• UI A UX

Ako webový dizajn ovplyvňuje používateľský zážitok a konverzie

 • Felix Rose-Collins
 • 6 min read
Ako webový dizajn ovplyvňuje používateľský zážitok a konverzie

Úvod

Rozmýšľali ste niekedy nad tým, prečo sa na niektorých webových stránkach zdržíte dlhšie a iné okamžite opustíte? Tajná omáčka často spočíva v dvoch základných zložkách - výnimočnom webovom dizajne a vynikajúcom používateľskom zážitku.

Úvod do webového dizajnu a používateľského zážitku

Poďme si tieto pojmy vysvetliť. Webový dizajn zahŕňa všetko, čo sa týka vizuálnej stránky, od rozloženia a typografie až po farby a obrázky. Na druhej strane, používateľský zážitok (UX) je emocionálna reakcia návštevníkov pri interakcii s vašou webovou stránkou. Týka sa estetických aspektov webovej stránky a jej použiteľnosti.

Weboví dizajnéri používajú rôzne dizajnérske programy na vytvorenie rozvrhnutia a ďalších vizuálnych prvkov webovej stránky. Medzi prvky webového dizajnu patrí rozvrhnutie, farebná schéma, grafika, písma a obsah. Každý z týchto prvkov prispieva k celkovému používateľskému zážitku.

Dobrý webový dizajn nie je len o vytvorení krásnej webovej stránky. Je to aj o tom, aby sa web ľahko navigoval a intuitívne používal. To si vyžaduje hlboké pochopenie vašej cieľovej skupiny a jej potrieb, preferencií a správania.

Prečo je používateľská skúsenosť dôležitá

Po prvé, používateľský zážitok je veľmi dôležitý, pretože určuje, ako návštevník vníma vašu webovú stránku. Pozitívna skúsenosť buduje dôveru, podporuje lojalitu a núti používateľa vrátiť sa. Neznie to ako cesta vydláždená ku konverziám?

Poďme to preskúmať ďalej:

 • Formuje vnímanie: UX nie je len o použiteľnosti. Ide o to, ako návštevníci vnímajú vašu značku. Dobre navrhnutá webová lokalita s bezproblémovou navigáciou, intuitívnymi dizajnovými prvkami a kvalitným obsahom zlepšuje imidž a dôveryhodnosť vašej značky.
 • Buduje dôveru a lojalitu: Ak je webová stránka ľahko ovládateľná, funkčná a ponúka skvelý používateľský zážitok, posilňuje dôveru návštevníkov. Ľudia majú tendenciu opätovne navštevovať webové stránky, ktoré im poskytli pozitívne skúsenosti. Tým sa nielen zvyšuje lojalita, ale aj pravdepodobnosť konverzií. Ak chcete, je to cyklus pozitivity!
 • Zvyšuje zapojenie používateľov: Dobré UX udržuje návštevníkov v kontakte. Zaručuje, že vaše publikum nájde to, čo hľadá, bez akýchkoľvek ťažkostí. Čím dlhšie zostanú, tým je pravdepodobnejšie, že vykonajú požadované akcie - či už ide o nákup, prihlásenie sa na odber noviniek alebo vyplnenie kontaktného formulára.
 • Znižuje mieru odmietnutia: Zlý používateľský zážitok často vedie k vysokej miere odchodov. Ak sa používateľom zdá, že vaša webová stránka sa ťažko používa, pravdepodobne ju okamžite opustia a šanca, že sa vrátia, je malá. Naopak, vynikajúce UX môže výrazne znížiť mieru odchodov.
 • Pripravuje pôdu pre konverziu: Ľahko použiteľná, pútavá webová stránka s pozitívnym používateľským zážitkom vytvára hladkú cestu ku konverziám. Vďaka menšiemu počtu prekážok je pravdepodobnejšie, že používatelia dokončia svoju cestu od obyčajného návštevníka k zákazníkovi.
 • Obhajoba: Napokon, príjemná používateľská skúsenosť môže zo zákazníkov urobiť zástancov vašej značky. Je pravdepodobnejšie, že budú vašu webovú stránku odporúčať ostatným, čím sa rozšíri váš dosah a potenciálna zákaznícka základňa.

Čo je konverzia v oblasti webového dizajnu

Konverzia je v oblasti webového dizajnu víťazný moment, keď návštevník webovej stránky vykoná požadovanú akciu - napríklad nákup, vyplnenie formulára alebo prihlásenie sa na odber noviniek. Je to ako zásah do terča v digitálnej lukostreľbe! V oblasti webového dizajnu sa pojem "konverzia" vzťahuje na proces, pri ktorom návštevník webovej lokality dokončí požadovaný cieľ alebo akciu.

Tu prichádza na rad profesionálna agentúra pre webový dizajn. Kvalifikovaná agentúra pre webový dizajn chápe dôležitosť konverzie a zavádza stratégie dizajnu, ktoré návštevníkov webových stránok nabádajú k týmto požadovaným činnostiam, čo v konečnom dôsledku zvyšuje úspech vašej online prezentácie.

What is Conversion in Web Design

Zoznámte sa s nástrojom Ranktracker

Platforma "všetko v jednom" pre efektívne SEO

Za každým úspešným podnikaním stojí silná kampaň SEO. Pri nespočetnom množstve optimalizačných nástrojov a techník, z ktorých si môžete vybrať, však môže byť ťažké zistiť, kde začať. No už sa nemusíte báť, pretože mám pre vás presne to, čo vám pomôže. Predstavujem komplexnú platformu Ranktracker na efektívne SEO

Konečne sme otvorili registráciu do nástroja Ranktracker úplne zadarmo!

Vytvorenie bezplatného konta

Alebo sa pri hláste pomocou svojich poverení

Poďme sa do tohto konceptu ponoriť hlbšie:

 • Pochopenie konverzií: Konverzia nastane, keď návštevník vašej webovej stránky dokončí požadovanú akciu. Tieto akcie sa môžu veľmi líšiť v závislosti od povahy webovej stránky a jej obchodných cieľov. Príklady konverzií zahŕňajú uskutočnenie nákupu (v prípade webových stránok elektronického obchodu), odoslanie formulára (v prípade stránok na generovanie kontaktov), prihlásenie sa na odber noviniek, stiahnutie PDF alebo dokonca len kliknutie na konkrétny odkaz.
 • Konverzný pomer: Miera konverzie je kľúčovým ukazovateľom digitálneho marketingu. Vypočíta sa tak, že sa počet konverzií vydelí celkovým počtom návštevníkov a výsledok sa vynásobí 100, čím sa získa percento. Ak napríklad vašu webovú stránku navštívi za deň 500 návštevníkov a 50 z nich uskutoční nákup, vaša miera konverzie za tento deň je 10 %.
 • Optimalizácia miery konverzie (CRO): V tomto prípade ide o stratégie a taktiky používané na zvýšenie percenta návštevníkov webových stránok, ktorí dokončia požadovanú akciu. Môže to zahŕňať celý rad činností, od zlepšenia používateľského zážitku a webového dizajnu až po úpravu obsahu alebo rozloženia webovej stránky.
 • Dôležitosť konverzie v dizajne webových stránok: V oblasti webového dizajnu nie je hlavným cieľom len prilákať návštevníkov na vaše stránky, ale viesť ich k dokončeniu konverzie. To znamená, že každý prvok vášho webu, od rozvrhnutia a farebnej schémy až po navigáciu a tlačidlá výzvy k akcii, musí byť optimalizovaný s ohľadom na tento cieľ. Dobrý webový dizajn je taký, ktorý je nielen estetický, ale aj účinný pri vedení návštevníkov ku konverzii.

Prepojenie: Webový dizajn, používateľská skúsenosť a konverzie

Ako teda spolupracuje trojica webový dizajn, používateľská skúsenosť a konverzie?

The Interconnection: Web Design, User Experience, and Conversions

Úloha vizuálnej hierarchie

Vizuálna hierarchia vo webovom dizajne je v podstate usporiadanie a prezentácia prvkov spôsobom, ktorý vyjadruje ich poradie dôležitosti. Vedie pozornosť návštevníka cez obsah a funkcie webovej lokality premysleným spôsobom.

Dobre vykonaná vizuálna hierarchia môže návštevníka prirodzeným a nenúteným spôsobom viesť k bodom konverzie. Je to jemné umenie ovplyvňovania rozhodovania, a keď sa robí správne, výrazne zvyšuje konverzie.

Vplyv responzívneho dizajnu

Už ste niekedy stlačili alebo roztiahli prsty na obrazovke, aby ste si prečítali obsah? Práve v tomto prípade sa hodí responzívny dizajn. V ére rôznych veľkostí obrazoviek je responzívny dizajn nevyhnutný. Ide o to, aby vaša webová stránka ponúkala konzistentné a efektívne prostredie bez ohľadu na zariadenie, z ktorého sa na ňu pristupuje.

Responzívny dizajn nielenže zlepšuje UX, ale otvára vašu stránku širšiemu publiku (používateľom mobilných zariadení), čím zvyšuje šance na konverziu. V podstate ide o to, aby dobrý responzívny dizajn nenechal žiadneho používateľa v úzadí bez ohľadu na to, akým spôsobom pristupuje na vašu stránku.

Dôležitosť rýchlosti načítania

Predstavte si, že stojíte v dlhom rade - je to nepríjemné, však? Podobne pomalé načítanie môže používateľov frustrovať a prinútiť ich odísť. Rýchlejšie načítanie však udržuje používateľov spokojných a angažovaných, čo zvyšuje konverzie. Rýchlosť načítania je rozhodujúcim faktorom UX.

Používatelia dnes očakávajú rýchle načítanie webových stránok. Štúdie totiž naznačujú, že oneskorenie aj o niekoľko sekúnd môže viesť k výraznému poklesu počtu návštevníkov, čím sa znižuje šanca na konverziu. Zvýšenie rýchlosti načítania webovej stránky môže výrazne zlepšiť UX a zvýšiť mieru konverzie. Je to dôležitý aspekt webového dizajnu, ktorý by sa nemal prehliadať.

Budúcnosť webového dizajnu: Nové trendy

The Future of Web Design: Emerging Trends

Minimalizmus

Menej je viac a minimalizmus vo webovom dizajne je toho dokonalým dôkazom. Jednoduché návrhy s menším množstvom neporiadku zlepšujú UX a potenciálne zvyšujú mieru konverzie. Minimalistický prístup k webovému dizajnu kladie dôraz na jednoduchosť a funkčnosť. Zužuje dizajn na najpodstatnejšie prvky, odstraňuje neporiadok a uprednostňuje obsah a navigáciu. Výsledkom je čisté, moderné a intuitívne rozhranie, ktoré zlepšuje UX. Menej rušivé rozhranie dokáže používateľov efektívnejšie doviesť k bodu konverzie.

Tmavý režim

Tmavý režim je používateľské rozhranie, ktoré stmaví paletu farieb aplikácie alebo operačného systému. Získava na popularite vďaka svojej estetickej príťažlivosti a vnímaniu, že je ľahší pre oči, najmä v prostredí so slabým osvetlením. Okrem toho dokáže šetriť energiu na displejoch OLED a AMOLED. Táto funkcia by mohla nepriamo viesť k vyšším konverzným pomerom, pretože používateľom ponúka alternatívnu preferenciu zobrazenia, čím zlepšuje celkové UX.

Rozhranie hlasového vyhľadávania

Keďže hlasová technológia je čoraz dokonalejšia, čoraz viac webových stránok a aplikácií začína využívať hlasové používateľské rozhranie. VUI umožňuje používateľom komunikovať s webovou stránkou prostredníctvom hlasových príkazov, čím sa uľahčuje a sprístupňuje navigácia, najmä pre osoby so zrakovým postihnutím alebo pohybovými ťažkosťami. Webovým stránkam pridáva ďalšiu úroveň používateľskej prívetivosti a môže potenciálne zvýšiť konverzie, pretože umožňuje rýchlejšie a jednoduchšie dokončenie úloh.

Záver

Webový dizajn a používateľský zážitok sú neoddeliteľnou súčasťou zvyšovania konverzií. Kľúčom k úspechu je vytvoriť webovú stránku, ktorá je nielen vizuálne príťažlivá, ale aj používateľsky prívetivá, prístupná a responzívna. Nie je to jednoduché, ale odmena stojí za túto výzvu.

Nebojte sa experimentovať s novými trendmi a technológiami v oblasti webového dizajnu - vďaka inováciám a kreativite môžete svoje webové stránky skutočne odlíšiť. Len sa uistite, že každá zmena alebo doplnok, ktorý urobíte, prispeje k lepšiemu používateľskému zážitku. Ak to tak nie je, pravdepodobne to nepomôže zvýšiť vaše konverzie.

Zoznámte sa s nástrojom Ranktracker

Platforma "všetko v jednom" pre efektívne SEO

Za každým úspešným podnikaním stojí silná kampaň SEO. Pri nespočetnom množstve optimalizačných nástrojov a techník, z ktorých si môžete vybrať, však môže byť ťažké zistiť, kde začať. No už sa nemusíte báť, pretože mám pre vás presne to, čo vám pomôže. Predstavujem komplexnú platformu Ranktracker na efektívne SEO

Konečne sme otvorili registráciu do nástroja Ranktracker úplne zadarmo!

Vytvorenie bezplatného konta

Alebo sa pri hláste pomocou svojich poverení

Nezabúdajte, že vynikajúci webový dizajn presahuje rámec estetiky. Ide o vytvorenie prostredia, v ktorom sa návštevníci môžu bez námahy pohybovať a dosahovať svoje ciele. Koniec koncov, spokojný návštevník sa s väčšou pravdepodobnosťou stane verným zákazníkom.

Nezabudnite mať vždy na zreteli svoj konečný cieľ. Každý dizajnový prvok na vašej webovej stránke by mal v konečnom dôsledku viesť návštevníkov k požadovanej akcii. Tento efekt môžete posilniť poskytnutím off page SEO od niektorej z najlepších agentúr na budovanie odkazov. Či už ide o nákup, prihlásenie sa na odber noviniek alebo vyplnenie formulára - uistite sa, že ide o jednoduchý a priamočiary proces. A tu máte podrobný prieskum toho, ako dizajn webu ovplyvňuje používateľský zážitok a konverzie.

Dizajn vašej webovej stránky nie je len o tom, aby vyzerala pekne. Zohráva kľúčovú úlohu pri tom, ako používatelia vnímajú vašu značku a ako s ňou komunikujú. A táto interakcia môže mať zásadný vplyv na vaše konverzie. Investujte preto čas, úsilie a prostriedky do vytvorenia dobre navrhnutej, používateľsky prívetivej a responzívnej webovej stránky.

Felix Rose-Collins

Felix Rose-Collins

Ranktracker's CEO/CMO & Co-founder

Felix Rose-Collins is the Co-founder and CEO/CMO of Ranktracker. With over 15 years of SEO experience, he has single-handedly scaled the Ranktracker site to over 500,000 monthly visits, with 390,000 of these stemming from organic searches each month.

Začnite používať Ranktracker... zadarmo!

Zistite, čo brzdí vaše webové stránky v hodnotení.

Vytvorenie bezplatného konta

Alebo sa pri hláste pomocou svojich poverení

Different views of Ranktracker app