• Naučte sa SEO

Získavanie prepojení vs. budovanie prepojení: Nájdenie správnej rovnováhy pre optimálny vplyv na SEO

  • Felix Rose-Collins
  • 8 min read
Získavanie prepojení vs. budovanie prepojení: Nájdenie správnej rovnováhy pre optimálny vplyv na SEO

Úvod

Viete, že odkazy zohrávajú kľúčovú úlohu pri optimalizácii pre vyhľadávače (SEO). Fungujú ako cesty, ktoré spájajú webové stránky a umožňujú vyhľadávačom zistiť a vyhodnotiť ich relevantnosť a autoritu.

Pokiaľ však ide o optimalizáciu profilu odkazov na vašej webovej lokalite, existujú dva základné prístupy: získavanie odkazov a budovanie odkazov.

A väčšina ľudí, najmä tých, ktorí sú v oblasti SEO nováčikmi, si neuvedomuje jemné - ale dôležité - rozdiely medzi nimi.

V tomto komplexnom sprievodcovi preto preskúmame krehkú rovnováhu medzi týmito dvoma stratégiami a zistíme, ako nájdenie správnej rovnováhy môže maximalizovať váš vplyv na SEO.

Poďme na to.

Získavanie odkazov: Pestovanie organickej autority

Faizan Ahmed Khan, Sr. Špecialista na obsahový marketing v spoločnosti UBUY India, zdieľa: "Pokiaľ ide o získavanie odkazov, zameriavame sa na prirodzené prilákanie odkazov na vaše webové stránky prostredníctvom tvorby hodnotného a presvedčivého obsahu. Ide o budovanie skutočných spojení a poskytovanie takej hodnoty, aby ostatní ochotne odkazovali na vaše stránky."

Tento prístup zaručuje, že váš profil odkazov je plný vysokokvalitných, relevantných a dôveryhodných odkazov, ktoré vyhľadávače vnímajú pozitívne.

Zoznámte sa s nástrojom Ranktracker

Platforma "všetko v jednom" pre efektívne SEO

Za každým úspešným podnikaním stojí silná kampaň SEO. Pri nespočetnom množstve optimalizačných nástrojov a techník, z ktorých si môžete vybrať, však môže byť ťažké zistiť, kde začať. No už sa nemusíte báť, pretože mám pre vás presne to, čo vám pomôže. Predstavujem komplexnú platformu Ranktracker na efektívne SEO

Konečne sme otvorili registráciu do nástroja Ranktracker úplne zadarmo!

Vytvorenie bezplatného konta

Alebo sa pri hláste pomocou svojich poverení

Predstavte si, že vediete blog o zdravom životnom štýle. Vaším cieľom je vytvárať informatívne, dobre preskúmané články, ktoré čitateľom ponúkajú cenné poznatky. Dôsledným poskytovaním výnimočného obsahu, ktorý reaguje na ich potreby, si vybudujete pozíciu autority v tejto oblasti.

Následne sa na vaše články začnú odvolávať a odkazovať iné renomované webové stránky v oblasti zdravia a wellness. Tieto organické odkazy nielenže privádzajú návštevnosť na vašu webovú lokalitu, ale zároveň signalizujú vyhľadávačom, že váš obsah je hodnotný a zaslúži si vyššie hodnotenie.

"Najúčinnejším prístupom k získavaniu odkazov je vytváranie vysokokvalitného obsahu, ktorý zaujme vaše publikum. Môže ísť o podrobné príručky, články podnecujúce k zamysleniu alebo pútavé videá, ktoré poskytujú jedinečné pohľady a riešenia bežných problémov.", zdieľa Sumeer Kaur, zakladateľ spoločnosti Lashkaraa.

Zameraním sa na poskytovanie výnimočného obsahu, ktorý skutočne pomáha vášmu publiku, zvýšite pravdepodobnosť prilákania organických odkazov.

Čo znamená, že zarábajú na odkazoch.

Okrem toho môžu oslovenie vplyvných osôb a digitálne služby pr posilniť vaše úsilie o získanie odkazov. Spoluprácou s influencermi vo vašom výklenku získate kontakt s ich publikom a zvýšite šancu, že budú zdieľať a odkazovať na váš obsah.

Zoznámte sa s nástrojom Ranktracker

Platforma "všetko v jednom" pre efektívne SEO

Za každým úspešným podnikaním stojí silná kampaň SEO. Pri nespočetnom množstve optimalizačných nástrojov a techník, z ktorých si môžete vybrať, však môže byť ťažké zistiť, kde začať. No už sa nemusíte báť, pretože mám pre vás presne to, čo vám pomôže. Predstavujem komplexnú platformu Ranktracker na efektívne SEO

Konečne sme otvorili registráciu do nástroja Ranktracker úplne zadarmo!

Vytvorenie bezplatného konta

Alebo sa pri hláste pomocou svojich poverení

Budovanie autentických vzťahov s vplyvnými osobami môže viesť k dlhodobým príležitostiam na prepojenie a k rozšíreniu vašej siete, čo vedie k väčšiemu počtu získaných prepojení.

Budovanie prepojení: Proaktívny prístup

Zatiaľ čo získavanie odkazov kladie dôraz na prirodzené získavanie odkazov, budovanie odkazov využíva aktívnejší prístup prostredníctvom aktívneho vyhľadávania a získavania odkazov z externých zdrojov. Zahŕňa strategické oslovovanie, spoluprácu a využívanie rôznych taktík na zabezpečenie hodnotných spätných odkazov.

Jonathon Reilly, spoluzakladateľ spoločnosti Akkio, hovorí: "Myslite na budovanie odkazov ako na stratégiu vytvárania sietí pre vaše webové stránky. Tak ako vám účasť na priemyselných konferenciách a sieťových podujatiach pomáha nadväzovať kontakty s vplyvnými osobami, budovanie odkazov zahŕňa oslovovanie relevantných webových stránok, katalógov a vplyvných osôb s cieľom nadviazať partnerstvo v oblasti odkazov."

Jednou z obľúbených taktík budovania odkazov je predkladanie adresárov a miestnych citácií. Odoslaním svojej webovej stránky do renomovaných adresárov a zabezpečením konzistentných informácií NAP (názov, adresa, telefónne číslo) na rôznych platformách miestnych zoznamov zvýšite svoju viditeľnosť online a získate autoritatívne odkazy.

Tento prístup je však obzvlášť výhodný pre miestne podniky, ktoré sa snažia zlepšiť svoju prítomnosť v miestnom vyhľadávaní.

Ďalšou účinnou stratégiou budovania odkazov je publikovanie hostí - a medzi tvorcami odkazov je to zďaleka najobľúbenejšia stratégia. (Zdroj: Authority Hackers)

Link Building: Taking a Proactive Approach

Identifikovaním webových stránok, ktoré sa zhodujú s vaším výklenkom a cieľovou skupinou, ich môžete osloviť a navrhnúť im možnosti spolupráce.

Guest posting vám umožní prispieť hodnotným obsahom na ich platformu a zároveň získať spätné odkazy. To nielenže zvyšuje návštevnosť, ale tiež signalizuje vyhľadávačom, že vaša webová lokalita je spojená s autoritatívnymi zdrojmi.

Alison Lancaster, generálna riaditeľka spoločnosti Pressat.co.uk, na otázku odpovedá: "Ďalším prístupom je budovanie nefunkčných odkazov. Táto taktika spočíva vo vyhľadávaní nefunkčných alebo mŕtvych odkazov na webových stránkach v rámci vášho výklenku a v oslovení majiteľov alebo správcov webových stránok s návrhom nahradiť nefunkčné odkazy relevantnými odkazmi z vašej webovej stránky."

Táto obojstranne výhodná stratégia pomáha majiteľom webových stránok zlepšiť ich používateľskú skúsenosť tým, že opravuje nefunkčné odkazy a zároveň vám umožňuje získať cenné spätné odkazy.

Nájdenie správnej rovnováhy: Vaša cesta k úspechu v SEO

Budovanie prepojení je pre úspech SEO kľúčové - o tom niet pochýb. Dokonca aj štatistiky ukazujú, že odborníci na SEO sa domnievajú, že spätné odkazy (externé odkazy) patria medzi tri hlavné faktory hodnotenia spoločnosťou Google. (Zdroj: Databox)

Finding the Right Balance: Your Path to SEO Success

Teraz, keď sme preskúmali podstatu získavania a budovania odkazov a dôležitosť spätných odkazov, vyvstáva zásadná otázka: Ako dosiahnuť dokonalú rovnováhu medzi oboma?

Lara Acosta, marketingová riaditeľka spoločnosti AED Training, na otázku odpovedala: "V prvom rade je nevyhnutné pochopiť ciele, zdroje a obmedzenia vašej webovej stránky. Zhodnoťte svoj rozpočet, časové obmedzenia a dostupné odborné znalosti. Ak máte zdroje na tvorbu výnimočného obsahu a podporu organického rastu odkazov, potom môže byť vašim hlavným cieľom získavanie odkazov."

Ak však hľadáte rýchlejšie výsledky a máte kapacitu na proaktívne oslovovanie, budovanie odkazov môže byť cenným doplnkom vašej stratégie.

Potom zhodnoťte konkurenciu a situáciu v odvetví. Analyzujte profily odkazov vašich hlavných konkurentov a identifikujte ich silné a slabé stránky.

Táto analýza vám pomôže určiť dostupné príležitosti na získavanie aj budovanie odkazov. Ak pochopíte, ako vaši konkurenti dosiahli úspech, môžete prispôsobiť a zlepšiť svoju vlastnú stratégiu.

Keď už ste pri tom, nezabudnite na svoju cieľovú skupinu. Alexandra Cotes Daesová, marketingová riaditeľka spoločnosti Toronto Flower Co, hovorí: "Rovnako dôležité je pochopiť vašu cieľovú skupinu a jej preferencie. Preskúmajte ich online návyky, webové stránky, ktoré často navštevujú, a influencerov, ktorých sledujú."

Identifikovaním týchto kľúčových kontaktných bodov môžete prispôsobiť svoje úsilie o budovanie a získavanie odkazov tak, aby zodpovedalo ich záujmom.

Tento cielený prístup zaručuje, že vaše úsilie zasiahne správne publikum, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť získania hodnotných odkazov.

Nakoniec vytvorte prispôsobenú stratégiu, ktorá kombinuje najlepšie prvky získavania a budovania odkazov. Zvážte vytvorenie výnimočného obsahu, ktorý prirodzene priťahuje odkazy, a zároveň aktívne oslovte relevantné webové stránky a vplyvné osoby, aby ste si zabezpečili ďalšie spätné odkazy.

Tento hybridný prístup umožňuje využiť výhody oboch stratégií a vytvoriť robustný profil odkazov, ktorý podporuje úspech SEO.

Odborníci zdieľajú účinné stratégie pre obidve oblasti: budovanie prepojení a získavanie prepojení

Pokiaľ ide o zvýšenie vplyvu vašej webovej stránky na SEO, je veľmi dôležité nájsť správnu rovnováhu medzi budovaním a získavaním odkazov. Hoci obe stratégie majú nepochybne svoje výhody a ponúkajú jedinečné výhody pri zvyšovaní organickej návštevnosti a zlepšovaní pozícií vo vyhľadávaní - musíte sa však rozhodnúť pre najlepšie služby budovania odkazov.

Na dosiahnutie optimálnych výsledkov je nevyhnutné zaviesť účinné stratégie budovania aj získavania odkazov. Môžete si vytvoriť robustný profil odkazov, ktorý vašu webovú lokalitu posunie do nových výšin viditeľnosti a autority.

V tejto časti sa budeme venovať niektorým účinným stratégiám budovania aj získavania odkazov, ktoré vám umožnia dosiahnuť dokonalú rovnováhu a maximalizovať vplyv na SEO.

Stratégie získavania odkazov

Link Earning Strategies

Pôvodný výskum a údaje:

"Vykonajte originálny výskum vo svojom odvetví a zverejnite jeho výsledky na svojej webovej stránke. Jedinečné údaje a postrehy môžu pritiahnuť pozornosť iných webových stránok a publikácií v odvetví, čo vedie k získaniu organických odkazov." - Anthony Dutcher, marketingový riaditeľ spoločnosti Veriheal.

Propagácia obsahu a dosah:

"Po zverejnení hodnotného obsahu na svojej webovej lokalite ho aktívne propagujte prostredníctvom informačných aktivít. Oslovte relevantné webové stránky, blogerov a vplyvné osobnosti vo vašom odvetví, zdieľajte svoj obsah a zdôraznite jeho hodnotu. To ich môže povzbudiť, aby na váš obsah odkazovali alebo ho zdieľali so svojím publikom." - James Angel Spoluvýkonný riaditeľ a spoluzakladateľ spoločnosti DYL.

Angažovanosť v sociálnych médiách:

"Zapojte sa do komunikácie so svojím publikom na platformách sociálnych médií a budujte vzťahy s vplyvnými osobnosťami v odvetví. Aktívnou účasťou v konverzáciách, zdieľaním cenných postrehov a poskytovaním podpory môžete upútať pozornosť, získať sledovateľov a zvýšiť šance na získanie organických odkazov." - Tiffany Parra, majiteľka spoločnosti FirePitSurplus.com.

Stratégie budovania prepojení

Technika mrakodrapu:

"Identifikujte populárny obsah vo svojom výklenku a vytvorte ešte lepšie a komplexnejšie verzie. Oslovte webové stránky, ktoré sú prepojené s pôvodným obsahom, a navrhnite im, aby nahradili zastaraný odkaz odkazom na váš vylepšený obsah." - Gerrid Smith, marketingový riaditeľ spoločnosti Joy Organics.

Budovanie prepojenia na stránku so zdrojmi:

"Nájdite si stránky so zdrojmi alebo zoznamy "best of" vo vašom odvetví, ktoré zhromažďujú hodnotný obsah. Oslovte majiteľov webových stránok a navrhnite im svoj obsah ako hodnotný doplnok do ich zoznamu zdrojov." - Richard Kennedy, výkonný riaditeľ spoločnosti Arken Digital.

Hosťografie:

"Vytvorte vizuálne atraktívne infografiky týkajúce sa vášho odvetvia a ponúknite ich relevantným webovým stránkam ako hosťovský obsah. Infografiky sú veľmi ľahko zdieľateľné a môžu prilákať spätné odkazy z webových stránok, ktoré hľadajú vizuálny obsah na obohatenie svojich článkov." - Alex Locklear Zakladajúci člen a majiteľ spoločnosti NC Cash Home Buyers.

Analýza spätných odkazov konkurencie:

"Analyzujte profily spätných odkazov svojich konkurentov a identifikujte ich zdroje spätných odkazov. Oslovte tie isté webové stránky a ponúknite svoj obsah alebo odborné znalosti ako alternatívu, čím si potenciálne zabezpečíte spätné odkazy, ktoré získali vaši konkurenti." - David Martinez, viceprezident pre podniky a OEM účty v spoločnosti Cybernetman.com.

Nezabudnite, že kľúčom k dosiahnutiu optimálnych výsledkov je kombinácia týchto stratégií a ich prispôsobenie vašim konkrétnym cieľom a odvetviu. Priebežne monitorujte svoj pokrok, analyzujte účinnosť jednotlivých stratégií a podľa toho vylepšujte svoj prístup.

Výhody a nevýhody: budovanie prepojení vs. získavanie prepojení

Získavanie odkazov prostredníctvom tvorby hodnotného obsahu vytvára dlhodobo udržateľné výsledky, kvalitnejšie a relevantné odkazy a zvyšuje autoritu webových stránok. Môže však byť časovo náročná a z hľadiska výsledkov neistá.

Na druhej strane, budovanie odkazov ponúka rýchlejší a škálovateľnejší proces, cielené získavanie odkazov a možnosť optimalizácie konkrétneho textu kotvy.

Matthew Smith, expert na SEO v spoločnosti Invicta Environmental, však hovorí: "Ak sa to nevykonáva eticky, nesie to so sebou riziko nekvalitných a nerelevantných odkazov a možnosť sankcií od vyhľadávačov. Bez ohľadu na to, či pôsobíte v obrovskom odvetví umelej inteligencie, alebo vo výklenku na trhu s hubením škodcov, vaším cieľom číslo jeden je zabezpečiť si kvalitné spätné odkazy."

Pri hľadaní správnej rovnováhy pre vašu stratégiu SEO zvážte tieto faktory.

A tu je tabuľka, ktorá ukazuje výhody a nevýhody získavania odkazov a budovania odkazov:

Budovanie prepojení

Budovanie prepojení Klady Nevýhody
Lepšie ovládateľné Môžete sa zamerať na konkrétne webové stránky a stránky, z ktorých chcete získať odkazy. Časovo a finančne náročnejšie.
Okamžitejšie výsledky Výsledky z budovania odkazov môžete vidieť rýchlejšie ako zo získavania odkazov. V prípade nesprávneho postupu je väčšia pravdepodobnosť penalizácie zo strany vyhľadávačov.
Viac predvídateľné Môžete ľahšie predvídať, koľko odkazov získate z budovania odkazov. Je menej prirodzené a menej pravdepodobné, že ho vyhľadávače budú považovať za hodnotné.

Získavanie prepojení

Získavanie prepojení Klady Nevýhody
Prirodzenejšie Získavanie odkazov sa považuje za prirodzenejšie a je menej pravdepodobné, že bude vyhľadávačmi penalizované. Ťažšie dosiahnuteľné.
Udržateľnejšie Získavanie odkazov môže byť z dlhodobého hľadiska udržateľnejšie, pretože za odkazy nemusíte neustále platiť. Trvá dlhšie, kým uvidíte výsledky.
Cennejšie Odkazy, ktoré sú získané, vyhľadávače často považujú za hodnotnejšie. Menej predvídateľné

Dôležitá otázka: Ktorý z nich by ste si mali vybrať?

Michael Hess, vedúci stratégie elektronického obchodu v Code Signing Store, na otázku odpovedal: "Určenie, či uprednostniť získavanie odkazov alebo budovanie odkazov, závisí od rôznych faktorov špecifických pre vaše webové stránky, ciele a dostupné zdroje. Obe stratégie majú svoje výhody a môžu byť účinné pri zlepšovaní vášho vplyvu na SEO."

Správny prístup pre vás bude nakoniec závisieť od vašich jedinečných okolností.

Ak máte zdroje a kapacity na vytváranie výnimočného obsahu a podporu organického rastu odkazov, zameranie sa na získavanie odkazov môže byť vhodnou voľbou. Vytváraním vysokokvalitného a hodnotného obsahu, ktorý prirodzene priťahuje odkazy, si môžete časom vybudovať silný základ organickej autority.

Tento prístup si vyžaduje dlhodobý záväzok a investície do vytvárania pozoruhodného obsahu, udržiavania vzťahov s vplyvnými osobami a dôsledného poskytovania hodnoty vášmu publiku.

Ako hovorí Dan Close, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti We Buy Houses Louisville, "získavanie odkazov je obzvlášť prospešné pre vytvorenie dlhodobej udržateľnosti a generovanie vysokokvalitných, relevantných spätných odkazov, ktoré signalizujú dôveryhodnosť pre vyhľadávače."

Na druhej strane, ak sa snažíte dosiahnuť rýchlejšie výsledky a máte kapacitu na proaktívne oslovenie, budovanie odkazov môže podporiť vaše úsilie o SEO.

"Zapojenie sa do strategického oslovovania, spolupráca s vplyvnými ľuďmi v odvetví a hľadanie príležitostí na budovanie odkazov vám môže pomôcť rýchlejšie získať cenné spätné odkazy.", hovorí Adam Fard, zakladateľ a vedúci dizajnu v agentúre Adam Fard UX Agency.

Tento prístup si vyžaduje proaktívny prístup, identifikáciu relevantných webových stránok a vplyvných osôb a budovanie vzťahov na zabezpečenie spätných odkazov.

Budovanie odkazov môže byť obzvlášť užitočné, ak sa chcete zamerať na konkrétne kľúčové slová, optimalizovať text kotvy alebo získať viditeľnosť na autoritatívnych webových stránkach vo vašom výklenku.

Nájdenie správnej rovnováhy medzi získavaním a budovaním odkazov môže nakoniec zahŕňať kombináciu oboch stratégií.

Zoznámte sa s nástrojom Ranktracker

Platforma "všetko v jednom" pre efektívne SEO

Za každým úspešným podnikaním stojí silná kampaň SEO. Pri nespočetnom množstve optimalizačných nástrojov a techník, z ktorých si môžete vybrať, však môže byť ťažké zistiť, kde začať. No už sa nemusíte báť, pretože mám pre vás presne to, čo vám pomôže. Predstavujem komplexnú platformu Ranktracker na efektívne SEO

Konečne sme otvorili registráciu do nástroja Ranktracker úplne zadarmo!

Vytvorenie bezplatného konta

Alebo sa pri hláste pomocou svojich poverení

Zvážte svoje ciele, dostupné zdroje a situáciu v odvetví, aby ste mohli vytvoriť prístup na mieru, ktorý bude vyhovovať vašim špecifickým potrebám.

Záver

Dúfame, že ste získali hlboké pochopenie zložitého vzťahu medzi získavaním a budovaním odkazov v SEO. Nájdením dokonalej rovnováhy medzi týmito stratégiami odomknete potenciál pre maximálny účinok SEO.

Nezabudnite, že získavanie odkazov je o pestovaní organickej autority vytváraním výnimočného obsahu, zapájaním sa do hosťovských blogov a budovaním vzťahov s vplyvnými osobami. Na druhej strane budovanie odkazov zahŕňa proaktívny prístup, zameraný na strategické oslovovanie, predkladanie adresárov a budovanie nefunkčných odkazov.

Nájdenie správnej rovnováhy si vyžaduje dôkladné pochopenie cieľov vašej webovej stránky, konkurencie, cieľového publika a dostupných zdrojov. Vypracovaním prispôsobenej stratégie, ktorá spája to najlepšie z oboch prístupov, môžete vytvoriť robustný profil odkazov, ktorý vašu webovú lokalitu posunie do nových výšin v rebríčku vyhľadávania.

Majte na pamäti, že SEO je nepretržitý proces. Neustále monitorujte, analyzujte a optimalizujte svoj profil odkazov, aby ste sa prispôsobili meniacim sa algoritmom a dynamike odvetvia. Využite silu získavania a budovania odkazov a staňte sa svedkami transformačného vplyvu na viditeľnosť, autoritu a úspech vašej webovej lokality v digitálnom prostredí.

Felix Rose-Collins

Felix Rose-Collins

Ranktracker's CEO/CMO & Co-founder

Felix Rose-Collins is the Co-founder and CEO/CMO of Ranktracker. With over 15 years of SEO experience, he has single-handedly scaled the Ranktracker site to over 500,000 monthly visits, with 390,000 of these stemming from organic searches each month.

Začnite používať Ranktracker... zadarmo!

Zistite, čo brzdí vaše webové stránky v hodnotení.

Vytvorenie bezplatného konta

Alebo sa pri hláste pomocou svojich poverení

Different views of Ranktracker app