• Naučte sa SEO

Je React vhodný pre SEO? Tipy pre optimalizáciu pre vyhľadávače React

  • Felix Rose-Collins
  • 7 min read
Je React vhodný pre SEO? Tipy pre optimalizáciu pre vyhľadávače React

Úvod

Optimalizácia pre vyhľadávače (SEO) je metóda navrhovania a organizovania webových stránok s cieľom zvýšiť ich návštevnosť zvýšením ich pozície a frekvencie prítomnosti vo vyhľadávačoch s dôrazom na kľúčové slová, ktoré odhaľujú osobitosti stránky. Pomáha vytvárať organickú návštevnosť na webovej lokalite a prilákať čo najviac používateľov, ktorí sa premenia na platiacich klientov. Vyhľadávače sú každým dňom inteligentnejšie a ich vyhľadávacie algoritmy sa zdokonaľujú. Teraz dokážu pochopiť tému vášho blogu alebo druhy tovaru, ktoré propagujete na svojej webovej lokalite. Jedným z najúčinnejších nástrojov na to, aby sa vaša webová lokalita dostala na popredné miesta vo výsledkoch vyhľadávania Google, je SEO.

Pravdou je, že ak sa vaša webová stránka umiestni na vyššej pozícii, navštívi ju viac ľudí. Preto by ste sa mali vždy zamerať na vytvorenie webovej stránky s najlepšími postupmi SEO a zlepšenými aspektmi použiteľnosti pre viac konverzií. React JS si zaslúži byť na prvom mieste pri diskusii o najlepších knižniciach JavaScriptu, ktoré umožňujú vytváranie webových stránok vhodných pre SEO. Jednostránkové aplikácie (SPA) sa často vytvárajú pomocou známeho rámca React v jazyku JavaScript. React môže byť pomerne účinný pri vývoji webových aplikácií, môže však predstavovať určité problémy pre SEO. Ak sa webové stránky React počas fázy vývoja vhodne optimalizujú, sú vhodné pre SEO. Vaša pozícia sa zlepší a získate väčšiu návštevnosť, ak budete používať osvedčené postupy React SEO.

Reagovať: Komplexný sprievodca

A Comprehensive Guide

React sa používa na vytváranie niektorých z najpopulárnejších webových stránok na svete. React umožňuje vytvárať používateľsky prívetivé, rýchle, responzívne a na animácie bohaté webové stránky a aplikácie. Hoci sú takéto webové stránky vhodné pre SEO, používanie React SEO s nimi stále predstavuje určité výzvy. Tento článok poukazuje na hlavné dôvody pre použitie ReactJS, prekážky pri vytváraní webovej lokality React SEO a osvedčené postupy na prekonanie týchto výziev s cieľom zabezpečiť jej SEO optimalizáciu.

Čo je React?

React je open-source balík JavaScriptu vytvorený spoločnosťou Meta na vytváranie používateľského rozhrania webových stránok. Hlavnými výhodami Reactu sú deklaratívne programovanie, architektúra založená na komponentoch a jednoduchšia manipulácia s DOM. React je jednou z najlepších volieb, pretože uľahčuje vytváranie pútavých webových stránok a aplikácií, ktoré pôsobia rýchlo.

Prečo používať React?

Why Use React

Ľahko naučiteľná stránka

Pre začínajúcich vývojárov je ReactJS ideálny framework, pretože je veľmi výkonný a zároveň jednoduchý na pochopenie. ReactJS patrí medzi najlepšie spôsoby, ako začať rýchlo vyvíjať webové stránky, pretože ako základný jazyk používa JavaScript, ktorý je medzi vývojármi najpoužívanejším jazykom na svete. Má tiež ľahko pochopiteľnú syntax.

Stabilita kódu

Pri používaní React JS sa vôbec nemusíte obávať o stabilitu svojho kódu. Pretože ak potrebujete niečo zmeniť v časti kódu, zmeníte to v tejto konkrétnej komponente a nadradenú štruktúru necháte na pokoji. To je jeden z hlavných argumentov v prospech React JS, pokiaľ ide o písanie stabilného kódu.

Deklaratívny

Deklaratívny DOM sa používa v React JS. Spolu s aktualizáciou stavu komponentu môžeme vyvíjať interaktívne používateľské rozhrania (UI); React JS aktualizuje DOM automaticky. Preto sa v praxi nevyžaduje žiadne rozhranie s DOM. Vývoj interaktívnych používateľských rozhraní aj odstraňovanie ich problémov sú teda pomerne jednoduché. Jednoduchá zmena stavu programu vám umožní skontrolovať vzhľad používateľského rozhrania. Pri vykonávaní zmien sa nemusíte starať o DOM.

Rýchlejší vývoj

React JS v podstate poskytuje vývojárom možnosť používať ľubovoľnú zložku aplikácie na strane servera aj na strane klienta, čo znižuje množstvo času, ktorý musia venovať vývoju. Logika aplikácie nebude ovplyvnená úpravami, ktoré vykonajú rôzni vývojári pracujúci na jej rôznych častiach samostatne.

Použiteľný súbor vývojových nástrojov

Vďaka tomu, že pri používaní React JS máte k dispozícii sadu vývojárskych nástrojov, sa váš proces kódovania zjednoduší. Vývojári môžu ušetriť kopec času a proces vývoja sa s pomocou tejto sady nástrojov zjednoduší. Vzhľadom na to, že je k dispozícii ako doplnok prehliadača, túto sadu nástrojov možno používať v prehliadačoch Chrome aj Firefox.

Flexibilita a škálovateľnosť

React sa ľahko škáluje nahor alebo nadol podľa rozsahu a stupňa zložitosti, ReactJS je mimoriadne škálovateľný framework a umožňuje vám ľahko spravovať váš projekt. Okrem toho poskytuje veľkú mieru všestrannosti a umožňuje vývojárom vytvárať jedinečné komponenty, ktoré sa môžu používať opakovane.

Je React SEO Friendly?

Is React SEO Friendly

Odpoveď je áno! React je vhodný pre SEO.

React je najvyhľadávanejším frameworkom, o jeho SEO-prívetivosti niet pochýb. Pomocou Reactu možno vytvárať statické, dynamické aj jednostránkové aplikácie. Čo sa týka prívetivosti pre SEO, tieto tri druhy aplikácií nie sú na rovnakej úrovni. Statická webová aplikácia je úplne kompatibilná so SEO, pretože okamžite konvertuje všetok potrebný materiál do súboru HTML, čo umožňuje spoločnosti Google ľahko sledovať a hodnotiť stránky. Dynamické webové stránky sa vyznačujú údajmi a generovaním stránok v reálnom čase. Pre každú požiadavku sa na strane servera spustí špecifická odpoveď, ktorá potom putuje na stranu klienta. Z tohto dôvodu nemá spoločnosť Google problémy s interpretáciou a hodnotením dynamických stránok.

Jednostránková aplikácia (SPA) je typ webovej aplikácie, ktorá načíta iba jednu stránku HTML a dynamicky ju mení v reakcii na vstupy používateľa. V prípade SPA je server jednoducho zodpovedný za dodanie prvej stránky HTML a všetkých potrebných údajov. Webový prehliadač klienta vykonáva všetku logiku aplikácie. V dôsledku toho nie je potrebné obnovovať a prekresľovať webovú stránku po každej akcii, ktorú používateľ vykoná, čo vedie k plynulému, reaktívnemu používateľskému zážitku.

Zoznámte sa s nástrojom Ranktracker

Platforma "všetko v jednom" pre efektívne SEO

Za každým úspešným podnikaním stojí silná kampaň SEO. Pri nespočetnom množstve optimalizačných nástrojov a techník, z ktorých si môžete vybrať, však môže byť ťažké zistiť, kde začať. No už sa nemusíte báť, pretože mám pre vás presne to, čo vám pomôže. Predstavujem komplexnú platformu Ranktracker na efektívne SEO

Konečne sme otvorili registráciu do nástroja Ranktracker úplne zadarmo!

Vytvorenie bezplatného konta

Alebo sa pri hláste pomocou svojich poverení

Na rozdiel od statických a dynamických webových stránok, ktoré vytvárajú súbory s informáciami HTML, ktoré sú pre Google ľahko čitateľné, sú SPA závislé na súboroch JavaScript, ktoré nie sú príliš užitočné pre SEO. Problém je v tom, že súbor HTML obsahuje len niekoľko riadkov kódu, keď sa prenáša späť na stranu klienta. Na to, aby spoločnosť Google pochopila obsah webovej lokality a indexovala stránku, tento kód nestačí. Z tohto dôvodu musí Google čakať, kým sa stiahne obsah JavaScriptu, čo môže chvíľu trvať. Z tohto dôvodu môžu prehľadávače Google okamžite ukončiť stránku bez toho, aby umožnili načítanie obsahu, a považovať ju za prázdnu. Existuje však spôsob, ako tento problém odstrániť.

Ako vytvoriť React SEO-Friendly?

Predbežné zrkadlenie

Prerenderovanie sa často používa v situáciách, keď prehľadávače alebo vyhľadávacie roboty nedokážu správne vykresliť webové stránky, pretože je to jedna z najúčinnejších techník na vytváranie jednostránkových a viacstránkových webových stránok, ktoré sú vhodné pre SEO. Prerenderovanie je špecializovaný program, ktorý obmedzuje objem požiadaviek na webové stránky. Ak požiadavku zadá prehľadávač, prerender dodá statickú verziu stránky HTML uloženú v medzipamäti; ak požiadavku zadá používateľ, stránka sa načíta normálne.

Predbežné vykresľovanie je oveľa jednoduchšie na implementáciu. Každý súbor JavaScriptu sa spustí tak, že sa prevedie na statické HTML. Pri stratégii predbežného vykresľovania je potrebných najmenej zmien v kódovej základni. Dobre dopĺňa obľúbené online inovácie. Má však významné nedostatky. Za svoje služby si účtuje poplatky. Nie je to najlepšia možnosť pre stránky, ktoré občas aktualizujú svoje údaje. Ak je webová lokalita rozsiahla a obsahuje množstvo stránok, trvá to dlho.

Pri každej zmene obsahu stránky musíte vytvoriť jej vopred vykreslenú verziu.

Izomorfná aplikácia React

Izomorfné aplikácie React možno vyvíjať na strane servera aj na strane klienta. Pomocou izomorfného JavaScriptu môžete pracovať s aplikáciou React JS a načítať súbor HTML, ktorý bol vykreslený, čo zvyčajne vykonáva prehliadač. Spolu s robotmi Google sa každému, kto sa pokúša vyhľadať konkrétnu aplikáciu, spracuje táto stránka HTML, ktorú používa. Program môže využiť tento súbor HTML a pokračovať vo funkčnosti prehliadača, ak zahŕňa skriptovanie na strane klienta. V prípade potreby sa na pridanie údajov použije JavaScript, inak izomorfný program naďalej funguje ako doteraz.

Izomorfné aplikácie zabezpečujú, aby klient mohol alebo nemohol spúšťať skripty. Ak je JavaScript vypnutý, kód sa vykonáva na serveri a prehliadač má prístup ku všetkým metaznačkám a obsahu v súboroch HTML a CSS. Implementácia izomorfných aplikácií v reálnom čase je však náročná a zdĺhavá. Existujú však dva rámce: Gatsby a Next.js môžu tento proces urýchliť a zjednodušiť. Gatsby je kompilátor s otvoreným zdrojovým kódom, ktorý umožňuje vývojárom vytvárať škálovateľné a robustné webové aplikácie. Jeho hlavným obmedzením však je, že nepodporuje vykresľovanie na strane servera. Vyvíja statickú webovú stránku a potom ju konvertuje do súborov HTML na uloženie v cloude. Next.js je rámec React, ktorý vývojárom uľahčuje navrhovanie aplikácií React. Podporuje aj automatické rozdelenie kódu a horúce načítanie kódu.

Vykresľovanie na strane servera Next.js

Ak ste sa rozhodli použiť jednostránkovú aplikáciu, najlepšou technikou na zvýšenie hodnotenia stránky vo výsledkoch vyhľadávania je vykresľovanie na strane servera. Stránky, ktoré sú vykreslené na serveri, môžu roboty Google ľahko indexovať a hodnotiť. Next.js, framework react, je najlepšou možnosťou na vývoj vykresľovania na strane servera. Next.js je server, ktorý prekladá súbory JavaScript na súbory HTML a CSS a umožňuje botom Google načítať údaje a zobraziť ich vo vyhľadávačoch, aby sa splnili požiadavky na strane klienta.

Vďaka vykresľovaniu na strane servera môžu používatelia ihneď interagovať so stránkami vášho webu. Webové stránky sú okrem optimalizácie pre vyhľadávače optimalizované aj pre sociálne médiá. Pre SEO je to neuveriteľne užitočné, pretože vám to umožňuje zvýšiť aj vaše marketingové stratégie v sociálnych médiách. Používateľské rozhranie programu je navyše obohatené o množstvo výhod, ktoré ponúka vykresľovanie na strane servera. Má však aj určité negatívne aspekty. Prechody medzi stránkami sú pomalšie. Vykresľovanie na serveri zvyčajne stojí podstatne viac ako vykresľovanie vopred. Má zvýšenú latenciu a komplikovanejší systém zachytávania.

Zhrnutie

Spoločnosť zaoberajúca sa vývojom webových stránok vie, ako ovplyvniť najlepšie postupy SEO pre vývoj vašich webových stránok, aby sa zvýšila ich schopnosť vyniknúť pred konkurenciou. Proces zvyšovania objemu aj kvality návštevnosti webovej stránky z vyhľadávačov prostredníctvom analýzy konkurenčných stránok SERP sa nazýva SEO. Ľudia sa pri vyhľadávaní informácií spoliehajú na vyhľadávače, preto je nevyhnutné, aby sa vaša webová lokalita zobrazovala vo výsledkoch vyhľadávania čo najvyššie. React bol vytvorený s cieľom poskytovať deklaratívne, modulárne a multiplatformové interaktívne používateľské rozhrania.

V súčasnosti sa považuje za jeden z najobľúbenejších nástrojov a rámcov JavaScriptu na vývoj vysoko výkonných front-end aplikácií. Pri správnom audite a optimalizácii počas celej fázy vývoja vytvára React najlepšie webové stránky vhodné pre SEO.

Zoznámte sa s nástrojom Ranktracker

Platforma "všetko v jednom" pre efektívne SEO

Za každým úspešným podnikaním stojí silná kampaň SEO. Pri nespočetnom množstve optimalizačných nástrojov a techník, z ktorých si môžete vybrať, však môže byť ťažké zistiť, kde začať. No už sa nemusíte báť, pretože mám pre vás presne to, čo vám pomôže. Predstavujem komplexnú platformu Ranktracker na efektívne SEO

Konečne sme otvorili registráciu do nástroja Ranktracker úplne zadarmo!

Vytvorenie bezplatného konta

Alebo sa pri hláste pomocou svojich poverení

Website Audit

Nástroj Ranktracker Website Audit 2. 0 ponúka komplexnú kontrolu stavu SEO, ktorá vám umožní rýchlo a jednoducho analyzovať všetky faktory SEO na lokalite. Tento nástroj vám pomôže skontrolovať celú vašu webovú lokalitu v priebehu niekoľkých minút, môžete získať presný obraz o tom, ako dobre je vaša lokalita optimalizovaná. Okrem toho pomáha pri upozorňovaní na problémy, ako aj na realizovateľné odporúčania, ako ich odstrániť, čo z neho robí neoceniteľný nástroj na optimalizáciu vašej webovej lokality a zlepšenie SEO optimalizácie vašej webovej lokality.

V závislosti od cieľov, ktoré chcete dosiahnuť v rámci každého projektu, sú potrebné rôzne technológie. Reaktívna optimalizácia SEO je v modernej dobe bežnou technikou, v blízkej budúcnosti bude mať na stratégie SEO veľký vplyv aj umelá inteligencia. Nie je veľa dôvodov na obavy, pokiaľ ide o prívetivosť React pre SEO.

Používanie SEO pre projekt React dnes nie je také problematické ako v minulosti. Softvérové spoločnosti vyvíjajú bezproblémové, bezpečné a pre SEO vhodné webové aplikácie, ako aj softvér na zákazku, ktorý je optimalizovaný pre viditeľnosť vo vyhľadávačoch s vhodným nasmerovaním a strategickým použitím.

Často kladené otázky (FAQ)

Je React účinný pri SEO?

React je bezpochyby jedným z najlepších frameworkových riešení na vytváranie webových stránok vhodných pre SEO. Okrem toho si môžete prečítať náš podrobný článok o tom, ako navrhnúť webovú stránku vhodnú pre SEO pomocou React JS.

Je vykresľovanie na strane servera rýchlejšie ako vykresľovanie na strane klienta?

Aplikácie vytvorené na strane servera sa načítajú rýchlejšie ako rovnaké aplikácie vykreslené na strane klienta. Keďže server zvláda náročnú prácu, načítajú sa rýchlo aj na menej výkonných zariadeniach.

Ako môže React pomôcť pri optimalizácii SEO?

React môže pomôcť pri optimalizácii SEO tým, že umožňuje vykresľovanie stránky na strane servera, čo pomáha vyhľadávačom jednoducho prehľadávať a indexovať informácie.

Prečo je React SEO dôležité?

Reaktívna SEO optimalizácia je dôležitá, pretože mnohé webové stránky získavajú väčšinu svojej návštevnosti z vyhľadávačov a pretože optimalizácia webovej stránky pre vyhľadávače môže zvýšiť návštevnosť aj príjmy.

Aká je funkcia prilby React?

Hlava dokumentu aplikácie React sa spravuje a aktualizuje dynamicky pomocou prilby React Helmet.

Felix Rose-Collins

Felix Rose-Collins

Ranktracker's CEO/CMO & Co-founder

Felix Rose-Collins is the Co-founder and CEO/CMO of Ranktracker. With over 15 years of SEO experience, he has single-handedly scaled the Ranktracker site to over 500,000 monthly visits, with 390,000 of these stemming from organic searches each month.

Začnite používať Ranktracker... zadarmo!

Zistite, čo brzdí vaše webové stránky v hodnotení.

Vytvorenie bezplatného konta

Alebo sa pri hláste pomocou svojich poverení

Different views of Ranktracker app