• Affärsrelaterade tips

Varför är bibehållande av personal det mest effektiva sättet att utveckla ditt företag?

  • Felix Rose-Collins
  • 6 min read
Varför är bibehållande av personal det mest effektiva sättet att utveckla ditt företag?

Intro

Många företagare tror att nyckeln till framgång och lönsamhet är att ständigt få nya kunder.

Men det är inte helt sant.

Det är självklart nödvändigt att få in nya affärer, men nyckeln till lönsamhet är att eliminera kundförluster och förbättra kundbehovet. Med andra ord handlar det inte om hur många personer du får in varje månad, utan om hur många befintliga kunder som återvänder för att göra ett nytt köp.

Du kanske frågar dig varför. Det strider mot sunt förnuft, men är ändå sant. Om du vill utveckla ditt företag måste du behålla dina befintliga kunder.

Men vad är kundbevarande? Hur mäter man det? Och varför är det så viktigt för ditt företags framgång eller misslyckande? I den här artikeln kommer vi att besvara alla dessa frågor och redogöra för fyra anledningar till varför kundrelation är så effektiv för företagstillväxt.

Vad är kundbearbetning?

Kundbearbetning är ett viktigt mått för företagare som visar kundernas lojalitetsnivå och hur mycket affärer de har lyckats behålla under en längre tid.

Behållna kunder är återkommande kunder. Det är alltså personer som tidigare har köpt något av dig, som har beslutat att de gillade det du sålde och som har återkommit för att köpa mer i framtiden. Din retention rate är avgörande eftersom den kan ge insikt i användarupplevelsen.

Möt Ranktracker

Allt-i-ett-plattformen för effektiv SEO

Bakom varje framgångsrikt företag finns en stark SEO-kampanj. Men med otaliga optimeringsverktyg och tekniker att välja mellan kan det vara svårt att veta var man ska börja. Nåväl, frukta inte längre, för jag har precis det som kan hjälpa dig. Jag presenterar Ranktracker, en allt-i-ett-plattform för effektiv SEO.

Vi har äntligen öppnat registreringen av Ranktracker helt gratis!

Skapa ett kostnadsfritt konto

Eller logga in med dina autentiseringsuppgifter

What is Customer Retention? (Bildkälla)

Genom att analysera din retentionsgrad kan du avgöra hur nöjd din målgrupp är med dina produkter och tjänster. En hög bibehållningsgrad innebär att du gör mycket rätt och skapar en atmosfär som uppmuntrar kunderna att återkomma flera gånger.

Ett lågt antal anställda är en allvarlig larmklocka som visar att det finns ett uppenbart problem någonstans i din organisation. Det kan vara att din produkt är oduglig, att din webbplats inte är användarvänlig eller att din kundtjänst är dålig och driver bort folk. Detta visar dig om du behöver fokusera på att göra om din webbplats, förbättra dina produkter, göra en webbgranskning av dina SEO-insatser eller anställa specialister på kundtjänst.

Det kan också betyda att dina priser är för höga och att konkurrenterna lockar bort dina en gång lojala kunder med löften om en liknande upplevelse för mindre pengar. För att motverka detta måste du skapa nya initiativ för att locka tillbaka kunderna.

Ta Revvi-kreditkortet som exempel. Det här kortet erbjuder ett cash-back-program där du kan tjäna 1 % när du spenderar och betalar tillbaka ditt kort. Du börjar tjäna pengar tillbaka när du har haft Revvi visakortet i sex månader, och det kan lösas in mot kontokrediter i steg om 500 poäng eller 5 dollar. Dessa inlösningar kan behandlas via Revvi-appen, MyCCPay.com eller genom att ringa Revvis kundtjänst. Detta mervärde som erbjuds av en finansiell produkt fungerar perfekt som ett verktyg för att behålla kunderna.

Även om kundbearbetning hjälper alla företag att växa, beror mycket på företagets specifika förutsättningar. Inom den finansiella sektorn spelar till exempel ett långsiktigt samarbete med kunderna en viktig roll för både företagets och kundernas intressen. Ett bra exempel på detta är Crypto IRAs, som bara lyckas maximera fördelarna för båda parter på lång sikt.

Möt Ranktracker

Allt-i-ett-plattformen för effektiv SEO

Bakom varje framgångsrikt företag finns en stark SEO-kampanj. Men med otaliga optimeringsverktyg och tekniker att välja mellan kan det vara svårt att veta var man ska börja. Nåväl, frukta inte längre, för jag har precis det som kan hjälpa dig. Jag presenterar Ranktracker, en allt-i-ett-plattform för effektiv SEO.

Vi har äntligen öppnat registreringen av Ranktracker helt gratis!

Skapa ett kostnadsfritt konto

Eller logga in med dina autentiseringsuppgifter

Även om nyförsäljning fortfarande är viktigt, blir det mycket viktigare när bibehållandet är lågt. Alla företag upplever en viss churn, och med nya affärer kan du ersätta dem du förlorat samtidigt som du bygger upp din kundbas för att skapa en stadig ström av återkommande intäkter med tiden.

Din retentionsgrad kommer att avgöra hur viktigt det är med digitala marknadsföringsinitiativ, beroende på om du vill öka din befintliga kundkrets eller ersätta en stor del av den publik som lämnat dig.

Hur mäts kundrelationen?

Mätningen av kundbindningsgraden bör ske kontinuerligt. Det är inte något man tittar på en gång varje kvartal och sedan glömmer bort. Du bör kontinuerligt undersöka din publik för att avgöra vart de är på väg och vad du måste göra för att få dem att stanna.

How is Customer Retention Measured? (Bildkälla)

När du beräknar din retention rate måste du först välja en period som du vill mäta. I det här exemplet säger vi att vi mäter en månad.

Det första steget är att fastställa hur många kunder du hade i början av månaden. För att göra detta enklare kan vi välja ett fint runt tal som 1 000.

Därefter måste du fastställa hur många kunder du hade i slutet av månaden. I det här exemplet kan vi säga att 800 kunder var kvar. Men det betyder inte att du förlorade 200 kunder. Det finns ytterligare en faktor att ta hänsyn till.

Hur många nya kunder fick du in under denna period? Det måste vi veta om vi ska kunna fastställa vår retentionsgrad på rätt sätt. I det här exemplet genererade du 400 nya kunder.

För att beräkna retentionsgraden subtraherar vi våra nya kunder från de kunder vi hade i slutet av månaden.

Det blir 800-400, vilket ger oss 400. Nu dividerar vi det antalet med antalet kunder vi började med och multiplicerar resultatet med 100.

Det blir alltså 400/1 000 = 0,4 x 100 = 40.

Vår kundbindningsgrad är 40 % för den aktuella månaden.

För att se över formeln för spårning av bibehållande är följande:

[(slutantal - nya kunder)/startantal] x 100

Varför är det så effektivt att behålla kunderna?

1. Kundlojalitet

Kundlojalitet är ett av de yttersta målen för alla företag. Att skapa en lojal publik av nöjda kunder underlättar den fortsatta verksamheten.

Varför är det så?

Lojala kunder är mycket mer förlåtande. En enda dålig erfarenhet av kundsupport räcker inte för att få dem att lämna oss för alltid. Lojala kunder har en tendens att ge dig en fördel av tvivel och låta dig göra det rätta när saker och ting går fel.

Customer Loyalty (Bildkälla)

Samma lojala kunder kan också bli varumärkesförespråkare som sprider ordet om dina produkter och tjänster, skriver positiva recensioner och publicerar om vad du har att erbjuda i sociala medier.

Men lojalitet och förtroende byggs upp långsamt över tid. Det betyder att om du vill skapa en armé av lojala kunder måste du först behålla dem och se till att de kommer tillbaka för att få mer. Därför är det viktigt att satsa på olika gåvor och belöningar som inspirerar till lojalitet. När du utvecklar den här typen av strategier ska du dock se till att ha personalisering i åtanke. Lär känna dina kunder och ge dem gåvor som de vill ha. Du kan också använda mallar eller en AI-driven collagetillverkare för att skapa originella mönster och meddelanden till kunderna för att hålla dem lojala.

2. Prisvärdighet

Nya kunder är dyra. Det beror på att det är dyrt att marknadsföra sig för att skaffa nya kunder. Du måste köra målinriktade annonser, identifiera nyckelord, utföra prospektering och ta hand om leads genom din försäljningstrappa.

Allt detta är viktigt, men det tar också mycket tid och pengar.

Marknadsföring för att behålla kunder är däremot mycket enklare och mer kostnadseffektiv. Du marknadsför till personer som redan känner dig, som redan har köpt av dig och som har samtyckt till att få ytterligare kommunikation.

Uppsökande verksamhet omfattar vanligtvis e-postutskick, företagsbrev och telefonsamtal. Detta är mycket billigare än att marknadsföra sig till någon som inte har någon aning om att ditt företag existerar.

Hur mycket lägre?

Det har rapporterats att marknadsföring till befintliga kunder kan vara upp till sju gånger billigare än marknadsföring för nya affärer.

3. Hänvisning av kunder

En fin sak med lojala återkommande kunder är att de tar med sig hänvisningar. Detta sker när en av dina lojala kunder rekommenderar dig till en vän eller familjemedlem och den personen köper något.

Customer Referrals (Bildkälla)

När det gäller kundreferenser är det lättare att marknadsföra vissa produkter genom muntlig kommunikation och direkt kommunikation. Typiskt sett handlar det om produkter med lätt märkbara resultat, t.ex. produkter för viktminskning, produkter för egenvård, Minoxidil och andra produkter för hårväxt.

Möt Ranktracker

Allt-i-ett-plattformen för effektiv SEO

Bakom varje framgångsrikt företag finns en stark SEO-kampanj. Men med otaliga optimeringsverktyg och tekniker att välja mellan kan det vara svårt att veta var man ska börja. Nåväl, frukta inte längre, för jag har precis det som kan hjälpa dig. Jag presenterar Ranktracker, en allt-i-ett-plattform för effektiv SEO.

Vi har äntligen öppnat registreringen av Ranktracker helt gratis!

Skapa ett kostnadsfritt konto

Eller logga in med dina autentiseringsuppgifter

Dina lojala kunder blir vandrande reklamskyltar för ditt företags effektivitet och lockar till sig fler kunder som sedan kan behållas och göra sina egna hänvisningar med tiden.

4. Sannolikhet för försäljning

Kunder som behålls har också en högre sannolikhet att köpa från dig. Det är troligt att dina behållna kunder köper och spenderar mer än någon som kommer in genom dörren för första gången. Det är därför som en ökning av kundkretsen med bara 5 % kan öka ett företags intäkter med upp till 95 %.

Detta är naturligtvis lättare för vissa företag än för andra. De som erbjuder mer än en produkt eller tjänst har större chans att växa med nöjda kunder. Det är människor som kommer att vilja fortsätta att använda dina tjänster samtidigt som de lägger till nya tjänster. HelloRache är till exempel ett företag som tillhandahåller virtuella assistenter inom sjukvårdsbranschen. Bland dess tjänster finns virtuella receptionister. Om kunderna redan har denna tjänst och är nöjda med vad de får, kanske de vill införliva virtuella skrivare och virtuella assistenter, vilket återkommer för att generera mer intäkter för detta växande företag.

Slutsats

Dina befintliga kunder utgör en tillväxtmöjlighet för ditt företag, vilket gör att du kan förbättra ditt resultat utan att behöva satsa på att skaffa nya kunder.

Det betyder förstås inte att du kan ignorera att skaffa nya kunder. Det kommer alltid att vara en viktig pusselbit i marknadsföringen av företag. Men om du förbättrar din kundrelation kan du spara pengar, öka kundlojaliteten, få rekommendationer och marknadsföra dig med ökad sannolikhet för försäljning.

Övervaka dina retentionssiffror noga och använd dem för att avgöra hur dina ansträngningar för att behålla personal går och vad som behöver göras för att göra dem ännu bättre.

Felix Rose-Collins

Felix Rose-Collins

Ranktracker's CEO/CMO & Co-founder

Felix Rose-Collins is the Co-founder and CEO/CMO of Ranktracker. With over 15 years of SEO experience, he has single-handedly scaled the Ranktracker site to over 500,000 monthly visits, with 390,000 of these stemming from organic searches each month.

Börja använda Ranktracker... gratis!

Ta reda på vad som hindrar din webbplats från att rankas.

Skapa ett kostnadsfritt konto

Eller logga in med dina autentiseringsuppgifter

Different views of Ranktracker app