• Marketing

PPC vs. Marketing v organickém vyhledávání: Co je lepší?

 • Derek Vervoorn
 • 1 min read
PPC vs. Marketing v organickém vyhledávání: Co je lepší?

Úvodní stránka

Není pochyb o tom, že jak PPC, tak organický marketing ve vyhledávání jsou účinné metody, jak přivést návštěvnost na vaše webové stránky. Který z nich je však lepší?

Tento příspěvek se věnuje marketingu PPC i organickému marketingu ve vyhledávání, abyste lépe pochopili jednotlivé metody.

Podrobně vysvětlím obě metody, proberu výhody a nevýhody každé z nich, podívám se na různé situace, kdy může být jedna lepší než druhá, a mnoho dalšího.

Čtěte dále a dozvíte se vše, co potřebujete vědět o PPC vs. organickém marketingu ve vyhledávání!

Co je Pay-Per-Click (PPC) marketing?

What is Pay-Per-Click (PPC) Marketing?

Pay-Per-Click (PPC) marketing je forma online reklamy. Firmy zobrazují reklamy na webových stránkách a platí poplatek za každé kliknutí na jejich reklamu. Cílem PPC marketingu je přivést návštěvnost na webové stránky nebo cílovou stránku a generovat tak potenciální zákazníky nebo prodeje.

Kampaně PPC lze provozovat na různých platformách: ve vyhledávačích, jako jsou Google a Bing, na sociálních sítích, jako jsou Facebook a LinkedIn, a dokonce i na webových stránkách, které zobrazují reklamy prostřednictvím služby Google Adsense.

Chcete-li uspět s PPC, musíte pečlivě připravit háčky/nabídky, zvolit správná klíčová slova a nabídnout dostatečnou částku, abyste zajistili, že se vaše reklama bude zobrazovat výrazně. Marketing PPC však může být účinný, ale také nákladný, takže před zahájením kampaně je třeba zvážit potenciální přínosy a rizika.

Podívejme se blíže na různé typy PPC marketingu podle toho, na jakých webových stránkách inzerujete.

Záměr vyhledávání PPC

PPC s vyhledávacím záměrem je typ placeného marketingu ve vyhledávání, který se zaměřuje na uživatele, kteří něco aktivně hledají.

Na stránkách Google, Bing a YouTube mohou firmy vytvářet reklamy a nabízet klíčová slova související s jejich produktem nebo službou. Kdykoli pak někdo vyhledá jedno z těchto klíčových slov, reklama se zobrazí na začátku stránky s výsledky (pokud jste vyhráli nabídkovou válku).

PPC podle zájmu

PPC podle zájmů je typ placeného marketingu ve vyhledávání, který se zaměřuje na cílení na uživatele na základě jejich zájmů.

To je dáno tím, jaké webové stránky navštěvují nebo jaký obsah si prohlížejí. Děje se tak především prostřednictvím platforem sociálních médií, jako jsou Facebook, Instagram, YouTube a LinkedIn. Umožňuje cílit na uživatele na základě stránek, které se jim líbí, nebo témat, která je zajímají.

Inzerenti mohou využívat zájmy nebo chování při sledování, aby zajistili, že se jejich reklamy dostanou k lidem, kteří mají o jejich produkt/službu pravděpodobně zájem.

YouTube je jedinečný, protože má funkci vyhledávání i funkci vyhledávání. Díky tomu jej lze využít jak pro vyhledávání, tak pro reklamu založenou na zájmech.

PPC založené na zájmech často využívají firmy, které chtějí oslovit širší publikum a přivést je do svého světa.

Výhody a nevýhody PCC

Klady

 • Rychlé výsledky: PPC reklamy poskytují zpětnou vazbu téměř okamžitě. Ne vždy se jedná o pozitivní výsledky, ale přesto jsou to výsledky. To znamená, že se rychle dozvíte, zda je třeba reklamy upravit nebo zda byste měli zvýšit výdaje.
 • Snadno měřitelné: PPC reklamy jsou velmi černobílé, pokud jde o měření výkonu. Buď fungují, nebo ne. Není zde mnoho nejasností. Díky tomu si můžete být jisti při škálování vítězných reklam a vypínání špatně fungujících kampaní.
 • Může být velmi cílený: PPC umožňuje snadno cílit na konkrétní demografické skupiny, zájmy nebo místa. Můžete si dokonce zvolit denní dobu, kdy se vaše reklamy zobrazí. To pomáhá zajistit, že lidé, kteří vidí vaše reklamy, budou mít s větší pravděpodobností zájem o to, co nabízíte.

Nevýhody

 • Je třeba více přesvědčovacích schopností: Aby reklamy PPC dobře fungovaly, musíte rozumět copywritingu a tomu, jak vzbudit zájem. To vyžaduje poměrně velké zkušenosti s přesvědčivým psaním. Bez ní nebudou mít lidé zájem klikat na vaše reklamy a vaše peníze přijdou vniveč.
 • Vyžaduje každodenní sledování: PPC kampaně vyžadují neustálé sledování a optimalizaci. Musíte sledovat výdaje na reklamu, zajistit, aby vaše nabídky nebyly příliš vysoké nebo příliš nízké, a sledovat chování uživatelů. Samozřejmě si můžete nastavit automatické systémy, které vám s tím pomohou, ale i tak je třeba pracovat, aby vše probíhalo hladce.
 • Náklady mohou být v závislosti na oboru velmi vysoké: V závislosti na oboru, ve kterém působíte, mohou být náklady na kliknutí na PPC poměrně vysoké. To platí zejména pro konkurenční odvětví, jako je finančnictví a pojišťovnictví. Pokud tedy působíte v některém z těchto odvětví, připravte se na to, že za prokliky zaplatíte více.

Co je organický marketing ve vyhledávání?

What is Organic Search Marketing?

Organický marketing ve vyhledávání je digitální marketingová strategie nazývaná optimalizace pro vyhledávače (SEO). Zaměřuje se na zvýšení viditelnosti webových stránek na stránkách s výsledky vyhledávání (SERP).

Cílem organického marketingu ve vyhledávání je získat vysokou pozici v SERP pro klíčová slova související s produkty nebo službami webu, což v konečném důsledku povede k většímu počtu návštěvníků webu.

Existuje několik různých taktik, které lze použít ke zlepšení organické viditelnosti webových stránek.

Mezi nejvýznamnější patří optimalizace obsahu a struktury webu pro konkrétní klíčová slova, budování kvalitních zpětných odkazů z jiných webových stránek a kvalitní uživatelské prostředí na stránce.

Zavedení účinné marketingové strategie pro organické vyhledávání sice vyžaduje čas a úsilí, ale dlouhodobé výsledky se mohou vyplatit.

Výhody a nevýhody ekologického zemědělství

Klady

 • Po zařazení vyžaduje minimální údržbu: Organické vyhledávání je dlouhodobá hra. Na začátku si dáte práci s tím, aby se vaše stránky umístily na předních místech, a poté už nemusíte vynakládat mnoho práce na udržení těchto pozic. To platí zejména v případě, že používáte taktiku white-hat SEO.
 • Buduje dlouhodobou viditelnost: Pokud dodržujete pokyny společnosti Google, výsledky organického vyhledávání se obvykle zobrazují po dlouhou dobu. Vaše webové stránky si tak mohou udržet viditelnost a být vnímány jako odborník v oboru po dlouhou dobu.
 • Může být vysoce cílená: Marketing v organickém vyhledávání nabízí možnost zaměřit se na konkrétní klíčová slova a fráze související s vašimi produkty nebo službami. Tímto způsobem můžete zajistit, že se váš obsah dostane ke správnému publiku.

Nevýhody

 • Dlouhá smyčka zpětné vazby: Na rozdíl od PPC je organické vyhledávání dlouhodobou hrou. Může trvat měsíce, než se začnou projevovat výsledky, takže musíte být trpěliví a důslední ve svém úsilí. To znamená, že ještě nějakou dobu nebudete mít zpětnou vazbu o tom, zda vaše strategie funguje.
 • Vyžaduje hluboké technické znalosti: SEO je složitý obor a vyžaduje poměrně velké technické znalosti. To znamená, že buď musíte mít dovednosti, abyste mohli SEO provádět sami, nebo si najmout profesionála, který vám pomůže.
 • Aktualizace Google: Google pravidelně mění svůj algoritmus, což může vést k náhlým výkyvům v organické viditelnosti. To znamená, že musíte být připraveni přizpůsobit svou strategii podle potřeby a zůstat aktuální.
 • Soutěžní: V oblasti SEO je velmi omezený prostor. Na určitá klíčová slova se můžete umístit pouze na 1. stránce. To znamená, že umístění na určitá klíčová slova a fráze může být velmi konkurenční.

PPC vs. Co je pro vás lepší?

Jak PPC reklama, tak organický marketing mají svou hodnotu. Tvrdit, že jedna je lepší než druhá, by bylo zavádějící.

Různé podniky však mají různé cíle a potřeby, takže se může stát, že jeden z nich je pro vaši konkrétní situaci vhodnější než druhý.

PPC reklama může být skvělým způsobem, jak rychle otestovat a zdokonalit nové nápady a oslovit větší publikum. Zatímco marketing v organickém vyhledávání může být účinnou dlouhodobou strategií, která nabízí konzistentnější viditelnost.

Pokud potřebujete rychlé zviditelnění, může být PPC lepší volbou. Předpokládejme však, že hledáte dlouhodobější, udržitelný růst a jste ochotni investovat do trvalého úsilí v oblasti SEO. V takovém případě může být lepší volbou organický marketing ve vyhledávání.

Nakonec je důležité zvážit výhody a nevýhody jednotlivých metod a rozhodnout se, která je pro vaši situaci nejlepší. Jak PPC, tak organický marketing ve vyhledávání mohou být mocnými nástroji vašeho digitálního marketingového arzenálu, pokud jsou správně používány.

Nejlepším přístupem je často kombinace organického marketingu ve vyhledávání a PPC, která vám poskytne výhody obou metod.

Využitím silných stránek obou můžete vytvořit vysoce efektivní a komplexní kampaň, která maximalizuje vaši viditelnost online a pomůže vám generovat více potenciálních zákazníků a prodejů.

Jak využít PPC a organický marketing ve svůj prospěch

Kombinace organického marketingu s reklamami PPC je velmi účinná, pokud máte dostatečnou šířku pásma.

Klíčem k úspěchu v oblasti PPC a organického marketingu ve vyhledávání je pochopení jejich vzájemné spolupráce.

Retargetingové reklamy

Nejsilnějším přínosem kombinovaného úsilí SEO a PPC je retargeting. Jakmile se vaše organická návštěvnost začne zvyšovat, můžete lidi, kteří navštívili vaše webové stránky, znovu zacílit pomocí reklamy na sociálních sítích.

U těchto reklam je mnohem větší pravděpodobnost konverze, protože jsou určeny pro publikum, které již zná vaši značku. To znamená, že je mnohem pravděpodobnější, že se budou zajímat o některou z vašich nabídek.

Když si například někdo přečte blog o SEO na portálu Ranktracker, víme, že je buď majitelem webových stránek, nebo někým, kdo pomáhá webovým stránkám získat pozici. To znamená, že když před ně umístíme retargetingovou reklamu s nabídkou související se SEO, má vysokou šanci na konverzi.

Značku znají a zjevně hledají informace, které jim pomohou zlepšit jejich dovednosti v oblasti SEO.

Rychlé testování nabídek

Pomocí reklam PPC můžete rychle otestovat různé nabídky/háčky/magnety na vedení. Můžete relativně rychle získat tisíce zobrazení a kliknutí a zjistit, co u lidí rezonuje a co ne.

Jakmile najdete jasného vítěze, což znamená, že mnoho lidí klikne na reklamu a přihlásí se k vaší nabídce, máte nyní dobrou nabídku pro své webové stránky s organickou návštěvností zdarma.

Inzerujte skvělý obsah

Pokud vytvoříte fantastický sdílený obsah, který se možná nějakou dobu nebude umisťovat na předních místech, můžete jej propagovat pomocí reklam PPC.

To vám může pomoci přimět lidi, aby o vaší značce mluvili, a případně vám získat cenné zpětné odkazy.

Závěrečné myšlenky

Organické vyhledávání a PPC marketing jsou dva mocné nástroje, které vám mohou pomoci generovat více potenciálních zákazníků a prodejů.

Obě metody mají své výhody i nevýhody a je důležité zvážit náklady a výhody každé z nich vzhledem k vaší situaci.

Obě vyžadují technické dovednosti, aby byly úspěšné. V závislosti na vašem časovém horizontu a dostupných zdrojích však nakonec rozhodnete, která cesta je pro vás zpočátku nejlepší.

Pokud se však použijí společně, mohou vytvořit silný a komplexní marketingový plán, který maximalizuje vaši viditelnost online.

Derek Vervoorn

Derek Vervoorn

Derek Vervoorn is an SEO and Content Marketing specialist. His blog, Ascendoo.com, explores digital technologies and solutions that help entrepreneurs thrive in an increasingly digitized world.

Link: Ascendoo.com

Vyzkoušejte si Ranktracker ZDARMA