciu a štruktúru svojej webovej stránky. Hľadajte spôsoby, ako používateľom a prehľadávačom vyhľadávačov uľahčiť navigáciu na vašej webovej stránke. Zvážte reorganizáciu štruktúry menu, pridanie drobečkovej navigácie alebo vytvorenie interných prepojení medzi súvisiacimi témami.

Okrem toho sa uistite, že sú vaše adresy URL optimalizované pre SEO a že používate správne metadáta. Po optimalizácii štruktúry webovej lokality sa môžete začať zaoberať výskumom kľúčových slov a možnosťami obsahu s cieľom ďalej zlepšiť stratégiu SEO.

Meranie úspešnosti vášho úsilia o SEO

Measuring the Success of Your SEO Efforts

Meranie úspešnosti vášho úsilia v oblasti SEO je nevyhnutné na to, aby ste pochopili, ako dobre vaša stratégia funguje a aké zmeny je potrebné vykonať. Našťastie údaje z webovej analýzy poskytujú množstvo informácií, ktoré vám pomôžu zmerať úspešnosť vášho úsilia o SEO. Google Analytics je skvelý nástroj na meranie výkonnosti SEO, ktorý vám umožňuje sledovať pozície v SERP, vykazovať organickú návštevnosť a iné.

Okrem toho môžete pomocou webovej analytiky merať zmeny v návštevnosti a zapojení, porovnávať výkonnosť rôznych stránok a sledovať umiestnenie vo vyhľadávačoch. Pomocou údajov webovej analytiky môžete pri tvorbe stratégie SEO zabezpečiť, aby vaše úsilie bolo úspešné, a podľa potreby ho upraviť.

Sledovanie zmien v návštevnosti a zapojení

Vďaka správnym poznatkom založeným na údajoch môžete prijímať informované rozhodnutia, ktoré vám pomôžu zlepšiť celkovú stratégiu SEO. Sledovanie zmien v návštevnosti a zapojení je dôležitou súčasťou tohto procesu. Na základe údajov z webovej analytiky môžete zistiť, aká organická návštevnosť prichádza na vašu webovú lokalitu a ako sa mení v čase.

Môžete tiež sledovať priemerný čas strávený na stránkach, zobrazenia stránok a ďalšie metriky zapojenia. Na základe týchto údajov môžete určiť, ktoré stránky fungujú dobre a ktoré oblasti je potrebné zlepšiť. Analýzou týchto údajov a vykonaním potrebných zmien môžete zabezpečiť, aby sa vaše úsilie v oblasti SEO oplatilo.

Meranie zmien v hodnotení vyhľadávačov

Znalosť výkonnosti vašej webovej lokality v organickom vyhľadávaní je nevyhnutná pre pochopenie úspešnosti vášho úsilia v oblasti SEO. Jedným z najlepších spôsobov, ako merať svoje umiestnenie v organickom vyhľadávaní, je používať službu Google Search Console.

Tento bezplatný nástroj vám ukáže, na ktoré kľúčové slová sa vaša webová lokalita umiestňuje a ako vysoko sa zobrazuje v rebríčku SERP. Môžete sledovať svoje pozície v priebehu času a porovnávať ich s konkurenciou, takže môžete zistiť, ktoré stratégie fungujú najlepšie, a podľa toho upraviť svoju SEO optimalizáciu pomocou nástroja SERP checker.

Zoznámte sa s nástrojom Ranktracker

Platforma "všetko v jednom" pre efektívne SEO

Za každým úspešným podnikaním stojí silná kampaň SEO. Pri nespočetnom množstve optimalizačných nástrojov a techník, z ktorých si môžete vybrať, však môže byť ťažké zistiť, kde začať. No už sa nemusíte báť, pretože mám pre vás presne to, čo vám pomôže. Predstavujem komplexnú platformu Ranktracker na efektívne SEO

Konečne sme otvorili registráciu do nástroja Ranktracker úplne zadarmo!

Vytvorenie bezplatného konta

Alebo sa pri hláste pomocou svojich poverení

Okrem toho môžete sledovať zmeny vo svojich pozíciách, aby ste mohli prijímať informované rozhodnutia o ďalšej optimalizácii alebo úpravách, ktoré je potrebné vykonať.

Porovnanie výkonu rôznych stránok

Pri meraní úspešnosti SEO je dôležité aj porovnanie výkonnosti rôznych stránok. Ak sa pozriete na metriky iných stránok na svojom webovom sídle, môžete určiť, ktoré z nich sú najúspešnejšie a na ktorých treba ešte popracovať. Môžete tiež určiť, ako zmeny v dizajne alebo obsahu ovplyvňujú výkonnosť vašej stránky.

Pomocou údajov webovej analýzy môžete porovnať výkonnosť rôznych stránok a zistiť trendy, ktoré by mohli byť podkladom pre vašu stratégiu SEO. Môžete napríklad zistiť, že jedna stránka je úspešnejšia ako iná, čo vám poskytne informácie o tom, aké taktiky sú najúčinnejšie. Pomocou porovnávacej analýzy môžete naďalej zdokonaľovať a optimalizovať svoju stratégiu SEO na dosiahnutie maximálneho úspechu.

Záver

Na záver možno povedať, že údaje z webovej analýzy sú neoceniteľným nástrojom na pochopenie zapojenia používateľov a optimalizáciu stratégie SEO. Údaje webovej analytiky môžu poskytnúť cenný prehľad o účinnosti vášho úsilia v oblasti SEO, od merania úspešnosti až po sledovanie zmien v umiestnení a porovnávanie výkonnosti rôznych stránok. Využitím možností webovej analytiky môžu podniky optimalizovať obsah svojich webových stránok s cieľom vytvoriť lepšie skúsenosti používateľov a dosiahnuť lepšie umiestnenie vo vyhľadávačoch.

Okrem toho vám centrum analýz v službe Google Analytics 4 umožňuje porovnávať výkonnosť rôznych stránok a vyhľadávať oblasti, v ktorých je možné nájsť príležitosti. Pomocou údajov z webovej analýzy, ktoré slúžia ako podklad pre stratégiu SEO, môžete vytvoriť efektívnejšiu kampaň SEO a získať lepšiu viditeľnosť svojej webovej lokality.

Vďaka týmto údajom môžete prijímať informované rozhodnutia na zlepšenie SEO a maximalizovať vplyv svojho úsilia. Prečo teda nezačať používať údaje z webovej analytiky na informovanie o stratégii SEO už dnes?

Sarah Marksons

Sarah Marksons

Marketing Consultant

Sarah Marksons is a Marketing consultant primarily in the B2B industry. She’s best known for her insightful blogs on email marketing, B2B and SaaS companies, and business growth. Sarah also has a good network in the sales industry, especially in the digital sales community. Apart from her work, she contributes to the community by being an animal rights advocate. She loves creative writing, aspiring to make the world a safer place for everyone through marketing, writing, and everything she does.

Link: B2B industry

Začnite používať Ranktracker... zadarmo!

Zistite, čo brzdí vaše webové stránky v hodnotení.

Vytvorenie bezplatného konta

Alebo sa pri hláste pomocou svojich poverení

Different views of Ranktracker app