• Webbplatsanalyser

Spårning av SEO: Den kompletta guiden om hur man mäter SEO:s avkastning på investerat kapital

 • Sanketee Kher
 • 1 min read
Spårning av SEO: Den kompletta guiden om hur man mäter SEO:s avkastning på investerat kapital

Intro

Är du redo att ta din webbplats synlighet i sökmotorerna till nästa nivå? Då måste du behärska konsten att spåra SEO-mätvärden.

Sökmotoroptimering (SEO) är en viktig del av alla digitala marknadsföringsstrategier, eftersom den hjälper din webbplats att få en högre placering i sökmotorer som Google och lockar till sig mer organisk trafik.

Men hur vet du om dina SEO-insatser faktiskt lönar sig? Det är här som spårning av SEO kommer in i bilden. Genom att övervaka din webbplats prestanda kan du se vad som fungerar och vad som behöver förbättras, och i slutändan mäta avkastningen på dina SEO-insatser.

Och det är precis vad vi kommer att ta upp i den här omfattande guiden om spårning av SEO och mätning av ROI för SEO.

Vad betyder ROI för SEO?

Du kanske har hört talas om termen "ROI för SEO", men här är vad den betyder:

ROI står för return on investment (avkastning på investeringar) och inom SEO avser det de fördelar du får av dina SEO-insatser.

Enkelt uttryckt är det ett sätt att mäta hur framgångsrik din SEO-kampanj är och avgöra om den tid, de pengar och de resurser du har lagt ner på den lönar sig. Naturligtvis behöver du en bra strategi för innehållsmarknadsföring för att öka ditt SEO-arbete.

För att beräkna avkastningen av SEO måste du spåra specifika mätvärden och utvärdera hur de påverkar ditt resultat. Det är här som kunskapen om SEO-mätvärden kan vara till hjälp. Några vanliga mätvärden är:

 • Trafik på webbplatsen
 • Rankning av nyckelord
 • Omvandlingsfrekvenser
 • Försäljning

Genom att analysera dessa mätvärden kan du se hur dina SEO-insatser påverkar webbplatsens prestanda och avgöra om de ger de resultat du vill ha.

What does the ROI of SEO mean? (Källa: Sam Romain)

Så varför är det viktigt att mäta ROI för SEO?

Om du känner till de ekonomiska fördelarna med dina SEO-insatser kan du fatta välgrundade beslut om din digitala marknadsföringsstrategi.

Om du till exempel ser att dina SEO-insatser leder till en betydande ökning av trafiken på webbplatsen, men inte leder till försäljning, kan du behöva fokusera dina ansträngningar på att förbättra dina konverteringsfrekvenser.

Om du däremot ser en positiv avkastning på dina SEO-insatser kan du avsätta mer resurser till din SEO-kampanj och utöka dina insatser.

Spårning av SEO-mätningar och ROI

Så här kan du mäta din SEO ROI:

1. Definiera dina SEO-mål och KPI:er

Innan du börjar genomföra det är det viktigt att definiera dina SEO-mål och nyckeltal för prestanda (KPI) för att kunna spåra avkastningen av SEO-insatser. Utan tydliga mål och KPI:er är det svårt att avgöra om din SEO-kampanj uppnår de resultat du vill ha.

Så varför är det så viktigt att definiera dina mål? Genom att sätta upp specifika, mätbara mål kan du fokusera dina ansträngningar på det som är viktigt och följa dina framsteg. På så sätt kan du identifiera förbättringsområden och göra justeringar i din SEO-strategi vid behov.

"Att ha tydliga mål och KPI:er hjälper dig att kommunicera värdet av dina SEO-insatser till intressenterna, eftersom du kan visa hur dina insatser påverkar specifika, mätbara resultat", säger Jonathan Rogers från Credexel.

När det gäller SEO-mål finns det en rad olika alternativ att välja mellan, bland annat:

 • Öka trafiken på webbplatsen
 • Förbättra rankningen av nyckelord
 • Öka konverteringsgraden
 • Generera fler leads ellermer försäljning

När du har definierat dina SEO-mål är nästa steg att fastställa de KPI:er som hjälper dig att följa utvecklingen mot dessa mål. Några vanliga KPI:er för SEO är:

 • Trafik på webbplatsen
 • Rankning av nyckelord
 • Avvisningsfrekvens
 • Omvandlingsgrad
 • Tid på plats

Genom att regelbundet följa upp dessa KPI:er kan du se hur dina SEO-insatser påverkar webbplatsens prestanda och avgöra om du uppnår dina mål. Med denna information kan du fatta välgrundade beslut om din SEO-strategi och kontinuerligt förbättra dina resultat.

Använd verktyg för att spåra SEO

"För att spåra avkastningen av SEO-arbetet är det absolut nödvändigt att ha rätt verktyg. Det finns en mängd olika alternativ, från gratis till betalda, så det kan vara svårt att avgöra vilka verktyg som är rätt för dig", säger Sanjay Gupta, ägare till Gurin Products.

Å ena sidan finns det kostnadsfria verktyg som Google Analytics och Google Search Console, som erbjuder en mängd data och insikter om din webbplats prestanda. Gratisverktygen ger dock kanske inte alla data och funktioner som du behöver för att kunna följa dina SEO-insatser på ett effektivt sätt.

Betalda verktyg som SEMrush och Ahrefs erbjuder däremot mer avancerade funktioner och ett mer omfattande utbud av data, men har ett högre pris.

Use tools for Tracking SEO

Så vad är det bästa alternativet för att spåra SEO ROI? Svaret beror på dina specifika behov och din budget. Om du vill ha en heltäckande och allt-i-ett-lösning ska du använda Ranktracker. Den här plattformen erbjuder en rad SEO-verktyg, inklusive sökordssökare, SERP-kontroller och webbplatsrevisioner, allt på ett och samma ställe. Den gör det också möjligt för dig att spåra dina framsteg över tid, vilket gör det lättare att se hur dina SEO-insatser påverkar webbplatsens prestanda.

2. Mät trafiken på webbplatsen

"Detta är ett viktigt mått att följa när du utvärderar din SEO ROI. Mängden trafik som din webbplats får kan ha en betydande inverkan på din totala SEO-prestanda tillsammans med Magento to Shopify-integration, eftersom det är en nyckelfaktor som avgör hur synlig din webbplats är på sökmotorernas resultatsidor", säger Jay Soni, VD för Yorkshire Fabric Shop.

Det finns flera olika typer av webbplatstrafik:

 • Organisk trafik: besökare som hittar din webbplats via en sökning i en sökmotor.
 • Direkttrafik: besökare som kommer direkt till din webbplats genom att använda din webbadress.
 • Hänvisningstrafik: besökare som kommer till din webbplats via en länk på en annan webbplats.
 • Betald trafik: besökare som kommer till din webbplats via en betald sökning eller reklamkampanj.

3. Spåra relevanta nyckelord

Track relevant keywords (Källa: Kai)

Rätt sökord kan bidra till att driva trafik till din webbplats, öka din synlighet på sökmotorernas resultatsidor och öka relevansen av ditt innehåll för din målgrupp.

En fastighetswebbplats kommer till exempel att inrikta sig på sökord som gäller deras specifika kundgrupp - personer som vill köpa fastigheter. En e-handelswebbplats kommer att fokusera på att placera sina produktsidor på relevanta sökord för de produkter de säljer.

"Att hitta rätt sökord är det första steget för att spåra SEO-resultatet. Verktyg som Ranktracker ger värdefulla insikter om sökvolym för nyckelord, konkurrens och andra viktiga mätvärden, så att du kan välja de nyckelord som kommer att ha störst inverkan på din SEO-prestanda", säger Rene Delgado, grundare och vd för Shop Indoor Golf.

Så här kan du gå tillväga:

 • Identifiera målgruppen: Börja med att förstå målgruppens demografi, intressen och behov. På så sätt kan du fastställa vilka nyckelord som är mest relevanta för din verksamhet.
 • Gör sökordsundersökningar: Använd verktygen ovan för att undersöka nyckelord. Detta ger dig data om sökvolym, konkurrens och andra viktiga mätvärden.
 • Utvärdera konkurrensen: Titta på de webbplatser som för närvarande rankas för de sökord du siktar på. På så sätt får du en uppfattning om hur stor konkurrensen är och kan avgöra om det är möjligt att placera sig på vissa sökord.
 • Tänk på sökintentionen: Förstå vad användaren försöker uppnå när han eller hon gör en sökning med ett visst sökord. Detta hjälper dig att avgöra om sökordet gäller för din verksamhet och vilken typ av innehåll du behöver skapa för att rankas för det.
 • Använd långa sökord: Långsvansnyckelord är mer specifika och har en lägre sökvolym än breda nyckelord. De kan vara lättare att rankas för och ge mer målinriktad trafik till din webbplats.

När du har identifierat rätt sökord är nästa steg att följa upp dina sökordsplaceringar. Detta innebär att du övervakar din webbplats rankning för specifika sökord över tid och fattar datadrivna beslut för att förbättra dina resultat.

4. Fokusera på länkbyggande

Sökmotorer använder länkar för att avgöra en webbplats trovärdighet och relevans, och länkar av hög kvalitet kan bidra till att öka din webbplats synlighet i sökresultaten.

Det är viktigt att följa upp hur framgångsrika dina länkbyggnadsinsatser är för att kunna följa upp SEO-insatser och deras avkastning. Det finns flera mätvärden som du kan använda för att spåra framgången med dina länkbyggnadsinsatser, bland annat antalet länkar du har fått, kvaliteten på länkarna och den referenstrafik som genereras från dessa länkar.

För att kunna mäta hur framgångsrik din länkbyggnation är måste du fokusera på en mängd olika länkar. Dessa är dock de viktigaste typerna:

 • Bakåtlänkar: Det är länkar från andra webbplatser som pekar på din webbplats. De är en viktig faktor för att avgöra din webbplats trovärdighet och kan ha stor betydelse för din placering i sökmotorer.
 • Interna länkar: Detta är länkar på din webbplats som pekar på andra sidor på din webbplats. De hjälper sökmotorerna att förstå strukturen och hierarkin på din webbplats och kan öka din webbplats totala synlighet.
 • Utgående länkar: Det är länkar från din webbplats till andra webbplatser. De hjälper sökmotorerna att avgöra relevansen av ditt innehåll och kan ge ytterligare hänvisningstrafik till din webbplats.
 • Nofollow-länkar: Det här är länkar som är markerade med attributet "nofollow", vilket innebär att sökmotorerna inte ska följa länken. Nofollow-länkar kan fortfarande ge värdefull hänvisningstrafik till din webbplats, men de påverkar inte direkt din placering i sökmotorerna.

5. Spåra optimering på sidan

Optimering på sidan innebär att optimera enskilda webbsidor för att de ska rankas högre och få mer relevant trafik från sökmotorerna. Den omfattar en rad olika element, t.ex. sidtitlar, metabeskrivningar, rubriktaggar och interna länkar.

Det är viktigt att följa utvecklingen av dina optimeringsinsatser på sidan för att mäta avkastningen av SEO. Genom att övervaka resultatet av din on-page-optimering kan du fatta rätt beslut för att förbättra din webbplats synlighet i SERPs.

För att följa utvecklingen av din optimering på sidan måste du fokusera på en rad olika mätvärden. Några av de viktigaste mätvärdena för optimering på sidan är följande:

 • Sidtitlar: Titeln på varje sida på din webbplats bör optimeras för att återspegla sidans innehåll och för att rikta in sig på relevanta sökord.
 • Metabeskrivningar: Metabeskrivning: Metabeskrivningen sammanfattar innehållet på varje sida på din webbplats. Den visas på sökmotorernas resultatsidor och kan påverka antalet klick.
 • Rubriksmarkeringar: De är H1, H2, H3 osv. och hjälper till att strukturera innehållet på dina sidor och kan påverka sökmotorernas placering.
 • Interna länkar: Interna länkar: Interna länkar hjälper sökmotorerna att förstå strukturen och hierarkin på din webbplats och kan öka din webbplats totala synlighet.
 • Sidans laddningstid: Hur snabbt dina sidor laddas kan påverka användarupplevelsen och sökmotorernas placering.

Pro tips: Du måste därför optimera ditt innehåll från tid till annan och lägga till mer relevanta nyckelord och fraser och uppdatera föråldrat innehåll. Du kan också behöva skriva om vissa delar av ditt innehåll, vilket du antingen kan göra manuellt eller ta hjälp av en pålitlig omformare av meningar.

6. Mät konverteringsgraden

Konverteringsfrekvensen är en viktig del av uppföljningen av SEO-mätvärden. De talar om för dig hur många besökare på din webbplats som vidtar den önskade åtgärden, oavsett om det handlar om att göra ett köp, fylla i ett formulär eller till och med anmäla sig till ditt nyhetsbrev.

Ju högre konverteringsgrad du har, desto effektivare är dina SEO-insatser för att locka rätt trafik till din webbplats. Konverteringsgraden kan dock påverkas av en rad faktorer, från kvaliteten på innehållet på din webbplats till användarupplevelsen.

För att spåra konverteringsgraden för dina SEO-insatser måste du tydligt förstå dina mål och de önskade åtgärder som du vill att dina besökare ska vidta. Därifrån kan du använda en rad olika verktyg för att övervaka och analysera dina konverteringsfrekvenser:

 • Verktyg för värmekartor: Heatmap-verktyg: Med hjälp av Heatmap-verktyg kan du se hur användarna interagerar med din webbplats och identifiera områden som kan förbättras. Genom att analysera värmekartor kan du identifiera områden på din webbplats som kan påverka dina konverteringsfrekvenser och fatta datadrivna beslut för att förbättra din SEO-prestanda.
 • A/B-testning: Det gör att du kan jämföra två olika versioner av din webbplats och avgöra vilken version som är bäst när det gäller konverteringsfrekvens.

Börja förbättra din SEO ROI idag

"Att spåra SEO är en viktig aspekt för att maximera avkastningen på dina SEO-insatser. Genom att övervaka din webbplats trafik, nyckelordsplaceringar, länkbyggnadsinsatser, optimering på sidan och konverteringsfrekvenser kan du få värdefulla insikter om hur effektiva dina SEO-strategier är och justera din strategi i enlighet med detta", säger Jessica Shee från** **iBoysoft.

Oavsett om du är en erfaren SEO-proffs eller om du precis har börjat, kan du följa dessa insatser för att få ut mesta möjliga av din tid, dina resurser och din budget och maximera SEO ROI-arbetet. Detta gäller i hög grad för design av finansiella webbplatser eftersom de tillhandahåller kalkylatorer som gör det möjligt för användarna att spåra sina ROI-ansträngningar.

Sanketee Kher

Sanketee Kher

Sanketee Kher (MA, I/O Psychology) is a freelance content writer. She specializes in writing for B2B SaaS and eCommerce companies looking to incorporate personality into their brands. She also writes for leading job boards in India and the U.S. When she isn’t crafting content for her clients, you can find her indulging in other creative pursuits. You can connect with Sanketee on LinkedIn.

Link: Visit her website

Börja använda Ranktracker... gratis!

Ta reda på vad som hindrar din webbplats från att rankas.

Skapa ett kostnadsfritt konto

Eller logga in med dina autentiseringsuppgifter

Different views of Ranktracker app
Möt Ranktracker

Allt-i-ett-plattformen för effektiv SEO

Bakom varje framgångsrikt företag finns en stark SEO-kampanj. Men med otaliga optimeringsverktyg och tekniker att välja mellan kan det vara svårt att veta var man ska börja. Nåväl, frukta inte längre, för jag har precis det som kan hjälpa dig. Jag presenterar Ranktracker, en allt-i-ett-plattform för effektiv SEO.

Vi har äntligen öppnat registreringen av Ranktracker helt gratis!

Skapa ett kostnadsfritt konto

Eller logga in med dina autentiseringsuppgifter