• Design

UX/UI och dess inverkan på SEO

  • Felix Rose-Collins
  • 1 min read
UX/UI och dess inverkan på SEO

Intro

Företagen måste ta sin digitala närvaro på allvar när världen flyttas till nätet. Detta innebär att de måste ha en väl utformad webbplats som är lätt att använda och navigera. Utmärkt användarupplevelse/användargränssnitt (UX/UI) är också avgörande för att hålla kunderna engagerade på din webbplats.

UX/UI är viktigt för att hålla kunderna nöjda och det kan påverka din sökmotoroptimering (SEO) positivt. Sökmotorerna utvecklas och lägger nu större vikt vid användarupplevelsen. Det innebär att webbplatser med UX/UI av hög kvalitet har större sannolikhet att rankas högre i sökresultaten.

Med detta sagt tänker de flesta människor på UX och UI som två separata enheter. Men i verkligheten arbetar de hand i hand för att skapa en sömlös webb- eller appupplevelse för användarna. Medan UI fokuserar på utseendet och känslan på en webbplats eller app, koncentrerar sig UX på hur användaren interagerar med den. Båda är viktiga för att skapa en framgångsrik webbsida, och båda kan påverka SEO.

I den här artikeln tittar vi på hur UX/UI påverkar SEO och vad du kan göra för att optimera din webbplats eller app så att den blir mer synlig i sökmotorerna.

Hur påverkar UX/UI SEO?

UI och UX skapar en sömlös användarupplevelse för konsumenter som interagerar med produkter eller tjänster. Dessa två spelar dock en viktig roll inte bara på ytan utan även inom SEO. Här är sex sätt på vilka UX/UI kan påverka SEO:

Klickfrekvens

UX/UI kan påverka klickfrekvensen. Ju bättre UX/UI, desto större är sannolikheten att webbläsare klickar på ett resultat på sökmotorernas resultatsidor (SERP). UX förbättrar SEO genom att göra det enklare för användarna att hitta det de söker på en webbplats. Samtidigt gör användargränssnittet resultaten mer visuellt tilltalande, vilket uppmuntrar kunderna att klicka.

Till exempel arbetade Now, ett företag som erbjuder lösningar för fakturabetalning, med experter för att förbättra prestandan på sin webbplats. Innan de gjorde om sin webbplats såg de bara mindre än 3 400 besökare varje månad och färre leads än de önskade. Efter att ha förnyat webbsidan har webbplatsen fler ljusa färger, välkomnande bilder och en informativ hemsida. Därför har den nu en engagerande UX.

Senare visar studier att organisationen ökade trafiken på webbplatsen med 132,65 % jämfört med tidigare månader.

Tid för uppehållstid

Ett annat sätt för UX/UI att påverka SEO är genom att påverka uppehållstiden. Generellt sett är uppehållstiden den tid som en användare tillbringar på en viss webbsida innan han eller hon återvänder till de sökbara webbplatserna. Ju bättre uppehållstid, desto mer engagerad är konsumenten på webbplatsen. Detta signalerar till sökmotorerna att webbplatsen erbjuder relevant och värdefullt innehåll. Om kunderna tycker att din webbplats är stressig att använda eller navigera på kommer de att studsa tillbaka till SERPs och klicka på ett annat resultat.

Besök av användare

På samma sätt kan UX/UI avgöra hur många sidor en konsument besöker. En väl utformad webbplats uppmuntrar användarna att utforska fler sidor. Omvänt kommer en dåligt utformad webbplats bara att leda till frustration och en hög avvisningsfrekvens. Ju fler sidor en kund besöker på din webbsida, desto mer engagerade är de i ditt innehåll. Detta signalerar till sökmotorerna att din webbplats är relevant och värd att rankas.

Omvandlingsfrekvens

Dessutom kan en utmärkt UX/UI förbättra konverteringen. Om du bara designar din webbplats är det troligare att du ser konverteringar (anmälningar till nyhetsbrev, försäljning osv.). Användarna kan alltså snabbt hitta det de söker och vidta önskade åtgärder. Konverteringar är ett viktigt mått som sökmotorerna tar hänsyn till när de rankar webbplatser. Du kan använda verktyg som en rank tracker för att avgöra hur din webbsida rankas.

Rank Tracker tool

Poäng för innehållskvalitet

UX/UI kan också påverka kvaliteten på innehållet. Google använder till exempel vistelsetid och organisk klickfrekvens för att avgöra kvaliteten på ditt innehåll. Med hjälp av dessa indikatorer bedömer Google webbsidor och påverkar deras placering i sökmotorer som Bing, Yahoo! och naturligtvis Google. UX/UI kan därför påverka denna poäng, vilket också kan påverka SEO-placeringar av webbplatser som använder dessa tekniker.

Röstsökning

Slutligen kan en högkvalitativ UX/UI-design hjälpa dig att rankas för röstsökning. Eftersom röstsökning blir allt populärare är det viktigt att utforma din webbplats med detta i åtanke. En trovärdig UX/UI-designer hjälper dig att välja rätt nyckelord och förbereda en kortfattad text som kommer att rankas för röstsökningar.

Detta är några sätt som UX/UI-design kan påverka SEO. För att förbättra din SEO-placering måste du samarbeta med en professionell UX/UI-designer som hjälper dig att nå dina mål.

Varför är UX/UI viktigt för SEO?

Med tanke på hur UX/UI påverkar SEO finns det flera skäl till varför det är viktigt:

För det första är UX/UI en viktig del av det digitala varumärket. Det kan stärka kundlojaliteten och företagets trovärdighet.

För det andra kan högkvalitativ UX/UI öka antalet återkommande kunder. Detta leder till högre konverteringsfrekvens och försäljning.

Slutligen kan UX/UI förbättra den organiska sökplaceringen genom att hjälpa sökmotorerna att förstå syftet med en webbsida och sedan förbättra användarupplevelsen. Dessa faktorer kan leda till mer webbtrafik och högre intäkter för ett företag.

Vilka är de vanligaste UX/UI-missarna som människor gör?

UX/UI är en process som innebär att förstå hur användare interagerar med digitala produkter och sedan använda den kunskapen för att utforma bättre varor. UX/UI-designers måste ha en stark analytisk förmåga och vara kreativa för att utveckla lösningar som uppfyller både användarnas och företagens behov.

Men även de bästa UX/UI-designerna kan ha brister. Här är några vanliga UX/UI-fel som företag gör när de utformar sina webbsidor:

Bristande hänsyn till användarnas behov

Ett misstag är att inte ta hänsyn till hur användarna interagerar med en produkt eller tjänst på olika sätt. UX-designers måste fastställa hur användarna kommer att navigera i gränssnittet, vilka uppgifter de förväntar sig att utföra och vilka signaler de behöver för att slutföra dessa aktiviteter.

Långsam laddningshastighet

Ett annat vanligt misstag är att glömma att konsumenterna har begränsad uppmärksamhet. Användarna blir sannolikt frustrerade och ger upp om en webbplats eller app tar för lång tid att ladda. En studie visar att den genomsnittliga konverteringsgraden är nästan 40 % när webbsidor laddas på en sekund.

Att inte ta hänsyn till användarens kunskapsnivå

Förutom långsam laddningshastighet är ett annat vanligt misstag att anta att alla användare har samma kunskapsnivå eller förståelse. UX-designers måste därför ge tydliga och kortfattade instruktioner som kunder på alla kunskapsnivåer kan följa.

Automatisk uppspelning av musik eller videoklipp

Autoplay-funktioner kan vara påträngande och irriterande, särskilt om kunderna inte förväntar sig dem. Webbdesigners bör istället låta kunderna själva styra när och hur videor eller musik börjar spelas upp.

Tvinga användare att registrera sig

Att be konsumenterna att skapa ett konto innan de kan använda en produkt eller tjänst är ett vanligt misstag som designers gör. Användarna avbryter ofta processen om de inte kan använda tjänsten eller produkten utan att skapa ett konto. UX-designers bör göra registreringen frivillig.

Hur kan du förbättra din UX-design för bättre SEO-resultat?

Nu när du känner till de typiska UX/UI-felen är nästa fråga att avgöra hur du kan förbättra din UX-design. UX/UI är en viktig aspekt av alla webbplatser. Det är det som skiljer ut hur användarvänlig och effektiv din webbplats är. Som tidigare nämnts kan en överlägsen UX göra hela skillnaden om folk stannar på eller lämnar din webbsida, konverterar och kommer tillbaka för mer. Här är flera sätt att förbättra din webbplats UX/UI för bättre SEO-resultat:

Se till att webbplatsen är mobilanpassad

Allt fler använder sina smarta mobiler för att surfa på internet. En färsk rapport visar att konsumenterna är fem gånger mer benägna att sluta surfa på en webbplats om den inte är anpassad till mobilanvändning. Med detta sagt måste din webbsida vara mobilanpassad. Det innebär att den har en responsiv design som anpassar sig efter skärmstorleken. Tänk också på att se till att allt ditt innehåll är tillgängligt på en mindre skärm.

Infoga relevanta nyckelord

Ta med nyckelord i titlar, rubriker och i hela innehållet för att förbättra din webbsidas placering i sökmotorerna. Men undvik att fylla på för mycket med nyckelord. Om du gör det skadar du din SEO och gör ditt innehåll svårt att läsa. Istället kan du använda ett verktyg för att hitta nyckelord för att lära dig om möjligheter till nyckelord som kan optimera din webbsidas ranking.

Keyword Finder tool

Fallet med First Editing, en professionell redigeringsorganisation, visar hur viktigt det är att rangordna nyckelord. Företaget märkte att försäljningen minskade och fick senare veta att dess sökordsrankning och organiska trafik drabbades av samma öde. Vid närmare undersökning visade det sig att deras webbplats prestanda sjönk på grund av innehåll av låg kvalitet som innehöll onödiga nyckelord.

De löste problemet genom att slå ihop innehållet i teman och skriva om artiklarna för användaren och inte för sökmotorerna. Dessutom gjorde de om webbplatsen för att förenkla användarupplevelsen. Efter några månader såg de placeringar på första sidan för termen professionella redigeringstjänster och en ökning av den organiska trafiken med 35 %.

Om du vill förbättra din ranking på webben måste du använda ett verktyg för att kontrollera SERP-positioner. Det ger dig en detaljerad inblick i den resultatsida som visas efter att du har sökt efter ett visst sökord.

SERP Checker tool

Förbättra sidans hastighet

Se till att din webbplats laddas snabbt. Ingen tycker om att vänta på att en långsam webbsida ska laddas. Dessutom straffar sökmotorer långsamma webbplatser. Det finns olika sätt att snabba upp laddningstiden för din sida, t.ex. genom att optimera bilder och använda ett innehållsleveransnätverk. Ett av de optimala sätten att öka webbplatsens hastighet är naturligtvis att förenkla din design. Kom ihåg att en ren och enkel design inte bara laddar snabbare, utan också är lättare för användarna att navigera.

Använd lättlästa typsnitt och färger

Ett annat sätt att göra din webbsida mer användarvänlig är att använda lättlästa typsnitt och färger. Håll dig till standardtypsnitt som är lätta att läsa och undvik att använda för många olika färgnyanser. En enkel färgskala är inte bara lättare för ögonen, utan gör också din webbplats visuellt tilltalande.

Inkludera uppmaningar till åtgärder

Gör det enkelt för kunderna att veta vad de ska göra härnäst genom att inkludera uppmaningar till åtgärder på hela webbplatsen. Lägg till exempel till en uppmaning till handling på varje sida om du vill att folk ska anmäla sig till din e-postlista. På så sätt kan du guida användarna genom din webbplats och se till att de vidtar den önskade åtgärden.

Anta ett klart och koncist språk

Slutligen bör du använda ett tydligt och kortfattat språk. Skriv artiklarna på ett sätt som är lätt att förstå, med korta meningar och enkla ord. Det gör din webbplats mer lättläst och mer användarvänlig. Det hjälper också sökmotorerna att bättre förstå ditt innehåll och ökar dina chanser att placera dig högre i sökresultaten.

Om du följer dessa tips kan du förbättra din webbsidas UX/UI och därmed även dess SEO. Det är dock viktigt att komma ihåg att UX/UI bara är en del av SEO. Olika faktorer kan bidra till att en webbplats rankas i sökmotorerna. Men om du optimerar din UX/UI kommer du att vara på god väg att öka din SEO-placering.

Hur mäter du hur framgångsrik din UX-design är?

UX-design handlar om att skapa gränssnitt som är både effektiva och tilltalande för konsumenterna. Men hur kan du veta om din webbdesign är framgångsrik? Här är några nyckelindikatorer som du kan mäta:

Färdigställande av uppgifter

Det här måttet är den procentuella andelen konsumenter som slutförde sina uppgifter med hjälp av ditt gränssnitt. Om andelen slutförda uppgifter är hög är det ett utmärkt tecken på att din UX-design är effektiv. Du kan mäta andelen slutförda uppgifter med hjälp av undersökningar eller användartester.

Felprocent

Felprocenten mäter hur ofta användarna gör misstag när de använder ditt gränssnitt. En låg felprocent visar att din UX-design är lätt att förstå. Men det är viktigt att notera att vissa fel är oundvikliga och inte en återspegling av din design. Du kan mäta felprocenten med hjälp av undersökningar, användartester eller analysdata.

Tillfredsställelse hos användarna

Om kunderna är nöjda med din design kommer de troligen att stanna längre på din webbplats och återkomma i framtiden. Du kan mäta användarnas tillfredsställelse genom att genomföra undersökningar eller använda analysverktyg för att spåra användarnas engagemang.

Omvandlingsgrad

På samma sätt mäter konverteringsgraden hur effektivt din UX-design hjälper användarna att nå sina mål. En hög konverteringsgrad innebär att kunderna hittar det de behöver och vidtar önskade åtgärder, oavsett om de köper eller anmäler sig till ett nyhetsbrev. Återigen kan du mäta detta mått med hjälp av analysdata.

Antagningsfrekvens

Slutligen mäter användningsgraden hur lång tid det tar för konsumenterna att lära sig och använda ditt gränssnitt. En hög användningsgrad innebär att kunderna tycker att din design är enkel att navigera och använda. Det ger också en inblick i hur väl användarna förstår din layout och ditt gränssnitt. Du kan mäta adoptionsgraden med hjälp av undersökningar, användartester eller analysdata.

Vilka UX/UI-faktorer ska man tänka på när man optimerar en webbplats för SEO?

Det finns flera viktiga UX/UI-faktorer att ta hänsyn till när man optimerar en webbplats för SEO. Nedan listas de viktigaste:

Innehåll

Det är ingen överraskning att innehållet är kung när det gäller SEO. Vad är trots allt en webbplats utan innehåll? Att hålla innehållet i centrum är viktigt när man optimerar en webbplats för UX/UI- och SEO-ändamål. Ditt innehåll måste vara välskrivet och informativt. Det måste också vara rikt på nyckelord och SEO-optimerat. Om du behöver hjälp med att få din webbsida att rankas högt på sökmotorernas resultatsidor ska du se till att använda de bästa SEO-plattformarna som finns tillgängliga.

Navigering

Navigationen på din webbplats är en av de viktigaste faktorerna för UX och SEO. Navigationen bör vara enkel eftersom den är ett av de viktigaste sätten för användarna att interagera med din webbsida. Den hjälper också sökmotorerna att kryssa och indexera din webbplats på ett effektivt sätt. Genom att skapa en sitemap kan du planera din webbplats navigation och se till att den är effektiv för användare och sökmotorer.

Mobilanpassning

En mobilanpassad webbsida är enkel att använda på en mobil enhet, t.ex. en smartphone eller surfplatta. Användarna förväntar sig att kunna se webbplatser på sina enheter, och sökmotorerna tar också hänsyn till mobilvänlighet när de fastställer rankningen. Om du inte har anammat den mobila upplevelsen kan du med hjälp av verktyg som ProntoForms hjälpa dig att omvandla ditt företags arbetsflöde till att bli mobilt.

Skapa värde med optimal UX/UI-upplevelse

UX/UI är en av de viktigaste aspekterna av en webbplats, men de flesta företag förbiser den. Genom att optimera din webbplats för UX/UI och SEO säkerställs att din webbsida ger en positiv användarupplevelse samtidigt som den rankas högt på sökmotorernas resultatsidor.

Det finns många komponenter att ta hänsyn till när du optimerar en webbplats för båda syftena. Men om du följer informationen i det här inlägget bör du kunna förbättra din webbplats prestanda och se bättre SEO-resultat.

Felix Rose-Collins

Felix Rose-Collins

is the Co-founder of Ranktracker, With over 10 years SEO Experience. He's in charge of all content on the SEO Guide & Blog, you will also find him managing the support chat on the Ranktracker App.

Börja använda Ranktracker... gratis!

Ta reda på vad som hindrar din webbplats från att rankas.

Skapa ett kostnadsfritt konto

Eller logga in med dina autentiseringsuppgifter

Different views of Ranktracker app
Möt Ranktracker

Allt-i-ett-plattformen för effektiv SEO

Bakom varje framgångsrikt företag finns en stark SEO-kampanj. Men med otaliga optimeringsverktyg och tekniker att välja mellan kan det vara svårt att veta var man ska börja. Nåväl, frukta inte längre, för jag har precis det som kan hjälpa dig. Jag presenterar Ranktracker, en allt-i-ett-plattform för effektiv SEO.

Vi har äntligen öppnat registreringen av Ranktracker helt gratis!

Skapa ett kostnadsfritt konto

Eller logga in med dina autentiseringsuppgifter