• DMCA

Bude moja stránka potrestaná podvodným tvrdením DMCA?

  • Felix Rose-Collins
  • 1 min read
Bude moja stránka potrestaná podvodným tvrdením DMCA?

Úvod

DMCA (Digital Millennium Copyright Act) je zákon o autorských právach v Spojených štátoch, ktorý bol vytvorený s cieľom pomôcť vlastníkom duševného vlastníctva chrániť svoje výtvory pred použitím alebo predajom na internete bez ich súhlasu. DMCA sa však môže použiť aj na spôsobenie škody, ak sa používa neoprávnene.

V priebehu dnešného článku sa pozrieme na to, čo sa stane s webom z hľadiska hodnotenia, ak je proti nemu podaná falošná žiadosť DMCA. Prejdeme si tiež najlepší spôsob, ako zmeniť poradie po reklamácii DMCA, ako aj to, či by presmerovanie 301 boloúčinným spôsobom, ako to obísť.

Trestá vás Google, ak vaša stránka dostane DMCA štrajk?

Keď stránka na vašom webe dostane zásah DMCA, spoločnosť Google ju automaticky zruší, pretože obsah sa nepoužíva legálne. Problém je v tom, že spoločnosť Google to robí automaticky, pretože nie je na nej, aby potvrdila, že nárok DMCA je oprávnený. V prípade podvodného nároku DMCA bude prevádzkovateľ stránky nespravodlivo penalizovaný.

Ďalším problémom je, že samotná stránka nie je jediná, ktorá je penalizovaná. Malá penalizácia sa uplatní aj na celú stránku, kým sa nevyrieši nárok DMCA. To znamená, že budete musieť túto záležitosť vyriešiť a zrušiť DMCA predtým, ako sa vaša stránka bude môcť opätovne zaradiť.

Ako odpovedať na podvodné tvrdenie DMCA

Samozrejme, existuje špecifický spôsob, ako dosiahnuť zrušenie nároku DMCA, ak je podvodný. Musíte sa spojiť buď s vlastníkom autorských práv, alebo s jeho zástupcom a poslať im nasledujúce informácie:

"Autorské práva Podľa článku 107 zákona o autorských právach z roku 1976 sa povoľuje "spravodlivé použitie" na účely, ako je kritika, komentár, spravodajstvo, výučba, vedecké štúdium, vzdelávanie a výskum.

Spravodlivé použitie je použitie povolené zákonom o autorských právach, ktoré by inak mohlo byť porušením.

Neziskové, vzdelávacie alebo osobné použitie prevažuje v prospech spravodlivého použitia."

Okrem toho budete chcieť uviesť odkaz na materiál, ktorý bol predmetom nároku DMCA. Samozrejme, ak sa obsah skutočne používa nezákonne, žiadosť DMCA sa tým nezruší.

Po podaní protinávrhu plynie 14-dňová lehota, počas ktorej môže majiteľ autorských práv podať žalobu. Ak tak neurobí, pohľadávka bude zrušená spolu s pokutou za poradie.

Čo s presmerovaním 301?

Hoci je možné implementovať aj presmerovanie 301, aby stránka zostala živá aj po tom, čo bola zasiahnutá oznámením DMCA, problémom je, že to nerieši sankciu, ktorú spoločnosť Google uplatňuje na celý web. Aj keď je sankcia pre celú lokalitu relatívne malá, stále bude mať vplyv na vaše umiestnenie.

Namiesto použitia presmerovania 301 vám odpoveď na podvodné tvrdenie umožní riešiť skutočný problém a nie sankcie, ktoré z neho vyplývajú, čo je vždy vhodnejšie.

Felix Rose-Collins

Felix Rose-Collins

is the Co-founder of Ranktracker, With over 10 years SEO Experience. He's in charge of all content on the SEO Guide & Blog, you will also find him managing the support chat on the Ranktracker App.

Začnite používať Ranktracker... zadarmo!

Zistite, čo brzdí vaše webové stránky v hodnotení.

Vytvorenie bezplatného konta

Alebo sa pri hláste pomocou svojich poverení

Different views of Ranktracker app
Zoznámte sa s nástrojom Ranktracker

Platforma "všetko v jednom" pre efektívne SEO

Za každým úspešným podnikaním stojí silná kampaň SEO. Pri nespočetnom množstve optimalizačných nástrojov a techník, z ktorých si môžete vybrať, však môže byť ťažké zistiť, kde začať. No už sa nemusíte báť, pretože mám pre vás presne to, čo vám pomôže. Predstavujem komplexnú platformu Ranktracker na efektívne SEO

Konečne sme otvorili registráciu do nástroja Ranktracker úplne zadarmo!

Vytvorenie bezplatného konta

Alebo sa pri hláste pomocou svojich poverení