• Jobbsökning och optimering av CV

Vanliga misstag som försämrar ditt CV:s prestanda i ATS

  • Felix Rose-Collins
  • 4 min read
Vanliga misstag som försämrar ditt CV:s prestanda i ATS

Introduktion

De senaste tekniska framstegen har inneburit stora fördelar för talangrekrytering. Användningen av artificiell intelligens har avsevärt minskat den tid som rekryterare spenderar på aktiviteter som screening, bedömning och engagemang med arbetssökande i större skala.

AI-drivna verktyg, som system som automatiskt anpassar CV:n till jobbkraven och chatbots som snabbt svarar på vanliga frågor från sökande, har förändrat rekryteringslandskapet. De har minskat den tunga administrativa arbetsbördan för rekryteringsteamen.

Nya studier visar dock att den obevekliga jakten på effektivitet kan förvärra en av de stora utmaningar som organisationer står inför idag. Denna strävan kan också hindra dessa rekryteringstekniker från att uppnå sitt primära mål: att hitta lämpliga kandidater till lediga tjänster under en tid med stor brist på arbetskraft.

Ny forskning har visat att det sätt på vilket ATS-system (Applicant Tracking System) och andra automatiserade screeningverktyg är utformade ofta leder till att potentiellt kvalificerade kandidater avvisas. Dessa personer kan sakna vissa formella meriter eller inte helt matcha den utökade uppsättning färdigheter som rekryterare i allt högre grad efterfrågar. people

Läs mer här: Vilket Applicant Tracking System ska jag välja?

Vanliga misstag att undvika vid ATS-formatering av CV

1. Att inte ha det bästa datumformatet för ditt CV

Att ha rätt datumformat i ditt CV kan verka oviktigt, men det är faktiskt avgörande för att säkerställa korrekt tolkning av informationen.

Det finns två godtagbara datumformat. Det första är MM/ÅÅÅÅ, t.ex. "03/2023". Om du väljer detta format ska du konsekvent använda ett inledande "0" för ensiffriga månader. Undvik att använda "3/2023", till exempel.

Möt Ranktracker

Allt-i-ett-plattformen för effektiv SEO

Bakom varje framgångsrikt företag finns en stark SEO-kampanj. Men med otaliga optimeringsverktyg och tekniker att välja mellan kan det vara svårt att veta var man ska börja. Nåväl, frukta inte längre, för jag har precis det som kan hjälpa dig. Jag presenterar Ranktracker, en allt-i-ett-plattform för effektiv SEO.

Vi har äntligen öppnat registreringen av Ranktracker helt gratis!

Skapa ett kostnadsfritt konto

Eller logga in med dina autentiseringsuppgifter

Det andra acceptabla formatet är att stava månaden följt av året, t.ex. "mars 2023". Denna metod är också acceptabel och tydlig för att presentera datum i ditt CV.

En annan viktig aspekt att komma ihåg är att alltid ange både månad och år i ditt CV. Att enbart ange året kan leda till förvirring. Vissa ATS-system (Applicant Tracking Systems ) kan automatiskt ange den 1 januari som startdatum för arbetslivserfarenhet som saknar specifika månadsuppgifter. För att undvika detta bör du ange månad och år för varje relevant erfarenhet i ditt CV.

2. Använda oklara förkortningar eller akronymer

Att använda oklara förkortningar eller akronymer i ditt CV kan vara ett problem, särskilt när ett Applicant Tracking System (ATS) kanske inte känner igen eller associerar dem med deras fullständiga form.

Situationen blir utmanande när en rekryterande chef söker efter den utökade versionen av en förkortning som du har använt. Om de t.ex. söker efter "certified public accountant" men ditt CV bara nämner "CPA", kan ATS förbise din profil.

Därför är det viktigt att inkludera både de fullständiga versionerna av nyckelorden och deras akronymer i ditt CV. På så sätt ökar du chansen att ditt CV upptäcks av arbetsgivare som använder olika söktermer i ATS.

Om du anger akronymen eller förkortningen inom parentes efter den fullständiga versionen ökar förståelsen av ditt CV, vilket hjälper både Applicant Tracking System (ATS) och mänskliga läsare som kanske inte är bekanta med förkortningen. Denna metod säkerställer tydlighet och förbättrar förståelsen för alla målgrupper som granskar ditt CV.

3. Använda tabeller och kolumner

Att använda visuella element som tabeller och kolumner för att strukturera CV-innehåll kan verka tilltalande, men om det inte formateras korrekt kan det förvirra Applicant Tracking Systems (ATS) och eventuellt leda till att din ansökan ignoreras.

Nyckeln ligger i att hitta en balans mellan visuell attraktivitet och kompatibilitet med ATS-system. För att uppnå detta är enkelhet avgörande. Istället för komplicerad grafik eller tabeller bör du välja tydliga avsnittsrubriker och punktlistor. Denna formateringsmetod säkerställer att ATS kan extrahera och kategorisera dina uppgifter på ett korrekt sätt.

Möt Ranktracker

Allt-i-ett-plattformen för effektiv SEO

Bakom varje framgångsrikt företag finns en stark SEO-kampanj. Men med otaliga optimeringsverktyg och tekniker att välja mellan kan det vara svårt att veta var man ska börja. Nåväl, frukta inte längre, för jag har precis det som kan hjälpa dig. Jag presenterar Ranktracker, en allt-i-ett-plattform för effektiv SEO.

Vi har äntligen öppnat registreringen av Ranktracker helt gratis!

Skapa ett kostnadsfritt konto

Eller logga in med dina autentiseringsuppgifter

För Jobscan Premium-användare erbjuder Power Edit-funktionen sex ATS-vänliga mallar. Dessa mallar använder kolumner som har testats noggrant av vårt team för att säkerställa korrekt implementering.

4. Använda sidhuvud och sidfot

Vissa arbetssökande lägger till ytterligare detaljer eller designelement längst upp (sidhuvud) eller längst ner (sidfot) i sitt CV. Det kan t.ex. vara en logotyp längst upp eller sidnummer längst ner, särskilt om CV:t sträcker sig över flera sidor.

Att använda sidhuvud och sidfot kan dock skapa problem för Applicant Tracking Systems (ATS) eftersom de främst fokuserar på innehållet i huvuddelen av CV:t.

Det är tillrådligt att ha en tumsmarginal på alla sidor av ditt CV och se till att dessa marginaler är fria från text eller designelement. Denna layout gör det lättare för både människor och maskiner att läsa och förstå ditt CV på ett effektivt sätt.

Läs mer här: Topp 5 plattformar för jobbsökning online

5. Använda ett icke-standardiserat typsnitt

Att använda ett icke-standardiserat typsnitt i ditt CV kan tyckas vara ett sätt att sticka ut visuellt. Det kan dock innebära utmaningar när ditt CV går igenom ett Applicant Tracking System (ATS) eller när det visas på olika enheter eller med olika programvara.

ATS-system är programmerade för att känna igen och tolka specifika typsnitt korrekt. Om ditt CV innehåller ett teckensnitt som inte är standard finns det en risk att ATS-systemet inte tolkar det korrekt. Detta kan leda till problem med hur din information läses, analyseras eller till och med avvisas av systemet.

Möt Ranktracker

Allt-i-ett-plattformen för effektiv SEO

Bakom varje framgångsrikt företag finns en stark SEO-kampanj. Men med otaliga optimeringsverktyg och tekniker att välja mellan kan det vara svårt att veta var man ska börja. Nåväl, frukta inte längre, för jag har precis det som kan hjälpa dig. Jag presenterar Ranktracker, en allt-i-ett-plattform för effektiv SEO.

Vi har äntligen öppnat registreringen av Ranktracker helt gratis!

Skapa ett kostnadsfritt konto

Eller logga in med dina autentiseringsuppgifter

För optimal läsbarhet och kompatibilitet rekommenderar vi att du använder vanliga standardteckensnitt som Arial, Calibri eller Times New Roman. Dessa teckensnitt är mer allmänt erkända och är mindre benägna att orsaka problem med parsning eller läsbarhet i olika system.

6. Inklusive personuppgifter

Att inkludera personlig information utöver vad som är nödvändigt eller relevant kan vara kontraproduktivt i ett CV. Även om det är viktigt att ange viktiga kontaktuppgifter som namn, e-postadress och telefonnummer, kan det vara onödigt och till och med diskriminerande att lämna ut överdriven personlig information som ålder, civilstånd, ras, religiös övertygelse eller fotografier.

I de flesta fall är denna typ av personlig information inte relevant för jobbkvalifikationerna och kan oavsiktligt leda till partiskhet under anställningsprocessen. Dessutom kan sådana uppgifter ta upp värdefullt utrymme som annars skulle kunna användas för att lyfta fram dina färdigheter, erfarenheter och prestationer som är direkt relaterade till det jobb du söker.

Läs mer här: Ömsesidig länkning

Slutsats

Sammanfattningsvis kan sägas att Applicant Tracking Systems (ATS) inverkan på CV:n understryker vikten av att undvika vanliga misstag som kan försvåra ens chanser att få en anställningsintervju. Att förbise nyckelord, använda inkompatibla filformat, strunta i formateringsstandarder och inte skräddarsy CV:n efter specifika arbetsbeskrivningar är några av de kritiska fel som minskar synligheten och effektiviteten hos ett CV i ett ATS.

Att känna igen och rätta till dessa misstag kan avsevärt öka sannolikheten för att ett CV passerar genom de första screeningstegen, vilket maximerar möjligheten för kandidater att visa upp sina kvalifikationer och säkra eftertraktade jobbmöjligheter. Det är viktigt för arbetssökande att noggrant utforma och optimera sina CV för att navigera ATS-kraven effektivt och öka sina chanser att landa den önskade positionen.

Felix Rose-Collins

Felix Rose-Collins

Ranktracker's CEO/CMO & Co-founder

Felix Rose-Collins is the Co-founder and CEO/CMO of Ranktracker. With over 15 years of SEO experience, he has single-handedly scaled the Ranktracker site to over 500,000 monthly visits, with 390,000 of these stemming from organic searches each month.

Börja använda Ranktracker... gratis!

Ta reda på vad som hindrar din webbplats från att rankas.

Skapa ett kostnadsfritt konto

Eller logga in med dina autentiseringsuppgifter

Different views of Ranktracker app