• Naučte se SEO

Je React vhodný pro SEO? Tipy pro optimalizaci pro vyhledávače React

  • Felix Rose-Collins
  • 7 min read
Je React vhodný pro SEO? Tipy pro optimalizaci pro vyhledávače React

Úvodní stránka

Optimalizace pro vyhledávače (SEO) je metoda návrhu a organizace webových stránek s cílem zvýšit jejich návštěvnost zvýšením jejich hodnocení a četnosti výskytu ve vyhledávačích, s důrazem na klíčová slova, která odhalují zvláštnosti stránek. Pomáhá generovat organickou návštěvnost webových stránek a přilákat co nejvíce uživatelů a přeměnit je na platící klienty. Vyhledávače jsou každým dnem inteligentnější a jejich vyhledávací algoritmy se zdokonalují. Nyní dokáží pochopit téma vašeho blogu nebo druhy zboží, které na svých stránkách propagujete. Jedním z nejúčinnějších nástrojů, jak dostat své webové stránky na přední místa ve výsledcích vyhledávání Google, je SEO.

Pravdou je, že pokud se vaše webové stránky umístí výše, navštíví je více lidí. Proto byste se měli vždy zaměřit na vytvoření svých webových stránek s nejlepšími postupy SEO a lepšími aspekty použitelnosti pro více konverzí. React JS si zaslouží být na prvním místě při diskusi o nejlepších knihovnách JavaScriptu, které umožňují vytvářet webové stránky vhodné pro SEO. Jednostránkové aplikace (SPA) se často vytvářejí pomocí slavného JavaScriptového frameworku React. React může být pro vývoj webových aplikací poměrně efektivní, může však představovat určité problémy pro SEO. Pokud jsou webové stránky React v průběhu vývoje vhodně optimalizovány, jsou pro SEO přívětivé. Vaše pozice se zlepší a získáte větší návštěvnost, pokud budete používat osvědčené postupy react SEO.

Reagovat: Komplexní průvodce

A Comprehensive Guide

React se používá k vytváření některých z nejoblíbenějších webových stránek na světě. React umožňuje vytvářet uživatelsky přívětivé, rychlé, responzivní a na animace bohaté webové stránky a aplikace. I když jsou takové webové stránky vhodné pro SEO, použití React SEO s nimi stále představuje určité výzvy. Tento článek upozorňuje na hlavní důvody pro použití ReactJS, na překážky při vytváření webových stránek React SEO a na osvědčené postupy pro překonání těchto problémů, aby byly vhodné pro SEO.

Co je React?

React je open-source balíček JavaScriptu vytvořený společností Meta pro vytváření uživatelského rozhraní webových stránek. Hlavními výhodami Reactu jsou deklarativní programování, architektura založená na komponentách a jednodušší manipulace s DOM. React je jednou z nejlepších voleb, protože usnadňuje vytváření poutavých webových stránek a aplikací, které působí rychle.

Proč používat React?

Why Use React

Snadno se naučíte

Pro začínající vývojáře je ReactJS ideálním frameworkem, protože je velmi výkonný a zároveň jednoduchý na pochopení. ReactJS patří mezi nejlepší způsoby, jak začít rychle vyvíjet webové stránky, protože jako základní jazyk používá JavaScript, který je mezi vývojáři nejrozšířenějším jazykem na světě. Má také snadno pochopitelnou syntaxi.

Stabilita kódu

Při použití React JS se nemusíte obávat o stabilitu kódu. Pokud totiž potřebujete něco změnit v nějaké části kódu, změníte to v této konkrétní komponentě a nadřazenou strukturu necháte na pokoji. To je jeden z hlavních argumentů ve prospěch React JS, pokud jde o psaní stabilního kódu.

Deklarativní

Deklarativní DOM se používá v React JS. Spolu s aktualizací stavu komponenty můžeme vyvíjet interaktivní uživatelská rozhraní (UI); React JS aktualizuje DOM automaticky. Proto není prakticky nutné, abyste s DOM komunikovali. Vývoj interaktivních uživatelských rozhraní i řešení jejich problémů jsou tedy poměrně jednoduché. Jednoduchá změna stavu programu vám umožní zkontrolovat vzhled uživatelského rozhraní. Při provádění změn se nemusíte starat o DOM.

Rychlejší vývoj

React JS v podstatě dává vývojářům možnost používat libovolnou komponentu své aplikace na straně serveru i klienta, což zkracuje čas potřebný na vývoj. Logika aplikace nebude ovlivněna úpravami provedenými různými vývojáři, kteří pracují na různých částech aplikace odděleně.

Funkční sada vývojových nástrojů

Díky tomu, že při používání React JS máte k dispozici sadu vývojářských nástrojů, se váš proces kódování zjednoduší. Vývojáři mohou ušetřit spoustu času a proces vývoje je s pomocí této sady nástrojů snadnější. Vzhledem k tomu, že je k dispozici jako doplněk prohlížeče, lze tuto sadu nástrojů používat v prohlížečích Chrome i Firefox.

Flexibilita a škálovatelnost

React se snadno škáluje nahoru nebo dolů v závislosti na rozsahu a stupni složitosti, ReactJS je extrémně škálovatelný framework a umožňuje snadnou správu projektu. Kromě toho poskytuje velkou míru všestrannosti a umožňuje vývojářům konstruovat jedinečné komponenty, které lze používat opakovaně.

Je React SEO Friendly?

Is React SEO Friendly

Odpověď zní: Ano! React je přívětivý pro SEO.

React je nejvyhledávanějším frameworkem, o jeho SEO přívětivosti není pochyb. Pomocí Reactu lze vytvářet statické, dynamické i jednostránkové aplikace. Co se týče přívětivosti pro SEO, nejsou si tyto tři druhy aplikací rovny. Statická webová aplikace je zcela kompatibilní se SEO, protože okamžitě převádí veškerý potřebný materiál do souboru HTML, což společnosti Google umožňuje snadné sledování a hodnocení stránek. Dynamické webové stránky se vyznačují generováním dat a stránek v reálném čase. Pro každý požadavek se na straně serveru spustí specifická odpověď, která pak putuje na stranu klienta. Díky tomu nemá společnost Google problémy s interpretací a hodnocením dynamických stránek.

Jednostránková aplikace (SPA) je typ webové aplikace, která načítá pouze jednu stránku HTML a dynamicky ji mění v reakci na vstup uživatele. V případě SPA má server na starosti pouze dodávání první stránky HTML a všech potřebných dat. Veškerou logiku aplikace provádí webový prohlížeč klienta. Díky tomu není nutné obnovovat a překreslovat webovou stránku po každé akci, kterou uživatel provede, což vede k plynulému, reaktivnímu uživatelskému prostředí.

Seznamte se s nástrojem Ranktracker

Univerzální platforma pro efektivní SEO

Za každým úspěšným podnikem stojí silná kampaň SEO. Vzhledem k nesčetným optimalizačním nástrojům a technikám je však těžké zjistit, kde začít. No, už se nebojte, protože mám pro vás přesně to, co vám pomůže. Představuji vám komplexní platformu Ranktracker pro efektivní SEO.

Konečně jsme otevřeli registraci do nástroje Ranktracker zcela zdarma!

Vytvoření bezplatného účtu

Nebo se přihlaste pomocí svých přihlašovacích údajů

Na rozdíl od statických a dynamických webových stránek, které vytvářejí soubory s informacemi HTML, jež jsou pro Google snadno čitelné, jsou SPA závislé na souborech JavaScript, které nejsou pro SEO příliš užitečné. Problémem je, že soubor HTML obsahuje pouze několik řádků kódu, když je přenášen zpět na stranu klienta. Aby Google pochopil obsah webové stránky a stránku zaindexoval, je tento kód nedostatečný. Z tohoto důvodu musí Google počkat, až se stáhne obsah JavaScriptu, což může chvíli trvat. Z tohoto důvodu mohou vyhledávače Google stránku okamžitě ukončit, aniž by umožnily načtení obsahu, a považují ji za prázdnou. Existuje však způsob, jak tento problém vyřešit.

Jak zajistit, aby byl React vhodný pro SEO?

Předrenderování

Předkreslování se často používá v situacích, kdy vyhledávače nebo vyhledávací roboti nejsou schopni správně vykreslit webové stránky, protože je to jedna z nejúčinnějších technik pro vytváření jednostránkových a vícestránkových webových stránek, které jsou vhodné pro SEO. Prerendering je specializovaný program, který omezuje objem požadavků na webové stránky. Pokud požadavek zadá vyhledávač, přednačítání dodá statickou verzi stránky HTML uloženou v mezipaměti; pokud požadavek zadá uživatel, stránka se načte normálně.

Implementace předrenderování je mnohem jednodušší. Každý soubor JavaScriptu je spuštěn tak, že je převeden na statické HTML. Při strategii pre-renderingu je zapotřebí co nejméně změn v kódové základně. Dobře doplňuje oblíbené online inovace. Má však značné nedostatky. Za své služby si účtuje poplatek. Není to nejlepší volba pro stránky, které občas aktualizují svá data. Pokud je web rozsáhlý a obsahuje mnoho stránek, trvá to dlouho.

Při každé změně obsahu stránky je nutné vytvořit její předrenderovanou verzi.

Izomorfní aplikace React

Izomorfní aplikace React lze vyvíjet jak na straně serveru, tak na straně klienta. Pomocí izomorfního JavaScriptu můžete pracovat s aplikací React JS a načítat vykreslený soubor HTML, což obvykle provádí prohlížeč. Spolu s roboty Google se každému, kdo se pokouší vyhledat konkrétní aplikaci, zpracovává tato stránka HTML, kterou používá. Program může tento soubor HTML využít a pokračovat ve funkčnosti prohlížeče, pokud zahrnuje skriptování na straně klienta. V případě potřeby se k doplnění dat použije JavaScript, jinak izomorfní program funguje dál stejně jako nyní.

Izomorfní aplikace zajišťují, aby klient mohl nebo nemohl spouštět skripty. Pokud je JavaScript zakázán, kód se spustí na serveru a prohlížeč má přístup ke všem metaznačkám a obsahu souborů HTML a CSS. Implementace izomorfních aplikací v reálném čase je však obtížná a časově náročná. Existují však dva rámce: Gatsby a Next.js mohou tento proces urychlit a zjednodušit. Gatsby je open-source kompilátor, který vývojářům umožňuje vytvářet škálovatelné a robustní webové aplikace. Jeho hlavním omezením však je, že nepodporuje vykreslování na straně serveru. Vyvíjí statické webové stránky a poté je převádí do souborů HTML pro uložení v cloudu. Next.js je framework React, který vývojářům usnadňuje návrh aplikací React. Podporuje také automatické dělení kódu a horké načítání kódu.

Vykreslování na straně serveru Next.js

Pokud jste se rozhodli použít jednostránkovou aplikaci, nejlepší technikou pro zvýšení hodnocení stránky ve výsledcích vyhledávání je vykreslování na straně serveru. Stránky, které jsou vykreslovány na serveru, mohou roboti Google snadno indexovat a hodnotit. Nejlepší možností pro vývoj vykreslování na straně serveru je framework react.js Next.js. Next.js je server, který překládá soubory JavaScriptu do souborů HTML a CSS a umožňuje botům Google načítat data a zobrazovat je ve vyhledávačích a plnit tak požadavky na straně klienta.

Díky vykreslování na straně serveru mohou uživatelé se stránkami vašeho webu ihned pracovat. Webové stránky jsou kromě optimalizace pro vyhledávače optimalizovány i pro sociální média. Pro SEO je to neuvěřitelně užitečné, protože vám to umožňuje zvýšit i marketingové strategie v sociálních médiích. Uživatelské rozhraní programu je navíc obohaceno o řadu výhod, které nabízí vykreslování na straně serveru. Má však i určité negativní aspekty. Přechody mezi stránkami jsou pomalejší. Vykreslování na serveru obvykle stojí podstatně více než vykreslování předem. Má zvýšenou latenci a složitější systém zachytávání.

Souhrn

Společnost zabývající se tvorbou webových stránek ví, jak ovlivnit nejlepší postupy SEO pro vývoj vašich webových stránek, aby se zvýšila jejich schopnost vyniknout nad konkurencí. Proces zvyšování objemu i kvality návštěvnosti webových stránek z vyhledávačů prostřednictvím analýzy konkurentů v SERP se nazývá SEO. Lidé se při vyhledávání informací spoléhají na vyhledávače, proto je nezbytné, aby se vaše webové stránky zobrazovaly ve výsledcích vyhledávání co nejvýše. React byl vytvořen za účelem poskytování deklarativních, modulárních a multiplatformních interaktivních uživatelských rozhraní.

V současné době je považován za jeden z nejoblíbenějších nástrojů a frameworků JavaScriptu pro vývoj vysoce výkonných front-end aplikací. Při správné kontrole a optimalizaci během celé fáze vývoje vytváří React ty nejlepší webové stránky vhodné pro SEO.

Seznamte se s nástrojem Ranktracker

Univerzální platforma pro efektivní SEO

Za každým úspěšným podnikem stojí silná kampaň SEO. Vzhledem k nesčetným optimalizačním nástrojům a technikám je však těžké zjistit, kde začít. No, už se nebojte, protože mám pro vás přesně to, co vám pomůže. Představuji vám komplexní platformu Ranktracker pro efektivní SEO.

Konečně jsme otevřeli registraci do nástroje Ranktracker zcela zdarma!

Vytvoření bezplatného účtu

Nebo se přihlaste pomocí svých přihlašovacích údajů

Website Audit

Nástroj Audit webových stránek 2.0 společnosti Ranktracker nabízí komplexní kontrolu stavu SEO, která vám umožní snadno a rychle analyzovat všechny faktory SEO na webu. Tento nástroj vám pomůže prověřit celý váš web během několika minut, můžete tak získat přesný obrázek o tom, jak dobře je váš web optimalizován. Kromě toho pomáhá při upozorňování na problémy a také poskytuje akční doporučení, jak je odstranit, což z něj činí neocenitelný nástroj pro optimalizaci vašich webových stránek a zlepšení SEO vašeho webu.

V závislosti na cílech, kterých chcete v rámci každého projektu dosáhnout, jsou zapotřebí různé technologie. Reakční SEO optimalizace je v moderní době běžnou technikou, v blízké budoucnosti bude mít na SEO strategie velký vliv i umělá inteligence. Není mnoho důvodů k obavám, pokud jde o přívětivost React pro SEO.

Použití SEO pro projekt React dnes není tak problematické jako v minulosti. Softwarové společnosti vyvíjejí bezproblémové, bezpečné a pro SEO přívětivé webové aplikace, stejně jako zakázkový software, který je optimalizován pro viditelnost ve vyhledávačích vhodným směrem a strategickou aplikací.

Často kladené otázky (FAQ)

Je React efektivní v SEO?

React je bezpochyby jedním z nejlepších frameworků pro tvorbu webových stránek vhodných pro SEO. Kromě toho si můžete přečíst náš podrobný článek o tom, jak pomocí React JS navrhnout webové stránky vhodné pro SEO.

Je vykreslování na straně serveru rychlejší než vykreslování na straně klienta?

Aplikace vytvořené na straně serveru se načítají rychleji než identické aplikace vykreslené na straně klienta. Vzhledem k tomu, že server zvládá náročnou práci, načítají se rychle i na méně výkonných zařízeních.

Jak může React pomoci při optimalizaci SEO?

React může pomoci s optimalizací SEO tím, že umožňuje vykreslování stránky na straně serveru, což pomáhá vyhledávačům jednoduše procházet a indexovat informace.

Proč je React SEO důležité?

Reagovat na SEO je důležité, protože mnoho webových stránek získává většinu své návštěvnosti z vyhledávačů a protože optimalizace webových stránek pro vyhledávače může zvýšit návštěvnost i příjmy.

Jaká je funkce přilby React?

Hlava dokumentu aplikace React je spravována a aktualizována dynamicky pomocí přilby React Helmet.

Felix Rose-Collins

Felix Rose-Collins

Ranktracker's CEO/CMO & Co-founder

Felix Rose-Collins is the Co-founder and CEO/CMO of Ranktracker. With over 15 years of SEO experience, he has single-handedly scaled the Ranktracker site to over 500,000 monthly visits, with 390,000 of these stemming from organic searches each month.

Začněte používat Ranktracker... zdarma!

Zjistěte, co brání vašemu webu v umístění.

Vytvoření bezplatného účtu

Nebo se přihlaste pomocí svých přihlašovacích údajů

Different views of Ranktracker app