• Tips för företag

Hur man bygger en övertygande varumärkesberättelse

 • Adriana Stein
 • 7 min read
Hur man bygger en övertygande varumärkesberättelse

Intro

Ditt varumärke är en av de viktigaste tillgångarna för ditt företag. Det är vad kunderna tänker på när de hör ditt namn, och det kan vara avgörande för ditt företag. En stark varumärkeshistoria kan hjälpa dig att sticka ut från konkurrenterna och skapa kontakt med kunderna på en känslomässig nivå. I den här artikeln kommer vi att diskutera vikten av varumärkesbyggande och hur man bygger en övertygande varumärkesberättelse som engagerar kunderna och hjälper ditt företag att lyckas!

Vad är en varumärkesberättelse?

En brand story är en berättelse som förklarar varumärkets ursprung och syfte. Den ska vara övertygande och engagerande, samtidigt som den ger kunderna en förståelse för vad varumärket representerar. En varumärkesberättelse bör vara unik, minnesvärd och relevant för kunden. Den bör också överensstämma med företagets kärnvärden och uppdragsbeskrivning.

Det finns flera element som bör ingå i en varumärkesberättelse:

 • Ursprungsberättelsen: Detta är historien om hur varumärket uppstod. Den bör vara intressant och engagerande, samtidigt som den ger kunderna en förståelse för varumärkets uppdrag.

 • Varumärkesidentitet: Detta är vad som gör ditt varumärke unikt och annorlunda än andra på marknaden. Den bör vara konsekvent i alla kontaktpunkter, från din webbplats till dina sociala medier och dina förpackningar.

 • Kundberättelsen: Detta är berättelsen om hur dina kunder interagerar med ditt varumärke. Den ska vara relaterbar och visa hur ditt varumärke har hjälpt dem i deras liv.

En stark varumärkesidentitet hjälper kunderna att komma ihåg ditt varumärke, medan en berättelse om varumärket som är relaterbar och relevant hjälper dem att knyta an till ditt varumärke på ett personligt plan. Det är också viktigt att skapa en varumärkesberättelse som överensstämmer med företagets kärnvärden och uppdragsbeskrivning, eftersom det säkerställer att din varumärkesberättelse överensstämmer med det övergripande budskap som du försöker förmedla.

Fördelarna med en stark varumärkesberättelse

Branding är viktigt eftersom det gör det möjligt för kunderna att identifiera ditt företag och dess produkter eller tjänster. När kunderna känner till ett varumärke är det mer sannolikt att de litar på det och är mer benägna att köpa produkter eller tjänster. Ta del av några av fördelarna med att ha en stark varumärkesberättelse nedan:

Få kontakt med kunderna på ett känslomässigt plan

En av de viktigaste fördelarna med att ha en stark varumärkeshistoria är att den kan hjälpa till att skapa kontakt med kunderna på en känslomässig nivå. När kunderna känner en koppling till ditt varumärke är de mer benägna att vara lojala och köpa dina produkter eller tjänster.

För att fördjupa dina kopplingar måste du strategiskt använda nyckelord som överensstämmer med användarens sökintention. Detta talar om för din målgrupp att du kan din sak och kan svara på deras frågor. Detta kommer inte bara att förbättra ditt varumärkes auktoritet, utan också bidra till att skapa starkare känslomässiga band. RankTracker har en fantastisk och lättanvänd keyword finder som hjälper dig att hitta nyckelord som skapar en känslomässig kontakt med dina kunder samtidigt som de överensstämmer med deras sökintention.

Differentiera ditt företag från konkurrenterna

En stark varumärkesberättelse kan också hjälpa dig att skilja dig från konkurrenterna, vilket är viktigt på en överbefolkad marknad. Detta gör det i sin tur möjligt för dig att erövra en större del av marknaden. Om du kan skapa en varumärkesberättelse som får dig att skilja dig från andra företag kommer kunderna att vara mer benägna att välja din produkt eller tjänst framför konkurrenternas. Detta beror på att de kommer att se att ditt företag erbjuder något unikt och värdefullt som inte finns hos någon annan.

Bygg upp ett förtroende hos kunderna

En annan sak som din varumärkesberättelse kan göra är att bidra till att bygga upp ett förtroende hos din målgrupp. Genom att skapa en positiv bild och ett positivt rykte kan ett företag få konsumenterna att känna sig mer bekväma med att göra affärer med dem. Detta är särskilt viktigt när det gäller transaktioner på nätet, där kunderna kanske inte kan se eller träffa personen de gör affärer med ansikte mot ansikte. Ett starkt varumärke kan bidra till att inge förtroende hos potentiella kunder och uppmuntra dem att köpa din produkt eller använda din tjänst.

Stärka kundlojaliteten

Kundlojalitet är en av de viktigaste faktorerna för alla företag. Den skapar långsiktiga relationer med kunderna, vilket i sin tur ökar avkastningen på marknadsföringsinsatser. Lojala kunder är också mer benägna att rekommendera ett företag till andra, vilket ökar dess kundkrets. Dessutom ger kundlojalitet värdefulla insikter om kundernas beteende som kan hjälpa företag att förbättra sina produkter och tjänster.

Ökar företagets erkännande

Att ha ett starkt varumärke bidrar till att öka företagets erkännande eftersom det skiljer dina produkter från konkurrenternas. När människor lätt minns ditt varumärke och identifierar dina produkter visar det att din publik känner till och litar på ditt företag. Detta gör det mer sannolikt för dem att göra affärer med dig, vilket leder till ökad försäljning och vinst.

Ett sätt att öka företagets igenkänning är att använda sociala medier för att nå en stor publik med ditt budskap. Ett annat sätt att öka varumärkeskännedomen är genom förtjänad media, till exempel pressbevakning, recensioner och gästpostning. Att bli presenterad i populära publikationer eller bloggar kan bidra till att öka kännedomen om ditt företag. Dessa ökar din webbplats backlinks, vilket förbättrar rankningen på resultatsidor. Ju mer erkänt ditt företag är, desto mer naturligt kommer bakåtlänkarna.

Öka marknadsföringen genom muntlig kommunikation

Människor älskar att prata om saker de brinner för, och företag med en stark varumärkeshistoria är inget undantag. Genom att skapa en berättelse som ger resonans med din målgrupp kan du uppmuntra fler människor att prata om ditt företag. Denna word of mouth-marknadsföring leder till ökad medvetenhet, leads och försäljning.

Hur man skapar en varumärkesberättelse som engagerar kunderna

En varumärkesberättelse bör vara väl genomtänkt och noggrant utformad. Den bör återspegla ditt varumärkes värderingar och uppdrag och vara något som kunderna kan ansluta sig till på en känslomässig nivå. Om du tar dig tid att skapa en övertygande varumärkesberättelse kommer det att löna sig i det långa loppet genom att hjälpa dig att bygga ett starkt varumärke som kunderna älskar. Här är åtta enkla steg som hjälper dig att skapa en lockande varumärkesberättelse.

Steg 1: Definiera ditt uppdrag och dina värderingar

Företagets uppdragsbeskrivning ska kortfattat beskriva vad ni gör och varför ni gör det. Detta ger kunderna ytterligare förtydliganden om motivationen bakom ert arbete. Värderingar är en uppsättning övertygelser som styr företagets beslut och handlingar. De bör vara eftersträvansvärda, återspegla företagets kultur och vara något som alla i företaget kan ställa sig bakom. Några bra exempel på värderingar är integritet, innovation, kundfokus och lagarbete.

Steg 2: Ta reda på vad som gör ditt varumärke unikt.

Ditt varumärke är det som skiljer dig från alla andra företag där ute. Det är det som särskiljer dig och lockar kunderna till dina produkter eller tjänster. Det finns några sätt att kommunicera vad som gör ditt varumärke unikt för din publik. Du kan fokusera på ditt varumärkes historia och hur det har utvecklats över tid. Du kan också prata om personerna bakom ditt varumärke och vad de står för. Och slutligen kan du kommunicera de värderingar som ditt varumärke representerar.

Steg 3: Skapa en berättelse som berättar varumärkets historia.

Din berättelse ska vara engagerande och informativ för potentiella kunder och beskriva företagets historia, dess värderingar och vad det står för. Den kan också visa upp de produkter eller tjänster som företaget erbjuder och hur de skiljer sig från konkurrenterna. Att berätta en historia som engagerar läsaren är nyckeln till att få dem intresserade av vad ditt företag har att erbjuda. Om du aldrig har använt storytelling in marketing är det dags att börja.

Steg 4: Skapa en storyboard som hjälper dig att visualisera berättelsen.

Bygg sedan en storyboard för att ytterligare beskriva din varumärkesberättelse. Skapa en serie bilder eller skisser som visar viktiga budskap och värderingar på ett intressant och visuellt tilltalande sätt. Detta kan ytterligare hjälpa dig att visualisera en varumärkesberättelse som kunderna kan följa och förstå. Inkludera visualiseringar som kartlägger kundresor och skapar detaljerade användarberättelser. Genom att se kundupplevelsen från början till slut kan du skapa ett starkare varumärke som kommer att ge gensvar hos din publik.

Steg 5: Skriv texten till din varumärkesberättelse

När du har en allmän uppfattning om vad din varumärkesberättelse kommer att innehålla är det dags att börja skriva texten. Det kan vara i form av ett blogginlägg, en artikel eller till och med ett kort videomanus. Det viktiga är att fokusera på att skapa engagerande innehåll som berättar din historia på ett intressant sätt. Se till att inkludera nyckelbudskap, call-to-actions och en stark slutsats som gör att kunderna vill ha mer.

Steg 6: Välj visuellt material som representerar din varumärkeshistoria.

Dina bilder ska vara iögonfallande och återspegla ditt varumärkes berättelse. De ska vara av hög kvalitet och professionella, eftersom de kommer att representera ditt företag för världen. Om du inkluderar bilder, se till att de är relevanta och ger texten ett mervärde. Samma sak gäller för videor - välj material som är intressant och informativt, utan att vara för långt eller tråkigt.

Steg 7: Var konsekvent

Din varumärkesberättelse bör vara konsekvent i alla kanaler, från din webbplats till dina konton i sociala medier. Detta innebär att du måste använda samma språk, ton och budskap. Du vill att potentiella kunder lätt ska känna igen ditt företag och vad det står för, oavsett var de stöter på det. Genom att vara konsekvent kan du bygga upp ett starkt och igenkännbart varumärke som kommer att fastna i målgruppens medvetande.

Steg 8: Aktivera ditt varumärke

När du har tagit dig tid att skriva din varumärkeshistoria är det dags att implementera den i din marknadsföringsstrategi. Genom att aktivera ditt varumärke skapar du en starkare känslomässig koppling till dina kunder genom pågående interaktioner och upplevelser med dina produkter eller tjänster. Detta innebär att du lyfter fram ditt varumärke i din reklam, på din webbplats och i sociala medier. Du kan också inkludera det i PR-kampanjer, e-postmarknadsföring och till och med i personliga evenemang. Himlen är gränslös när det gäller att aktivera din varumärkesberättelse.

Exempel på varumärken som framgångsrikt har berättat sina historier

En varumärkesberättelse ska vara unik, minnesvärd och relevant för kunden. Följande företag har alla lyckats berätta sina varumärkeshistorier, vilket har hjälpt dem att bli välkända namn.

 • Apple
 • Coca Cola
 • Nike
 • IBM
 • Ford
 • McDonalds

Tack vare sina varumärkeshistorier är dessa företag lätta att känna igen genom sina logotyper och slogans för människor runt om i världen.

Är du redo att bygga upp en övertygande varumärkeshistoria och få ditt företag att växa?

Som du ser finns det många fördelar med att inkludera en varumärkeshistoria i din marknadsföringsstrategi. Det kommer inte bara att hjälpa dig att få kontakt med kunderna på en djupare nivå, utan det kommer också att göra ditt företag mer minnesvärt och igenkännbart. Om du vill ta ditt varumärke till nästa nivå kan du börja berätta din historia redan idag.

Om du är redo att bygga ett starkt varumärke och skapa kontakt med kunderna på en känslomässig nivå, kontakta AS Marketing. Vi kan hjälpa dig i berättelseprocessen, aktivera ditt varumärke och hjälpa ditt företag att sticka ut från konkurrenterna.

Om författaren

Adriana Stein är grundare och VD för AS Marketing, en byrå som specialiserar sig på att skapa holistiska strategier för marknadsföring online för B2B- och B2C-företag världen över. Adriana och hennes flerspråkiga och mångkulturella team specialiserar sig på att utveckla strategier som innehåller olika tekniker som SEO på modersmålsnivå, LinkedIn content marketing och marketing automation. Hon har också delat med sig av guider för SEO-innehållsmarknadsföring på Moz och Hubspot. Följ henne på LinkedIn för att få fler tips om hur du tar din närvaro på nätet till nästa nivå.

Start your free 7 days trial with Ranktracker, all-in-one SEO platform
Adriana Stein

Adriana Stein

is the Founder and CEO of AS Marketing, an agency that specializes in creating holistic online marketing strategies for B2B and B2C companies worldwide. Adriana and her multilingual and multicultural team specialize in developing strategies that incorporate various techniques like native-speaker level SEO, LinkedIn content marketing, and marketing automation. She has also shared SEO content marketing guides on Moz and Hubspot. Follow her on LinkedIn for more tips on how to take your online presence to the next level.

Link: AS Marketing

Prova Ranktracker GRATIS