• Marketingové stratégie a budovanie značky

Staré marketingové techniky pre moderný úspech značky

  • Felix Rose-Collins
  • 6 min read
Staré marketingové techniky pre moderný úspech značky

Úvod

Vo svete marketingu sa najväčšia pozornosť venuje najčerstvejším a najbizarnejším technikám. Vo všeobecnosti sa marketingové trendy a stratégie vyvíjajú tak, aby sa prispôsobili okolitému svetu - svetu, ktorý sa neustále mení a mení v čase.

Na reklamnej scéne sa neustále objavujú nové, ostré a často veľmi technologicky zamerané marketingové techniky. To však neznamená, že stoja za váš čas.

Mnohé z dnešných nových marketingových techník totiž obetovali podstatu v prospech štýlu, čo vedie k výsledkom, ktoré sú pre spotrebiteľov prázdne a neautentické.

Najlepšie marketingové stratégie si často požičiavajú starú múdrosť a vplyv a zároveň využívajú nové inovatívne nástroje a techniky. V tomto článku sa pozrieme na niektoré marketingové techniky starej školy, ktoré si berú všetku spoľahlivosť a podstatu minulosti a ukážu vám, ako ich využiť na prelomenie v modernom svete.

10 marketingových techník starej školy, ktoré môžete vyskúšať pre úspech moderného brandingu*

Ranktracker

Ak ste všetku svoju energiu vložili do efektných online kampaní s neuspokojivými výsledkami alebo máte jednoducho pocit, že vaša marketingová stratégia potrebuje viac energie, možno jej chýba cit a štruktúra, ktoré poskytujú tradičnejšie metódy.

Ak chcete, aby sa vaša marketingová stratégia stala na dnešnom zložitom trhu komplexnejšou a účinnejšou, vyskúšajte niektoré z najúčinnejších a dlhodobo používaných marketingových techník:

1. Word-of-mouth marketing

Zo štúdií vyplýva, že 88 % spotrebiteľov dôveruje ústnym odporúčaniam iných spotrebiteľov viac ako správam značky, aj keď ide o neznáme osoby na internete. Dôvera v korporácie v posledných rokoch výrazne klesla, pretože spotrebitelia presúvajú svoju pozornosť na tých, s ktorými sa môžu stotožniť na osobnejšej úrovni.

Zoznámte sa s nástrojom Ranktracker

Platforma "všetko v jednom" pre efektívne SEO

Za každým úspešným podnikaním stojí silná kampaň SEO. Pri nespočetnom množstve optimalizačných nástrojov a techník, z ktorých si môžete vybrať, však môže byť ťažké zistiť, kde začať. No už sa nemusíte báť, pretože mám pre vás presne to, čo vám pomôže. Predstavujem komplexnú platformu Ranktracker na efektívne SEO

Konečne sme otvorili registráciu do nástroja Ranktracker úplne zadarmo!

Vytvorenie bezplatného konta

Alebo sa pri hláste pomocou svojich poverení

Word-of-mouth marketing je marketingová technika, ktorá spočíva v pozitívnom podnecovaní organických diskusií medzi publikom o službách alebo produktoch vašej značky. Možno ho realizovať prostredníctvom kampaní zameraných na odporúčanie a stratégií zameraných na odporúčanie.

Čím viac môžete dosiahnuť, aby spotrebitelia hovorili o vašej značke na sociálnych sieťach alebo iných platformách na hodnotenie, tým lepšie. Povzbudzujte zákazníkov, aby zanechávali recenzie, a nezabudnite na ne reagovať, aj keď nie sú vždy pozitívne.

2. Telefonovanie za studena

Studené telefonáty sú pravdepodobne jednou z najnepochopenejších a najnevyužívanejších marketingových techník modernej doby.

V minulosti sa telefonovanie na diaľku používalo ako obľúbená stratégia kontaktovania potenciálnych zákazníkov a budovania vzťahu s nimi prostredníctvom telefónu. V súčasnosti môže byť ťažšie nadviazať kontakt týmto spôsobom, ale pri správnom prístupe to môže viesť až k 18 % miere konverzie na jeden hovor.

Pri tejto trochu kontroverznej marketingovej technike je však rozhodujúci správny prístup. Kľúčové je vedieť, kedy zavolať, aký tón zvoliť a ako sa zamerať na zákazníkov s vysokou hodnotou.

3. E-mailový marketing

Aj keď sa e-mailing stále považuje za pomerne modernú marketingovú techniku, niektorí ho stále považujú za zastaraný. Toto vnímanie je však do veľkej miery mylné, najmä ak si uvedomíme, koľko spotrebiteľov denne aktívne používa svoje e-mailové kontá a komunikuje s nimi -presne 4miliardy.

Každý deň otvoria svoje e-maily miliardy ľudí. Ak sa vaša značka dokáže začleniť do tejto časti dňa spotrebiteľa, je tu vysoká šanca na získanie konverzie.

Trik pri správnom e-mailovom marketingu spočíva v tom, aby bol zaujímavý vďaka dynamickým informačným bulletinom, personalizovanému obsahu a exkluzívnym ponukám, ktoré sú atraktívne pre rôzne demografické skupiny spotrebiteľov.

4. Reklamný tovar

Zákazníci nosia reklamný tovar, ktorý propaguje vašu značku, je jedným z najstarších marketingových trikov. Nielenže umožňuje zákazníkom vytvoriť si úzke osobné spojenie s vašou značkou tým, že ju denne nosia alebo používajú, ale znamená to aj to, že ľudia sa stávajú chodiacou reklamou pre vašu firmu.

Zoznámte sa s nástrojom Ranktracker

Platforma "všetko v jednom" pre efektívne SEO

Za každým úspešným podnikaním stojí silná kampaň SEO. Pri nespočetnom množstve optimalizačných nástrojov a techník, z ktorých si môžete vybrať, však môže byť ťažké zistiť, kde začať. No už sa nemusíte báť, pretože mám pre vás presne to, čo vám pomôže. Predstavujem komplexnú platformu Ranktracker na efektívne SEO

Konečne sme otvorili registráciu do nástroja Ranktracker úplne zadarmo!

Vytvorenie bezplatného konta

Alebo sa pri hláste pomocou svojich poverení

Fľaše na vodu, tričká, hrnčeky, tašky - to všetko sú veci, ktoré ľudia pravidelne používajú a často ich radi používajú striedavo od rôznych značiek.

Sprístupnením len niekoľkých propagačných tovarov na vašich webových stránkach alebo platformách sociálnych médií môžete spotrebiteľom uľahčiť spojenie s vašou značkou. A ak ich môžete ponúknuť zadarmo alebo so zľavou pri iných nákupoch, bude ešte pravdepodobnejšie, že do nich investujú.

5. Sieť na miestnej úrovni

Značky sú silnejšie, keď spolupracujú, a spolupráca je marketingová metóda stará ako sám čas. Spoluprácou s inými značkami vo vašej oblasti sa môžete nielen vzájomne oprieť o nápady a podporu, ale aj rozšíriť sieť spoločných spotrebiteľov, čo pomôže vášmu podnikaniu rásť. ** **

Zúčastňujte sa na sieťových podujatiach a získajte významné postavenie v prostredí vašej komunity. A ak sa podujatia ešte nekonajú, zvážte, či ich sami nezorganizujete.

6. Zapojenie Spoločenstva

Ranktracker

Keď už hovoríme o vytváraní miestnych sietí, zapojenie komunity je ďalším aspektom marketingu starej školy, ktorý možno využiť v modernom kontexte. V skutočnosti sa nikdy neopustil. Navyše ďalej rozširuje skutočnosť, že zo zapojenia komunity profitujú tak spotrebitelia, ako aj značky.

Zapojenie komunity môže mať rôzne formy, ako napríklad:

  • Darovanie miestnej charite
  • Hosťovanie obsahu
  • Sponzorstvo
  • Dobrovoľníctvo
  • Zapojenie do škôl
  • Účasť na ďalších komunitných podujatiach
  • Hľadanie partnerstiev

To všetko sú zábavné, jednoduché a historicky veľmi účinné spôsoby, ako si získať dôveru a rešpekt členov komunity. Postupom času to môže vašej značke pomôcť vybudovať si silnejšiu skupinu zákazníkov, najmä miestnych, ktorí sa môžu stať hnacím motorom opakovaných obchodov na dlhé roky. Môže to tiež optimalizovať vaše umiestnenie v miestnom vyhľadávaní, pretože svoje úsilie v oblasti SEO zameriate na miestny dosah, aby ste podporili zapojenie komunity.

7. Živé prezentácie alebo obchodné výstavy

Aj keď je pravda, že tieto druhy podujatí už nie sú také populárne ako kedysi, ľudia ich stále navštevujú, aby sa stretli, poučili a rozšírili svoje vedomosti o novom produkte alebo službe. Ak sa vám podarí takúto udalosť dostatočne dobre predať, účasť môže byť značná.

Živé prezentácie sú obzvlášť účinné, ak vaša značka predáva produkt alebo službu, ktorá je pre väčšinu publika nová alebo neznáma. Poskytnutie priestoru na to, aby s ňou mohli komunikovať a naučiť sa s ňou zaobchádzať v profesionálnom a pohodlnom prostredí, môže priniesť dobré výsledky.

8. Nadväzovanie kontaktov s novinármi a blogermi

Pred príchodom influencerov na scénu sme mali blogerov a novinárov, ktorí plnili podobnú úlohu. Nezabúdajte, že novinári a blogeri majú vo svete marketingu stále obrovský dosah, a ak ich dokážete získať na svoju stranu, vaše šance na úspech sú oveľa vyššie.

Pozvaním relevantných mediálnych osobností na semináre, podujatia alebo prezentácie výmenou za určitý druh výmeny hodnôt môžete vytvoriť impérium komunitných a internetových hovorcov, ktorí vás môžu obhajovať na mediálnych platformách a spolupracovať na reklamách na základe profesionálnych vzťahov.

9. Vizitky, portfóliá a letáky

Tieto marketingové nástroje starej školy boli a stále sú skvelými nástrojmi na budovanie značky. Len ich treba aktualizovať. Hoci princípy zostávajú rovnaké, tieto marketingové materiály sa dajú ľahko prispôsobiť a pretvoriť pre dnešný svet.

Digitálna vizitka s naskenovateľným QR kódom môže nahradiť doterajšie verzie vizitiek a môže sa ľahko prenášať z mobilného telefónu na telefón. Ľahko sa dá vytvoriť online portfólio prezentujúce produkty, značkové obrázky alebo iné materiály. A letáky môžu mať podobu reklamy Google a iných online alternatív.

Trik spočíva vo vytvorení zapamätateľného spojenia s publikom pomocou techník prispôsobených súčasným trendom a správaniu spotrebiteľov.

10. Budovanie vzťahov

Tradičné marketingové úsilie sa vždy sústreďovalo na budovanie vzťahov, t. j. na schopnosť nadviazať kontakt s ľuďmi na ich úrovni a vytvoriť pocit dôvery medzi značkou a jej publikom.

Keď na to príde, žiadny softvér, žiadna aplikácia ani žiadna stratégia nenahradí skutočné spojenie - a o to v marketingu starej školy vždy išlo. Ak si chcete vziať príklad z kníh marketérov starej školy, zamerajte sa na pestovanie skutočných, nefalšovaných vzťahov so zákazníkmi.

Usporiadajte osobné stretnutia, príďte, zapojte sa, rozprávajte sa s nimi, pýtajte sa ich na ich problémy a urobte zo zákazníckej podpory svoj životný štýl. Ukážte im, že ste viac než len beztvárna, robotická korporácia. Ste skutoční ľudia, ktorých poslaním je urobiť svet lepším prostredníctvom vašich produktov a služieb.

Stará škola alebo osvedčené?

Mnohé z marketingových techník, ktoré používajú niektoré z najúspešnejších svetových značiek, sú tie, ktoré sa používajú už najdlhšie.

Niektorí ľudia by mohli namietať, že existuje dôvod, prečo boli niektoré marketingové techniky ponechané v minulosti. Možno sú zastarané alebo jednoducho nie sú schopné konkurovať účinnejším súčasným nástrojom alebo stratégiám. Možno nie sú v dnešnom svete tak škálovateľné alebo relevantné.

Zoznámte sa s nástrojom Ranktracker

Platforma "všetko v jednom" pre efektívne SEO

Za každým úspešným podnikaním stojí silná kampaň SEO. Pri nespočetnom množstve optimalizačných nástrojov a techník, z ktorých si môžete vybrať, však môže byť ťažké zistiť, kde začať. No už sa nemusíte báť, pretože mám pre vás presne to, čo vám pomôže. Predstavujem komplexnú platformu Ranktracker na efektívne SEO

Konečne sme otvorili registráciu do nástroja Ranktracker úplne zadarmo!

Vytvorenie bezplatného konta

Alebo sa pri hláste pomocou svojich poverení

Predtým, než sa reklamná scéna presýtila technológiami, museli značky skutočne kreatívne vymýšľať, ako nadviazať kontakt so spotrebiteľmi - a to všetko bez pomoci sociálnych médií, analýzy údajov a platených internetových reklám.

Netvrdíme, že by ste sa mali vzdať moderných nástrojov zameraných na technológie v prospech včerajších analógových stratégií. To ani zďaleka. Štúdie nám opakovane ukazujú, že zostať technologicky aktívny je jediný spôsob, ako si udržať relevantnosť a konkurencieschopnosť v dnešnom rýchlom svete.

Snažíme sa však zdôrazniť, že je dôležité zachovať autentickú kreatívnu iskru, ktorú v histórii využívalo mnoho značiek na nadviazanie kontaktu s publikom na hlbšej a prirodzenejšej emocionálnej úrovni. Niekedy sú najlepšie marketingové techniky tie najjednoduchšie!

Záver

Staré marketingové techniky prešli skúškou času z nejakého dôvodu. Sú viac zamerané na organické medziľudské interakcie a spojenia, ktoré prekonávajú prchavé, prázdne trendy, a často sú aj cenovo dostupnejšie a dlhodobo prijateľnejšie.

Hodnotné sú tak staré, ako aj nové marketingové techniky. Ak si z každej časti spektra požičiate to, čo potrebujete, môžete vytvoriť stratégiu, ktorá bude mať to najlepšie z oboch svetov.

Felix Rose-Collins

Felix Rose-Collins

Ranktracker's CEO/CMO & Co-founder

Felix Rose-Collins is the Co-founder and CEO/CMO of Ranktracker. With over 15 years of SEO experience, he has single-handedly scaled the Ranktracker site to over 500,000 monthly visits, with 390,000 of these stemming from organic searches each month.

Začnite používať Ranktracker... zadarmo!

Zistite, čo brzdí vaše webové stránky v hodnotení.

Vytvorenie bezplatného konta

Alebo sa pri hláste pomocou svojich poverení

Different views of Ranktracker app