• Teknik

Automatisering av UC-provisionering: Vad du behöver veta

  • Felix Rose-Collins
  • 1 min read
Automatisering av UC-provisionering: Vad du behöver veta

Intro

Företag i olika branscher använder UC-plattformar (Unified Communication) med olika funktioner. Dessa inkluderar röstsamtal, videokonferenser och snabbmeddelanden för sömlöst samarbete. Det hjälper också till att öka produktiviteten hos arbetskraften och att bedriva affärsverksamhet genom ett strömlinjeformat gränssnitt.

För medarbetarna är det enkelt eftersom de har rätt verktyg och enheter. Allt faller på plats för dem, men man kan inte säga samma sak om UC-teamet. UC-teamet ansvarar för att manuellt tillhandahålla och övervaka dessa verktyg.

Manuell tillhandahållande av UC är allt annat än enkelt och IT-personal spenderar oräkneliga timmar på att göra det. De måste också ta bort och övervaka äldre UC-verktyg och -tjänster varje gång en anställd börjar arbeta. De gör det när den anställde byter roll, lämnar företaget eller har ett supportproblem.

För att inte tala om att UC-teamen har utsatts för ytterligare påfrestningar sedan hybridarbetsmodellerna infördes. Därför har stora företag övergått till automatiseringsplattformar för att ge fördelar även för sina UC-team. Låt oss gå igenom hur UC kom till och hur dess automatisering ger fördelar för alla inblandade parter.

Vad är tillhandahållande av Unified Communications (UC)?

Tillhandahållande och spårning av UC är en process som säkerställer att UC-verktygen fungerar optimalt. Övervakningen av deras användning utförs ofta av IT-personal eller UC-tjänsteleverantörer. De hjälper till att se till att UC-applikationer alltid är tillgängliga och i toppskick. Med tanke på hur många företag som använde det kan du föreställa dig hur upptagen IT-personal blev i hybrida arbetsmiljöer.

Programvara för tillhandahållande av användare hjälper företag att hantera och spåra användarkonton inom UC-hantering. Tillsammans med annan programvara omfattar den system för identitetshantering och åtkomstkontroll. Programvaran kan hjälpa företag att automatisera processen för granskning av användarkonton.

Den här processen hjälper IT-personal att spara tid och arbete, vilket ökar produktiviteten och drifttiden. Därför kallas den för automatiserad användartilldelning eftersom de inte behöver kontrollera enskilda konton manuellt. IT-personalen får exakta uppgifter om vad de behöver felsöka, så att de bara behöver hjälpa till med brådskande ärenden.

Programvaran hjälper också företag att förbättra säkerheten och hjälpa till att lösa användarrelaterade problem. På så sätt kan företagen få värdefulla insikter om användarnas aktivitet, vilket underlättar marknadsföringsstrategier.

Vad är historien om Unified Communications?

What is the History of Unified Communications? (Källa: Pexels)

Genom att förstå en ords historia kan du få reda på mer om dess betydelse och etymologi. Även verktyg har sitt ursprung och hur de hjälpte en bransch att lyckas. Det sägs att ord uppstår godtyckligt, så hur kom termen "unified communications" till?

På 1980-talet fanns det ett PBX-telefonsystem (Private Branch Exchange) som de flesta företag använde. Lokala telefonbolag erbjöd och hanterade dessa med analoga linjer som dirigerade samtalen från centralen till kunden.

På 1990-talet blev e-post allt vanligare och företagen valde IP-baserade nätverk (Internet Protocol). Det skedde också en utveckling av taltekniken som kallas VoIP-telefonsystem (Voice over IP). De är kända för att överföra rösttrafik över datanät. Deras popularitet och kostnadseffektivitet ledde till att de traditionella PBX-systemen minskade.

Utvecklingen av IP-telefoni gjorde det möjligt för telefoner att finnas i samma nätverk som datorer, vilket öppnade fler möjligheter. Tanken på avancerad integration mellan datorer och telefoner ledde till idén om "Unified Messaging". Detta innefattar effektiviserad röstbrevlåda, e-post och andra textbaserade meddelandesystem.

På 2000-talet ledde efterfrågan på IP-telefoni till att traditionella PBX-telefonsystem ändrades. Man skapade kretspaket som kunde ansluta telefonsystemet till ett IP-nätverk. Andra tillverkade utrustning som gjorde det möjligt att ansluta röstsamtal i företagsnätverk till flera platser. Vid någon tidpunkt utvecklades UC-lösningarna med integrering av kommunikationstjänster i realtid.

På 2010-talet släppte Microsoft Lync, den största aktören inom företagskommunikation. Det fanns många alternativ, men Lync integrerades bäst med den miljö som de flesta företag använde.

Molntekniken utvecklades och en ny modell som kallas UCaaS (Unified Communications as a Service) uppstod. UCaaS blev alltmer vanlig och tillhandahållandet av UC-tjänster flyttades till molnet. Molnbaserad UCaaS minskar de kapitalkostnader som är förknippade med att installera traditionella VoIP-system.

UC-systemen har nu automatiserats, vilket innebär att IT-personalen inte behöver hantera allting manuellt. Systemet kan ta hand om de flesta centrala uppgifterna och se till att dina anställda som arbetar hemifrån får en smidig upplevelse. Och IT-personalen behövs bara för att felsöka eventuella problem som dyker upp i systemet.

6 Fördelar med automatiserad enhetlig kommunikation

6 Automated Unified Communications Benefits (Källa: Pexels)

1. Automatisering är kostnadseffektivt

Ett företag kommer alltid att hitta sätt och ta chanser att minska sina kostnader. Ett av dessa områden är automatisering av UC-systemen. Genom att automatisera tillhandahållandet och uppföljningen av UC-systemen kan de spara mer pengar. Det kommer att ta bort möjligheten till mänskliga fel och behovet av manuella processer.

Tidigare har vi nämnt hur IT-personal har blivit överarbetad av att hantera UC-system efter att arbetsmiljöerna har förändrats. Som företag måste du betala IT-personal och öka deras förmåner. På så sätt blir de ordentligt kompenserade för alla problem som de hanterar åt dig. Men genom att automatisera tillhandahållandet av UC-system underlättar du deras arbetsbörda och sparar därmed kostnader.

2. Det förbättrar företagets effektivitet och produktivitet.

Automatisering har varit ett hett ämne för olika branscher på senare tid, vilket har lett till flera frågor. Kommer automatiseringen att ersätta arbetstagarna eller kommer den bara att göra arbetsbördan lättare? När det gäller SEO finns det sökordssökare och SERP-kontroller som hjälper dem i deras arbete. Och när de har att göra med backlinks har de backlinkcheckers och monitorer.

En sak är säker: verktyg och automatisering kommer att förbättra effektiviteten och produktiviteten på arbetsplatsen. Automatisering är i huvudsak tilltalande eftersom den hjälper företagen att öka sina vinster.

Genom att automatisera processer kan företag frigöra värdefulla resurser som kan fördelas på andra områden. På så sätt kan du fokusera på att förbättra företagets produkter och tjänster. Eftersom de har mer tid kan din personal till exempel träffas och föreslå förbättringar. Och ni kan passa in processen tills den är genomförd i era scheman.

Oavsett detta är automatisering en beprövad lösning som kan hjälpa ditt företag att spara och konkurrera på marknaden. Det har gjorts av företag i olika branscher så det skadar inte att prova det också.

3. Du får större synlighet i ditt nätverk

Traditionell UC-övervakning ger en siload vy över applikationer, men modern övervakning är annorlunda. Plattformarna gör det möjligt för IT-personal att få en helhetsbild av sin UC-miljö. På så sätt får de en bättre förståelse för systemens övergripande hälsa. Om du behöver kontrollera ditt företags SEO-hälsa har Ranktracker verktyget som kan hjälpa dig.

Från den punkten kan de sedan titta närmare på de olika programmen, kontorslokalerna och specifika anställda. Sedan kan de automatisera rapporteringen och identifiera trender utifrån dessa data. Den här möjligheten är till hjälp vid kapacitetsplanering och rätt dimensionering av programvarulicenser.

Ditt företag har till exempel upptäckt att det kan minska antalet telekommunikationslinjer på sina kontor. Det beror på att fler anställda väljer att arbeta hemifrån, men det innebär att du måste öka antalet licenser. Du måste också öka kapaciteten för extern åtkomst i den här konfigurationen.

4. Automatisering kan hjälpa dig att skala

Att kunna skala upp är avgörande för tillväxt i affärsvärlden. Automatisering är ett av de mest effektiva sätten att göra det. Som tidigare nämnts hjälper automatisering av processer företag att frigöra resurser. Och det gör det möjligt för dem att fördela dessa resurser på andra ställen, vilket ger utrymme för förbättringar.

Automatisering av tillhandahållande hjälper också företag att utforma processer som är bäst lämpade för verksamheten. Det kan handla om allt från enkla jobb till komplexa processer som datainmatning och marknadsföring. Det spelar knappast någon roll vilket affärsområde det handlar om eftersom nästan allt kan automatiseras numera. Och det innebär att det finns fler sätt att hjälpa dig att nå dina mål.

5. Automatisering minskar riskerna och minimerar felen

Med traditionell provisionering är risken stor att IT-personal gör manuella konfigurationsfel. De kan också råka välja fel inställningar när det finns många steg i komplexa plattformar.

Men UC-teamen kan förenkla upplevelsen och skapa standardiserade policyer genom att automatisera UC. Dessa policyer hjälper till att förhindra mänskliga fel och skapa enhetlighet mellan olika anställdas roller. De säkerställer också att enheterna är korrekt försedda med rätt program och verktyg.

Att kunna minska riskerna är viktigt inom den offentliga sektorn och andra starkt reglerade branscher. Finansiella tjänster och hälso- och sjukvård måste till exempel uppfylla strikta normer för efterlevnad. Att ge fel åtkomst till en anställd eller före detta anställd i dessa branscher kan trots allt vara katastrofalt.

6. Automatisering förbättrar medarbetarnas upplevelse

Den ökade användningen av hybridarbete innebär att fler anställda arbetar utanför kontoret, vilket kräver UC-verktyg. Annars blir samarbetet på distans inte smidigt och de anställda får en upplevelse av låg kvalitet. Men med ökad synlighet och automatiserad rapportering kan IT-personal övervaka dessa verktyg.

De kan hålla ett öga på hårdvara och hypervisorer för att se till att kvaliteten på röst- och videosamtal är jämn. Detta förhindrar störningar i den digitala medarbetarens arbetsuppgifter och upplevelse. Men om något går fel gör moderna UC-övervakningsplattformar det lättare för teamet att felsöka.

IT-personalen kan till exempel göra ett syntetiskt trafiktest för att simulera de anställdas aktivitet. På så sätt kan de fastställa källan till problemet, oavsett om det handlar om bandbredd eller latens. Det finns många problem som de kan identifiera utöver de givna exemplen.

Slutsats

Idén om ett enhetligt kommunikationssystem går långt tillbaka i tiden och har utvecklats till vad det är nu. Den tekniska utvecklingen fortsätter att göra verktygen bättre och livet bekvämare för de anställda. Innan hybrida arbetsplatser blev en norm hade IT-personal inga problem med att hålla UC-bestämmelserna manuella. Men nu är det extremt stressigt att hantera allting manuellt, därav automatiseringens gryning.

Automatiserad användarförsörjning och programvara för användarförsörjning som helhet ger många fördelar. Det är till exempel kostnadseffektivt och ökar effektiviteten och produktiviteten i arbetet. Du får också bättre insikt i ditt nätverk, vilket bidrar till att minska risken för fel. Och allt detta bidrar till att förbättra den digitala medarbetarupplevelsen så att deras arbete går smidigt. Alltmedan automatiseringen hjälper ditt företags tillväxt att skalas, vilket gör att du håller jämna steg med konkurrenterna.

Prova Ranktracker GRATIS