• Sociala medier

Allt du behöver veta om generativ AI och dess användningsområden på LinkedIn

  • Felix Rose-Collins
  • 1 min read
Allt du behöver veta om generativ AI och dess användningsområden på LinkedIn

Intro

Föreställ dig en värld där du kan få alla dina tråkiga uppgifter gjorda på några minuter. Med hjälp av din AI-assistent kan du spara tid och få utrymme för viktigare saker i ditt schema.

AI-tekniken blir alltmer robust och gör det möjligt att effektivisera och effektivisera repetitiva uppgifter. Det är därför företag av alla storlekar vänder sig till AI-teknik för att minska kostnaderna, öka effektiviteten och förbättra kundupplevelsen.

Vare sig du gillar det eller inte, blir AI-tekniken allt vanligare i den digitala tidsåldern. Det är viktigt att förstå teknikens potential, dess nackdelar och hur den kan öka produktiviteten på LinkedIn.

Vad är generativ AI?

Generativ AI är en spännande del av artificiell intelligens. Den tolkar inte bara information utan skapar också originellt innehåll. Generativ AI kombinerar kraften i maskininlärning, djupinlärning och artificiell intelligens för att producera text, video, ljud, kod och bilder.

Det virala ChatGPT är ett exempel på generativ AI. I den mer ökända änden av det generativa AI-spektrumet finns deep fakes, som är manipulerade videor och bilder som man vet används för att skapa realistiska falska medier, eventuellt i illvilligt syfte.

What Is Generative AI (Kredit: Experian)

Hur generativ artificiell intelligens fungerar

Hur lär sig en hund ett nytt trick? En människa kan visa hunden hur den ska göra, och hunden lär sig genom att observera och upprepa det.

Samma sak gäller för generativ artificiell intelligens. Dataforskare och utvecklare tränar en generativ AI-modell genom att tillhandahålla data och återkoppling. Därifrån "lär sig" AI:n genom att analysera tidigare data, känna igen mönster och utveckla insikter för att skapa nya, originella resultat.

Fördelar med generativ AI

Varför skapade människan AI i första hand? Svaret är enkelt: för att göra livet enklare för oss människor. Generativ AI är inte annorlunda, och det finns flera fördelar med att utnyttja den här typen av teknik, bland annat:

Högre effektivitet

Att fela är mänskligt. Generativ AI eliminerar risken för mänskliga fel genom att ge snabbare och mer exakta resultat. Denna teknik kan också minska manuella och repetitiva uppgifter, vilket gör att företag kan maximera sina resurser.

Högre produktivitet

Högre effektivitet och noggrannhet leder till högre produktivitet. Om AI får stöd för vissa affärsprocesser och verksamheter kan företagen fokusera på mer angelägna uppgifter.

Kostnadsbesparingar

Små och medelstora företag med färre personalresurser kan dra nytta av de kostnadsbesparingar som generativ AI ger. Genom att ersätta mänsklig arbetskraft med AI-teknik kan företagen spara tid och pengar samtidigt som de får högkvalitativa resultat.

Förbättrad kreativitet

Generativ AI kan ge inspiration och idéer för att stimulera kreativiteten. Tänk på AI som en extra hjärna som kan tänka tillsammans med dig. När du är fast i en rutin kan AI vara en pålitlig vän med en outtröttlig källa till idéer och insikter som du behöver för att få igång innovationen.

Bättre beslutsfattande

AI hjälper också företag att få djupare insikter om kundernas preferenser och trender, vilket gör att de kan anpassa sina strategier därefter.

Utmaningar med generativ artificiell intelligens

Även om området generativ AI har gjort stora framsteg finns det fortfarande vissa utmaningar och komplexa problem med att införa AI i din verksamhet och ditt dagliga liv.

Limitations of ChatGPT (Begränsningar med ChatGPT, en generativ AI-teknik)

Datakvalitet

AI-modeller är i hög grad beroende av att uppgifterna är korrekta och av hög kvalitet. Felaktiga eller otillräckliga träningsuppsättningar kan leda till dåliga resultat.

Säkerhet

Vissa personer använder generativ AI i illvilligt syfte. Det har till exempel förekommit många fall där människor använder djupa förfalskningar i medierna för att främja vissa politiska agendor.

Överskattning av kapaciteten

Generativ AI kan endast skapa resultat baserat på det utbildningsmaterial som ges. Om AI:n inte tränas på rätt sätt kommer det genererade resultatet att vara otillräckligt, vilket leder till felaktiga beslut och slöseri med resurser. Till exempel kan AI-tekniken vara okunnig om de senaste världshändelserna om utbildningsmaterialet är äldre än så. Därför kan det hända att den inte ger korrekta faktainsikter.

Oväntade resultat

För de flesta generativa AI-tekniker måste människor ge dem uppmaningar eller input. Med andra ord måste du ställa rätt frågor för att få det resultat du vill ha. Det är svårt att kontrollera AI:s resultat och kan ibland generera oväntade eller felaktiga resultat.

Generativ AI är en kraftfull teknik som kan hjälpa företag att effektivisera sin verksamhet. Det är dock viktigt att komma ihåg att generativ AI har begränsningar och bör användas med försiktighet och medvetenhet. Med rätt kunskap och strategier kan företag utnyttja kraften i generativ AI för att få ett försprång på sina respektive marknader.

Kan AI vara lika kreativ som människor?

Kreativitet har varit mänsklighetens kännetecken under hela den nedtecknade historien. Visst kan andra varelser lösa problem och bygga komplicerade strukturer med skicklighet och precision. Bävrar kan bygga dammar av lera och pinnar som klarar stora tryck och översvämningar. Schimpanser kan använda verktyg för att fiska termiter.

Det finns dock ingenting i naturen som kan mäta sig med det mänskliga sinnet. Vi har använt vår kreativitet för att bygga städer, broar och monument som reser sig upp i skyn. Vi har använt vår kreativitet för att skriva historier som rör människor till tårar och glädje, komponera musik som rör själen och överskrider tiden och skapa teknik som förbinder oss över hela världen.

Detta väcker frågan: kan AI verkligen vara lika kreativ som människor?

Skillnaden mellan människor och artificiell intelligens

Även om artificiell intelligens nu lätt kan slå oss i schack, finns det fortfarande en betydande skillnad mellan mänsklig kreativitet och artificiell intelligens.

Människans kreativitet kommer från vår unika förmåga att förnya, föreställa oss och dra nytta av alla våra erfarenheter för att skapa något helt nytt. Omvänt är artificiell intelligens begränsad av vad som har lärt sig eller programmerats in i den av dess mänskliga skapare.

Utan mänskliga skapare som förser den med rätt information kan AI inte tänka utanför boxen. Även om den kan bearbeta data snabbare än vi kan, saknar den förmågan till abstrakt tänkande som ger upphov till sann kreativitet.

Begreppet samskapande har dock vuxit fram i samband med det växande intresset för användningen av artificiell intelligens i mer konstnärliga kreativa processer, t.ex. konst, musik och litteratur. Tanken är att artificiell intelligens ska öka den mänskliga kreativiteten snarare än att ersätta den.

På så sätt kan AI bidra med nya perspektiv och insikter till den kreativa processen, samtidigt som den mänskliga kreativiteten fortfarande får vara dess drivkraft.

Hur generativ AI används i LinkedIn

Generativ AI har blivit en av de mest populära tillämpningarna av AI i sociala medier. LinkedIn, webbplatsen för professionella nätverk, är inget undantag. Här är några sätt som LinkedIn-användare använder generativ AI för att maximera sin profil på plattformen:

Skapa kommentarer för LinkedIn

Kommentarer och engagemang för inlägg på LinkedIn har alltid varit sällsynta. Eftersom LinkedIn är en professionell plattform tvekar de flesta att lämna kommentarer, eftersom de är rädda för att deras svar ska bedömas och ses som ointelligenta, olämpliga eller ointressanta.

Intressenter som skapar innehåll på plattformen vill att deras innehåll ska ses av deras kontakter. Men utan engagemang för att skapa synlighet är det svårt att uppnå detta. AI kan vända detta problem till din fördel.

Teknik som Engage AI finns för att hjälpa till med konversationen. Den ger förslag på vad du kan säga baserat på din intressents inlägg.

Comment Creation For LinkedIn

När AI lägger till nya perspektiv och du som människa anpassar svaren med din röst kommer dina kunder säkert att uppskatta de kommentarer du lämnar. Du kan bryta isen med dina svar och på så sätt låta relationen blomstra ännu mer.

Skapande av innehåll för LinkedIn

För dem som varken har tid eller resurser att skriva eller skapa originalinnehåll för LinkedIn dagligen blir generativ AI alltmer ett alternativ. På senare tid har många AI-tekniker dykt upp på marknaden för att stödja skapandet av innehåll för LinkedIn.

Programvara som Jasper AI ger dig en bra översikt som du kan arbeta med, oavsett om det gäller att skapa LinkedIn-inlägg eller långa artiklar. Den kan dock aldrig ersätta din egen uppfinningsrikedom. Genom att skapa tillsammans med AI kan du undvika skrivkramp och spara tid, men du måste fortfarande ge liv åt slutprodukten med din egen röst, precis som med alla andra innehållsartiklar.

Visuellt skapande för LinkedIn

Iögonfallande bilder väcker uppmärksamhet, även på LinkedIn. Eftersom stockbilder har blivit övermättade på sociala medier söker många efter alternativ. Generativ AI ligger nu i framkant när det gäller att skapa visuellt tilltalande grafik på plattformen.

Med bara några få nyckelord kan AI skräddarsy och utforma unika och relevanta bilder. OpenAI:s DALL-E 2 är till exempel ett av många populära AI-verktyg som kan generera bilder från textbeskrivningar.

Example of text-to-image generation by OpenAI's DALL·E 2 (Exempel på generering av text-till-bild i OpenAI:s DALL-E 2)

Slutsats

I takt med att tekniken går framåt och AI blir alltmer sofistikerad blir det intressant att se hur olika branscher integrerar generativ AI i sina processer.

AI kan vara en kraftfull tillgång om du ser det som ett produktivt verktyg som kompletterar dina kreativa processer snarare än ett störande verktyg som tar bort ditt jobb. Genom samskapande kan generativ AI bli en pålitlig följeslagare som kommer att revolutionera ditt sätt att arbeta, så se till att ge dessa verktyg ett försök för att maximera dina möjligheter på LinkedIn och andra sociala nätverk.

Felix Rose-Collins

Felix Rose-Collins

is the Co-founder of Ranktracker, With over 10 years SEO Experience. He's in charge of all content on the SEO Guide & Blog, you will also find him managing the support chat on the Ranktracker App.

Börja använda Ranktracker... gratis!

Ta reda på vad som hindrar din webbplats från att rankas.

Skapa ett kostnadsfritt konto

Eller logga in med dina autentiseringsuppgifter

Different views of Ranktracker app
Möt Ranktracker

Allt-i-ett-plattformen för effektiv SEO

Bakom varje framgångsrikt företag finns en stark SEO-kampanj. Men med otaliga optimeringsverktyg och tekniker att välja mellan kan det vara svårt att veta var man ska börja. Nåväl, frukta inte längre, för jag har precis det som kan hjälpa dig. Jag presenterar Ranktracker, en allt-i-ett-plattform för effektiv SEO.

Vi har äntligen öppnat registreringen av Ranktracker helt gratis!

Skapa ett kostnadsfritt konto

Eller logga in med dina autentiseringsuppgifter