• Porovnanie ľudských zdrojov (HR) a softvéru

Sila voľby: Porovnanie online softvéru pre optimálne výsledky

  • Felix Rose-Collins
  • 2 min read
Sila voľby: Porovnanie online softvéru pre optimálne výsledky

Úvod

Na dnešných meniacich sa pracoviskách je pre dosiahnutie úspechu veľmi dôležitý efektívny nástup zamestnancov. Vďaka pokroku majú teraz spoločnosti prístup k množstvu online softvérových riešení pre onboarding, ktoré sľubujú zefektívnenie tohto procesu a zlepšenie výsledkov. Avšak pri takom množstve dostupných možností môže byť nájdenie ideálneho riešenia pre vašu organizáciu pomerne náročné. V tejto príručke sa budeme venovať významu výberu, pokiaľ ide o výber softvéru pre onboarding. Porovnaním platforiem a zohľadnením faktorov, ako sú funkcie, použiteľnosť a škálovateľnosť, môžete v konečnom dôsledku optimalizovať výsledky onboardingu.

Prečo je dôležitý výber správneho softvéru pre onboarding?

Pre bezproblémovú integráciu so softvérom na online nalodenie je rozhodujúce prijať informované rozhodnutie. Kvalita vášho procesu onboardingu má vplyv na angažovanosť zamestnancov, ich spokojnosť s prácou a celkovú produktivitu. Podľa výsledkov výskumu spoločnosti Gartner organizácie s onboardingovými programami zaznamenávajú 82% zlepšenie v udržaní nových zamestnancov a viac ako 70% zvýšenie produktivity. Tieto štatistiky zdôrazňujú súvislosť medzi postupmi onboardingu a dlhodobým úspechom.

Zohľadnenie funkcií

Pri posudzovaní možností softvéru na nástup do zamestnania je veľmi dôležité dôkladne zvážiť jeho funkcie. Hľadajte platformy, ktoré ponúkajú šablóny pre náborovú dokumentáciu a školiace materiály. Táto úroveň flexibility vám umožní prispôsobiť si skúsenosti tak, aby zodpovedali kultúre vašej spoločnosti a pracovným úlohám.

Okrem toho sa oplatí hľadať systémy, ktoré automatizujú úlohy, ako je zhromažďovanie dokumentov alebo odosielanie formulárov o dodržiavaní predpisov. Automatizácia týchto procesov šetrí čas, znižuje pravdepodobnosť ľudských chýb a zabezpečuje presné údaje.

Okrem toho si overte, či platforma ponúka ako nástroje vzdelávacie moduly alebo videonávody. Multimediálny prístup môže pomôcť novým zamestnancom naučiť sa rýchlejšie a zároveň poskytnúť zážitok.

Zvážte prívetivosť pre používateľa

Pri výbere softvéru pre onboarding uprednostnite používateľskú prívetivosť, pretože chcete, aby si tento proces osvojili a vykonávali všetci v organizácii, od personálnych oddelení až po manažérov. Hľadajte platformy s prehľadným rozhraním. Príťažlivé rozvrhnutie a jednoduchý dizajn uľahčujú používateľom interakciu so softvérom. Uistite sa, že existujú prístupné možnosti školenia pre nových používateľov, čím sa odstránia všetky prekážky prijatia.

Nezabudnite, že nie všetci vo vašej organizácii sú technicky zdatní. Preto prikladanie dôležitosti použiteľnosti povedie v konečnom dôsledku k vyššej miere prijatia používateľmi a celkovému úspechu. Takisto môže veľmi pomôcť, ak môžete zorganizovať stručné školenie pre všetkých používateľov, aby ste sa uistili, že rozumejú tomu, ako používať softvér pre onboarding.

Škálovateľnosť

Pri výbere softvéru pre onboarding zohľadnite trajektóriu rastu vašej organizácie. Bude platforma schopná zvládnuť nárast počtu zamestnancov pri rozširovaní vašej spoločnosti? Dokáže spracovať množstvo údajov bez toho, aby sa znížil výkon?

Pri výbere softvéru, ktorý sa má prispôsobiť rastúcim potrebám vašej firmy, je veľmi dôležité zabezpečiť škálovateľnosť. Dôležitý je výber riešenia, ktoré sa dokáže ľahko prispôsobiť zvýšeným požiadavkám bez toho, aby sa znížila jeho efektívnosť alebo účinnosť.

Možnosti integrácie

Hoci je dôležité zamerať sa na softvér pre nástup do zamestnania, rovnako dôležité je zvážiť, ako dobre sa integruje s vašimi existujúcimi systémami. Hľadajte platformy, ktoré sa bezproblémovo integrujú s vašimi personálnymi aplikáciami, mzdovými systémami alebo riešeniami na riadenie vzdelávania.

Ak už napríklad používate HRIS (informačný systém ľudských zdrojov), overte si, či sa s ním potenciálny softvér na prijímanie zamestnancov dokáže bezproblémovo integrovať. Súdržná stratégia integrácie minimalizuje množstvo údajov. Šetrí čas tým, že zabezpečuje plynulý tok informácií vo všetkých systémoch.

Záver

Výber softvéru pre onboarding je zásadným rozhodnutím, ktoré priamo ovplyvňuje úspešnosť postupov riadenia ľudských zdrojov vo vašej organizácii. Posúdením možností na základe ich funkcií, použiteľnosti, škálovateľnosti a možností integrácie môžete urobiť informovaný výber, ktorý optimalizuje proces onboardingu a prináša lepšie výsledky. Sila výberu spočíva v nájdení platformy, ktorá je v súlade s vašimi krátkodobými cieľmi aj dlhodobými ambíciami a zároveň znižuje pracovné úlohy pre strategickejšie iniciatívy v rámci úsilia o riadenie talentov.

Zoznámte sa s nástrojom Ranktracker

Platforma "všetko v jednom" pre efektívne SEO

Za každým úspešným podnikaním stojí silná kampaň SEO. Pri nespočetnom množstve optimalizačných nástrojov a techník, z ktorých si môžete vybrať, však môže byť ťažké zistiť, kde začať. No už sa nemusíte báť, pretože mám pre vás presne to, čo vám pomôže. Predstavujem komplexnú platformu Ranktracker na efektívne SEO

Konečne sme otvorili registráciu do nástroja Ranktracker úplne zadarmo!

Vytvorenie bezplatného konta

Alebo sa pri hláste pomocou svojich poverení

Pred prijatím záväzku sa odporúča, aby si používatelia vyskúšali ukážky a zistili, ako presne sú tieto možnosti reprezentované.

Felix Rose-Collins

Felix Rose-Collins

Ranktracker's CEO/CMO & Co-founder

Felix Rose-Collins is the Co-founder and CEO/CMO of Ranktracker. With over 15 years of SEO experience, he has single-handedly scaled the Ranktracker site to over 500,000 monthly visits, with 390,000 of these stemming from organic searches each month.

Začnite používať Ranktracker... zadarmo!

Zistite, čo brzdí vaše webové stránky v hodnotení.

Vytvorenie bezplatného konta

Alebo sa pri hláste pomocou svojich poverení

Different views of Ranktracker app