• Analýza webových stránok

Sledovanie SEO: Kompletný sprievodca meraním návratnosti investícií do SEO

 • Sanketee Kher
 • 7 min read
Sledovanie SEO: Kompletný sprievodca meraním návratnosti investícií do SEO

Úvod

Ste pripravení posunúť viditeľnosť svojej webovej stránky vo vyhľadávačoch na vyššiu úroveň? Potom musíte ovládať umenie sledovania metrík SEO.

Optimalizácia pre vyhľadávače (SEO) je kľúčovým aspektom každej digitálnej marketingovej stratégie, pretože pomáha vašej webovej stránke získať vyššie pozície vo vyhľadávačoch, ako je Google, a priláka viac organickej návštevnosti.

Ako však zistíte, či sa vaše úsilie o SEO skutočne vypláca? Tu prichádza na rad sledovanie SEO. Monitorovaním výkonnosti vašej webovej stránky môžete zistiť, čo funguje a čo je potrebné zlepšiť, a nakoniec zmerať návratnosť investícií (ROI) do vášho úsilia o SEO.

A presne o tom bude tento komplexný sprievodca sledovaním SEO a meraním návratnosti investícií do SEO.

Čo znamená návratnosť investícií do SEO?

Možno ste už počuli pojem "návratnosť investícií do SEO", ale tu je jeho význam:

ROI je skratka pre návratnosť investícií a v prípade SEO sa vzťahuje na výhody, ktoré získate z vášho úsilia o SEO.

Jednoducho povedané, je to spôsob, ako merať úspešnosť vašej kampane SEO a určiť, či sa čas, peniaze a zdroje, ktoré ste do nej vložili, vyplácajú. Samozrejme, na posilnenie vašej práce v oblasti SEO budete potrebovať skvelú stratégiu marketingu obsahu.

Zoznámte sa s nástrojom Ranktracker

Platforma "všetko v jednom" pre efektívne SEO

Za každým úspešným podnikaním stojí silná kampaň SEO. Pri nespočetnom množstve optimalizačných nástrojov a techník, z ktorých si môžete vybrať, však môže byť ťažké zistiť, kde začať. No už sa nemusíte báť, pretože mám pre vás presne to, čo vám pomôže. Predstavujem komplexnú platformu Ranktracker na efektívne SEO

Konečne sme otvorili registráciu do nástroja Ranktracker úplne zadarmo!

Vytvorenie bezplatného konta

Alebo sa pri hláste pomocou svojich poverení

Ak chcete vypočítať návratnosť investícií do optimalizácie pre vyhľadávače SEO, musíte sledovať konkrétne ukazovatele a vyhodnotiť, ako ovplyvňujú vaše hospodárske výsledky. Tu vám môžu pomôcť znalosti metrík SEO. Niektoré bežné metriky sú:

 • Návštevnosť webových stránok
 • Poradie kľúčových slov
 • Konverzné pomery
 • Predaj

Analýzou týchto ukazovateľov môžete zistiť, ako vaše úsilie v oblasti SEO ovplyvňuje výkonnosť vašej webovej lokality, a určiť, či dosahuje požadované výsledky.

What does the ROI of SEO mean? (Zdroj: Sam Romain)

Prečo je teda dôležité merať návratnosť investícií do SEO?

Znalosť finančných prínosov vášho úsilia v oblasti SEO vám umožní prijímať informované rozhodnutia o vašej digitálnej marketingovej stratégii.

Ak napríklad vidíte, že vaše úsilie v oblasti SEO výrazne zvyšuje návštevnosť webových stránok, ale nepremieta sa do predaja, možno budete musieť zamerať svoje úsilie na zlepšenie miery konverzie.

Na druhej strane, ak vidíte pozitívnu návratnosť investícií z vášho úsilia o SEO, vyčleňte viac prostriedkov na kampaň SEO a rozšírte svoje úsilie.

Sledovanie metrík SEO a návratnosti investícií

Tu je návod, ako môžete merať návratnosť investícií do SEO:

1. Definujte svoje ciele SEO a KPI

Predtým, ako začnete s jeho realizáciou, je definovanie cieľov SEO a kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI) kľúčovým krokom pri sledovaní návratnosti investícií do SEO. Bez jasných cieľov a KPI je ťažké určiť, či vaša kampaň SEO dosahuje požadované výsledky.

Prečo je teda definovanie vašich cieľov také dôležité? Stanovením konkrétnych, merateľných cieľov môžete zamerať svoje úsilie na to, čo je dôležité, a sledovať pokrok. To vám umožní identifikovať oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť, a podľa potreby upraviť stratégiu SEO.

"Jasné ciele a kľúčové ukazovatele výkonnosti vám pomôžu informovať zainteresované strany o hodnote vášho úsilia v oblasti SEO, pretože môžete preukázať vplyv vášho úsilia na konkrétne, merateľné výsledky," hovorí Jonathan Rogers zo spoločnosti Credexel.

Pri cieľoch SEO si môžete vybrať z rôznych možností vrátane:

Po definovaní cieľov SEO je ďalším krokom určenie kľúčových ukazovateľov výkonnosti, ktoré vám pomôžu sledovať pokrok pri dosahovaní týchto cieľov. Medzi bežné kľúčové ukazovatele výkonnosti SEO patria:

 • Návštevnosť webových stránok
 • Poradie kľúčových slov
 • Miera odskočenia
 • Konverzný pomer
 • Čas na mieste

Pravidelným sledovaním týchto kľúčových ukazovateľov výkonnosti môžete zistiť, ako vaše úsilie v oblasti SEO ovplyvňuje výkonnosť vašej webovej stránky, a určiť, či dosahujete svoje ciele. Vďaka týmto informáciám môžete prijímať informované rozhodnutia o svojej stratégii SEO a neustále zlepšovať svoje výsledky.

Používanie nástrojov na sledovanie SEO

"Na sledovanie návratnosti investícií do SEO je absolútne nevyhnutné mať správne nástroje. K dispozícii je množstvo možností, od bezplatných až po platené, takže môže byť ťažké určiť, ktoré nástroje sú pre vás vhodné," hovorí Sanjay Gupta, majiteľ spoločnosti Gurin Products.

Na jednej strane sú k dispozícii bezplatné nástroje, ako napríklad Google Analytics a Google Search Console, ktoré ponúkajú množstvo údajov a prehľad o výkonnosti vašej webovej stránky. Bezplatné nástroje však nemusia poskytovať všetky údaje a funkcie, ktoré potrebujete na efektívne sledovanie vášho úsilia o SEO.

Na druhej strane, platené nástroje, ako napríklad SEMrush a Ahrefs, ponúkajú pokročilejšie funkcie a komplexnejší rozsah údajov, ale sú spojené so značnou cenou.

Zoznámte sa s nástrojom Ranktracker

Platforma "všetko v jednom" pre efektívne SEO

Za každým úspešným podnikaním stojí silná kampaň SEO. Pri nespočetnom množstve optimalizačných nástrojov a techník, z ktorých si môžete vybrať, však môže byť ťažké zistiť, kde začať. No už sa nemusíte báť, pretože mám pre vás presne to, čo vám pomôže. Predstavujem komplexnú platformu Ranktracker na efektívne SEO

Konečne sme otvorili registráciu do nástroja Ranktracker úplne zadarmo!

Vytvorenie bezplatného konta

Alebo sa pri hláste pomocou svojich poverení

Use tools for Tracking SEO

Aká je teda najlepšia možnosť sledovania návratnosti investícií do SEO? Odpoveď bude závisieť od vašich konkrétnych potrieb a rozpočtu. Ak chcete komplexné a komplexné riešenie, použite nástroj Ranktracker. Táto platforma ponúka celý rad nástrojov SEO vrátane vyhľadávača kľúčových slov, kontrolóra SERP a auditu webových stránok, a to všetko na jednom mieste. Umožňuje tiež sledovať pokrok v priebehu času, vďaka čomu môžete ľahšie zistiť vplyv vášho úsilia o SEO na výkonnosť webovej lokality.

2. Meranie návštevnosti webových stránok

"Toto je kľúčový ukazovateľ, ktorý treba sledovať pri hodnotení návratnosti investícií do optimalizácie SEO. Množstvo návštevnosti vašej webovej stránky môže mať spolu s integráciou Magento do Shopify významný vplyv na celkový výkon SEO, pretože je kľúčovým faktorom pri určovaní viditeľnosti vašej webovej stránky na stránkach s výsledkami vyhľadávania," hovorí Jay Soni MD zo spoločnosti Yorkshire Fabric Shop.

Existuje niekoľko typov návštevnosti webových stránok:

 • Organická návštevnosť: návštevníci, ktorí nájdu vašu webovú stránku prostredníctvom vyhľadávača
 • Priama návštevnosť: návštevníci, ktorí prejdú priamo na vašu webovú lokalitu pomocou vašej adresy URL
 • Návštevnosť z odkazov: návštevníci, ktorí sa na vašu webovú lokalitu dostanú z odkazu na inej webovej lokalite.
 • Platená návštevnosť: návštevníci, ktorí sa na vašu webovú stránku dostanú prostredníctvom plateného vyhľadávania alebo reklamnej kampane.

3. Sledovanie relevantných kľúčových slov

Track relevant keywords (Zdroj: Kai)

Správne kľúčové slová môžu pomôcť zvýšiť návštevnosť vašej webovej stránky, zvýšiť viditeľnosť na stránkach s výsledkami vyhľadávania a zvýšiť relevantnosť vášho obsahu pre cieľové publikum.

Napríklad webové stránky s nehnuteľnosťami sa zameriavajú na kľúčové slová, ktoré sa týkajú ich konkrétnej skupiny zákazníkov - ľudí, ktorí chcú kúpiť nehnuteľnosť. Zatiaľ čo webové stránky elektronického obchodu sa zamerajú na umiestnenie svojich produktových stránok na relevantné kľúčové slová pre produkty, ktoré predávajú.

"Nájsť správne kľúčové slová, na ktoré sa zamerať, je prvým krokom pri sledovaní výkonnosti SEO. Nástroje ako Ranktracker poskytujú cenné informácie o objeme vyhľadávania kľúčových slov, konkurencii a ďalších dôležitých ukazovateľoch, čo vám umožní vybrať kľúčové slová, ktoré budú mať najväčší vplyv na výkonnosť SEO," hovorí Rene Delgado, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Shop Indoor Golf.

Tu je návod, ako to môžete urobiť:

 • Identifikujte cieľovú skupinu: Začnite tým, že zistíte demografické údaje, záujmy a potreby cieľovej skupiny. To vám pomôže určiť kľúčové slová, ktoré sú pre vaše podnikanie najrelevantnejšie.
 • Vykonajte prieskum kľúčových slov: Na vykonanie prieskumu kľúčových slov použite vyššie uvedené nástroje. Získate tak údaje o objeme vyhľadávania kľúčových slov, konkurencii a ďalších dôležitých ukazovateľoch.
 • Zhodnoťte konkurenciu: Pozrite sa na webové stránky, ktoré sa v súčasnosti umiestňujú na kľúčové slová, na ktoré sa zameriavate. To vám poskytne predstavu o úrovni konkurencie, ktorej budete čeliť, a pomôže vám určiť možnosť umiestnenia na určité kľúčové slová.
 • Zvážte zámer vyhľadávania: Pochopte, čo sa používateľ snaží dosiahnuť, keď vyhľadáva pomocou určitého kľúčového slova. To vám pomôže určiť, či sa kľúčové slovo vzťahuje na vašu firmu a aký typ obsahu musíte vytvoriť, aby ste sa naň umiestnili.
 • Používajte dlhé kľúčové slová: Dlhé kľúčové slová sú špecifickejšie a majú nižší objem vyhľadávania ako široké kľúčové slová. Môžu sa ľahšie umiestniť a zabezpečiť cielenejšiu návštevnosť vašej webovej stránky.

Po identifikácii správnych kľúčových slov je ďalším krokom sledovanie poradia kľúčových slov. To zahŕňa sledovanie umiestnenia vašej webovej stránky pre konkrétne kľúčové slová v priebehu času a prijímanie rozhodnutí založených na údajoch s cieľom zlepšiť váš výkon.

4. Zameranie na budovanie odkazov

Vyhľadávače používajú odkazy na určenie dôveryhodnosti a relevantnosti webovej lokality a kvalitné odkazy môžu pomôcť zvýšiť viditeľnosť vašej webovej lokality v SERP.

Sledovanie úspešnosti vášho úsilia o budovanie odkazov je kľúčové pre sledovanie úsilia o SEO a jeho návratnosti. Existuje niekoľko ukazovateľov, ktoré môžete použiť na sledovanie úspešnosti vášho úsilia o budovanie odkazov vrátane počtu získaných odkazov, kvality odkazov a referenčnej návštevnosti generovanej z týchto odkazov.

Ak chcete sledovať úspešnosť svojho úsilia o budovanie odkazov, musíte sa zamerať na rôzne odkazy. Tieto typy sú však najdôležitejšie:

 • Spätné odkazy: Sú to odkazy z iných webových stránok, ktoré odkazujú na vaše webové stránky. Sú kľúčovým faktorom pri určovaní dôveryhodnosti vašej webovej lokality a môžu mať veľký vplyv na jej umiestnenie vo vyhľadávači.
 • Interné odkazy: Sú to odkazy v rámci vašej webovej stránky, ktoré odkazujú na iné stránky na vašom webe. Pomáhajú vyhľadávačom pochopiť štruktúru a hierarchiu vašej webovej stránky a môžu zvýšiť celkovú viditeľnosť vašej webovej stránky.
 • Odchádzajúce odkazy: Sú to odkazy z vašej webovej stránky na iné webové stránky. Pomáhajú vyhľadávačom určiť relevantnosť vášho obsahu a môžu zabezpečiť ďalšiu návštevnosť vašej stránky.
 • Nofollow odkazy: Tieto odkazy sú označené atribútom "nofollow", ktorý vyhľadávačom oznamuje, aby odkaz nesledovali. Odkazy s príznakom Nofollow môžu stále poskytovať cennú návštevnosť vášho webu, ale nemajú priamy vplyv na umiestnenie vo vyhľadávačoch.

5. Sledovanie optimalizácie na stránke

Optimalizácia na stránke zahŕňa optimalizáciu jednotlivých webových stránok, aby sa umiestnili vyššie a získali relevantnejšiu návštevnosť z vyhľadávačov. Zahŕňa celý rad prvkov, ako sú názvy stránok, meta popisy, značky hlavičky a interné odkazy.

Na meranie návratnosti investícií do optimalizácie SEO je nevyhnutné sledovať pokrok v optimalizácii na stránke. Sledovaním výkonnosti optimalizácie na stránke môžete prijímať správne rozhodnutia na zlepšenie viditeľnosti vašej webovej lokality v SERP.

Zoznámte sa s nástrojom Ranktracker

Platforma "všetko v jednom" pre efektívne SEO

Za každým úspešným podnikaním stojí silná kampaň SEO. Pri nespočetnom množstve optimalizačných nástrojov a techník, z ktorých si môžete vybrať, však môže byť ťažké zistiť, kde začať. No už sa nemusíte báť, pretože mám pre vás presne to, čo vám pomôže. Predstavujem komplexnú platformu Ranktracker na efektívne SEO

Konečne sme otvorili registráciu do nástroja Ranktracker úplne zadarmo!

Vytvorenie bezplatného konta

Alebo sa pri hláste pomocou svojich poverení

Ak chcete sledovať pokrok v optimalizácii na stránke, musíte sa zamerať na celý rad rôznych ukazovateľov. Niektoré z najdôležitejších metrík optimalizácie na stránke, ktoré treba sledovať, sú:

 • Názvy stránok: Názov každej stránky na vašom webe by mal byť optimalizovaný tak, aby odrážal obsah stránky a bol zameraný na relevantné kľúčové slová.
 • Meta popisy: Meta popis zhrňuje obsah každej stránky na vašom webe. Zobrazuje sa na stránkach s výsledkami vyhľadávania a môže ovplyvniť mieru prekliku.
 • Značky záhlavia: Pomáhajú pri štruktúrovaní obsahu stránok a môžu ovplyvniť ich umiestnenie vo vyhľadávačoch.
 • Interné odkazy: Interné odkazy pomáhajú vyhľadávačom pochopiť štruktúru a hierarchiu vašej webovej stránky a môžu zvýšiť jej celkovú viditeľnosť.
 • Čas načítania stránky: Rýchlosť načítania vašich stránok môže ovplyvniť používateľský zážitok a umiestnenie vo vyhľadávači.

Tip pre profesionálov: Obsah zohráva dôležitú úlohu v hodnotení, preto je potrebné z času na čas optimalizovať obsah, pridať relevantnejšie kľúčové slová a frázy a aktualizovať zastaraný obsah. Možno budete musieť prepísať aj niektoré časti obsahu, čo môžete urobiť buď ručne, alebo si nechať pomôcť od spoľahlivého preformulovávača viet.

6. Meranie miery konverzie

Miera konverzie je kľúčovým prvkom pri sledovaní metrík SEO. Ukazujú vám, koľko návštevníkov vašej webovej stránky vykoná požadovanú akciu, či už ide o nákup, vyplnenie formulára alebo dokonca prihlásenie sa na odber noviniek.

Čím vyššia je miera konverzie, tým účinnejšie je vaše úsilie v oblasti SEO prilákať správnu návštevnosť na vaše webové stránky. Na mieru konverzie však môže mať vplyv celý rad faktorov, od kvality obsahu vašej webovej stránky až po používateľské prostredie.

Ak chcete sledovať mieru konverzie vášho úsilia v oblasti SEO, musíte jasne pochopiť svoje ciele a požadované akcie, ktoré chcete, aby návštevníci vykonali. Odtiaľ môžete použiť celý rad nástrojov na monitorovanie a analýzu miery konverzie:

 • Nástroje Heatmap: Nástroje Heatmap vám umožnia zistiť, ako používatelia interagujú s vašou webovou stránkou, a identifikovať oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť. Analýzou heatmapy môžete identifikovať oblasti svojej webovej stránky, ktoré môžu ovplyvňovať mieru konverzie, a prijímať rozhodnutia založené na údajoch s cieľom zlepšiť výkonnosť SEO.
 • A/B testovanie: To vám umožní porovnať dve rôzne verzie vašej webovej stránky a určiť, ktorá verzia je z hľadiska miery konverzie výkonnejšia.

Začnite zlepšovať návratnosť investícií do SEO ešte dnes

"Sledovanie SEO je kľúčovým aspektom maximalizácie návratnosti investícií do SEO. Monitorovaním návštevnosti vašej webovej stránky, pozícií kľúčových slov, úsilia o budovanie odkazov, optimalizácie na stránke a miery konverzie môžete získať cenné informácie o účinnosti vašich stratégií SEO a podľa toho upraviť svoju stratégiu," hovorí Jessica Shee zo spoločnosti** **iBoysoft.

Bez ohľadu na to, či ste skúsený profesionál v oblasti SEO, alebo len začínate, sledovanie tohto úsilia vám pomôže čo najlepšie využiť váš čas, zdroje a rozpočet a maximalizovať návratnosť investícií do SEO. To sa vo veľkej miere týka dizajnu finančných webových stránok, pretože poskytujú kalkulačky, ktoré umožňujú používateľom sledovať ich úsilie o návratnosť investícií.

Sanketee Kher

Sanketee Kher

Freelance Content Writer

Sanketee Kher (MA, I/O Psychology) is a freelance content writer. She specializes in writing for B2B SaaS and eCommerce companies looking to incorporate personality into their brands. She also writes for leading job boards in India and the U.S. When she isn’t crafting content for her clients, you can find her indulging in other creative pursuits. You can connect with Sanketee on LinkedIn.

Link: Visit her website

Začnite používať Ranktracker... zadarmo!

Zistite, čo brzdí vaše webové stránky v hodnotení.

Vytvorenie bezplatného konta

Alebo sa pri hláste pomocou svojich poverení

Different views of Ranktracker app