• Technológia

Reactjs vs React Native - ktorú možnosť je lepšie zvážiť pre mobilné aplikácie?

 • Felix Rose-Collins
 • 5 min read
Reactjs vs React Native - ktorú možnosť je lepšie zvážiť pre mobilné aplikácie?

Úvod

Tím spoločnosti Facebook potreboval niečo na vytvorenie výkonného a dynamického používateľského rozhrania, a tak v roku 2011 prišiel s ReactJS. Táto vývojová platforma je javascriptová knižnica, ktorá pozostáva z rýchlosti javascriptu a má inovatívny spôsob vykresľovania stránok.

Platforma sa okamžite stala úspešnou a s jej rastúcou popularitou tím Facebooku dva roky po jej prvom vydaní otvoril ReactJS. A v roku 2015 Facebook spustil React Native.

Obe platformy majú veľa podobností aj rozdielov. Tu však vzniká otázka, ktorá z nich bude vhodnejšia na vývoj mobilných aplikácií. A na to je potrebné prebrať podrobné porovnanie ReactJS a React Native. V súčasnosti majú podniky tendenciu najímať vývojárov ReactJS v Indii pre svoje softvérové projekty, ale predtým musia vedieť, čo sú tieto platformy a aké sú ich možnosti.

Preto sa v tomto blogu o ReactJS vs React Native budeme venovať základom tejto platformy, jej výhodám a nevýhodám a potom sa pozrieme na kľúčové faktory, ktoré tieto platformy odlišujú. A nakoniec dospejeme k záveru, ktorá z týchto platforiem je vhodnejšia na vývoj mobilných aplikácií. Ak teda chcete poznať odpoveď a rozhodnúť sa na základe informácií, musíte si prečítať celý blog až do konca.

Reactjs

Reactjs je knižnica jazyka JavaScript. Umožňuje deklaratívne vytvoriť aplikáciu alebo jej časť a potom manipulovať s jej vzhľadom za chodu. Môžete vytvárať aplikácie, ktoré vyzerajú presne tak, ako bežia v prehliadači, pomocou rovnakého kódu, ktorý napíšete v Reactjs.

Reactjs sa skladá z dvoch častí: jazyka šablón a virtuálneho algoritmu na rozlišovanie DOM. Prvý z nich sa používa na vytváranie virtuálnych komponentov, ktoré môže framework vykresľovať za behu; to nám umožňuje vytvárať opakovane použiteľné prvky používateľského rozhrania, ktoré sa nemusia zakaždým vytvárať od začiatku. Druhá časť je zodpovedná za porovnávanie rôznych verzií týchto komponentov a príslušnú aktualizáciu ich DOM v prípade potreby.

Reactjs vytvorili inžinieri spoločnosti Facebook a od roku 2013 je open-source pod licenciou MIT/BSD.

Výhody Reactjs:

 • Pomocou virtuálneho DOM môžete vytvárať dynamické používateľské rozhrania, vďaka čomu sa aplikácia načíta rýchlejšie. Virtuálny DOM tiež uľahčuje údržbu vášho kódu, pretože sa nemusíte starať o aktualizáciu celých komponentov naraz, ak ich ovplyvnia zmeny v údajoch alebo inej časti používateľského rozhrania.
 • Vďaka absencii zložitej syntaxe je pre začiatočníkov jednoduchšie pochopiť, ako veci v Reactjs fungujú v porovnaní s inými frameworkmi, ako je Angular alebo Ember.
 • Ľahko sa ho naučíte, pretože používa iba JavaScript a HTML, takže sa nemusíte učiť žiadny iný jazyk.
 • Má miernu krivku učenia, takže môžete hneď začať vytvárať webové stránky bez toho, aby ste museli tráviť čas opätovným učením sa programovania.
 • Tento jazyk je moderný a obľúbený, takže mnohé nástroje uľahčujú vývoj.
 • Komunita okolo Reactu je veľká a aktívna a obsahuje množstvo online zdrojov, ktoré vám pomôžu naučiť sa viac o Reacte alebo vytvoriť aplikáciu od začiatku.

Nevýhody Reactjs:

Reactjs neposkytuje žiadnu špecifickú implementáciu vrstvy zobrazenia. Namiesto toho sa pri vykresľovaní spolieha na niektoré implementácie Virtual DOM. Tieto implementácie sa líšia z hľadiska výkonu a možností.

React Native

React Native je rýchly, ľahký a flexibilný framework, ktorý umožňuje vývojárom vytvárať aplikácie pre iOS, Android a web. To znamená, že potenciálne môžete vytvoriť aplikáciu pre ktorúkoľvek z týchto platforiem s jedinou základňou kódu. Budete mať tiež možnosť zdieľať komponenty medzi rôznymi platformami.

Zoznámte sa s nástrojom Ranktracker

Platforma "všetko v jednom" pre efektívne SEO

Za každým úspešným podnikaním stojí silná kampaň SEO. Pri nespočetnom množstve optimalizačných nástrojov a techník, z ktorých si môžete vybrať, však môže byť ťažké zistiť, kde začať. No už sa nemusíte báť, pretože mám pre vás presne to, čo vám pomôže. Predstavujem komplexnú platformu Ranktracker na efektívne SEO

Konečne sme otvorili registráciu do nástroja Ranktracker úplne zadarmo!

Vytvorenie bezplatného konta

Alebo sa pri hláste pomocou svojich poverení

Ide o veľmi obľúbenú možnosť pre tých, ktorí sa chcú naučiť vytvárať mobilné aplikácie bez toho, aby museli tráviť čas štúdiom Objective-C alebo Javy. Je to tiež možnosť, ktorá je dostupná pre väčšinu vývojárov bez ohľadu na to, či majú nejaké skúsenosti s Reactom alebo nie.

React Native obsahuje komponenty React, ReactDOM a JSX, ktoré sú vytvorené pomocou rovnakého rozhrania API ako JavaScript. Ponúka tiež blokový prístup k vývoju mobilných aplikácií. Ide o to, aby ste používali JavaScript ako hlavný jazyk pre prednú časť aplikácie a vytvárali natívne komponenty pomocou React Native.

Výhody React Native:

 • Opätovné použitie kódu: Poznatky z ReactJS sa dajú použiť v React Native. Podľa oficiálnej dokumentácie "React Native používa na vykresľovanie pohľadov a správu stavu rovnaké základné API ako React".
 • Prenosnosť: Ten istý kód sa dá s React Native použiť pre natívne aj webové aplikácie. To pomáha vývojárom pracovať na oboch platformách bez duplicitného kódu alebo problémov s kompiláciou/prekladom.
 • Rýchly výkon: Výkon mobilnej aplikácie vytvorenej pomocou react-native je podobný ako výkon natívnej aplikácie vytvorenej pomocou Xcode alebo Android Studio (v závislosti od systému zostavovania). To znamená, že pri prenose aplikácie z jednej platformy na druhú nemusíte robiť kompromisy v oblasti výkonu.
 • Veľká komunita: React Native má neuveriteľne veľkú komunitu vývojárov, ktorí neustále vytvárajú nové knižnice, nástroje a pluginy pre React Native, ktoré uľahčujú prácu s ním. Okrem toho mnohé služby tretích strán ponúkajú veľkú pridanú hodnotu, napríklad integráciu so službami Stripe alebo Firebase alebo implementáciu autentifikácie prostredníctvom autentifikácie Google.
 • Krátka krivka učenia: Ak už ovládate JavaScript, budete sa pri práci s React Native cítiť ako doma. Okrem toho, keďže pracuje prostredníctvom jazyka JavaScript, môžete pri učení sa React Native v prípade potreby využiť väčšinu svojich existujúcich znalostí!

Nevýhody React Native:

 • Kompatibilita s inými platformami je stále problémom. Podpora pre Android sa objaví čoskoro, ale podpora pre iPhone bola odložená na rok 2020.
 • Už to nie je len o vytváraní aplikácií, ale aj o písaní aplikácií, ktoré vyzerajú ako natívne aplikácie. To znamená, že musíte používať rovnaké usmernenia a štandardy dizajnu používateľského rozhrania, aké vývojári pre iOS/Android používajú už roky.

Hlavné rozdiely medzi Reactjs a React Native

Reactjs a React Native sú dva rôzne, ale príbuzné rámce JavaScriptu na vytváranie používateľských rozhraní.

V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že React Native nie je len odnož ReactJS, ale ten istý framework s novou knižnicou používateľského rozhrania s názvom RN (React Native), ktorá poskytuje prístup k natívnym rozhraniam API z jazyka JavaScript. To znamená, že môžete písať aplikácie v ReactJS a spúšťať ich v systémoch iOS a Android bez toho, aby ste museli svoj kód prepisovať tak, aby bol zameraný osobitne na systémy iOS alebo Android.

React Native podporuje iba jedno hlavné vlákno v danom čase, zatiaľ čo ReactJS podporuje viacero vykresľovacích vlákien. To znamená, že v niektorých prípadoch môže byť potrebné počkať na zmeny údajov pred aktualizáciou používateľského rozhrania alebo vykonať iné úlohy úplne mimo poradia.

Ďalším kľúčovým rozdielom medzi React Native a React je to, že React Native používa rovnaké rozhrania API ako React, ale je navrhnutý na viaceré platformy: iOS, Android a desktop.

Môžeme tiež rozlišovať, že Reactjs používa syntax JSX, zatiaľ čo Reactnative používa syntax swift.

Zoznámte sa s nástrojom Ranktracker

Platforma "všetko v jednom" pre efektívne SEO

Za každým úspešným podnikaním stojí silná kampaň SEO. Pri nespočetnom množstve optimalizačných nástrojov a techník, z ktorých si môžete vybrať, však môže byť ťažké zistiť, kde začať. No už sa nemusíte báť, pretože mám pre vás presne to, čo vám pomôže. Predstavujem komplexnú platformu Ranktracker na efektívne SEO

Konečne sme otvorili registráciu do nástroja Ranktracker úplne zadarmo!

Vytvorenie bezplatného konta

Alebo sa pri hláste pomocou svojich poverení

React Native má oproti Reactu výhodu aj v tom, že umožňuje vytvárať jednostránkové aplikácie s väčším množstvom funkcií, ako ponúkajú AngularJS alebo Vue.js. Patria sem veci ako push notifikácie a viazanie dát, ktoré nie sú k dispozícii v Angular alebo Vue.js, ale sú k dispozícii v React Native.

Záver

Vieme, že React Native sa používa na vytváranie natívnych, multiplatformových mobilných aplikácií, zatiaľ čo ReactJS sa používa na vytváranie výkonných používateľských rozhraní.

Videli sme, že React Native a ReactJS sú veľmi podobné platformy. Má všetky syntaxe a princípy Reactu a ich krivky učenia sú tiež podobné. Rozdiely sa vyskytujú pri vývojovej platforme. Zatiaľ čo React používa virtuálny DOM na generovanie kódu prehliadača, React Native využíva Native API na vytváranie komponentov pre mobilné aplikácie.

V prípade Reactu stačí, ak poznáte HTML alebo CSS, ale v prípade React Native to tak nie je, musíte poznať syntax React Native. Musíte rozumieť tomu, ako používať animované API na vytváranie rôznych komponentov pre svoje natívne aplikácie.

Na základe všetkých vyššie uvedených informácií sme dospeli k záveru, že ReactJS je ideálnou voľbou na vývoj vysoko výkonných, dynamických a responzívnych používateľských rozhraní pre vaše webové stránky, zatiaľ čo React Native je ideálny na vývoj natívnych mobilných aplikácií.

Felix Rose-Collins

Felix Rose-Collins

Co-founder

is the Co-founder of Ranktracker, With over 10 years SEO Experience. He's in charge of all content on the SEO Guide & Blog, you will also find him managing the support chat on the Ranktracker App.

Začnite používať Ranktracker... zadarmo!

Zistite, čo brzdí vaše webové stránky v hodnotení.

Vytvorenie bezplatného konta

Alebo sa pri hláste pomocou svojich poverení

Different views of Ranktracker app