Avtal om gästinlägg

Tack för att du visar intresse för att skriva ett gästinlägg för oss. Vi är glada att du är här.

Ta dig tid att läsa igenom hela den här sidan eftersom den förklarar riktlinjerna, inlämningsprocessen och andra viktiga detaljer.

På så sätt säkerställer du att din ansökan motsvarar det vi söker och förbättrar dina chanser att få artikeln publicerad på vår webbplats.

Om Ranktracker-bloggen

Ranktracker-bloggen har varit en viktig resurs för marknadsföring och annonsering på nätet. Här är några saker att veta!

 • Vår målgrupp: Marknadsförare, annonsörer, företagare och studenter som vill lära sig mer och bli bättre på digital marknadsföring och annonsering. Särskilt för små och medelstora företag och marknadsföringsbyråer.
 • Vår ton: Vår blogg är auktoritativ och informativ men samtidigt vänlig och rolig att läsa. Vår stil är konversationsinriktad - tänk som en tillgänglig expert.
 • Våra ämnen: B2B, innehåll, copywriting, e-handel, målsidor, lead gen och konvertering, marknadsföringsidéer/strategier/psykologi, organiska sociala medier, PPC (sök, display, social, cross-channel), SEO, webbplatsinnehåll (vi täcker inte ämnen relaterade till utveckling av appar/webbplatser).
 • Våra inlägg: Vi publicerar ett brett utbud av inläggstyper, inklusive (men inte begränsat till!):
 • Nya eller annorlunda vinklar på vanliga ämnen.
 • Förstahandsuppgifter om experiment/strategier/tester
 • Vägledningar/cheat sheets för tekniker och plattformar.
 • Listor med tips, verktyg eller övertygande strategier.
 • Branschtrender, data och insikter.
 • Vertikalspecifik rådgivning.
 • Kreativa idéer och verkliga exempel.
 • Exempel/mallar.

Riktlinjer för artiklar / Krav för gästinlägg

Vi älskar gästinlägg, men vi får en stor mängd förfrågningar varje dag. Ranktracker accepterar därför endast inlägg som är av hög kvalitet, aktuella, korrekta, användbara, originella och som passar vår publik. Här är några bästa metoder som kommer att hjälpa oss att svara dig snabbare och, om ditt ämne är ett go, få det publicerat tidigare.

1. Få en känsla för vår stil

Vänligen gör detta! För att få en känsla inte bara för våra ämnen, utan också för vår ton och vårt grundläggande format (korta inledningar, många rubriker och underrubriker, korta stycken, värdehöjande bilder etc.). Läs några inlägg i sin helhet och gör sedan lite skumläsning och utforskning.

2. Kontrollera att vi inte redan har behandlat din idé

Vi har funnits i över ett decennium, så detta är ett måste! Om vi har behandlat ditt ämne kan vi fortfarande vara intresserade om du kan erbjuda något mer aktuellt eller närma dig det med en ny vinkel eller ett annat perspektiv. Det bästa sättet att se om vi har behandlat ditt ämne är att göra en sökning på Google:

site:ranktracker.com [ämne]

How to find topic on Ranktracker page

3. Kontrollera våra specifikationer

Det här är vad vi vill ha!

 • Tillräcklig längd: minst 1 500 ord (men lägg inte till fluff om du inte når upp till det)
 • Kort intro: ~150 ord. Presentera ditt ämne och berätta sedan för läsaren vad inlägget kommer att handla om.
 • Förklara dina synpunkter/idéer grundligt
 • Ge praktiska och användbara tips
 • Underbygg dina argument med forskning och verkliga data
 • Länk till stödresurser och andra användbara guider online - Endast DR 50+
 • länkar kan läggas till. Länkar kan inte läggas till i bloggens introavsnitt.
 • Lägg till interna länkar till våra verktyg, guider och blogginlägg - minst 3
 • Länkar till konkurrerande webbplatser kommer inte att läggas till.
 • Kontrollera att det inte finns några stavnings- eller grammatikfel
 • Vänlig ton: Konversationell, inte företagslik!
 • Hög kvalitet: 100% original, användbart, organiserat och korrekt!
 • Skimbarhet: Rubriker, underrubriker, korta stycken etc.
  • Vänligen använd gemener i dina rubriker!
 • Kort biografi: 1-3 meningar. Du kan inkludera länkar till din webbplats eller sociala konton.
 • Bilder: INGA STOCKBILDER. Bilderna ska ge mervärde genom att illustrera begrepp och data. En Google-bildsökning bör vara mer än tillräcklig; var bara noga med att citera bildkällans länk under bilden. Vi kräver minst 3 bilder i hela artikeln. Skärmdumpar av vårt verktyg via artikeln där det är möjligt.
 • Skicka in artikeln via Google docs, offentlig länk.

Ranktracker SERP

Här är vad vi INTE vill ha!

 • För många bakåtlänkar: Du kan inkludera högst 3 länkar per inlägg, till DIN webbplats. Detta inkluderar länken i din bio.
  • Externa länkar till andra webbplatser än din egen är okej för att citera bilder och statistik. De är inte okej för att tjäna den webbplatsen en backlink.
 • Tunt innehåll som visar brist på djupgående kunskap om ett ämne.
 • Fluff: överflödig, utfyllnadsord, använder många ord för att säga lite.
 • Alltför reklambetonat innehåll.
 • Tidigare publicerat eller sponsrat innehåll.
 • Lagerbilder! (Värt att nämna igen).
 • Skriv enbart för sökmotorer
 • Inkludera affiliate-länk i din artikel
 • Vi lägger inte till länkar till Casino/CBD/Gambling/Crypto webbplatser
 • Lägga till länkar till innehåll av låg kvalitet (vi tar bort det)
 • Inkludera stockfoton som inte tillför något värde till dina texter

Vad vi kan förvänta oss

Vi får in en stor mängd gästförslag, så vi ber dig att ha tålamod med oss under hela processen.

 1. Svar på pitch: Om din pitch väljs ut kommer vi att göra vårt bästa för att svara inom 1-2 dagar. Följ upp inom 1 vecka om du inte har hört något från oss.
 2. Översikt: När vi har fastställt ämne och titel begär vi en disposition. Om dispositionen godkänns kommer du att börja skriva!
 3. Utkast: Om utkastet uppfyller våra kvalitetskrav går vi vidare till redigering. Om utkastet inte uppfyller våra kvalitetskrav (dvs. om innehållet är tunt och/eller inte kan förbättras utan omfattande redigering) meddelar vi dig att vi inte kan gå vidare med inlägget.
 4. Redigeringar: Vi kommer att redigera innehållet så att det överensstämmer med våra standarder och Ranktrackers stilguide. Om vi behöver något på slutet - en bild av bättre kvalitet, en ändring av ett avsnitt eller ytterligare utveckling av något, kommer vi att meddela dig.
 5. Publicering: Beroende på hur mycket du behöver redigera och hur vår innehållskalender ser ut kan ditt inlägg komma att publiceras 2-4 veckor efter att du har skickat in det. Det kan ta längre tid om vi är särskilt eftersatta.
 6. Översättning: Vi översätter artikeln till följande språk:

Redo att pitcha?

Skicka ett e-postmeddelande till [email protected]

Här är vad du bör inkludera:

 • GUEST PITCH i ämnesraden
 • Lite om dig själv: Vilken erfarenhet eller expertis kommer du att använda dig av i ditt inlägg?
 • Föreslagna idéer: Ämnesidéer är bra, titelidéer är ännu bättre!
 • Skriftliga prov: Vänligen länka till minst en befintlig publikation.

Vi ser fram emot att lära oss av och arbeta med dig!

Ägande och kredit

Om din artikel accepteras och publiceras kommer din information att visas tillsammans med den. Se därför till att även inkludera följande tillsammans med din artikelinlämning:

 • Ett foto av dig själv
 • En kort biografi (högst 200 ord)
 • En länk till din webbplats
 • Länkar till dina kanaler på sociala medier
 • Allt som skickas in och publiceras av oss förblir din egendom. Du förstår och samtycker till att du ger oss en exklusiv rätt att använda artikeln och relaterat material enligt detta avtal. Du har dock rätt att återpublicera artikeln på din egen webbplats när som helst efter att den har publicerats på vår webbplats.
 • Om inte kommer det att publiceras som - Felix Rose-Collins

Granskningsprocess

Vi gör vårt bästa för att granska alla inskickade artiklar så snabbt som möjligt. På grund av det stora antalet artiklar som vi får in regelbundet kan det dock ta ett tag innan vi återkommer till dig, så ha tålamod och skicka inte in samma artikel flera gånger.

Alla inskickade artiklar kommer inte att godkännas. Vi förbehåller oss rätten att neka en artikel efter eget gottfinnande. Om din artikel inte godkänns kommer vi att kontakta dig för att meddela dig så att du eventuellt kan skicka in en ny artikel.

Publicering av artiklar

Om din artikel accepteras kommer den att läggas till i vår publiceringskö och publiceras enligt tidsplanen. Vi skickar ett meddelande till dig när det sker. Vi kan också komma att återpublicera din artikel på våra affiliate- och partnerwebbplatser.

Observera att vi förbehåller oss rätten att göra korrigeringar och ändringar i artikeln som vi finner lämpliga (såsom format, ordalydelse, stavning etc.).

Marknadsföring och engagemang

När din artikel har publicerats kommer vi att marknadsföra den till vår publik för bredare exponering och bättre engagemang. Det kan handla om att skicka ett nyhetsbrev, publicera den på sociala medier, göra ett tillkännagivande eller länka till den från din egen webbplats.

Du måste ta aktiv del i att svara på alla kommentarer som lämnas till din artikel, svara på frågor och på annat sätt engagera dig i publiken under de första fyra veckorna efter publiceringen.

Ansvarsfriskrivning

Detta gästpostavtal ("Avtalet") anger de allmänna riktlinjerna, kraven, villkoren, rättigheterna och skyldigheterna när du ("Skribent", "du" eller "din") vill skicka in en gästpostartikel ("Artikel") till webbplatsen ranktracker.com ("webbplatsen"). Detta avtal är juridiskt bindande mellan dig och Ranktracker LTD ("Ranktracker LTD", "vi", "oss" eller "vår").

Om du ingår detta avtal på uppdrag av ett företag eller annan juridisk person intygar du att du har befogenhet att binda sådan person till detta avtal, i vilket fall termerna "skribent", "du" eller "din" ska hänvisa till sådan person. Om du inte har sådan behörighet, eller om du inte samtycker till riktlinjerna, villkoren, rättigheterna eller skyldigheterna, får du inte acceptera detta avtal och får inte skicka in några artiklar.

Genom att skicka in en artikel för publicering på webbplatsen bekräftar du att du har läst, förstått och samtycker till att vara bunden av villkoren i detta avtal. Du bekräftar att detta avtal är ett kontrakt mellan dig och Ranktracker LTD, även om det är elektroniskt och inte fysiskt undertecknat av dig, och att det reglerar dina artikelinlämningar och publiceringar.

Status som oberoende uppdragstagare

Ingenting i detta Avtal skall tolkas som att det skapar eller etablerar något partnerskap eller joint ventures. Du bekräftar att du agerar som en oberoende entreprenör. Du anses inte vara anställd och har inte rätt att delta i några personalplaner, arrangemang eller distributioner av Ranktracker LTD. Du får inte agera som en agent för Ranktracker LTD och får inte tillhandahålla några tjänster under Ranktracker LTD:s namn.

Du får inte under några omständigheter ingå några avtal på uppdrag av Ranktracker LTD, ådra dig några skyldigheter på uppdrag av Ranktracker LTD, agera för eller att binda Ranktracker LTD på något sätt, underteckna namnet på Ranktracker LTD, representera att Ranktracker LTD på något sätt är ansvarig för dina handlingar eller försummelser hänvisa till Ranktracker LTD som kund på något sätt eller format, eller använda vår logotyp eller namn på ett sätt som antyder att du och Ranktracker LTD är partners eller att vi har godkänt dig, din webbplats eller dina produkter eller tjänster. Du måste erhålla uttryckligt skriftligt tillstånd för all användning av logotyper, varumärken eller annan immateriell egendom som tillhör Ranktracker LTD.

Äganderätt till immateriella rättigheter

När du skickar in en artikel överför du alla dess äganderätter till Ranktracker LTD och ger Ranktracker LTD en evig, oåterkallelig, global, icke-exklusiv, royaltyfri, överförbar och fullt underlicensierbar rätt och licens att reproducera, distribuera, offentligt visa, använda, utföra, göra derivat av eller på annat sätt använda artikeln och likheten i någon form, media eller teknik, nu kända eller senare utvecklade för alla ändamål inklusive kommersiella ändamål.

Begränsning av ansvar

I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag ska Ranktracker LTD, dess dotterbolag, direktörer, tjänstemän, anställda, agenter, leverantörer eller licensgivare under inga omständigheter hållas ansvariga gentemot någon person för indirekta, tillfälliga, särskilda, straffrättsliga, täckande eller följdskador (inklusive, utan begränsning, skador för förlorad vinst, intäkter, försäljning, goodwill, användning av innehållet, påverkan på verksamheten, avbrott i verksamheten, förlust av förväntade besparingar, förlust av affärsmöjligheter) oavsett orsak, under någon teori om ansvar, inklusive, utan begränsning, kontrakt, skadestånd, garanti, brott mot lagstadgad skyldighet, försumlighet eller annat, även om den ansvariga parten har informerats om möjligheten till sådana skador eller kunde ha förutsett sådana skador. Du tar på dig allt juridiskt ansvar för riktigheten, omfattningen, kvaliteten och eventuella resultat som ett resultat av eller i samband med din artikel.

Skadestånd

Du samtycker till att ersätta och hålla Ranktracker LTD och dess dotterbolag, direktörer, tjänstemän, anställda, agenter, leverantörer och licensgivare skadeslösa från och mot alla skulder, förluster, skador eller kostnader, inklusive rimliga advokatkostnader, som uppkommit i samband med eller till följd av tredje parts påståenden, anspråk, åtgärder, tvister eller krav som hävdas mot någon av dem till följd av eller i samband med din artikel, din användning av tjänsterna eller något avsiktligt felaktigt beteende från din sida.

Severabilitet

Alla rättigheter och begränsningar i detta avtal får utövas och skall vara tillämpliga och bindande endast i den utsträckning de inte strider mot tillämpliga lagar och är avsedda att begränsas i den utsträckning som krävs för att de inte skall göra detta avtal olagligt, ogiltigt eller icke verkställbart. Om någon bestämmelse eller del av någon bestämmelse i detta avtal skulle anses vara olaglig, ogiltig eller inte verkställbar av en behörig domstol, är det parternas avsikt att de återstående bestämmelserna eller delarna därav ska utgöra deras överenskommelse med avseende på föremålet för detta avtal, och alla sådana återstående bestämmelser eller delar därav ska förbli i full kraft och effekt.

Tvist om lösning

Bildandet, tolkningen och utförandet av detta avtal och eventuella tvister som uppstår till följd av det ska regleras av Bulgariens materiella och processuella lagar utan hänsyn till dess regler om konflikter eller val av lag och, i den utsträckning det är tillämpligt, Bulgariens lagar. Den exklusiva jurisdiktionen och platsen för åtgärder relaterade till föremålet för detta avtal ska vara domstolarna i Bulgarien, och du underkastar dig härmed den personliga jurisdiktionen för sådana domstolar. Du avstår härmed från all rätt till en juryrättegång i alla förfaranden som uppstår ur eller är relaterade till detta avtal. Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor är inte tillämplig på detta avtal.

Uppdrag

Du får inte överlåta, återförsälja, underlicensiera eller på annat sätt överföra eller delegera någon av dina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal, helt eller delvis, utan vårt föregående skriftliga medgivande, vilket medgivande ska ske efter vårt eget gottfinnande och utan förpliktelse; varje sådan överlåtelse eller överföring ska vara ogiltig. Vi är fria att helt eller delvis överlåta någon av sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal till tredje part som en del av försäljningen av alla eller i huvudsak alla dess tillgångar eller aktier eller som en del av en sammanslagning.

Ändringar och tillägg

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra detta avtal eller dess villkor efter eget gottfinnande. När vi gör det kommer vi att revidera det uppdaterade datumet längst ner på denna sida. En uppdaterad version av detta Avtal träder i kraft omedelbart efter publiceringen av det reviderade Avtalet om inget annat anges. Dina framtida artikelinlämningar efter ikraftträdandedatumet för det reviderade avtalet (eller annan handling som anges vid den tidpunkten) kommer att utgöra ditt samtycke till dessa ändringar.

Godkännande av dessa villkor

Du bekräftar att du har läst detta avtal och samtycker till alla dess villkor. Genom att skicka in en artikel för publicering på webbplatsen samtycker du till att vara bunden av detta avtal. Om du inte samtycker till att följa villkoren i detta avtal, får du inte acceptera detta avtal och får inte skicka in några artiklar.

Kontakta oss

Om du har några frågor, funderingar eller klagomål angående detta avtal uppmanar vi dig att kontakta oss via nedanstående kontaktuppgifter:

[email protected]