• Vývoj webu a optimalizace výkonu

Rychlost webových stránek: proč je tak důležitá a jak ji zlepšit

 • Felix Rose-Collins
 • 5 min read
Rychlost webových stránek: proč je tak důležitá a jak ji zlepšit

Úvodní stránka

Rychlost načítání webových stránek přesahuje v dynamickém světě online prezentace pouhé technické detaily a je rozhodujícím faktorem úspěchu. Toto hloubkové šetření zkoumá mnoho rozměrů rychlosti webových stránek a zkoumá její významný vliv na uživatelskou zkušenost, míru konverze a umístění ve vyhledávačích.

website speed

Význam rychlosti webových stránek

A. Zkušenosti uživatelů

Pro současného uživatele digitálních technologií je charakteristická krátká doba pozornosti. V této souvislosti se rychlé načítání webových stránek stává nepominutelným prvkem. Pomalé načítání stránek vždy vede k vyššímu počtu odchodů, protože uživatelé se stále méně ochotně zapojují do práce s webovými stránkami, které nedokážou rychle doručit obsah. Neodmyslitelná souvislost mezi spokojeností uživatelů a rychlostí webových stránek je základním kamenem pro udržení a zaujmutí online publika.

B. Konverzní poměry

Kromě spokojenosti uživatelů má rychlost webových stránek zásadní vliv na míru konverze. Mnoho studií potvrzuje přímou souvislost mezi optimalizovanou rychlostí a zvýšenou mírou konverze. Zkoumání případových studií, v nichž firmy zaznamenaly výrazný nárůst konverzí po optimalizaci rychlosti webových stránek, dále posiluje obchodní důvody pro upřednostnění rychlosti webových stránek.

Faktory ovlivňující rychlost webových stránek

website speed

A. Doba načítání stránky

Nejprve je třeba pochopit a změřit dobu načítání stránky, abyste se mohli orientovat v různých prvcích optimalizace rychlosti webových stránek a prozkoumat účinné služby optimalizace rychlosti stránek. To zahrnuje jemné posouzení doby odezvy serveru a prvků spojených s kompletním vykreslením webové stránky. Kromě toho je pro pochopení širší rovnice načítání stránek nezbytné zohlednit různé rychlosti internetového připojení uživatelů.

B. Optimalizace obrázků a souborů

Na dobu načítání webové stránky mají vliv především soubory a obrázky. Nezbytné jsou komplexní metody optimalizace, které zahrnují pečlivý výběr formátu souborů a pokročilé metody komprese. Kromě zrychlení načítání tyto taktiky snižují zatížení serverových zdrojů a podporují tak lépe spravovatelnou online infrastrukturu.

C. Rychlost připojení a doba odezvy serveru

 • Rychlost připojení: Rychlost internetového připojení uživatele významně ovlivňuje rychlost načtení webové stránky. Uživatelé s rychlejším připojením mají zpravidla kratší dobu načítání.
 • Doba odezvy serveru: Doba, za kterou prohlížeč uživatele obdrží první bajt informace ze serveru, hraje zásadní roli. Optimální doba odezvy serveru zajišťuje rychlé zahájení procesu načítání.

Nástroje pro měření rychlosti webových stránek

Orientace ve světě rychlosti webových stránek vyžaduje sadu nástrojů plnou testovacích mechanismů. Patří mezi ně Google PageSpeed Insights, GTmetrix a Pingdom, které poskytují hloubkové analýzy výkonu a návrhy na vylepšení.

Oblíbené nástroje a jejich funkce

1. Google PageSpeed Insights:

Google PageSpeed Insights je komplexní nástroj vyvinutý společností Google, který slouží k vyhodnocování výkonu webových stránek. Hodnotí mobilní i desktopovou verzi a poskytuje ucelený pohled na rychlost webu.

Vlastnosti:

 • Skóre výkonu: Číselné skóre odráží celkový výkon webových stránek.
 • Návrhy: Na základě osvědčených postupů společnosti Google poskytněte proveditelná doporučení ke zlepšení rychlosti.
 • Laboratorní a terénní údaje: Zahrnuje jak simulovaná laboratorní data, tak reálná data z terénu pro komplexní analýzu.

2. GTmetrix:

GTmetrix je robustní nástroj pro testování rychlosti webových stránek, který poskytuje podrobné informace o výkonnostních ukazatelích. Pro komplexní vyhodnocení používá metriky Google PageSpeed i YSlow.

Vlastnosti:

 • Skóre PageSpeed a YSlow: Hodnotí webové stránky na základě těchto dvou výkonnostních ukazatelů a jasně ukazuje silné a slabé stránky.
 • Vodopádový graf: Vizualizuje proces načítání a zvýrazňuje dobu načítání jednotlivých prvků.
 • Historické údaje: Umožňuje uživatelům sledovat změny výkonu v čase, což napomáhá dlouhodobým optimalizačním strategiím.

3. Pingdom:

Pingdom je nástroj pro monitorování webových stránek v reálném čase, který vyhodnocuje rychlost webových stránek z různých míst na světě. Poskytuje přehled o různých aspektech výkonu.

Vlastnosti:

 • Analýza stránky: Rozděluje proces načítání a identifikuje úzká místa výkonu webu.
 • Upozornění: Upozorňuje majitele webových stránek, když výkon klesne pod předem definované prahové hodnoty, což umožňuje rychlé řešení problémů.
 • Sledování transakcí: Nabízí možnost sledovat konkrétní interakce uživatelů, například odeslání formuláře nebo nákupy.

Komplexní pochopení úzkých míst výkonu a příležitostí ke zlepšení umožňují odlišné sady funkcí, které jednotlivé nástroje nabízejí. Integrace poznatků z těchto nástrojů do optimalizační strategie zajišťuje praktický přístup ke zvýšení celkové rychlosti webových stránek.

Jak zlepšit rychlost webových stránek

website speed

A. Optimalizace obrázků

Výběr správného formátu souboru

JPEG vs. PNG vs. WebP: Vhodný výběr formátu obrazového souboru je zásadní. JPEG je ideální pro fotografie, zatímco PNG je vhodný pro průhledné obrázky. Novější formát WebP poskytuje vysoce kvalitní kompresi, čímž snižuje velikost souborů, aniž by byla ohrožena vizuální věrnost.

Techniky komprese obrazu

Bezztrátová vs. ztrátová komprese: Je důležité najít rovnováhu mezi velikostí souboru a kvalitou obrazu. Bezeztrátová komprese zachovává kvalitu obrazu, ale může mít omezený dopad na velikost souboru. Ztrátová komprese obětuje část kvality za výrazné snížení velikosti souboru. Nástroje jako TinyPNG, ImageOptim a Squoosh nabízejí účinná kompresní řešení.

B. Minimalizace požadavků HTTP

Zjednodušující prvky

Konsolidace obrázků a souborů: Snížení počtu požadavků HTTP zahrnuje konsolidaci prvků, jako jsou obrázky, skripty a styly. Kombinací více souborů snížíte zatížení serveru a minimalizujete režii požadavků.

Asynchronní načítání skriptů

Atributy Async a Defer: Použití atributů 'async' nebo 'defer' ve značkách skriptů zajišťuje, že provádění skriptu neblokuje vykreslování webové stránky. To urychluje proces načítání, což je výhodné zejména u stránek s rozsáhlými skripty.

C. Ukládání do mezipaměti prohlížeče

Nastavení vhodných dat expirace

Dlouhodobost zdrojů: Definujte data vypršení platnosti prostředků uložených v mezipaměti podle toho, jak často se mění. Statické prostředky, jako jsou obrázky a styly, mohou mít delší dobu platnosti, zatímco dynamický obsah může vyžadovat častější aktualizace.

Využití záhlaví mezipaměti prohlížeče

Záhlaví Cache-Control a Expires: Implementace hlaviček Cache-Control a Expires dává prohlížeči pokyny k ukládání prostředků do mezipaměti. Záhlaví "Cache-Control" definuje směrnice pro ukládání do mezipaměti, zatímco záhlaví "Expires" udává časové razítko vypršení platnosti zdroje.

D. Optimalizace pro mobilní zařízení

i. Význam rychlosti mobilních zařízení

Dopad responzivního designu: Vliv responzivního designu: Konzistentní uživatelský zážitek: Díky optimalizaci doby načítání pro mobilní uživatele zaručuje responzivní design konzistentní uživatelský zážitek na všech zařízeních. Požadavky na odlišné stránky specifické pro mobilní zařízení se při použití jednotného přístupu k designu snižují.

ii. Indexování podle mobilních zařízení Google

**Indexování podle mobilních zařízení: Při indexování Google upřednostňuje mobilní obsah. **Rozhodování vyhledávačů je silně ovlivněno optimalizací pro mobilní zařízení. Webové stránky optimalizované pro mobilní zařízení zvyšují uživatelský komfort a odpovídají změnám algoritmu vyhledávače.

iii. Zrychlené mobilní stránky (AMP) a jejich výhody

Zjednodušená struktura HTML

 • Značkování AMP: Zrychlené mobilní stránky (AMP) využívají zjednodušenou verzi jazyka HTML, která omezuje některé prvky pro zefektivnění vykreslování stránek. Výsledkem je rychlejší načítání, zejména na mobilních zařízeních.

Vylepšené uživatelské zkušenosti

 • Okamžité načtení: Stránky AMP se načítají téměř okamžitě, což zvyšuje uživatelský komfort a minimalizuje dobu čekání. To je výhodné zejména pro obsahově náročné stránky, jako jsou zpravodajské články a příspěvky na blogu.

iv. Síť pro doručování obsahu (CDN)

A. Definice a funkce CDN

Globální distribuce obsahu

Síť serverů: Síť pro doručování obsahu (CDN) se skládá ze strategicky rozmístěných serverů po celém světě. Tyto servery spolupracují na doručování webového obsahu uživatelům na základě jejich zeměpisné polohy, což zajišťuje rychlejší načítání.

Snížení zpoždění

Ukládání dat do mezipaměti a místní doručování: CDN ukládají statický obsah do mezipaměti na serverech blíže koncovým uživatelům. Když uživatel přistupuje na webovou stránku, síť CDN doručuje obsah z nejbližšího serveru, čímž se snižuje latence dat a optimalizuje rychlost doručování obsahu.

B. Jak CDN zlepšuje rychlost webových stránek

Paralelní zpracování a vyrovnávání zátěže

Optimalizované poskytování zdrojů: CDN usnadňují paralelní zpracování a rozdělování zátěže, čímž rozdělují požadavky uživatelů mezi více serverů. Výsledkem je optimalizované doručování zdrojů a vyšší rychlost webových stránek, zejména během dopravní špičky.

Vylepšení zabezpečení

Zmírňování útoků DDoS: CDN často obsahují bezpečnostní funkce, jako je zmírňování DDoS, které chrání webové stránky před škodlivými útoky. To nejen zvyšuje bezpečnost, ale také přispívá k nepřetržité dostupnosti webových stránek.

C. Oblíbené služby CDN

Cloudflare

Globální síť: Cloudflare se může pochlubit rozsáhlou globální sítí serverů, která nabízí služby CDN a bezpečnostní funkce. Jejich bezplatná úroveň poskytuje atraktivní vstupní bod pro webové stránky všech velikostí.

Akamai

Výkon na podnikové úrovni: Akamai je CDN podnikové úrovně, která je známá svým robustním výkonem, zejména při zpracování rozsáhlého provozu. Je určena pro podniky s komplexními potřebami doručování obsahu.

Amazon Cloud Front

Integrace se službami AWS: Amazon CloudFront se bezproblémově integruje se službami Amazon Web Services (AWS) a nabízí škálovatelné řešení pro doručování obsahu. Díky svým integračním schopnostem je preferovanou volbou pro uživatele AWS.

Závěr

K dosažení optimální rychlosti webových stránek je zapotřebí důkladnějšího přístupu než jen posouzení a proaktivní implementace oprav. Techniky jako optimalizace obrázků, redukce požadavků HTTP, ukládání do mezipaměti prohlížeče, optimalizace pro mobilní zařízení a integrace CDN umožňují uživatelům bezproblémový, rychlý a na uživatele zaměřený online zážitek. Důležitost toho, aby rychlost webových stránek měla nejvyšší prioritu, roste s tím, jak se mění digitální prostředí. V online sféře je nyní technickou i strategickou nutností pro úspěch.

Felix Rose-Collins

Felix Rose-Collins

Ranktracker's CEO/CMO & Co-founder

Felix Rose-Collins is the Co-founder and CEO/CMO of Ranktracker. With over 15 years of SEO experience, he has single-handedly scaled the Ranktracker site to over 500,000 monthly visits, with 390,000 of these stemming from organic searches each month.

Začněte používat Ranktracker... zdarma!

Zjistěte, co brání vašemu webu v umístění.

Vytvoření bezplatného účtu

Nebo se přihlaste pomocí svých přihlašovacích údajů

Different views of Ranktracker app