• Statistiky

52 nejlepších statistik obsahu vytvářeného uživateli

 • Felix Rose-Collins
 • 4 min read
52 nejlepších statistik obsahu vytvářeného uživateli

Úvodní stránka

Marketing se změnil od doby, kdy se internet stal základním kamenem marketingu značek. Už není jediným způsobem, jak se zákazníci mohou dozvědět o značkách, produktech a službách, to, co firma vyrábí. Obsah vytvářený uživateli se stává základem marketingu a pomáhá značkám přeměnit více prohlížečů na zákazníky. Jaké jsou tedy pro vás hlavní statistiky obsahu vytvářeného uživateli?

Obsah vytvářený uživateli buduje autenticitu

 • Devět z deseti spotřebitelů uvádí, že autenticita je nejdůležitějším prvkem při výběru značek, které podporují a mají rádi.
 • 92 % spotřebitelů se obrátí na své známé, aby jim doporučili produkty/služby.
 • Více než čtyři z pěti spotřebitelů (84 %) důvěřují doporučení svých kolegů více než jakémukoli jinému zdroji reklamy.
 • Téměř čtyři z pěti spotřebitelů (79 %) věří, že obsah vytvářený uživateli ovlivňuje nákupní rozhodnutí.
 • Obsah vytvářený uživateli má pro spotřebitele často 9,8krát větší vliv na jejich nákupní rozhodnutí než obsah vytvářený influencery.
 • Mileniálové důvěřují obsahu, který vytvořili jejich vrstevníci, o 50 % více než obsahu, který vytvořila značka.
 • Téměř tři čtvrtiny spotřebitelů se při rozhodování o nákupu spoléhají na obsah sociálních médií.
 • Spotřebitelé věří, že obsah vytvořený uživateli je 2,4krát autentičtější než ostatní obsah.
 • Mileniálové tráví s médii 18 hodin denně, z toho 30 % připadá na obsah vytvářený uživateli.
 • Pouze 1 % spotřebitelů věří, že generické reklamy jsou autentičtější než obsah vytvořený uživateli.
 • Zatřetí, podniky připouštějí, že negativní zpravodajský článek ničí pověst jejich značky, a proto se spoléhají na odstranění negativního zpravodajského článku, aby si vybudovaly silnou pověst značky online.

Tvorba obsahu generovaného uživateli

 • Více než 70 % uživatelského obsahu vytvářejí lidé ve věku 25 až 40 let (mileniálové).
 • Obsah vytvářený uživateli je o 35 % zapamatovatelnější než běžný obsah.
 • Spotřebitelé stráví s obsahem generovaným uživateli více než pět hodin denně.
 • Čtvrtina výsledků vyhledávání přesměruje publikum na obsah vytvořený uživateli.
 • 87 % značek bude v rámci svých kampaní využívat obsah generovaný uživateli.

Návratnost investic do obsahu vytvářeného uživateli

 • Ústní marketing je při vytváření úspěšného produktu účinnější než placená reklama a přináší dvojnásobný počet a hodnotu prodejů.
 • Pouze 16 % značek má strategii pro vytváření obsahu generovaného uživateli.
 • Pokud se v obsahovém streamu značky kombinuje obsah generovaný uživateli a profesionální obsah, zvyšuje se zapojení o 28 %.
 • Polovina spotřebitelů by chtěla, aby jim značky říkaly, jaký typ obsahu mají vytvářet a sdílet.
 • Obsah generovaný uživateli dosáhne o 29 % vyšších konverzí než kampaně bez něj.
 • Obsah vytvořený uživateli zvýší konverze na webových stránkách o 10 %, pokud je zahrnut do nákupní cesty.
 • Pokud je v reklamách použit obsah vytvořený uživateli, generuje čtyřikrát vyšší míru prokliku a snižuje cenu kliknutí o 50 %.
 • 70 % spotřebitelů si před rozhodnutím o koupi produktu přečte uživatelské recenze.
 • 41 % spotřebitelů si před nákupním rozhodnutím přečte čtyři až sedm recenzí.
 • Značky loni utratily více než 1 miliardu dolarů za marketing influencerů, ale jejich obsahu věří jen 8 % spotřebitelů.
 • 49 % značek plánuje vynaložit více prostředků na influencerský marketing, přestože jeho efektivita je sporná.

Obsah vytvářený uživateli a zaměstnanci

 • Používání obsahu vytvářeného uživateli může značkám ušetřit zhruba 72 000 dolarů za pronájem specializovaného producenta obsahu.
 • 50 % zaměstnanců používá své účty na sociálních sítích k publikování obsahu o značce svého zaměstnavatele, a to zejména ve firmách, které jsou vzdálené.
 • Obsah sdílený zaměstnanci má dvakrát vyšší míru zapojení než ostatní obsah.
 • Zaměstnanec má v průměru o 1000 % větší síť, než je síť značky.
 • Obsah sdílený zaměstnanci se osmkrát více zapojí než obsah sdílený značkou.
 • Sdělení značky jsou opakovaně sdílena až 24krát častěji, pokud obsah sdílí zaměstnanec ve srovnání se značkou.

Obsah generovaný uživatelem a personalizace

 • Dvě třetiny (67 %) spotřebitelů se domnívají, že je důležité, aby značky nabízely personalizovanou zkušenost.
 • Devět z deseti (92 %) marketérů se domnívá, že svému publiku poskytují personalizovaný obsah.
 • Pouze 45 % spotřebitelů však souhlasí s tím, že většina značek nabízí dobrou personalizovanou zkušenost.
 • 19 z 20 obchodníků se domnívá, že nabídka personalizovaných e-mailů zlepšila míru otevření jejich e-mailů.
 • Více než polovina spotřebitelů (55 %) se těší na slevy a nabídky přizpůsobené jejich potřebám a přáním.

Sdílení obsahu vytvářeného uživateli

 • Téměř devět z deseti spotřebitelů (89 %) by o své pozitivní zkušenosti s cestovní destinací napsalo.
 • 85 % strávníků by napsalo o pozitivním zážitku v restauraci.
 • Necelé dvě třetiny vašich spotřebitelů by se podělily o informace o svých pozitivních zkušenostech se zdravotními nebo kosmetickými produkty.
 • Nový vůz si pořizuje přibližně 62 % spotřebitelů.

Obsah vytvářený uživateli a videomarketing

 • Téměř polovina lidí (45 %) sleduje každý týden více než hodinu videa na YouTube nebo Facebooku.
 • Více než polovina spotřebitelů chce vidět uživatelské fotografie a videa od značek, se kterými spolupracují.
 • Na YouTube mají videa fanoušků s obsahem vytvořeným uživateli desetkrát více zhlédnutí než obsah značky.

Vliv obsahu vytvářeného uživateli na čas strávený návštěvníky webových stránek

 • Návštěvníci, kteří na webu vidí galerie s obsahem vytvořeným uživateli, stráví na webu o 90 % více času.
 • Obsah vytvářený uživateli zvýší návratnost návštěvníků o 20 %.
 • Když společnost Leading Hotels of the World přidala na své webové stránky obsah vytvářený uživateli, průměrná doba strávená na jejich stránce se zdvojnásobila.

Obsah vytvářený uživateli na sociálních médiích

User Generated Content on Social Media

 • Každý den je na Instagram nahráno 60 milionů snímků.
 • Přibližně 50 % lidí tvrdí, že vytváří obsah denně. Přibližně 23 % uživatelů sociálních médií vytváří obsah dvakrát až pětkrát denně.
 • Téměř polovina lidí (45 %) zruší sledování značky, pokud publikuje příliš mnoho sebepropagačního obsahu.
 • Obsah sociálních médií, který využívá obsah generovaný uživateli, zaznamenává 50% nárůst zapojení (lajků, sdílení a komentářů).
 • 51 % spotřebitelů bude více spolupracovat se značkami, pokud značka bude sdílet jejich fotografie, videa nebo interaktivní příspěvky na sociálních sítích napříč svými marketingovými kanály.

Závěrečné slovo

Obsah vytvářený uživateli je jedním z neopěvovaných hrdinů podniků. Bez něj mohou podniky trpět a mít omezené výsledky běžných kampaní. S obsahem generovaným uživateli se mohou zvýšit příjmy a zisky mohou být vyšší, protože tvorba obsahu generovaného uživateli je často levnější.

Felix Rose-Collins

Felix Rose-Collins

Ranktracker's CEO/CMO & Co-founder

Felix Rose-Collins is the Co-founder and CEO/CMO of Ranktracker. With over 15 years of SEO experience, he has single-handedly scaled the Ranktracker site to over 500,000 monthly visits, with 390,000 of these stemming from organic searches each month.

Začněte používat Ranktracker... zdarma!

Zjistěte, co brání vašemu webu v umístění.

Vytvoření bezplatného účtu

Nebo se přihlaste pomocí svých přihlašovacích údajů

Different views of Ranktracker app