• Marknadsföring

4 digitala marknadsföringsstrategier för att öka din e-handelsförsäljning

  • Felix Rose-Collins
  • 1 min read
4 digitala marknadsföringsstrategier för att öka din e-handelsförsäljning

Intro

Digital marknadsföring är en viktig strategi för e-handelsföretag idag. Den gör det möjligt för företag att nå en global publik och använda den senaste tekniken för att marknadsföra sina produkter eller tjänster.

Strategier för digital marknadsföring kan omfatta webbplatsdesign, sökmotoroptimering (SEO), annonsering i sociala medier, e-postkampanjer med mera. Genom att skapa en effektiv digital marknadsföringsplan för ditt e-handelsföretag kan du öka varumärkeskännedomen för personer med förmåner, låntagare, lärare etc., nå olika målgrupper och öka försäljningen. Med rätt digitala marknadsföringsstrategier kan e-handelsföretag öka sin närvaro på nätet och öka sina intäkter.

Vikten av digitala marknadsföringsstrategier

Statista rapporterar att modern digital marknadsföring är ett dynamiskt område som ständigt utvecklas och erbjuder kraftfulla metoder för att direkt komma i kontakt med befintliga och potentiella kunder. Innovativa e-postkampanjer, avancerade riktade displayannonser - detta breda utbud av strategier gör det möjligt för erfarna marknadsförare att engagera sina målgrupper på tidigare omöjliga sätt!

The importance of digital marketing strategies (Källa: https://www.statista.com/statistics/190858/most-effective-online-marketing-channels-according-to-us-companies/)

Strategier för digital marknadsföring är viktiga för att öka försäljningen och utveckla din e-handel eftersom de bidrar till att förbättra synligheten. Öka kundernas engagemang, rikta dig till rätt målgrupp, bygga upp kundrelationer och generera leads.

Du kan maximera och nå varumärkeskännedom genom att skapa en effektiv plan för digital marknadsföring som är skräddarsydd för dina mål och målsättningar för e-handel. Detta bidrar till att omvandla fler besökare till betalande kunder, vilket ökar din totala försäljning och lönsamhet.

Dessutom kan digitala marknadsföringsstrategier användas för att bygga upp relationer med kunder och skapa lojala förespråkare för ditt företag som hjälper till att sprida ordet om dina produkter eller tjänster. Denna typ av lojalitet är ovärderlig för alla e-handelsföretag som vill öka sin kundbas.

Strategi 1: Sökmotoroptimering (SEO)

Sökmotoroptimering (SEO) är processen att optimera din webbplats och ditt innehåll så att de rankas högre på sökmotorernas resultatsidor. Det bidrar till att öka den organiska trafiken till din webbplats genom att göra det lättare för användarna att snabbt hitta relevant information.

SEO är en viktig del av en framgångsrik digital marknadsföringsstrategi för e-handelsföretag eftersom den kan hjälpa till att locka fler potentiella kunder till din webbplats. Dessutom kan det bidra till att förbättra dina produkters eller tjänsters synlighet i sökmotorresultaten och öka chansen att de ses av potentiella kunder.

Detta leder i slutändan till ökad försäljning för ditt e-handelsföretag. SEO-tekniker som sökordsforskning, innehållsoptimering, backlinking och länkbyggande kan alla bidra till att optimera din webbplats och förbättra din placering i sökmotorresultaten.

Viktiga delar av SEO

Att hitta de mest efterfrågade termerna för potentiella kunder är en hörnsten i SEO, vilket gör det möjligt för dig att skapa innehåll som är inriktat på deras exakta behov och intressen. Med sökordsforskning får du större relevans för din målgrupp, vilket ger mycket effektiva resultat för ditt företag.

Optimering på sidan innebär att optimera enskilda webbsidor för målinriktade sökord, t.ex. titlar, rubriker, text, metabeskrivningar, bilder och webbadresser. Detta hjälper sökmotorerna att bättre förstå vad varje sida handlar om och kan förbättra rankningen i SERP.

Länkskapande innebär att skapa länkar från andra webbplatser till din webbplats för att skapa auktoritet och förtroende hos sökmotorerna. Dessa länkar kan skapas genom gästbloggning, uppsökande kampanjer eller delningar i sociala medier. I slutändan är det viktigt att övervaka analyserna för att utvärdera framstegen och garantera framgångsrika SEO-strategier.

Tips för att optimera produkt- och kategorisidor för sökmotorer

När du optimerar produkt- och kategorisidor för sökmotorer bör du fokusera på att skapa titlar, rubriker, texter och metabeskrivningar som innehåller många nyckelord. Sökordsforskning är fortfarande viktigt här, eftersom användningen av relevanta och målinriktade sökord hjälper dig att öka din synlighet i SERPs.

Dessutom är det viktigt att optimera bilderna genom att lägga till beskrivande ALT-taggar som innehåller de viktigaste sökorden för varje sida. Använd brödsmulor för att skapa en tydlig hierarki på webbplatsen som hjälper användarna att bättre navigera på dina produktsidor samtidigt som det blir lättare för sökmotorbotar att söka igenom dem.

Se till att alla kategorisidor länkar tillbaka till din webbplats hemsida eller andra viktiga målsidor. Detta bidrar till att förbättra användarupplevelsen och kan till och med leda till högre rankning i SERP. Följ de här tipsen så får du väl optimerade produkt- och kategorisidor för sökmotorer.

Strategi 2: Pay-Per-Click-reklam (PPC)

Pay-per-click-reklam (PPC) är en marknadsföringstaktik på nätet som gör det möjligt för företag att betala för en plats på sökmotorernas resultatsidor (SERP). Det är ett effektivt sätt att få riktad trafik till din webbplats.

Det viktigaste med PPC är att du bara betalar när någon besöker din webbplats via annonserna, så du kan kontrollera hur mycket pengar du spenderar och få en bra avkastning på investeringen.

För e-handelsföretag kan PPC-kampanjer hjälpa till att snabbt generera leads och driva försäljning genom att rikta in sig på användare som redan är intresserade av deras erbjudande.

Dessutom kan det användas för att nå en publik som inte bara är intresserad av organisk söktrafik och omedelbart fånga deras uppmärksamhet med specifika budskap som är skräddarsydda för deras intressen eller behov.

Att använda PPC för e-handelsföretag kan ge många fördelar, bland annat ökad synlighet, mer webbplatstrafik och leads, bättre avkastning på investeringar och högre konverteringar.

Viktiga delar av PPC

När det gäller PPC är det viktigt att undersöka nyckelord. Börja med att söka efter de mest relevanta och populära sökorden med anknytning till din verksamhet. På så sätt kan du identifiera vilka termer som redan söks efter så att du kan rikta in dig på dessa användare med relevanta annonser.

När du har en lista med nyckelord kan du skapa övertygande annonstexter för att fånga användarnas uppmärksamhet och få dem att klicka vidare. En väl utformad rubrik är nyckeln; se till att den sticker ut, förmedlar en fördel eller ett värdeerbjudande och fångar det som gör ditt varumärke unikt.

Slutligen finns det olika målinriktningsalternativ när du kör PPC-kampanjer, t.ex. geografiskt läge, åldersintervall, enhetstyp, språk, kön med mera.

Genom att utnyttja dessa målinriktningsalternativ kan företag nå ut till mer specifika målgrupper och bättre rikta sina budskap. Med rätt sökordsforskning, annonstexter och målinriktningsalternativ kan företag effektivt skapa PPC-kampanjer för att öka trafiken på webbplatsen.

Tips för att skapa effektiva PPC-kampanjer

Noggrann planering och genomförande är avgörande för att skapa PPC-kampanjer som driver försäljningen, ökar intäkterna och maximerar avkastningen. Se först till att du riktar dig till rätt målgrupp med relevanta sökord och annonstexter.

Följ sedan upp dina resultatmått för att analysera vad som fungerar och vad som behöver förbättras. Dessa data kan också användas för att optimera budgivningen så att du får mest för pengarna.

Använd dessutom A/B-tester för att jämföra olika versioner av annonser med varandra så att du kan identifiera vilka som presterar bäst.

Slutligen bör du fokusera på kvalitet framför kvantitet; sprid inte ut dig för mycket genom att köra flera kampanjer samtidigt, eftersom det då blir svårt att spåra resultaten eller testa nya strategier. Med dessa tips i åtanke kan företag skapa PPC-kampanjer som ökar försäljningen och maximerar avkastningen.

Strategi 3: Marknadsföring av innehåll

Innehållsmarknadsföring är en strategi för marknadsföring online som fokuserar på att skapa och distribuera relevant och värdefullt innehåll för att nå en definierad målgrupp. Det är ett av de mest effektiva sätten för e-handelsföretag att attrahera potentiella kunder och etablera sitt varumärke som en auktoritet i branschen.

Med hjälp av innehållsmarknadsföring har företag möjlighet att öka trafiken på sin webbplats, generera leads och driva konverteringar. Genom att erbjuda intressant material som skapar förtroende hos dina läsare kan du skapa varaktiga relationer med dem genom att tillhandahålla användbara resurser som de inte hittar någon annanstans. En framgångsrik innehållsstrategi kan vara precis vad ditt e-handelsföretag behöver för att förverkliga sin fulla potential!

Olika typer av innehåll som e-handelsföretag kan skapa

Försäljningen inom e-handeln har ökat stadigt under det senaste decenniet. År 2020 stod den globala e-handeln för nästan 14 procent av den totala detaljhandelsförsäljningen i världen. Detta är en betydande ökning från 2013 då e-handeln endast stod för 6 procent av den totala detaljhandelsförsäljningen.

Different types of content that e-commerce businesses can create (Källa: https://www.statista.com/chart/14011/e-commerce-share-of-total-retail-sales/)

Därför är innehållsskapande viktigt för e-handelsföretag för att öka trafiken och konverteringarna så att de kan bibehålla samma försäljning som 2020. Olika typer av innehåll kan användas för att engagera kunderna och öka varumärkeskännedomen. Blogginlägg är ett utmärkt sätt att tillhandahålla användbar information som rör din produkt eller bransch och etablera dig som en auktoritet.

Videor är också ett effektivt sätt att visa hur din produkt fungerar och lyfta fram dess funktioner på ett mer visuellt sätt. Innehåll i sociala medier som bilder och inlägg hjälper dig att nå ut till ännu fler potentiella kunder - och det är dessutom lätt att spåra hur effektiva dessa kampanjer är med hjälp av analysverktyg.

Dessutom kan det vara bra att skapa infografik och podcasts för att öka engagemanget hos kunderna, medan erbjudanden och erbjudanden kan öka försäljningen. Med alla dessa olika typer av innehåll till ditt förfogande har du makten att skapa en effektiv innehållsstrategi som kommer att ge framgång åt ditt e-handelsföretag.

Tips för att skapa högkvalitativt och engagerande innehåll

Försök att få ditt innehåll att sticka ut från konkurrenterna genom att vara unikt. Se till att använda visuella element som bilder och videoklipp som drar till sig människors uppmärksamhet och bryter upp långa textblock till mer lätthanterliga delar.

Optimera allt innehåll för sökmotorer så att kunderna snabbt kan hitta det; använd nyckelord strategiskt i rubriker och metabeskrivningar för detta ändamål. Med dessa tips till hands kan företag skapa högkvalitativt material som ökar trafiken på webbplatsen och samtidigt förbättrar försäljningen.

Strategi 4: Reklam i sociala medier

Reklam i sociala medier är en marknadsföringstaktik som innebär att annonser placeras på sociala nätverk som Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn. Det är ett kraftfullt verktyg för att rikta in sig på potentiella kunder utifrån deras intressen, plats och demografiska information.

E-handelsföretag kan använda annonsering i sociala medier för att bygga upp varumärkeskännedom, öka trafiken på webbplatsen och i slutändan öka försäljningen. Med rätt strategi kan företagen nå rätt målgrupp med specifika budskap som är skräddarsydda för dem - detta kommer att bidra till att öka engagemanget och omvandlingarna.

Dessutom är det enkelt att mäta hur framgångsrika dina kampanjer är genom att spåra nyckeltal som klick, intryck och kostnad per klick (CPC). Genom att använda annonsering i sociala medier på ett effektivt sätt har e-handelsföretag möjlighet att få ut sina produkter till fler människor och generera mer intäkter.

Plattformar för sociala medier som e-handelsföretag kan använda

Sociala medier är ett av de mest kraftfulla verktygen för e-handelsföretag för att nå potentiella kunder och öka försäljningen. Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn är alla populära sociala medier som kan användas för reklam.

Facebook-annonser är dock de mest märkbara bland andra sociala medieplattformar. Enligt Statista uppmärksammar och engagerar sig 64 % av amerikanerna i Facebook-annonser.

Social media platforms that e-commerce businesses can use (Källa: https://www.statista.com/chart/25937/advertisement-awareness-on-social-media-platforms/)

Med Facebook Ads Manager kan företag rikta in sig på användare baserat på en mängd olika faktorer som ålder, plats, intressen med mera. På Instagram kan du skapa annonser i ett par olika format, t.ex. karusellannonser och stories-annonser. Denna plattform gör det också möjligt för företag att rikta in sig på personer som redan har varit i kontakt med dem på något sätt.

Twitter erbjuder Promoted Tweets, som visas i användarnas tidslinjer precis som vanliga tweets, men med ytterligare funktioner som analysspårning. Slutligen erbjuder LinkedIn avancerade målinriktningsfunktioner som hjälper dig att marknadsföra ditt företags produkter eller tjänster till rätt målgrupp. Oavsett plattform kan reklam i sociala medier vara ett effektivt sätt för e-handelsföretag att nå potentiella kunder och öka försäljningen.

Slutsats

Sammanfattningsvis är digital marknadsföring ett kraftfullt verktyg för e-handelsföretag för att nå potentiella kunder och öka försäljningen. Skapande av innehåll, sökmotoroptimering och annonsering i sociala medier är viktiga strategier för att öka trafiken på webbplatsen och förbättra konverteringen.

Genom att testa och mäta effektiviteten av varje strategi kan du dessutom hitta den strategi som fungerar bäst för ditt företag. Om de här strategierna tillämpas korrekt kan de hjälpa e-handelsföretag att växa och nå nya höjder av framgång. Så vänta inte längre. Ta till dig dessa tips för digital marknadsföring och börja öka din försäljning redan idag!

Felix Rose-Collins

Felix Rose-Collins

is the Co-founder of Ranktracker, With over 10 years SEO Experience. He's in charge of all content on the SEO Guide & Blog, you will also find him managing the support chat on the Ranktracker App.

Börja använda Ranktracker... gratis!

Ta reda på vad som hindrar din webbplats från att rankas.

Skapa ett kostnadsfritt konto

Eller logga in med dina autentiseringsuppgifter

Different views of Ranktracker app
Möt Ranktracker

Allt-i-ett-plattformen för effektiv SEO

Bakom varje framgångsrikt företag finns en stark SEO-kampanj. Men med otaliga optimeringsverktyg och tekniker att välja mellan kan det vara svårt att veta var man ska börja. Nåväl, frukta inte längre, för jag har precis det som kan hjälpa dig. Jag presenterar Ranktracker, en allt-i-ett-plattform för effektiv SEO.

Vi har äntligen öppnat registreringen av Ranktracker helt gratis!

Skapa ett kostnadsfritt konto

Eller logga in med dina autentiseringsuppgifter