• Sökmotoroptimering (SEO) och etisk AI

Använda AI på ett etiskt sätt i SEO: Bästa praxis och insikter

 • Felix Rose-Collins
 • 2 min read
Använda AI på ett etiskt sätt i SEO: Bästa praxis och insikter

Intro

Upptäck varför det är viktigt med ett etiskt förhållningssätt till AI inom SEO. Lär dig hur du använder AI-teknik på ett ansvarsfullt sätt samtidigt som du säkerställer noggrannhet och skyddar användarnas integritet.

En stiliserad grafik av en robothand, som symboliserar etisk AI, som håller i mitten av en balanserad skala mot en mörk bakgrund. Vågskålarna är tomma och markerade med blå nyanser.

För- och nackdelar med AI inom SEO

AI kan avsevärt förbättra effektiviteten och produktiviteten för varumärken och marknadsförare, men det är inte utan begränsningar.

I takt med att AI blir allt vanligare i SEO-arbetsflöden och -verktyg är det viktigt att SEO-proffs använder etiska metoder.

Vad innebär ett etiskt förhållningssätt till AI?

Ett etiskt förhållningssätt innebär att AI-teknik används på ett öppet, rättvist och ansvarsfullt sätt, samtidigt som användarnas integritet respekteras och informationens riktighet och integritet säkerställs.

Utmaningar med AI-genererat innehåll

AI-genererat innehåll kan vara felaktigt, partiskt eller alltför generiskt, vilket orsakar problem för byråer och marknadsförare. Core-uppdateringen i mars straffade webbplatser som använde oredigerat, icke-originellt eller ohjälpsamt AI-innehåll, vilket resulterade i betydande minskningar av den organiska trafiken.

Riktlinjer för etisk AI-användning inom SEO

Öppenhet och information

 • Var transparent med hur du använder generativ AI i dina SEO-metoder. Undvik att publicera AI-genererat innehåll utan att informera dina kunder om detta.

Noggrannhet och integritet

 • Anta en människoledd strategi för att skriva innehåll i lång form. Även om AI kan hjälpa till med brainstorming, organisering, omformulering och transkribering är mänsklig tillsyn avgörande för att säkerställa originalitet och noggrannhet. Använd verktyg för plagiatdetektering som Copyscape för att verifiera innehållets originalitet.

Originalitet och användbarhet

 • Google prioriterar innehållsupplevelser som utgår från användaren. Undvik att förlita dig på AI för att skapa innehåll på grund av potentiella brister i utbildningsdata och brist på originalitet. Använd AI för att sammanställa anteckningar från experter, men se till att det slutliga innehållet skapas av människor.

Överensstämmelse med riktlinjer för sökmotorer

 • Följ sökmotorernas riktlinjer och etiska normer. Undvik metoder som sökordsfyllning, cloaking eller att skapa dörrsidor. Fokusera på att producera användbart innehåll av hög kvalitet.

Främja positiv påverkan

 • Använd AI för att främja trovärdigt och användbart innehåll som ökar användarnas kunskap och välbefinnande.

Säker utveckling och integritet

 • Implementera starka säkerhetsprotokoll vid utveckling av AI-verktyg och -plattformar. Kontinuerlig övervakning av tekniken efter lansering för att säkerställa säkerhet och trygghet. Sök juridisk rådgivning när du använder AI-processer som involverar användar-/kunddata, eftersom det kanske inte räcker med att uppdatera integritetspolicyn.

Respekt för immateriella rättigheter och originalitet

 • Säkerställ att AI-genererat innehåll är originellt och korrekt attribuerat. Verifiera innehållet med hjälp av verktyg för att upptäcka plagiat för att undvika problem med immateriella rättigheter.

Googles inställning till AI-innehåll

 • Google värdesätter kvalitet och originalinnehåll framför artificiellt, lågvärdigt eller duplicerat innehåll. Att följa etiska AI-principer är avgörande för att upprätthålla ett rättvist, jämlikt och användarfokuserat sökekosystem.

Förbättring av E-E-A-T

 • Att förbättra E-E-A-T (Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness) är avgörande i dagens konkurrenskraftiga SERP:er. Tankeledare och experter bör skapa innehåll som visar deras expertis på din webbplats. Fokusera på användarupplevelsen genom att se till att din webbplats är snabb, lätt att navigera och uppfyller användarnas behov.

Ytterligare resurser:

 • Navigera i skärningspunkterna mellan teknik och mänsklig interaktion inom AI, användarupplevelse och SEO

 • Vad är kvalitetsdata och hur kopplar det samman sök, innehåll och AI-framgång?

 • Utnyttja generativa AI-verktyg för SEO

Felix Rose-Collins

Felix Rose-Collins

Ranktracker's CEO/CMO & Co-founder

Felix Rose-Collins is the Co-founder and CEO/CMO of Ranktracker. With over 15 years of SEO experience, he has single-handedly scaled the Ranktracker site to over 500,000 monthly visits, with 390,000 of these stemming from organic searches each month.

Börja använda Ranktracker... gratis!

Ta reda på vad som hindrar din webbplats från att rankas.

Skapa ett kostnadsfritt konto

Eller logga in med dina autentiseringsuppgifter

Different views of Ranktracker app