Avtal om gästinlägg

Tack för att du visar intresse för att skriva ett gästinlägg för oss. Vi är glada att du är här.

Ta dig tid att läsa igenom hela denna sida eftersom den förklarar riktlinjerna, inlämningsprocessen och andra viktiga detaljer.

På så sätt kan du se till att ditt bidrag uppfyller våra krav och öka dina chanser att få artikeln publicerad på vår webbplats.

Om Ranktracker-bloggen

Ranktracker-bloggen har varit en viktig resurs för marknadsföring och reklam på nätet. Här är några saker att veta!

 • Vår publik: Målgrupp: Marknadsförare, annonsörer, företagare och studenter som vill lära sig och förbättra sig inom digital marknadsföring och reklam. Särskilt för små och medelstora företag och marknadsföringsbyråer.
 • Vår ton: Vår blogg är auktoritativ och informativ, men vänlig och rolig att läsa. Vi skriver på ett konverserande sätt - tänk på en tillgänglig expert.
 • Våra ämnen: Vi tar inte upp ämnen som rör utveckling av appar/webbplatser: B2B, innehåll, copywriting, e-handel, landningssidor, lead gen och konvertering, marknadsföringsidéer/strategier/psykologi, organiska sociala medier, PPC (sökning, display, sociala medier, kanalöverskridande), SEO, webbplatsinnehåll (vi tar inte upp ämnen som rör utveckling av appar/webbplatser).
 • Våra inlägg: Vi publicerar en mängd olika typer av inlägg, inklusive (men inte begränsat till!):
 • Nya eller annorlunda infallsvinklar på vanliga ämnen.
 • Förstahandsuppgifter om experiment/strategier/försök.
 • Instruktionsböcker för tekniker och plattformar.
 • Listor med tips, verktyg eller övertygande strategier.
 • Branschtrender, data och insikter.
 • Vertikalspecifika råd.
 • Kreativa idéer och verkliga exempel.
 • Exempel/mallar.

Riktlinjer för artiklar / krav på gästinlägg

Vi älskar gästinlägg, men vi får en stor mängd förfrågningar varje dag. Därför accepterar Ranktracker endast inlägg som är av hög kvalitet, aktuella, korrekta, användbara, originella och som är anpassade till vår publik. Här är några bästa metoder som hjälper oss att svara dig snabbare och, om ditt ämne är godkänt, få det publicerat tidigare.

1. Få en känsla för vår stil

Gör det här! För att få en känsla för inte bara våra ämnen, utan också för vår ton och vårt grundläggande format (korta inledningar, många rubriker och underrubriker, korta stycken, värdefulla bilder osv.) Läs några inlägg i sin helhet, och gör sedan en del skummande och utforskande.

2. Kontrollera att vi inte redan har behandlat din idé.

Vi har funnits i över tio år, så det är ett måste! Om vi har behandlat ditt ämne kan vi fortfarande vara intresserade om du kan erbjuda något mer aktuellt eller närma dig det med en ny vinkel eller ett annat perspektiv. Det bästa sättet att se om vi har behandlat ditt ämne är att göra en sökning på webbplatsen på Google:

site:ranktracker.com [ämne]

How to find topic on Ranktracker page

3. Kontrollera våra specifikationer

Här är vad vi vill ha!

 • Tillräcklig längd: minst 1 500 ord (men lägg inte till något om du inte når upp till det).
 • Kort introduktion: ~150 ord. Presentera ditt ämne och berätta sedan för läsaren vad inlägget kommer att handla om.
 • Förklara dina synpunkter/idéer grundligt
 • Ge praktiska och användbara tips
 • Stöd dina argument med forskning och verkliga uppgifter.
 • Länk till stödresurser och andra hjälpsamma guider på nätet - Endast DR 50+
 • länkar kan läggas till. Länkar kan inte läggas till i bloggens introavsnitt.
 • Lägg till interna länkar till våra verktyg, guider och blogginlägg - minst 3
 • Länkar till konkurrerande webbplatser kommer inte att läggas till.
 • Kontrollera att det inte finns några fel i stavning eller grammatik.
 • Vänlig ton: Samtalston, inte företagston!
 • Hög kvalitet: 100 % original, användbar, organiserad och korrekt!
 • Skimbarhet: rubriker, underrubriker, korta stycken osv.
  • Använd gärna sentence case i rubrikerna!
 • Kort biografi: 1-3 meningar. Du kan inkludera länkar till din webbplats eller dina sociala konton.
 • Bilder: INGA LAGERBILDER. Bilderna ska ge mervärde genom att illustrera begrepp och data. Det räcker gott och väl med en sökning på Google Image; se bara till att ange länken till bildkällan under bilden. Vi kräver minst tre bilder i hela artikeln. Skärmdumpar av vårt verktyg via artikeln där det är möjligt.
 • Skicka in artikeln via Google docs, offentlig länk.

Ranktracker SERP

Här är vad vi INTE vill ha!

 • För många bakåtlänkar: Du kan inkludera högst tre länkar per inlägg, till DIN webbplats. Detta inkluderar länken i din bio.
  • Externa länkar till andra webbplatser än din egen är okej för att citera bilder och statistik. De är inte okej för att ge den webbplatsen en backlink.
 • Tunnt innehåll som visar på bristande kunskaper om ett ämne.
 • Fluff: överflödigt, fyllnadsord, använder många ord för att säga lite.
 • Alltför säljfrämjande innehåll.
 • Tidigare publicerat eller sponsrat innehåll.
 • Stockbilder! (Värt att nämna igen).
 • Skriv enbart för sökmotorer
 • Inkludera affiliate länk i din artikel
 • Vi lägger inte till länkar till webbplatser för kasinon/CBD/Gambling/Crypto.
 • Lägg till länkar till innehåll av låg kvalitet (vi tar bort dem).
 • Inkludera bilder som inte tillför något värde till dina texter.

Vad du kan förvänta dig

Vi får en stor mängd gästplatser, så vi ber dig ha tålamod med oss under hela processen.

 1. Svar på en tonhöjd: Om din pitch väljs ut gör vi vårt bästa för att svara inom 1-2 dagar. Följ upp inom en vecka om du inte har hört av oss.
 2. Översikt: När vi har fastställt ämnet och titeln begär vi en översikt. Om skisserna godkänns får du börja skriva!
 3. Utkast: Om utkastet uppfyller våra kvalitetskrav går vi vidare till redigering. Om utkastet inte uppfyller våra kvalitetsstandarder (dvs. om det är tunt innehåll och/eller inte kan förbättras utan omfattande redigeringar) meddelar vi dig att vi inte kan gå vidare med inlägget.
 4. Redigeringar: Vi redigerar innehållet så att det överensstämmer med våra standarder och Ranktrackers stilguide. Om vi behöver något på ditt slut - en bild av bättre kvalitet, en ändring av ett avsnitt eller ytterligare detaljer om något - låter vi dig veta det.
 5. Publicering: Beroende på hur många redigeringar som behövs och på våra behov i innehållskalendern kan ditt inlägg publiceras 2-4 veckor efter att du skickat in det. Detta kan vara längre om vi är särskilt eftersatta.
 6. Översättning: Vi översätter artikeln till följande språk:

Är du redo att kasta?

Skicka ett e-postmeddelande till [email protected]

Här är vad du ska ta med:

 • GUEST PITCH i ämnesraden
 • Lite om dig själv: Vilka erfarenheter eller kunskaper kommer du att använda dig av i ditt inlägg?
 • Förslag till idéer: Ämnesidéer är bra, men titelidéer är ännu bättre!
 • Skriftliga exempel: Länk till minst en befintlig publikation.

Vi ser fram emot att lära oss av och arbeta med dig!

Äganderätt och krediter

Om din artikel godkänns och publiceras kommer din information att publiceras tillsammans med artikeln. Se därför till att du även inkluderar följande tillsammans med din artikel:

 • Ett foto av dig själv
 • En kort biografi (högst 200 ord)
 • En länk till din webbplats
 • Länkar till dina kanaler i sociala medier
 • Allt som lämnas in och publiceras av oss förblir din egendom. Du förstår och godkänner att du ger oss en exklusiv rätt att använda artikeln och tillhörande material enligt detta avtal. Du får dock återpublicera artikeln på din egen webbplats när som helst efter att den har publicerats på vår webbplats.
 • Om inte, kommer den att läggas upp som - Felix Rose-Collins

Översynsprocess

Vi gör vårt bästa för att granska alla inlämnade artiklar så snabbt som möjligt. Men på grund av det stora antalet inlämnade artiklar som vi får regelbundet kan det ta ett tag att återkomma till dig, så ha tålamod och skicka inte in samma artikel flera gånger.

Alla inlämnade artiklar kommer inte att godkännas. Vi förbehåller oss rätten att vägra att ta emot artiklar efter eget gottfinnande. Om din artikel inte godkänns kontaktar vi dig för att meddela dig detta så att du eventuellt kan lämna in en ny artikel.

Publicering av artiklar

Om din artikel godkänns kommer den att läggas till i vår publiceringskö och publiceras enligt tidsplanen. Vi skickar ett meddelande till dig när det sker. Vi kan också komma att återpublicera din artikel på våra affilierade webbplatser och partnerwebbplatser.

Observera att vi förbehåller oss rätten att göra korrigeringar och ändringar i artikeln när vi anser det lämpligt (t.ex. format, ordalydelse, stavning osv.).

Främjande och engagemang

När din artikel är publicerad främjar vi den till vår publik för att öka exponeringen och engagemanget. Det kan vara att skicka ett nyhetsbrev, publicera på dina sociala medier, göra ett tillkännagivande eller länka till artikeln från din egen webbplats.

Du måste aktivt svara på alla kommentarer som lämnas till din artikel, svara på frågor och på annat sätt engagera dig i publiken under de första fyra veckorna efter publiceringen.

Juridisk ansvarsfriskrivning

Det här avtalet om gästinlägg ("Avtalet") fastställer de allmänna riktlinjerna, kraven, villkoren, rättigheterna och skyldigheterna när du ("Skribenten", "du" eller "din") vill skicka in en artikel ("Artikel") för webbplatsen magnimetrics.com ("webbplatsen"). Detta avtal är juridiskt bindande mellan dig och Ranktracker LTD ("Ranktracker LTD", "vi", "oss" eller "vår").

Om du ingår detta avtal på uppdrag av ett företag eller en annan juridisk enhet, försäkrar du att du har befogenhet att binda denna enhet till detta avtal, i vilket fall uttrycken "författare", "du" eller "din" ska hänvisa till denna enhet. Om du inte har sådan behörighet eller om du inte samtycker till riktlinjerna, villkoren, rättigheterna eller skyldigheterna får du inte acceptera detta avtal och får inte lämna in några artiklar.

Genom att skicka in en artikel för publicering på webbplatsen bekräftar du att du har läst, förstått och samtycker till att vara bunden av villkoren i detta avtal. Du bekräftar att detta avtal är ett kontrakt mellan dig och Ranktracker LTD, även om det är elektroniskt och inte är fysiskt undertecknat av dig, och att det reglerar dina artikelinlämningar och publiceringar.

Status som oberoende entreprenör

Ingenting i detta avtal ska tolkas som att det skapar eller upprättar något partnerskap eller samriskföretag. Du bekräftar att du agerar som en oberoende entreprenör. Du betraktas inte som anställd och har inte rätt att delta i några anställningsplaner, arrangemang eller utdelningar från Ranktracker LTD. Du får inte agera som agent för Ranktracker LTD och får inte tillhandahålla några tjänster i Ranktracker LTD:s namn.

Du får inte under några omständigheter ingå avtal på Ranktracker LTD:s vägnar, åta dig några skyldigheter på Ranktracker LTD:s vägnar, agera för eller binda Ranktracker LTD på något sätt, underteckna Ranktracker LTD:s namn, företräda att Ranktracker LTD på något sätt är ansvarig för dina handlingar eller försummelser hänvisa till Ranktracker LTD som kund på något sätt eller i något format, eller använda vår logotyp eller vårt namn på ett sätt som antyder att du och Ranktracker LTD är partners eller att vi har godkänt dig, din webbplats eller dina produkter eller tjänster. Du måste få uttryckligt skriftligt tillstånd för all användning av logotyper, varumärken eller annan immateriell egendom som tillhör Ranktracker LTD.

Äganderätt till immateriella rättigheter

När du skickar in en artikel överför du alla äganderätter till Ranktracker LTD och ger Ranktracker LTD en evig, oåterkallelig, världsomspännande, icke-exklusiv, royaltyfri, överförbar och helt underlicensierbar rätt och licens att reproducera, distribuera, visa offentligt, använda, utföra, göra derivat av eller på annat sätt använda artikeln och liknelsen i någon form, media eller teknik, som nu är känd eller som utvecklas senare, i vilket syfte som helst, inklusive kommersiella syften.

Begränsning av ansvar

I den utsträckning som tillåts enligt gällande lag kommer Ranktracker LTD, dess dotterbolag, styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, agenter, leverantörer eller licensgivare under inga omständigheter att vara ansvariga gentemot någon person för indirekta, tillfälliga, särskilda, straffrättsliga, täckande eller följdskador (inklusive, utan begränsning, skador för förlorad vinst, intäkter, försäljning, goodwill, användning av innehållet, påverkan på verksamheten, avbrott i verksamheten, förlust av förväntade besparingar, förlust av affärsmöjligheter) oavsett orsak, enligt någon ansvarsteori, inklusive, utan begränsning, kontrakt, skadestånd, garanti, brott mot lagstadgad skyldighet, försumlighet eller på annat sätt, även om den ansvariga parten har informerats om möjligheten av sådana skador eller kunde ha förutsett sådana skador. Du tar på dig allt juridiskt ansvar för noggrannhet, omfattning, kvalitet och eventuella resultat till följd av eller i samband med din artikel.

Skadestånd

Du samtycker till att hålla Ranktracker LTD och dess dotterbolag, direktörer, tjänstemän, anställda, agenter, leverantörer och licensgivare skadeslösa från och mot alla skulder, förluster, skador eller kostnader, inklusive rimliga advokatarvoden, som uppstår i samband med eller till följd av tredje parts påståenden, krav, åtgärder, tvister eller krav som görs gällande mot någon av dem till följd av eller i samband med din artikel, din användning av tjänsterna eller uppsåtlig misskötsel från din sida.

Uppdelbarhet

Alla rättigheter och begränsningar som ingår i detta avtal får utövas och ska vara tillämpliga och bindande endast i den mån de inte bryter mot tillämpliga lagar och är avsedda att begränsas i den utsträckning som krävs för att de inte ska göra detta avtal olagligt, ogiltigt eller ogenomförbart. Om någon bestämmelse eller del av någon bestämmelse i detta avtal skulle anses vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar av en behörig domstol, är det parternas avsikt att de återstående bestämmelserna eller delarna av dem ska utgöra deras överenskommelse med avseende på ämnet i detta avtal, och alla sådana återstående bestämmelser eller delar av dem ska förbli fullt giltiga och effektiva.

Tvist om lösning

Upprättandet, tolkningen och genomförandet av detta avtal och alla tvister som uppstår till följd av det ska regleras av Bulgariens materiella och processuella lagar utan hänsyn till dess regler om konflikter eller val av lag och, i den mån det är tillämpligt, Bulgariens lagar. Den exklusiva jurisdiktionen och platsen för åtgärder med anknytning till föremålet för detta avtal ska vara domstolarna i Bulgarien, och du underkastar dig härmed dessa domstolars personliga jurisdiktion. Du avstår härmed från all rätt till en juryrättegång i alla förfaranden som uppstår till följd av eller är relaterade till detta avtal. FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor är inte tillämplig på detta avtal.

Uppdrag

Du får inte överlåta, återförsälja, underlicensiera eller på annat sätt överföra eller delegera dina rättigheter eller skyldigheter enligt detta, helt eller delvis, utan vårt skriftliga samtycke i förväg, vilket samtycke ska vara efter vårt eget gottfinnande och utan skyldighet; varje sådan överlåtelse eller överföring ska vara ogiltig. Det står oss fritt att överlåta alla rättigheter eller skyldigheter enligt detta, helt eller delvis, till tredje part som en del av försäljningen av alla eller i stort sett alla dess tillgångar eller aktier eller som en del av en fusion.

Ändringar och tillägg

Vi förbehåller oss rätten att ändra detta avtal eller dess villkor när som helst efter eget gottfinnande. När vi gör det kommer vi att revidera det uppdaterade datumet längst ner på denna sida. En uppdaterad version av detta avtal kommer att träda i kraft omedelbart när det reviderade avtalet publiceras, om inget annat anges. Dina framtida artikelinlämningar efter ikraftträdandedatumet för det reviderade avtalet (eller annan handling som anges vid den tidpunkten) kommer att utgöra ditt samtycke till dessa ändringar.

Godkännande av dessa villkor

Du bekräftar att du har läst detta avtal och godkänner alla dess villkor. Genom att skicka in en artikel för publicering på webbplatsen samtycker du till att vara bunden av detta avtal. Om du inte samtycker till att följa villkoren i detta avtal får du inte acceptera detta avtal och får inte lämna in några artiklar.

Kontakta oss

Om du har några frågor, funderingar eller klagomål angående detta avtal uppmanar vi dig att kontakta oss via nedanstående kontaktuppgifter:

[email protected]