• Řízení logistiky a dodavatelského řetězce

Systémy řízení skladu - klíč k efektivnímu řízení skladu

 • Firmao
 • 2 min read
Systémy řízení skladu - klíč k efektivnímu řízení skladu

Úvodní stránka

Skladování a řízení zásob jsou klíčovou součástí činnosti mnoha společností bez ohledu na jejich odvětví nebo velikost. Není proto překvapivé, že vývoj technologií je ve skladových procesech stále důležitější. Jedním z nejdůležitějších nástrojů v tomto ohledu je WMS neboli Warehouse Management Systems. V tomto článku se podíváme na to, co jsou systémy WMS, jak fungují a jaké výhody firmám přinášejí.

ipad

Co jsou systémy WMS?

Systémy WMS představují software určený k efektivnímu řízení skladu a řízení toku zboží v něm. Jejich hlavním účelem je optimalizovat skladové procesy, omezit chyby a zvýšit efektivitu. Systémy WMS poskytují centrální řídicí bod pro všechny činnosti související se skladem.

Systémy WMS fungují na základě dat, která se shromažďují pomocí různých technologií, jako jsou snímače čárových kódů, RFID (radiofrekvenční identifikace) nebo systémy GPS. Tato data jsou následně zpracována a analyzována softwarem, který rozhoduje o řízení skladu.

Hlavní funkce systémů WMS

 1. Optimalizace prostoru: Systémy WMS pomáhají optimalizovat rozmístění výrobků ve skladu, což vede k efektivnímu využití dostupného prostoru.
 2. Řízení zásob: Díky sledování příchozího a odchozího zboží umožňují systémy WMS přesně řídit stav zásob a minimalizovat riziko nedostatku nebo přebytku.
 3. Monitorování pohybu zboží: Software umožňuje sledovat každý pohyb zboží ve skladu, což usnadňuje identifikaci případných problémů nebo zpoždění.
 4. Správa objednávek: Systémy WMS automatizují proces vyřizování objednávek, což zkracuje dobu jejich zpracování a minimalizuje chyby.
 5. Integrace s jinými systémy: WMS lze snadno integrovat s dalšími systémy, jako jsou systémy ERP (Enterprise Resource Planning) nebo TMS (Transportation Management Systems), což umožňuje plnou kontrolu nad dodavatelským řetězcem.

Klíčové kroky provozu WMS:

 • Sběr dat: Údaje o výrobcích, jejich umístění, množství, datu přijetí a vydání a dalších parametrech se shromažďují a ukládají do databáze.
 • Analýza dat: Software WMS analyzuje shromážděná data a zjišťuje, kde a jaké produkty jsou uloženy a jaké objednávky se právě zpracovávají.
 • Plánování a řízení: Na základě analýzy dat rozhoduje systém WMS o umístění zboží, přidělování úkolů skladníkům a řízení času a priorit při plnění objednávek.
 • Monitorování a podávání zpráv: Systém WMS sleduje průběh práce a vytváří zprávy, které umožňují sledovat efektivitu a odhalit případné problémy.

charts

Výhody zavedení systému WMS

Zavedení systému WMS přináší firmám v oblasti logistiky a skladování mnoho výhod. Zde jsou některé z nejdůležitějších:

 • Zvyšování produktivity: Systémy WMS zkracují dobu zpracování objednávek a efektivně řídí zaměstnance a zdroje, což vede ke zvýšení produktivity.
 • Snížení počtu chyb: Automatizace skladových procesů minimalizuje riziko lidských chyb, což je důležité pro přesnost a kvalitu služeb zákazníkům.
 • Optimalizace nákladů: Lepší správa zásob a skladových prostor pomáhá snižovat náklady spojené se skladováním a přepravou zboží.
 • Rychlejší reakce na změny: Systémy WMS umožňují rychlou adaptaci na změny na trhu, nové trendy a potřeby zákazníků.
 • Lepší kontrola a sledování: Díky přesnému sledování pohybu zboží mají společnosti lepší kontrolu nad svým skladem a dodavatelským řetězcem.

Výběr systému WMS - otázka přizpůsobení a škálovatelnosti

Při výběru správného systému WMS by společnost měla zvážit své specifické potřeby a očekávání. Na trhu je k dispozici mnoho řešení, která se liší funkčností a škálovatelností. Proto je vhodné se zamyslet nad tím, zda vybraný systém bude schopen zvládnout případný růst provozu společnosti v budoucnu. Navíc přizpůsobení systému specifikům vlastního skladu a procesů může být klíčem k dosažení maximálních přínosů. Proto je dobré poradit se s odborníky nebo poskytovateli WMS a vybrat řešení, které bude nejlépe vyhovovat individuálním potřebám vaší společnosti.

Souhrn

Systémy WMS jsou klíčovým nástrojem pro společnosti zabývající se skladováním a logistikou. Jejich zavedením lze dosáhnout efektivnějšího řízení skladu, zvýšit produktivitu, snížit chybovost a lépe řídit logistické procesy. V době rostoucí konkurence a měnících se požadavků trhu se investice do systému WMS může ukázat jako zásadní pro úspěch společnosti.

Firmao

Firmao

CRM/WMS

This article was created in collaboration with Firmao, a Polish CRM/WMS process automation software available in the cloud. Firmao is dedicated to small and medium-sized service, sales and manufacturing companies, and thanks to its modular design, it provides a unique ability to quickly and easily adapt to the specific needs of any company. It’s a European alternative to American systems such as SalesForce, Hubspot, Indian Zoho or Russian Bitrix24.

Link: Firmao

Začněte používat Ranktracker... zdarma!

Zjistěte, co brání vašemu webu v umístění.

Vytvoření bezplatného účtu

Nebo se přihlaste pomocí svých přihlašovacích údajů

Different views of Ranktracker app