• Naučte sa SEO

Kľúčové slová s dlhým chvostom v SEO: Čo sú to a ako ich používať?

  • Erkki
  • 5 min read
Kľúčové slová s dlhým chvostom v SEO: Čo sú to a ako ich používať?

Úvod

Mali ste niekedy pocit, že vaše úsilie o SEO je len kvapkou v mori všeobecných vyhľadávacích výrazov? Už vás nebaví splývať s davom?

Je čas naučiť sa tajomstvo elity SEO: dlhé chvostové kľúčové slová.

Vďaka týmto dlhším a špecifickým frázam budete nielen jedineční, ale aj prilákate viac návštevníkov na svoje webové stránky.

V tomto článku sa ponoríme do sveta dlhých kľúčových slov a budeme diskutovať o tom, ako ich skúmať a nájsť, ako ich používať v stratégii SEO a ako merať ich úspešnosť.

Budeme hovoriť o technikách, ako je analýza zámeru vyhľadávania a jazyka používateľov, využívanie kľúčových slov založených na otázkach a využívanie nástrojov, ako je Ranktracker, na automatizáciu výskumu kľúčových slov.

Budeme sa venovať aj budovaniu interných a externých odkazov s kľúčovými slovami, optimalizácii pre hlasové vyhľadávanie a lokálnu SEO optimalizáciu a tomu, ako identifikovať a upraviť nedostatočne výkonné kľúčové slová.

Zoznámte sa s nástrojom Ranktracker

Platforma "všetko v jednom" pre efektívne SEO

Za každým úspešným podnikaním stojí silná kampaň SEO. Pri nespočetnom množstve optimalizačných nástrojov a techník, z ktorých si môžete vybrať, však môže byť ťažké zistiť, kde začať. No už sa nemusíte báť, pretože mám pre vás presne to, čo vám pomôže. Predstavujem komplexnú platformu Ranktracker na efektívne SEO

Konečne sme otvorili registráciu do nástroja Ranktracker úplne zadarmo!

Vytvorenie bezplatného konta

Alebo sa pri hláste pomocou svojich poverení

Začnime od základov.

Čo sú kľúčové slová s dlhým chvostom?

Dlhé kľúčové slová sú frázy, ktoré sú dlhšie a konkrétnejšie ako krátke kľúčové slová. Zvyčajne sa skladajú z troch alebo viacerých slov a majú opisnejší charakter.

Často sú cielenejšie a menej konkurenčné ako krátke kľúčové slová, čo z nich robí skvelú voľbu pre menšie podniky alebo špecializované trhy.

Príkladom krátkeho kľúčového slova môže byť "káva", pretože je široké a nie špecifické.

Príkladom dlhého kľúčového slova môže byť "najlepšia zrnková káva na varenie za studena", pretože je špecifické a dobre definované.

Na druhej strane, krátke kľúčové slová sú zvyčajne len jedno alebo dve slová a majú všeobecnejší charakter. Často sú vysoko konkurenčné a môže byť ťažšie sa na ne umiestniť.

What are Long Tail Keywords?

Zoznámte sa s nástrojom Ranktracker

Platforma "všetko v jednom" pre efektívne SEO

Za každým úspešným podnikaním stojí silná kampaň SEO. Pri nespočetnom množstve optimalizačných nástrojov a techník, z ktorých si môžete vybrať, však môže byť ťažké zistiť, kde začať. No už sa nemusíte báť, pretože mám pre vás presne to, čo vám pomôže. Predstavujem komplexnú platformu Ranktracker na efektívne SEO

Konečne sme otvorili registráciu do nástroja Ranktracker úplne zadarmo!

Vytvorenie bezplatného konta

Alebo sa pri hláste pomocou svojich poverení

Stručne povedané, kľúčové slová s dlhým chvostom sú špecifickejšie a cielenejšie ako kľúčové slová s krátkym chvostom, a preto sa na ne vo všeobecnosti ľahšie umiestňujú, ale sú menej časté a menej vyhľadávané. Kľúčové slová s krátkym chvostom sú širšie a konkurenčnejšie, ale častejšie a s väčším objemom vyhľadávania.

Výskum kľúčových slov pomocou nástrojov SEO

Analýza zámeru vyhľadávania a jazyka používateľov je kľúčovým krokom pri hľadaní dlhých kľúčových slov, ktoré budú účinné pre vašu stratégiu SEO. Zahŕňa pochopenie toho, čo ľudia hľadajú a prečo, ako aj jazyka, ktorý používajú na opis svojich potrieb a želaní.

To možno dosiahnuť skúmaním a analýzou výsledkov vyhľadávania pre súvisiace kľúčové slová, ako aj preskúmaním recenzií a spätnej väzby používateľov na vašej vlastnej webovej lokalite a iných relevantných lokalitách.

Jedným zo spôsobov, ako využiť zámery vyhľadávania a jazyk používateľov, je použitie kľúčových slov založených na otázkach. Ide o kľúčové slová, ktoré sú vytvorené vo forme otázky, napríklad "Aká je najlepšia značka kávy?" Tieto typy kľúčových slov sú skvelým spôsobom, ako sa zamerať na konkrétne otázky používateľov. Tieto kľúčové slová založené na otázkach sa dajú ľahko zacieliť, pretože zhoda s jazykom a zámerom vyhľadávača je celkom zrejmá.

Po identifikácii zoznamu dlhých kľúčových slov je dôležité, aby ste ich prirodzeným spôsobom používali na celej webovej lokalite. To môže zahŕňať ich začlenenie do obsahu webových stránok a meta značiek, budovanie interných a externých odkazov s kľúčovými slovami a optimalizáciu pre hlasové vyhľadávanie a lokálnu SEO. Len sa uistite, že kľúčové slovo na stránke nevnucujete. Čitateľnosť a použiteľnosť sú vždy na prvom mieste. Kontrola čitateľnosti vám pomôže vyhnúť sa tomuto problému.

Najlepšie je, že môžete automatizovať vyhľadávanie kľúčových slov. Môžete použiť softvér na automatizáciu SEO, napríklad Ranktracker. Tieto nástroje vám umožnia jednoducho sledovať poradie vašich cieľových kľúčových slov a rýchlo identifikovať všetky nové príležitosti. Napríklad vyhľadávač kľúčových slov vám pomôže nájsť tieto príležitosti na dlhé chvostové kľúčové slová a naplánovať okolo nich svoj obsah.

Researching Keywords Using SEO Tools

Poskytujú tiež jednoduchý spôsob, ako porovnať výkonnosť vašej webovej lokality s výkonnosťou vašich konkurentov, čo vám pomôže identifikovať oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť.

Vrátane dlhých kľúčových slov

Budovanie interných a externých odkazov s kľúčovými slovami je ďalším dôležitým aspektom používania dlhých kľúčových slov pre SEO. Interné odkazy sú odkazy, ktoré smerujú na stránky v rámci vašej vlastnej webovej lokality, zatiaľ čo externé odkazy sú odkazy, ktoré smerujú na stránky iných webových lokalít.

Zahrnutím dlhých kľúčových slov do textu odkazu (známeho aj ako text kotvy) môžete vyhľadávačom signalizovať relevantnosť stránky, na ktorú sa odkazuje, pre tieto kľúčové slová.

Dlhé kľúčové slová pre hlasové vyhľadávanie

Hlasové vyhľadávacie dotazy majú tendenciu byť konverzačnejšie a prirodzenejšie, takže sa na ne hodia dlhé kľúčové slová.

Hlasový vyhľadávací dotaz môže byť napríklad "Kde nájdem najlepšiu donášku pizze v mojom okolí?" namiesto jednoduchého zadania "donáška pizze".

Na optimalizáciu pre hlasové vyhľadávanie je dôležité zahrnúť dlhé kľúčové slová do obsahu webovej lokality a metaznačiek, ako aj vytvoriť značku schémy prirodzeného jazyka, ktorá pomôže vyhľadávačom pochopiť kontext obsahu na webovej lokalite.

Okrem toho je dôležité zabezpečiť, aby bola webová lokalita prispôsobená mobilným zariadeniam a rýchlo sa načítavala, pretože mnohé hlasové vyhľadávacie otázky sa zadávajú na mobilných zariadeniach.

Optimalizáciou pre dlhé kľúčové slová a zameraním sa na prirodzený jazyk môžu podniky zlepšiť svoju viditeľnosť vo výsledkoch hlasového vyhľadávania a osloviť zákazníkov, ktorí používajú tento čoraz populárnejší spôsob vyhľadávania.

Long Tail Keywords for Voice Search

Dlhé kľúčové slová pre lokálne SEO

Dlhé kľúčové slová sú konkrétnejšie a cielenejšie frázy, ktoré obsahujú informácie o polohe. Napríklad namiesto kľúčového slova "pizza" by mohlo byť dlhé kľúčové slovo "najlepšia donáška pizze v Chicagu".

To možno dosiahnuť zahrnutím kľúčových slov založených na lokalite do obsahu webovej stránky, meta značiek a názvov stránok, ako aj budovaním miestnych spätných odkazov a zaradením podniku do príslušných adresárov.

Okrem toho je dôležité optimalizovať stránku Google my business, ktorá pomáha zvýšiť viditeľnosť v Mapách Google. Celkovo je optimalizácia dlhých kľúčových slov účinnou stratégiou pre miestne podniky, ktorá im umožní zlepšiť viditeľnosť online a prilákať viac zákazníkov.

Sledovanie dlhých kľúčových slov

Meranie úspešnosti vašej stratégie pre dlhé kľúčové slová je nevyhnutné na pochopenie toho, ako sa vaše úsilie vypláca.

To môže zahŕňať sledovanie pozícií v SERP pomocou nástroja SERP Checker od spoločnosti Ranktracker.

Long Tail Keyword Tracking

Medzi ďalšie dôležité ukazovatele, ktoré treba sledovať, patrí organická návštevnosť, miera konverzie a zapojenie používateľov. Výsledkom analýzy je identifikácia a úprava nedostatočne výkonných kľúčových slov s dlhým chvostom.

Môžete tiež použiť nástroje webovej analýzy, ako je napríklad Google Analytics, aby ste lepšie pochopili, ako používatelia interagujú s vašou webovou stránkou, ako aj to, ktoré kľúčové slová spôsobujú najviac konverzií. To všetko vám pomôže doladiť stratégiu SEO a prijímať informované rozhodnutia o tom, na ktoré dlhé kľúčové slová sa v budúcnosti zamerať.

Sledovanie pozícií a návštevnosti

Analýza miery konverzie a zapojenia používateľov je kľúčovým aspektom merania úspešnosti vašej stratégie dlhých kľúčových slov.

Miera konverzie je počet návštevníkov vašej webovej stránky, ktorí vykonajú požadovanú akciu, napríklad nakúpia alebo vyplnia formulár. Je to dobrý ukazovateľ toho, ako dobre si vaša webová stránka vedie z hľadiska konverzie návštevníkov na zákazníkov.

Zapojenie používateľov sa týka interakcie používateľov s vašou webovou stránkou, napríklad ako dlho zostávajú na stránke, koľko stránok navštívia a či sa na stránku neskôr vrátia. Vysoká angažovanosť používateľov je dobrým ukazovateľom toho, že vaša webová lokalita poskytuje používateľom hodnotný a relevantný obsah.

Ak je miera konverzie a zapojenia používateľov nízka, môže to znamenať, že vaše dlhé kľúčové slová neoslovujú efektívne vaše cieľové publikum.

Identifikácia nedostatočne výkonných kľúčových slov vám pomôže pochopiť, ktoré kľúčové slová neprinášajú potrebné výsledky, a vykonať potrebné úpravy. To môže zahŕňať zmeny obsahu webovej lokality, metaznačiek a interných a externých odkazov, ako aj prehodnotenie, na ktoré dlhé chvostové kľúčové slová sa zamerať.

Služba Google Search Console a Google Analytics vám ukážu, ako si vaša webová stránka vedie v organickom vyhľadávaní, ktoré kľúčové slová spôsobujú najväčšiu návštevnosť, na ktoré stránky sa najviac kliká atď.

Tieto informácie vám pomôžu identifikovať nevýkonné kľúčové slová a vykonať potrebné úpravy obsahu webovej stránky a stratégie SEO. Postupnými zmenami a úpravami môžete neustále zlepšovať výkonnosť svojej webovej lokality a prilákať na ňu viac kvalifikovanej návštevnosti.

Kľúčové poznatky o kľúčových slovách s dlhým chvostom v SEO

Dlhé kľúčové slová sú frázy, ktoré sú dlhšie a špecifickejšie ako krátke kľúčové slová a môžu byť skvelým spôsobom, ako zvýšiť vašu SEO optimalizáciu a zvýšiť návštevnosť vašich webových stránok.

Zoznámte sa s nástrojom Ranktracker

Platforma "všetko v jednom" pre efektívne SEO

Za každým úspešným podnikaním stojí silná kampaň SEO. Pri nespočetnom množstve optimalizačných nástrojov a techník, z ktorých si môžete vybrať, však môže byť ťažké zistiť, kde začať. No už sa nemusíte báť, pretože mám pre vás presne to, čo vám pomôže. Predstavujem komplexnú platformu Ranktracker na efektívne SEO

Konečne sme otvorili registráciu do nástroja Ranktracker úplne zadarmo!

Vytvorenie bezplatného konta

Alebo sa pri hláste pomocou svojich poverení

Tieto typy kľúčových slov sú často menej konkurenčné, takže sú ideálne pre menšie podniky alebo špecializované trhy. V tomto článku sme sa venovali tomu, ako nájsť dlhé kľúčové slová pomocou skúmania zámeru vyhľadávania a jazyka používateľov, využívania kľúčových slov založených na otázkach a používania nástrojov, ako je Ranktracker, na automatizáciu výskumu kľúčových slov.

Po identifikácii zoznamu dlhých kľúčových slov je dôležité ich strategicky využívať začlenením do obsahu webových stránok a meta tagov, budovaním interných a externých odkazov a optimalizáciou pre hlasové vyhľadávanie a lokálnu SEO.

A nezabudnite merať svoj úspech sledovaním pozícií a návštevnosti, analyzovaním miery konverzie a zapojenia používateľov a identifikovaním a úpravou nevýkonných kľúčových slov.

S trochou výskumu, štipkou kreativity a analýzou údajov môžete dať svojej SEO optimalizácii sladký impulz pomocou kľúčových slov s dlhým chvostom!

Erkki

Erkki

Founder, influno.com

Erkki is the founder of influno.com, which helps entrepreneurs, marketers and sales managers make the best decisions on the business tools to drive their businesses forward. Erkki's background is in software product management.

Link: influno.com

Začnite používať Ranktracker... zadarmo!

Zistite, čo brzdí vaše webové stránky v hodnotení.

Vytvorenie bezplatného konta

Alebo sa pri hláste pomocou svojich poverení

Different views of Ranktracker app