• Naučte sa SEO

Čo je adresa URL

  • Felix Rose-Collins
  • 2 min read
Čo je adresa URL

Úvod

URL je skratka pre Uniform Resource Locator (jednotný lokátor zdrojov). Jednotný identifikátor zdroja identifikuje dostupné zdroje a mechanizmy, ktoré ich načítajú. Adresa URL je ľudsky čitateľný obsah, ktorý sa používa namiesto adresy IP používanej počítačmi na komunikáciu so servermi. V adresách URL by sa mali používať pomlčky na oddelenie slov, ak je to potrebné na podporu čitateľnosti, pretože nadmerné používanie pomlčiek môže upozorniť na spamové upozornenia spoločnosti Google. Adresy URL by nemali byť dlhšie ako 2048 znakov, inak sa do prehliadača Internet Explorer nenačítajú správne. Snažte sa vyhnúť používaniu parametrov, ale ak sú bezpodmienečne nutné, obmedzte ich na dva. Adresy URL vhodné pre SEO by mali obsahovať tri veci: priamy, zmysluplný a cielený obsah.

Priamočiare

Adresy URL by mali byť na stránke usporiadané a bez mätúcich presmerovaní. Ak sa na niektorej z adries URL nachádza duplicitný obsah, mali by byť na mieste kanonické adresy URL, aby sa chyby odstránili.

Významné

Názvy adries URL by mali obsahovať kľúčové slová, ktoré dávajú zmysel, a nemali by sa skladať z nezmyselných čísel a interpunkčných znamienok.

Zamerané

Pokiaľ ide o adresy URL vhodné pre SEO, nie všetky názvy sú rovnaké. Niektoré stránky je potrebné skryť pred vyhľadávačmi, ak nie sú pre lokalitu užitočné. Stránky, ktoré by mali byť prístupné robotom, by mali byť kompletne dostupné na indexovanie a ľahko lokalizovateľné. Mala by existovať cielená stratégia plánu SEO pre lokalitu.

Najlepšie taktiky SEO: URL adresy

Adresy URL sú opisné nástroje, ktoré návštevníkom webu poskytujú predstavu o tom, čo nájdu na indexovaných stránkach. Kľúčom k úspešným a dobre hodnoteným adresám URL je ich relevantnosť a presvedčivosť. Adresy URL webových dokumentov by mali byť čo najstručnejšie a najvýstižnejšie. Napríklad štruktúra webu by mala mať úrovne navigácie a súbory s adresami URL, ktoré odrážajú túto organizáciu pomocou priečinkov a podpriečinkov. Pre adeptov optimalizácie pre vyhľadávače je prospešné a potrebné, aby názvy URL boli krátke. Inžinieri vyhľadávania navrhli, že pri adresách URL s viac ako dvoma parametrami by mohlo hroziť, že ich roboty vyhľadávačov neprehľadajú. V zásade platí, že adresy URL musia byť popisné bez toho, aby boli príliš popisné. Návštevník by mal byť schopný vidieť adresu URL, mal by mať predstavu o tom, že sa na stránke nachádza.

Hlavné výhody URL

Sémantika

vhodne napísaná adresa URL by mala dávať sémantický zmysel. Ľudskí čitatelia a roboty vyhľadávačov by mali ľahko nájsť predmet adresy URL jej rýchlym preskúmaním.

Relevancia

podobne ako tagy titulkov, aj dobre napísaná adresa URL by mala využívať vrstvenie kľúčových slov, ktoré sa dá použiť na určenie relevantnosti a umiestnenia. Výhodou správne sformulovanej adresy URL je, že vďaka kľúčovým slovám v adrese URL je pravdepodobnejšie, že získa ďalšiu návštevnosť.

Odkazy

Adresy URL majú tiež výhodu, že dodatočne fungujú ako text kotvy, keď sa na stránke používajú ako externý odkaz.

Adresy URL dodávajú webovým stránkam relevantnosť a sú dôležité pre štruktúru vyhľadávačov a ich fungovanie. Adresy URL a text kotvy plnia podobnú funkciu z marketingového a reklamného hľadiska pre popularitu súvisiacej stránky. Používatelia majú väčší záujem o zapojenie sa do URL, ktoré obsahujú relevantné kľúčové slová, ktoré odrážajú obsah webovej lokality a sú pre používateľov lákavé z výpisov SERP.

Slová v adrese URL majú vplyv na relevantnosť súvisiacich stránok, pretože frázy alebo kľúčové slová sa porovnávajú a analyzujú s obsahom stránky pri hľadaní prekrývajúceho sa kontextu. Mnohé z faktorov v SEO majú priamy vplyv na konečné výsledky hodnotenia. Adresy URL nemajú bezprostredný vplyv na popularitu a umiestnenie webovej lokality. Adresy URL sú pre webové sídlo dôležité kvôli ich vplyvu na používateľský zážitok, relevantnosť a marketing v sociálnych médiách.

Zdieľanie stránky vytvára pre stránku impulz, ktorý v konečnom dôsledku ovplyvní dôveryhodnosť a dôveryhodnosť stránky.

Felix Rose-Collins

Felix Rose-Collins

Co-founder

is the Co-founder of Ranktracker, With over 10 years SEO Experience. He's in charge of all content on the SEO Guide & Blog, you will also find him managing the support chat on the Ranktracker App.

Začnite používať Ranktracker... zadarmo!

Zistite, čo brzdí vaše webové stránky v hodnotení.

Vytvorenie bezplatného konta

Alebo sa pri hláste pomocou svojich poverení

Different views of Ranktracker app