• Obchodní strategie a zapojení zákazníků

Vytvoření vítězné zákaznické strategie v roce 2023 - profesionální tipy

  • Felix Rose-Collins
  • 5 min read
Vytvoření vítězné zákaznické strategie v roce 2023 - profesionální tipy

Úvodní stránka

Investice do zákaznické strategie jsou klíčem ke zvýšení spokojenosti, loajality a udržení zákazníků, což v konečném důsledku vede ke zvýšení příjmů a ziskovosti. Nemluvě o tom, že společnosti, které upřednostňují své zákazníky, mají větší šanci na dlouhodobý úspěch, protože očekávání a preference zákazníků se neustále vyvíjejí. \

Díky pokročilým analytickým nástrojům a množství dostupných dat mohou společnosti personalizovat své interakce se zákazníky a poskytovat cílenější marketingová sdělení. V roce 2023 je tajnou ingrediencí obchodního úspěchu zákaznická strategie. Připoutejte se tedy a připravte se na to, jak potěšit své zákazníky a posunout svou společnost na vrchol!

Vytvoření vítězné strategie

Podniky musí v roce 2023 upřednostnit zákaznickou strategii a soustředit se na důležité oblasti, jako je zlepšování zákaznické zkušenosti, využívání neocenitelných klientských dat, upřednostňování vícekanálového marketingu, zavádění automatizace a umělé inteligence a pěstování dlouhodobé loajality zákazníků. Společnosti mohou vytvořit vítěznou strategii tím, že se zaměří na tyto složky, které nejen poskytují výjimečné zážitky, ale také podporují růst příjmů a pěstují dlouhodobé vztahy se zákazníky.

'' Nehledejte zákazníky pro své produkty, ale produkty pro své zákazníky.'' - Seth Godin

Společnosti se budou muset i nadále zaměřovat na potřeby a preference svých zákazníků. Pokud chtějí společnosti uspět v dnešním konkurenčním světě podnikání, musí hlouběji porozumět svým zákazníkům. To znamená získat porozumění jejich postojům, vkusu a motivacím a využít tyto neocenitelné informace k řízení celopodnikových strategických rozhodnutí.

Podniky mohou poskytovat zboží a služby, které jsou přesně přizpůsobeny konkrétním přáním a preferencím zákazníků, pokud na to kladou velký důraz. Tato strategie zaměřená na zákazníka podporuje větší spokojenost, která následně kultivuje trvalou loajalitu klientů, opakované obchody a síť pozitivních ústních doporučení, což v konečném důsledku vede společnost k dlouhodobému úspěchu.

Nabídka profesionálních služeb

Nabídka profesionálních služeb zákazníkům může být skvělým způsobem, jak přidat hodnotu svému podnikání a vybudovat dlouhodobé vztahy se zákazníky. Při nabízení profesionálních služeb je také nezbytné zajistit, abyste měli potřebné odborné znalosti a zdroje pro poskytování vysoce kvalitních služeb. To může zahrnovat najímání zkušených odborníků, jako jsou například poradenské služby call centra, nebo partnerství s jinými podniky za účelem poskytování specializovaných služeb. Odborné služby mohou zahrnovat cokoli od konzultačních a poradenských služeb až po školení a vzdělávání.

Metriky zákaznické zkušenosti

Sledování metrik zákaznické zkušenosti je zásadní, protože poskytuje neocenitelné poznatky, které firmám umožňují vyhodnotit, jak dobře fungují jejich strategie zákaznické zkušenosti. Díky této strategii založené na datech mohou společnosti zlepšovat a optimalizovat své postupy pro větší spokojenost a loajalitu klientů. Sledování metrik zákaznické zkušenosti je důležitým aspektem pro pochopení a zlepšení celkové zákaznické zkušenosti.

Názory a spokojenost zákazníků jsou v dnešním konkurenčním obchodním prostředí klíčové. Společnosti používají různá měření, aby získaly přehled o náladách a loajalitě zákazníků. V této souvislosti vyniká pět klíčových ukazatelů: Net Promoter Score (NPS), Customer Satisfaction Score (CSAT), Customer Effort Score (CES), Customer Retention Rate (CRR) a Churn Rate. Projděme si jednotlivé metriky níže:

  • NPS (Net Promoter Score)

Běžně používaná statistika měří přízeň a loajalitu spotřebitelů. Jejím základem je jednoduchá otázka: "Jaká je pravděpodobnost, že doporučíte naši firmu ostatním?". Tři skupiny respondentů tvoří promotéři (hodnocení 9-10 bodů), pasivisté (hodnocení 7-8 bodů) a detraktéři (hodnocení 0-6 bodů). Skóre v rozmezí -100 až 100 se získá tak, že se při výpočtu NPS od procenta Promotérů odečte procento Detraktorů. Vyšší NPS znamená spokojenější a oddanější zákazníky, což odráží celkovou spokojenost a loajalitu se zbožím nebo službami značky.

Seznamte se s nástrojem Ranktracker

Univerzální platforma pro efektivní SEO

Za každým úspěšným podnikem stojí silná kampaň SEO. Vzhledem k nesčetným optimalizačním nástrojům a technikám je však těžké zjistit, kde začít. No, už se nebojte, protože mám pro vás přesně to, co vám pomůže. Představuji vám komplexní platformu Ranktracker pro efektivní SEO.

Konečně jsme otevřeli registraci do nástroje Ranktracker zcela zdarma!

Vytvoření bezplatného účtu

Nebo se přihlaste pomocí svých přihlašovacích údajů

nps

  • Skóre spokojenosti zákazníků (CSAT)

CSAT je užitečná metrika pro hodnocení spokojenosti zákazníků s konkrétními interakcemi nebo zkušenostmi. Zákazníci jsou často požádáni, aby ohodnotili svou spokojenost na stupnici od 1 do 5 nebo od 1 do 7, přičemž vyšší hodnocení, například 5 nebo 7, znamená nejvyšší úroveň spokojenosti. CSAT je jasným měřítkem schopnosti společnosti splnit očekávání zákazníků a poskytnout jim uspokojivou zkušenost. Poskytuje podnikům možnost sledovat a zvyšovat úroveň spokojenosti zákazníků, a tím napomáhá rozvoji jejich celkové strategie zaměřené na zákazníka a provozní efektivity.

1-5

  • Hodnocení úsilí zákazníků (CES)

CES je ukazatel, který se používá k hodnocení toho, jak jednoduchá nebo obtížná je interakce zákazníka se společností. Obvykle používá hodnotící stupnici, která zjišťuje, kolik úsilí je třeba vynaložit na dokončení úkolu nebo vyřešení problému. Lepší zákaznická zkušenost se projevuje nižším skóre CES, které značí bezproblémové a efektivní interakce. Organizace mohou zlepšit spokojenost a loajalitu zákazníků tím, že identifikují bolestivá místa a zefektivní své operace pomocí hodnocení CES. Pro společnosti, které chtějí nabízet bezproblémové služby a budovat dlouhodobé vztahy se svými zákazníky, je sledování CES nezbytné.

CES

  • Míra retence zákazníků (CRR)

CRR je klíčovým ukazatelem pro hodnocení loajality zákazníků. Vypočítává se jako podíl zákazníků, kteří zůstávají firmě věrní po určitou dobu, například měsíc, čtvrtletí nebo rok. Tento ukazatel slouží jako lakmusový papírek, který ukazuje, jak dobře si podnik udržuje pozornost a spokojenost své loajální klientely. CRR poukazuje na účinnost taktiky firmy při rozvíjení dlouhodobých vztahů s klienty, vytváření důvěry a nakonec i zajištění trvalých příjmů od stálých klientů.

CRR

  • Míra odchodu

Churn Rate je významná metrika, která měří procento zákazníků, kteří ukončí svůj vztah s firmou v daném časovém rámci. Podnik může hodně trpět vysokou mírou fluktuace, která funguje jako varovný signál nespokojenosti nebo úbytku klientů. Zdůrazňuje, jak zásadní je pro podniky řešit problémy, které jim odlákávají zákazníky, a jak důležité je udržet si silnou klientskou základnu, aby byla zajištěna udržitelnost a dlouhodobý úspěch. Silný a živý ekosystém klientů vyžaduje neustálé sledování a snižování míry odchodu.

CHURN

Tyto ukazatele jsou zásadními nástroji pro společnosti, které chtějí posílit vazby s klienty a podpořit expanzi. Pečlivým sledováním NPS, CSAT, CES, CRR a Churn Rate mohou organizace identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, ocenit a odměnit oddané zákazníky a vyvinout účinné způsoby, jak snížit úbytek zákazníků. Nakonec tyto ukazatele dávají organizacím možnost činit na základě dat dobře informovaná rozhodnutí, která zvyšují spokojenost, loajalitu a dlouhodobý úspěch zákazníků, a tím zvyšují jejich konkurenční výhodu na trhu.

Posílení postavení zaměstnanců

Podobné přísloví má v obchodním světě srovnatelnou váhu: "Spokojení zaměstnanci, spokojení klienti." Tento přímočarý, ale dramatický posun v pohledu na věc zdůrazňuje, jak zásadní je posílit postavení svého týmu. Základ pro zaměstnance, kteří nejen vyhovují, ale jsou skutečně nadšeni z poskytování výjimečných služeb, se vytvoří, když vytvoříte kulturu na pracovišti, která nejen uznává, ale také přijímá význam zákaznické zkušenosti.

Seznamte se s nástrojem Ranktracker

Univerzální platforma pro efektivní SEO

Za každým úspěšným podnikem stojí silná kampaň SEO. Vzhledem k nesčetným optimalizačním nástrojům a technikám je však těžké zjistit, kde začít. No, už se nebojte, protože mám pro vás přesně to, co vám pomůže. Představuji vám komplexní platformu Ranktracker pro efektivní SEO.

Konečně jsme otevřeli registraci do nástroje Ranktracker zcela zdarma!

Vytvoření bezplatného účtu

Nebo se přihlaste pomocí svých přihlašovacích údajů

Poskytnutí svobody, sebedůvěry a zdrojů, které zaměstnanci potřebují k tomu, aby se jim v jejich práci dařilo, je v tomto kontextu myšleno jako posílení postavení. Zahrnuje více než jen poskytnutí potřebných zdrojů, ale také pocit odpovědnosti a smysluplnosti jejich práce. Zaměstnanci jsou přirozeněji motivováni a oddáni věci, když mají pocit, že jejich názory jsou uznávány a vyslyšeny.

Kromě toho je důležité investovat do důkladného školení zákaznického servisu. Poskytnete-li svým zaměstnancům schopnosti, informace a nástroje, které potřebují k poskytování výjimečných služeb zákazníkům, můžete dosáhnout mimořádných výsledků. Vedle technických znalostí by toto školení mělo zahrnovat i měkké dovednosti, jako je empatie a aktivní naslouchání, které jsou klíčové pro navázání upřímných vztahů s klienty.

Klíčem k úspěchu v dnešním podnikatelském prostředí je proto zajistit, aby se vaši zaměstnanci cítili ceněni a zmocněni. Vytvořením takového pracovního prostředí, kde si obojího váží, spustíte řetězovou reakci, jejímž výsledkem budou spokojení zákazníci a dlouhodobý úspěch firmy.

Seznamte se s nástrojem Ranktracker

Univerzální platforma pro efektivní SEO

Za každým úspěšným podnikem stojí silná kampaň SEO. Vzhledem k nesčetným optimalizačním nástrojům a technikám je však těžké zjistit, kde začít. No, už se nebojte, protože mám pro vás přesně to, co vám pomůže. Představuji vám komplexní platformu Ranktracker pro efektivní SEO.

Konečně jsme otevřeli registraci do nástroje Ranktracker zcela zdarma!

Vytvoření bezplatného účtu

Nebo se přihlaste pomocí svých přihlašovacích údajů

Díky pozoruhodné změně současného hyperkonkurenčního trhu tak mají i spotřebitelé širokou škálu možností a alternativ. Vytváření pevných strategií zaměřených na zákazníka je v tomto prostředí nejen výhodné, ale také nezbytné pro přežití. Intenzita konkurence se rychle zvyšuje, protože očekávání spotřebitelů se v reakci na nové technologie a měnící se kulturní trendy stále mění. V důsledku toho mají společnosti, které upřednostňují zákaznickou zkušenost ve všech aspektech své činnosti, větší šanci uspět v tomto velmi konkurenčním prostředí.

Závěr

Podnikatelské prostředí v roce 2023 nabízí dosud nevídané příležitosti i výzvy a zdůrazňuje zásadní potřebu silné zákaznické strategie. Upřednostňování zákaznicky orientovaných přístupů již není volitelné - je nezbytné pro přežití tváří v tvář tvrdé konkurenci a měnícím se očekáváním spotřebitelů.

Metriky ukazují, že se firma snaží porozumět přáním zákazníků a plnit je, což umožňuje přijímat rozhodnutí založená na datech, která zvyšují spokojenost zákazníků, loajalitu ke značce a celkový úspěch. Tato strategie posiluje jejich schopnost konkurovat v náročném prostředí roku 2023. Umožnění a podpora pracovníkům poskytovat vynikající služby navíc vytváří pozitivní smyčku zpětné vazby, kdy spokojení zaměstnanci vedou ke spokojeným zákazníkům, což opakuje cestu k trvalé ziskovosti v tomto neustále se měnícím prostředí.

Felix Rose-Collins

Felix Rose-Collins

Co-founder

is the Co-founder of Ranktracker, With over 10 years SEO Experience. He's in charge of all content on the SEO Guide & Blog, you will also find him managing the support chat on the Ranktracker App.

Začněte používat Ranktracker... zdarma!

Zjistěte, co brání vašemu webu v umístění.

Vytvoření bezplatného účtu

Nebo se přihlaste pomocí svých přihlašovacích údajů

Different views of Ranktracker app